Avesta kommun

Facebook
Instagram

Arkitektstudenter bygger växthus för hållbart stadsliv


2018-05-29

Studenter och lärare från Arkitekthögskolan på plats i Broparken i centrala Umeå.
Bild: Toms Kokins
Studenter och lärare från Arkitekthögskolan på plats i Broparken i centrala Umeå.

Att bygga ett växthus för stadsodling i Broparken i centrala Umeå är målet för studenterna i studio 1 på Arkitektprogrammet vid Umeå universitet. Projektet som undersöker vårt förhållande till matproduktion är ett samarbete mellan Arkitekthögskolan, Umeå kommun och Stadsodling i Broparken.

– Har du någon gång tittat på en grönsak på din tallrik och undrat hur den kom dit? Var har den producerats och hur långt har den färdats för att till slut landa på ditt fat? Hållbar matproduktion och medveten konsumtion blir allt mer avgörande för vår framtid. Som blivande arkitekt känns det viktigt att kunna vara med och skapa möjligheter för det i det offentliga rummet, säger Julia Herbert, student på Arkitekthögskolan.

I Umeå har flera stadsodlingsinitiativ startats upp på offentliga platser de senaste åren, bland annat i Broparken och på Ålidhem. Stadsodlingarna fungerar ofta som sociala mötesplatser och kan bidra till aktivitet och rörelse, trygghet och en bättre närmiljö i ett område, men ger också lokalproducerade grönsaker.

Arkitektstudenternas projekt rör sig i gränslandet mellan mat och flöden, odling och arkitektur, människor och byggnader. Genom hårt arbete och goda samarbeten med lokala aktörer har studenterna tagit fram ett förslag för att bygga ett växthus i Broparken. Under projektets gång har studenterna samarbetat med Umeå kommun och flera lokala företag och organisationer, bland annat gruppen Stadsodling i Broparken som har gett dem en djupare förståelse för vad stadsodling innebär. Tanken är också att gruppen ska använda växthuset i sina aktiviteter, där allmänheten bjuds in att delta.

– I ett sådant här projekt är det särskilt viktigt att kunna involvera och kommunicera med allmänheten eftersom det är andras engagemang som kommer att driva projektet framåt efter att

det har byggts. Vår förhoppning är att det här växthuset ska bli grogrunden för odlingskunskap och en central knutpunkt för gemenskap, säger Julia Herbert.

Vad som ska odlas i växthuset avgörs av Stadsodling i Broparken men fokus ligger på sådant som är ätbart. Stadsodlarna tar ansvar för att odla och skörda men välkomnar all hjälp de kan få från allmänheten. Placeringen av växthuset är därför väldigt viktig. Växthus och aktiviteter som relaterar till odling brukar skjutas ut i stadens utkanter och valet att bygga ett växthus i centrala Umeå är viktigt för att belysa dess syfte och funktion.

– I projektet ges studenterna möjlighet att utforska arkitekturen genom alla dess faser; allt från att undersöka platsen, att kartlägga funktioner genom att engagera sig i användarnas behov, att söka bygglov och sätta sig in i regelverk, konstruktion och projektledning, till att kommunicera projektet till allmänheten och så småningom även uppleva det färdigbyggda projektet och ta del av återkoppling från allmänheten. Det belyser inte bara ansvaret inom arkitektyrket utan visar också på möjligheterna att som arkitekt ta en aktiv roll i att tackla samhällsproblem genom att engagera sig i lokala initiativ och grupper, säger Toms Kokins, lärare på Arkitekthögskolan.

Studenterna har, tillsammans med lärare och annan personal på Arkitekthögskolan, arbetat med förberedelser och har skickat in en ansökan om bygglov. Nu hoppas studenterna att ansökan ska godkännas och att de kan påbörja bygget av växthuset senare under våren.

– På Arkitekthögskolan arbetar studenter och lärare i alla årskurser med projekt starkt kopplade till samhället och med utgångspunkt i verkligheten, ofta i samarbete med externa aktörer. Nu utvecklar institutionen en modell för samverkan mellan utbildning och omgivande samhälle. Målet är att kunna ge stöd och infrastruktur till studenter och personal att genomföra så kallade ”live projects” – projekt med verkliga kunder, beställare och budget tillsammans med lokala grupper, organisationer och myndigheter, säger Ana Betancour, rektor på Arkitekthögskolan.

