AIX Arkitekter skriver under avtal för fossilfri byggsektor


2019-01-28

Hållbarhetshuset på KTH Campus är ett lyckat exempel på hur miljöcertifieringar får alla inom projektgruppen att arbeta mot samma mål.
Bild: AIX Arkitekter
Hållbarhetshuset på KTH Campus är ett lyckat exempel på hur miljöcertifieringar får alla inom projektgruppen att arbeta mot samma mål.

Under 2018 skrev AIX Arkitekter under Färdplan för fossilfri konkurrenskraft för bygg- och anläggningssektorn. Målet är att nå klimatneutralitet till år 2045.

Regeringen initierade Fossilfritt Sverige efter klimatmötet i Paris 2015 och totalt har 12 branscher tagit fram färdplaner för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Samtidigt är målet att kunna bidra till en konkurrenskraft på den internationella marknaden. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045.

– Det är viktigt att påbörja arbetet med full kraft direkt så att omställningen mot en klimatneutralitet kommer igång. Konsultbranschen styr stora delar av ett byggprojekt och som arkitekter finns vi med i alla skeden vilket påverkar helheten säger Helena Ekelund, Kvalitets- och Hållbarhetsstrateg på AIX.

Idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Därför är det nödvändigt att vi gemensamt ställer om arbetet mot klimatneutralitet. Branschen lämnande in sin färdplan under april 2018 och Skanska projektledde arbetet fram till dess. Numera ansvarar Sveriges Byggindustrier för implementeringen tillsammans med aktörerna som signerat avtalet.

Färdplanens huvudmål:

År 2020–2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål
År 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
År 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
År 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
År 2045: Netto-nollutsläpp av växthusgaser

AIX står bakom färdplanen men vill också bidra med att driva den framåt. Under våren 2019 kommer AIX vara aktiva i arbetet för att ta fram en kommunikationsplattform för mål och prioriteringar inom projekt tillsammans med teknikkonsultföretaget Incoord. Detta för att få fram ett konkret verktyg som utgör ett bra underlag till att beslut som tas i projekt görs på hållbara grunder.

– Just nu befinner oss i en tid där en mängd krafttag tas för att motverka klimathotet och det ger medvind för oss som länge engagerat oss i dessa frågor, fortsätter Helena Ekelund.

Förutom arbetet med Färdplanen har AIX implementerat Agenda 2030 i strategier på arbetsplatsen och i projekt vilket innebär ett bredare engagemang för hållbarhet inom fler fält. Vi vässar hela tiden vår kunskap inom livscykelperspektiv, uppförandekod och social hållbarhet. Vår unika kunskap i ombyggnads- och restaureringsprojekt är ett viktigt bidrag till ett hållbart samhällsbyggande och långsiktigt välfungerande miljöer.

Miljöcertifieringar av olika slag är ett mycket bra sätt att få alla inom projektgruppen att arbeta mot samma mål. Ett lyckat exempel på det är Hållbarhetshuset på KTH Campus som AIX ritade för Akademiska Hus. Projektet är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld, vann priset Årets Fasad 2018 och var dessutom i final till både Årets Stockholmsbyggnad och på World Architecture Festival.
Källa: AIX Arkitekter


Skriv utEnergimyndigheten är \
Energimyndigheten är "Årets kontor".

Kontor med återbrukad inredning blir “Årets kontor”

Energimyndighetens nya kontor i Eskilstuna har blivit utsett till ett av ”Årets kontor” av Newst.se. White arkitekter har skapat inredningskonceptet där gamla möbler...

Läs mer
VOLA

Skaras stadsarkitekt mot nya utmaningar

Efter sommaren slutar Anders Kyrkander sin tjänst som stadsarkitekt i Skara kommun och blir istället samhällsbyggnadschef i Mullsjö kommun.

Efter sex år på tjänsten som stadsarkitekt slutar Anders Kyrkander i Skara kommun....

Läs mer
Steni
Arkitema har vana av att jobba med studentbostäder, så som med Campus Lappis(bilden) för byggherre Stockholms Studentbostäder.

Arkitema sluter omfattande ramavtal med Akademiska Hus

Syftet med överenskommelsen är att utveckla student- och forskarbostäder i sju...

Läs mer
Arkitekterna i Wisdome-uppdraget samlade.

Stjärnarkitekter skissar på Stockholms smartaste hightech-hus – helt i trä

Nu startar arbetet med att bygga den nya upplevelsearenan Wisdome Stockholm vid Tekniska museet....

Läs mer
Marie-Claude Dubois är verksam som hållbarhetsspecialist på White arkitekter och som lektor och docent vid Lunds universitet.

Ny bok belyser vikten av dagsljus i den förtätade staden

Kunskapen om hur dagsljus påverkar människans hälsa har ökat markant under de...

Läs mer

White satsar på digital utveckling och rekryterar CIO till ny organisation

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

White arbetar med digital utveckling kopplat till hållbar arkitektur, design och samhä...

Läs mer


Dags att måla om träfasaden? Få färgexpertens tips för att undvika fallgroparna!

Vår och sommar är en bra tid att måla om fasaden. Nära fyra av tio villaä...

Läs mer
Såhär kommer ByggVestas hus i Rosendal att se ut med Lex Zooz muralmålning.

ByggVesta bjuder in Lex Zooz till Rosendal för 200 kvadratmeter stor väggmålning

I Rosendal, Uppsala, utvecklar ByggVesta 98 energieffektiva lägenheter. I samband med att...

Läs mer
Sweco nominerat till Svenska Ljuspriset 2019.

Sweco nominerat till Svenska Ljuspriset 2019

De nyligen invigda studiesalarna på Ekonomikum i Uppsala är nominerade till Svenska...

Läs mer
Anna Berntman, uppdragsansvarig arkitekt, Belatchew Arkitekter.

Hon ska stärka och bredda Belatchew Arkitekter kompetens

För att möta ökad efterfrågan från kund och säkerställa...

Läs mer


De ska förvandra gammal flygplats till ny stadsdel

Architema Architects har i samarbete med bland annat Veidekke vunnit tävlingen om ett stort...

Läs mer

Krook & Tjäder ritar bostadskvarter i Lund

Kv. Hängmattan 1 i Lund.

Krook & Tjäder har tillsammans med Resona Utveckling AB beviljats bygglov för ett...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se