Avesta kommun

Facebook
Instagram


32 lägenheter blir 114 när NCC bygger åt Uppsalahem

NCC ska tillsammans med Uppsalahem AB renovera och bygga ut Kvarteret Sverre i centrala Uppsala. Kvarteret kommer vid färdigställandet gå från 32 hyreslägenheter till 114 samt fyra kommersiella lokaler. Uppdraget är...

Läs mer
Accessgruppen scando


Skapar över 150 sommarjobb för ungdomar

Ungdomar boende i Rikshems bostadsområden får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom företagets sommarjobbsprojekt. Totalt kommer 156 ungdomar att jobba i...

Läs mer


Skanska bygger nytt vid Åbo Universitets campus

Skanska har tecknat avtal med The University Properties of Finland om att bygga en ny flerfunktionsbyggnad på Åbo Akademis och Åbo Universitets campus i Åbo, Finland....

Läs mer
Connector


Svenskarna: För dyrt med nyproduktion

Hälften av svenskarna är positiva till att köpa en nyproducerad bostad, vilket är en tydlig minskning sedan förra året. Framförallt är det prislappen som...

Läs mer


Save by Solar tecknar ramavtal för solceller med Vasakronan

Save by Solar har ingått ett ramavtal för solceller med Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan, vilket innebär att Save by Solar blir en föredragen leverantör av...

Läs mer
Bora
Verksamhetsbild Lovön, Förbifart Stockholm.

Züblin Scandinavia AB bygger FSE309 Trafikplats Lovö, en del av Förbifart Stockholm

Züblin Scandinavia AB har fått uppdraget av Trafikverket att bygga FSE309 Trafikplats Lovö som ligger mitt i ett mycket känsligt natur- och kulturhistoriskt område....

Läs mer

Skanska bygger akutvårdsbyggnad i Hollywood

Skanska har tecknat avtal med CHA Hollywood Medical Center för att bygga en ny sjukhusbyggnad för akutvård vid Hollywood Presbyterian Medical Center i Hollywood, Kalifornien, USA....

Läs mer
Mirka
Mälarterrassen

Atrium Ljungberg ges markanvisning vid Mälarterrassen, Slussen

Idag offentliggjordes att Atrium Ljungberg har tecknat markanvisningsavtal med Stockholms stad. Avtalet omfattar cirka 6 000 kvadratmeter BTA vid Slussen i Stockholm. Ambitionen är att skapa en...

Läs mer

Hifab förvärvar Byggkultur

Hifab AB och Byggkultur Mittkonsult AB har ingått ett avtal om en inkråmsaffär där Hifab tar över Byggkulturs verksamhet från och med 1 juli 2018.

Läs mer
Nytec plast


Skanska vinner markanvisning för vård- och omsorgsboende i Trelleborg

Skanska och arkitekterna Krook & Tjäder har vunnit en markanvisning för att bygga vård- och omsorgsboende i norra Trelleborg. Detaljplanen väntas bli antagen i början av...

Läs mer


Peab bygger kvarteret Sprinten i Vara

Peab har fått uppdraget att tillsammans med Vara kommun utveckla kvarteret Sprinten till en kulturell mötesplats i direkt anslutning till Vara konserthus. Projektet rymmer flera delar och...

Läs mer
Ghia550

Magnolia Bostad har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Magnolia Bostad AB:s ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännande är...

Läs mer
Under en 10-årsperiod kommer SKB att bygga 500–600 kooperativa hyresrätter i Uppsala.

Uppsala satsar på kooperativa hyresrätter tillsammans med Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, expanderar till Uppsala. Idag har en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och SKB undertecknats som innebär att SKB kommer att bygga 500...

Läs mer
Stegproffsen
NCC tecknar löneavtal med Byggnads regioner

NCC och Byggnads regioner överens om landsomfattande löneavtal

NCC och fackförbundet Byggnads elva regioner har idag tecknat en löneöverenskommelse som ska tillämpas i hela landet. NCC välkomnar överenskommelsen som är ett steg...

Läs mer

Fortum avser överklaga Kammarrättens dom om fastighetsskatten för vattenkraft

Kammarrätten har 11.6.2018 meddelat beslut angående vattenkraftens fastighetsskatt för Fortum Sverige AB för åren 2009-2014. Domstolens beslut är negativt för...

Läs mer
Ställning.se

Bonava utvecklar nytt område i Esbo, Finland

Bonava har undertecknat ett förhandsavtal med Kemiras pensionsfond Neliapila vilket möjliggör för Bonava att tillsammans med Neliapila och Kemira utveckla ett nytt grannskap i...