Om Arkitekthögskolan:

Arkitekthögskolan är en del av Umeå universitet och ligger vackert beläget intill Umeälven, ett stenkast från centrum. Arkitektutbildningen startade år 2009 och har i dag cirka 250 studenter på kandidat- och masternivå. Skolan är en del av universitetets Konstnärliga campus som förutom Arkitekthögskolan utgörs av Konsthögskolan, Designhögskolan, HUMlab-X, Bildmuseet, Sliperiet och ett bibliotek med inriktning konst, design och arkitektur. Skolan har som mål att utbilda framtida arkitekter som kan arbeta för social förändring, mot ett hållbart samhälle, med utgångspunkt i ett etiskt förhållningssätt till professionen.

Källa: Umeå Universitet

Skriv ut

Norconsult nominerat till Gotlands arkitekturpris

I juni ska Region Gotland för första gången dela ut ett arkitekturpris. Norconsult står bakom ombyggnationen av Sävehuset för Wisbygymnasiet, ett av åtta bidrag...

Läs mer
VOLA
Nio ungdomar har som sommarjobb att måla ett konstverk på byggplanket runt det nya polishuset i Rinkeby. Här provar Fatou Njie olika designidéer.

Ungdomar förgyller polishuset i Rinkeby med 25 meter konst

Hur är det att bo i Rinkeby? Utifrån samtal med ett tjugotal Rinkebybor har ett...

Läs mer
Jessica Becker:

”Kommunerna måste inse att det blir billigare att bygga i trä!”

Jessica Becker, Trästad Sverige.

Idag byggs knappt vart tionde flerbostadshus i trä.
– Ambitionen borde vara 50 procent,...

Läs mer
Brf Lillys kvarter i Hässelby Villastad är ett av projekten som visas på biennalen. 119 bostadsrätter i Hässelby Villastad ritade av Kirsh och Dereka. Proejktet är nominerat i den världsomspännande akritekturtävlingen WAN Awards i kategorin Future Projekcts. Hökerum Bygg börjar bygga våren 2018. Lägenheterna börjar säljas under hösten 2017. Husen kommer att byggas alldeles bakom den Plantagetbutik som finns i Hässelby.

Tre Hökerum Bygg projekt på La Biennale di Venezia

Biennalen i Venedig är en institution i konstsammanhang. Den första Biennalen ägde...

Läs mer

”Skolan mitt i byn” vann Rinkebytävling

SISAB:s idétävling ”Rötterna i Rinkeby”, med målet att utveckla...

Läs mer


Långbrodalsskolan årets Stockholmsbyggnad

Barnens skolpalats i Älvsjö har röstats fram av stockholmarna till årets...

Läs mer


Södra avslutar verksamheten med interiörträ

Södra har idag offentliggjort att den interiöra verksamheten i Kallinge och Umeå...

Läs mer
LINK arkitektur har utformat UNN PET-center, en ny byggnad för avancerad cancerdiagnostik.

Toppmodernt center för cancerdiagnostik står klart

Nya UNN PET-center är en av Europas mest avancerade anläggningar för diagnostisering...

Läs mer

Serneke och Andreas Martin-Löf Arkitekter vinner markanvisning  i Älvsjö för unga arkitekter


Serneke har tillsammans med Andreas Martin-Löf Arkitekter vunnit den markanvisningstä...

Läs mer
Kyrkogårdspaviljongen Sundbyberg

”Årets byggnad” i Sundbyberg är Kyrkogårdspaviljongen

Arkitektbyrån Wingårdhs tog stor hänsyn till den gröna omgivningen och ”...

Läs mer
Studenter och lärare från Arkitekthögskolan på plats i Broparken i centrala Umeå.

Arkitektstudenter bygger växthus för hållbart stadsliv

Att bygga ett växthus för stadsodling i Broparken i centrala Umeå är må...

Läs mer


White vinner bostadstävling i östra London

White har vunnit tävlingen om att rita nästa fas i Gascoigne East, ett av Londons stö...

Läs mer
Studenter i årskurs 1 bygger upp en fullstor paviljong.

Arkitektstudenternas examensprojekt tänker nytt om samhällets utmaningar

Årets slututställning på Umeå universitets Arkitekthögskola, UMA Summer...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se