Boverket och Energimyndigheten ska ta fram ny renoveringsstrategi


2019-02-25

Det är viktigt att identifiera fler vinster med en genomgripande upprustning och energieffektivisering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna.
Bild: Swedisol
Det är viktigt att identifiera fler vinster med en genomgripande upprustning och energieffektivisering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna.

Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny renoveringsstrategi för det svenska byggnadsbeståndet. Ett av företagen som välkomnar uppdraget är Swedisol, som efterfrågar att strategin utöver energieffektivitet säkerställer bland annat ett gott brandskydd och låga bullernivåer.

Renoveringsstrategin ska innehålla en färdplan som säkerställer att byggnadsbeståndet når en hög grad av energieffektivitet, visar hur fossila bränslen ska fasas ut, samt innehåller nationella indikatorer för att minska klimatpåverkande utsläpp. I Sverige är cirka 800 000 bostäder i behov av renovering.

– Myndigheterna är själva tydliga med att ett rent fastighetsekonomiskt perspektiv inte svarar på hur renoveringstakten ska kunna öka. Den stora utmaningen ligger i att de byggherrar och fastighetsägare som gör investeringarna ofta inte är de som skördar frukterna, eftersom det handlar om samhällsekonomiska vinster, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Det nya uppdraget svarar mot det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, som började gälla i juli 2018. Sverige har två gånger tidigare rapporterat en renoveringsstrategi enligt artikel 4 i det tidigare direktivet, men nu har alltså EU ställt nya krav på strategins innehåll. Det innefattar bland annat att omvandlingen av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader blir kostnadseffektiv.

– Det här är ett otroligt viktigt arbete för att uppnå riksdagens mål om fossilfrihet till 2045. Samtidigt får det inte leda till enögdhet när det gäller materialval och byggande. Det är viktigt för både byggherrar och beställare att göra kloka och långsiktigt hållbara materialval, säger Mats Björs.

Ur Swedisols perspektiv är därför en viktig del i arbetet med renoveringsstrategin att bryta stuprörstänkandet och identifiera fler vinster med en genomgripande upprustning och energieffektivisering av byggnadsbeståndet än enbart de rent energi- och klimatmässiga vinsterna.

– Isoleringsmaterialet påverkar inte bara energiåtgången, utan också bland annat en byggnads bullernivåer och brandskydd. Den kommande renoveringsstrategin behöver säkerställa att energieffektiviseringen inte sker på bekostnad av säkerhet, ljudisolering, livslängd, värmeisolering, fuktsäkerhet, återvinningsbarhet och brandsäkerhet, säger Mats Björs.

Swedisol arbetar med ett livscykelperspektiv för att medlemsföretagens isoleringsmaterial ska bli långsiktigt hållbara från produktion, via byggnation och användning till återvinning. I det arbetet beaktas framför allt följande sju aspekter:
• Goda värmeisolerande egenskaper
• Obrännbar
• Fuktsäker
• Går att återvinna
• Säker att använda
• Ljudisolerande
• Lång livslängd
Källa: Swedisol


Skriv utNätverket Låt parken leva har begärt ut och låtit granska systemhandlingen för Järva begravningsplats.
Nätverket Låt parken leva har begärt ut och låtit granska systemhandlingen för Järva begravningsplats.

Nya fakta om Järva begravningsplats undanhölls

Ritningar för omdiskuterade Järva begravningsplats i norra Stockholm har varit klara sedan 27 april 2018, men inte lagts fram av Kyrkogårdsförvaltningen. När...

Läs mer
VOLA
Hjördis är Maria Lindberg, Kristin Lindholm Hallin, Emelie Mannheimer, Frida Jeppsson Prime, Christoffer Skogsmo, Ida Nilsson och Nina Lindgren.

Tengbom startar ny byrå

I en värld där arkitektur är lika med kommunikation och där identitet, koncept...

Läs mer
Steni


Internationellt prestigeuppdrag till Sverige:

Arkitektkontoret Semrén & Månsson sätter prägel på centrala Moskva

Nu står det klart att svenska arkitektkontoret Semrén & Månsson tagit...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Kommunen lägger ut ny upphandlingsförfrågan av vattenresevorar efter tidigare avbrutits

Örebro kommun har lagt ut upphandlingsförfrågan för byggnation av den nya...

Läs mer

BIMobject ingår partnerskap anpassa arkitekt- och byggingenjörsutbildningar i USA

BIMobject, världens största plattform för BIM-objekt, har ingått ett...

Läs mer
White gestaltar Jönköpings nya kallbadhus.

Tävlingen avgjord - de gestaltar Jönköpings nya kallbadhus

I arkitekttävlingen om Jönköpings nya kallbadhus har en enhällig jury valt ut...

Läs mer
White ritar utsiktstorn i Getteröns naturreservat, i Varberg.

White vinner arkitekttävling om utsiktstorn i trä i Varberg

Arkitekttävlingen om det nya utsiktstornet på före detta Lassabackadeponin invid...

Läs mer

White arkitekter utformar framtidens Stadshall i Lund


Det blir White arkitekter som får uppdraget att utforma framtidens Stadshall i Lund...

Läs mer


Tredje sommaren för Arknat – nu startar årets arkitekturfestival

Den 5 juni startar arkitekturfestivalen Arknat, som arrangeras av Sweco tillsammans med FriluftsByn...

Läs mer

Arkitektur i framkant när Arkitekthögskolans studenter ställer ut

I en utställning på Arkitekthögskolan får besökarna ta del av studenternas arbeten under det gångna året.

Årets slututställning på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, UMA...

Läs mer


Extremt långa träelement för inomhuspool

Det tyska arkitektkontoret Auer Weber har konstruerat takkonstruktionen till den nya inomhuspoolen...

Läs mer

Prefekt och biträdande prefekt på Arkitekthögskolan kliver av sina uppdrag

Arkitekthögskolan.

Två personer av tre i ledningen på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet,...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se