Läs mer

Ny webbplats sänker trösklarna för utländska byggföretag i Sverige

Boverkets nya webbsatsning Buildinginsweden.se ska göra det enklare för utländska byggföretag och byggherrar som vill bygga bostäder i Sverige. Bättre information...

Läs mer
ob wiik


Stort rekryteringsbehov för NCC i Göteborg

Under de kommande fem åren behöver NCC rekrytera mellan 500 och 600 personer i västra Götaland och lika många till hos underentreprenörer och bemanningsbolag. Detta...

Läs mer

Systemhus startar husproduktion


Systemhus har i samarbete med en företagsgrupp från Uppsalaregionen under våren planerat uppstart av egen husproduktion. Efter slutförda förhandlingar kan Systemhus nu...

Läs mer
Stokvis


Skanska bygger utbildningslokaler åt Universitetet i Norge

Skanska har tecknat avtal med Universitetet i Bergen om att bygga en nya utbildningslokaler på campusområdet i Bergen, Norge. Kontraktet är värt NOK 295 M, cirka 310 miljoner...

Läs mer
Paslode WicoLine säkrar effektivt fönster- och dörrmontage vid utvändig isolering.

Funktionell metod ger effektivt fönster- och dörrmontage vid utvändig isolering

ITW Construction Products öppnar dörren till långt mer effektiva metoder för att montera fönster och dörrar vid utvändiga isoleringsarbeten med infä...

Läs mer
Upplands stängsel
Brf Lillys kvarter i Hässelby Villastad är ett av projekten som visas på biennalen. 119 bostadsrätter i Hässelby Villastad ritade av Kirsh och Dereka. Proejktet är nominerat i den världsomspännande akritekturtävlingen WAN Awards i kategorin Future Projekcts. Hökerum Bygg börjar bygga våren 2018. Lägenheterna börjar säljas under hösten 2017. Husen kommer att byggas alldeles bakom den Plantagetbutik som finns i Hässelby.

Tre Hökerum Bygg projekt på La Biennale di Venezia

Biennalen i Venedig är en institution i konstsammanhang. Den första Biennalen ägde rum redan 1890.  Sedan  1975 har utställningarna även en arkitekturbiennal...

Läs mer
Urban Blomster, projekt- och marknadsansvarig på Södra Building Systems.

Södra satsar på höga hus i trä: ”Vi tänker storskaligt”

Skogsindustrikoncernen Södra gör en storskalig satsning på CLT och andra konstruktionsprodukter.
– Vi ser ett kraftigt växande intresse för byggande i trä. Dä...

Läs mer
Toab


Världens mest moderna stadstrafik presenterades i Barkarbystaden

I dag presenterades en unik kollektivtrafiköverenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Järfälla kommun och bussoperatören Nobina. Målet är att skapa vä...

Läs mer
<span class=\

Svenska hållbara lösningar för fjärrkyla planeras i Indien

Sweco har fått uppdraget att, tillsammans med Smart City Sweden – in India, ta fram förslag på fjärrkylsystem till staden Pimpri i Indien. Uppdraget är ett led i att...

Läs mer
CL Specialglas

S:t Eriks lanserar klassiskt lertegel med exklusiva egenskaper


S:t Eriks lanserar nya Nelskamp – en klassiskt elegant tvåkupig panna med flera exklusiva egenskaper. Falsar, spår för clips och skjutbarhet på hela 40 mm gör...

Läs mer


Första spadtaget för Brf Landgången i Halmstad

Fler bostäder till Halmstad! Den 14 juni tas det första spadtaget för Riksbyggens Brf Landgången med 55 lägenheter. På plats under byggstarten är blivande boende...

Läs mer
Skylink

Bostadsmarknaden i Skåne möter behovet - men inte för alla

I Regional bostadsmarknadsanalys – En lägesbild över bostadsmarknaden i Skåne 2018 konstaterar Länsstyrelsen Skåne att det i flera avseenden har varit en...

Läs mer


Lägenhetsunderhåll och boinflytande hos bostadsbolaget Victoria Park

Hyresgästföreningen och bostadsbolaget Victoria Park har i dagarna skrivit under två avtal. Det ena är ett avtal om inre lägenhetsunderhåll och det andra ett avtal om...

Läs mer
Une-produkter
Enkel och överskådlig navigation - Alla verktyg som sökningen gäller finns på myFestool-kontot.

Ny app från Festool:

Det enklaste och snabbaste sättet att hitta rätt tillbehör.

Med Festool Order-app kan hantverkare bekvämt välja passande tillbehör vid arbete ute på fältet eller i verkstaden, samt beställa dem via e-post direkt hos valfri...

