Boverket och Energimyndigheten ska ta fram ny renoveringsstrategi


2019-02-25

Det är viktigt att identifiera fler vinster med en genomgripande upprustning och energieffektivisering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna.
Bild: Swedisol
Det är viktigt att identifiera fler vinster med en genomgripande upprustning och energieffektivisering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna.

Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny renoveringsstrategi för det svenska byggnadsbeståndet. Ett av företagen som välkomnar uppdraget är Swedisol, som efterfrågar att strategin utöver energieffektivitet säkerställer bland annat ett gott brandskydd och låga bullernivåer.

Renoveringsstrategin ska innehålla en färdplan som säkerställer att byggnadsbeståndet når en hög grad av energieffektivitet, visar hur fossila bränslen ska fasas ut, samt innehåller nationella indikatorer för att minska klimatpåverkande utsläpp. I Sverige är cirka 800 000 bostäder i behov av renovering.

– Myndigheterna är själva tydliga med att ett rent fastighetsekonomiskt perspektiv inte svarar på hur renoveringstakten ska kunna öka. Den stora utmaningen ligger i att de byggherrar och fastighetsägare som gör investeringarna ofta inte är de som skördar frukterna, eftersom det handlar om samhällsekonomiska vinster, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Det nya uppdraget svarar mot det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, som började gälla i juli 2018. Sverige har två gånger tidigare rapporterat en renoveringsstrategi enligt artikel 4 i det tidigare direktivet, men nu har alltså EU ställt nya krav på strategins innehåll. Det innefattar bland annat att omvandlingen av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader blir kostnadseffektiv.

– Det här är ett otroligt viktigt arbete för att uppnå riksdagens mål om fossilfrihet till 2045. Samtidigt får det inte leda till enögdhet när det gäller materialval och byggande. Det är viktigt för både byggherrar och beställare att göra kloka och långsiktigt hållbara materialval, säger Mats Björs.

Ur Swedisols perspektiv är därför en viktig del i arbetet med renoveringsstrategin att bryta stuprörstänkandet och identifiera fler vinster med en genomgripande upprustning och energieffektivisering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna.

– Isoleringsmaterialet påverkar inte bara energiåtgången, utan också bland annat en byggnads bullernivåer och brandskydd. Den kommande renoveringsstrategin behöver säkerställa att energieffektiviseringen inte sker på bekostnad av säkerhet, ljudisolering, livslängd, värmeisolering, fuktsäkerhet, återvinningsbarhet och brandsäkerhet, säger Mats Björs.

Swedisol arbetar med ett livscykelperspektiv för att medlemsföretagens isoleringsmaterial ska bli långsiktigt hållbara från produktion, via byggnation och användning till återvinning. I det arbetet beaktas framför allt följande sju aspekter:
• Goda värmeisolerande egenskaper
• Obrännbar
• Fuktsäker
• Går att återvinna
• Säker att använda
• Ljudisolerande
• Lång livslängd
Källa: Swedisol


Skriv utSkaras stadsarkitekt mot nya utmaningar

Efter sommaren slutar Anders Kyrkander sin tjänst som stadsarkitekt i Skara kommun och blir istället samhällsbyggnadschef i Mullsjö kommun.

Efter sex år på tjänsten som stadsarkitekt slutar Anders Kyrkander i Skara kommun. Efter sommaren tillträder han tjänsten som samhällsbyggnadschef i Mullsjö...

Läs mer
VOLA
Arkitema har vana av att jobba med studentbostäder, så som med Campus Lappis(bilden) för byggherre Stockholms Studentbostäder.

Arkitema sluter omfattande ramavtal med Akademiska Hus

Syftet med överenskommelsen är att utveckla student- och forskarbostäder i sju...

Läs mer
Steni
Arkitekterna i Wisdome-uppdraget samlade.

Stjärnarkitekter skissar på Stockholms smartaste hightech-hus – helt i trä

Nu startar arbetet med att bygga den nya upplevelsearenan Wisdome Stockholm vid Tekniska museet....

Läs mer
Marie-Claude Dubois är verksam som hållbarhetsspecialist på White arkitekter och som lektor och docent vid Lunds universitet.

Ny bok belyser vikten av dagsljus i den förtätade staden

Kunskapen om hur dagsljus påverkar människans hälsa har ökat markant under de...

Läs mer

White satsar på digital utveckling och rekryterar CIO till ny organisation

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

White arbetar med digital utveckling kopplat till hållbar arkitektur, design och samhä...

Läs mer


Dags att måla om träfasaden? Få färgexpertens tips för att undvika fallgroparna!

Vår och sommar är en bra tid att måla om fasaden. Nära fyra av tio villaä...

Läs mer
Såhär kommer ByggVestas hus i Rosendal att se ut med Lex Zooz muralmålning.

ByggVesta bjuder in Lex Zooz till Rosendal för 200 kvadratmeter stor väggmålning

I Rosendal, Uppsala, utvecklar ByggVesta 98 energieffektiva lägenheter. I samband med att...

Läs mer
Sweco nominerat till Svenska Ljuspriset 2019.

Sweco nominerat till Svenska Ljuspriset 2019

De nyligen invigda studiesalarna på Ekonomikum i Uppsala är nominerade till Svenska...

Läs mer
Anna Berntman, uppdragsansvarig arkitekt, Belatchew Arkitekter.

Hon ska stärka och bredda Belatchew Arkitekter kompetens

För att möta ökad efterfrågan från kund och säkerställa...

Läs mer


De ska förvandra gammal flygplats till ny stadsdel

Architema Architects har i samarbete med bland annat Veidekke vunnit tävlingen om ett stort...

Läs mer

Krook & Tjäder ritar bostadskvarter i Lund

Kv. Hängmattan 1 i Lund.

Krook & Tjäder har tillsammans med Resona Utveckling AB beviljats bygglov för ett...

Läs mer
\

Semrén & Månsson ritar första huset i hälsoklustret GoCo

Life science och hälsoutveckling handlar om forskning i människans tjänst –...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se