Läs mer

”Skolan mitt i byn” vann Rinkebytävling

SISAB:s idétävling ”Rötterna i Rinkeby”, med målet att utveckla och förbättra Rinkebys skolor, har fått en vinnare. Bakom bidraget står...

Läs mer
Akustiktryck
Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Ny rapport om marknadshyror ger tydliga besked

Ramböll har på Hyresgästföreningens uppdrag räknat på vad hyresnivåerna skulle bli i ett scenario med fri hyressättning på marknaden. Resultatet ä...

Läs mer
Det första spadtaget för en ny förbehandlingsanläggning.

Första spadtaget: ny förbehandlingsanläggning för biogas i Helsingborg

I fredags tog OX2 tillsammans med NSR och miljönämnden det första spadtaget för en ny förbehandlingsanläggning för biogasproduktion i Helsingborg. Ett...

Läs mer
Sekom

Skanska säljer logistikanläggning i Arlandastad, Sigtuna, för cirka 230 miljoner kronor

Skanska har sålt en logistikanläggning som ska uppföras i Arlandastad, Sigtuna, för cirka 230 miljoner kronor. Köpare är Logicenters. Försäljningen kommer att...

Läs mer

Stor risk för sjukskrivning hos byggpersonal

De stora yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg bidrar genom sin storlek till stor del av utgifterna för sjukförsäkringen. Men det är inom andra branscher och yrken som...

Läs mer
incert


Serneke bygger nytt huvudkontor åt Lidl Sverige

Serneke Bygg blir entreprenör för bygget av Lidl Sveriges nya huvudkontor i Barkabystaden i Järfälla kommun.


Lidl Sverige expanderar kraftigt med målet att ha 200 butiker i...

Läs mer


Nytt hotell och long-stay till Arenastaden

Arenastaden fortsätter att växa och i dagsläget är efterfrågan på hotellrum betydligt större än utbudet, till stor del tack vare att turist- och besö...

Läs mer


Långbrodalsskolan årets Stockholmsbyggnad

Barnens skolpalats i Älvsjö har röstats fram av stockholmarna till årets byggnad. Byggnaden med en fasad i titanzink och fantasifulla utsmyckningar invigdes hösten 2017 och...

Läs mer


Södra avslutar verksamheten med interiörträ

Södra har idag offentliggjort att den interiöra verksamheten i Kallinge och Umeå säljs till Sörnsen Holzleisten.

Läs mer

Setra anställer KL-trä specialisten Anna-Lena Gull till nya fabriken i Långshyttan

Anna-Lena Gull.

Träindustriföretaget Setra har tidigare meddelat att man investerar i en ny fabrik för produktion av KL-trä i Långshyttan. Setra har rekryterat Anna-Lena Gull för att...

Läs mer

Setra anställer KL-trä specialisten Anna-Lena Gull till nya fabriken i Långshyttan

Anna-Lena Gull.

Träindustriföretaget Setra har tidigare meddelat att man investerar i en ny fabrik för produktion av KL-trä i Långshyttan. Setra har rekryterat Anna-Lena Gull för att...

Läs mer
Södra Wood Kallinge.

Södra säljer Södra Wood Kallinge och Umeå till Sörnsen Holzleisten

Södra säljer Södra Wood Kallinge och Södra Wood Umeå till det tyska företaget Sörnsen Holzleisten.   Övertagandet äger rum den 1 september 2018...

Läs mer


HEBA investerar 449 miljoner kronor i Täby Park

HEBA Fastighets AB förvärvar ett bostadsprojekt av Skanska Hyresbostäder i Täby Park. Fastigheten ligger på gamla galoppfältet alldeles invid Roslagsbanan station...

Läs mer


Atrium Ljungberg vinner markanvisningstävling i Hagastaden

Atrium Ljungberg har vunnit Stockholms stads och Stockholms läns landstings markanvisningstävling i Östra Hagastaden, Stockholm. Tävlingen avser ett unikt och mycket framträ...

Läs mer
Moskén sedd från torget.

NCC i samarbetsavtal om att bygga moské i Rinkeby

NCC och Rinkebymoskéns Insamlingsstiftelse har inlett ett samarbete om att uppföra en moské i Rinkeby, i nordvästra Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad som fö...

Läs mer

KlaraBo har inlett byggandet av totalt 54 lägenheter i Bjuv

Bostadsföretaget KlaraBo satte i veckan spaden i marken och inledde uppförandet av företagets första hyreslägenheter. I Tibbarp, ett av de mest intressanta och naturskö...

Läs mer


Peab bygger terminalen på Scandinavian Mountains Airport i Sälen

Peab har fått uppdraget att bygga den nya flygplatsterminalen i Sälen, med tillhörande garage och infrastruktur. Beställare är Scandinavian Mountains Airport AB och...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se