Effektkarta för arkitekter med fokus på användaren


2020-03-26

Anna Hirell, Lina Lindegren och Pontus Wärneståhl.
Bild: Krook & Tjäder
Anna Hirell, Lina Lindegren och Pontus Wärneståhl.

Arkitekter på Krook & Tjäder har tillsammans med forskare vid Högskolan i Halmstad tagit fram en guide för hur yrkeskåren kan jobba mer användarcentrerat. Guiden heter ”Effektkarta i skissprocessen – från tjänstedesign till arkitektur” och är ett konkret verktyg för alla arkitekter i utvecklingen av framtidens smarta städer.

Genom guiden får arkitekter verktyg och metoder för att på ett bättre sätt kunna rita hus och stadsdelar baserade på invånarnas behov och önskemål. Med effektkartläggning som baseras på djupintervjuer får man fram beteendemönster och behov hos målgruppen.

– Guiden kommer till stor nytta i vårt arbete genom att på ett pedagogiskt sätt visa hur vi kan skapa en bild av framtida boende i ett kvarter eller en stadsdel och koppla ihop det med utformningen av området. Förslaget blir på ett tydligt sätt förankrat i de boendes önskemål och behov, säger Lina Lindegren, landskapsarkitekt på Krook & Tjäder.

Deltagande design och aktionsforskning har genomsyrat hela projektet, vilket resulterade i att Lina Lindegren och Pontus Wärnestål, forskare i tjänsteinnovation, beslutade att skriva guiden tillsammans.

– Vi märkte under projektets gång hur oerhört givande det var att våra discipliner möttes och hur de utvecklades av varandra, konstaterar Pontus Wärnestål. Guiden är ett klockrent exempel på samskapande. Rent vetenskapligt har projektet även tydligt visat att det är möjligt, och väldigt positivt, att applicera tjänstedesignmetoder inom andra discipliner, tillägger han.

”Effektkarta i skissprocessen” är ett resultat av ett så kallat aktionsforskningsprojekt där Pontus Wärnestål aktivt deltagit i Krook & Tjäders arbete. Projektet heter Participatory Urban Design (PUD) och avslutades i höstas. Det syftade till att undersöka hur metoder och verktyg som vanligtvis används inom tjänstedesign av digitala lösningar kan användas vid utformningen av nya fysiska miljöer. Källa: Krook & Tjäder


Skriv utStudenterna på Arkitekthögskolan håller i år sin examensutställning digitalt, på den sociala medieplattformen Instagram.
Studenterna på Arkitekthögskolan håller i år sin examensutställning digitalt, på den sociala medieplattformen Instagram.

Arkitektstudenters examensutställning tar steget ut på nätet

– Vår studiostruktur gör det möjligt för oss att relatera till såväl globala som regionala förhållanden berättar Amalia Katopodis,...

Läs mer
VOLA
FOJAB vill utveckla en metod för att synliggöra byggnadens klimatavtryck redan i tidiga gestaltnings-skeden. På så vis kan byggnader utformas med hänsyn till dess klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv.

FOJAB & IVL utvecklar verktyg för en klimatsmart byggbransch

Tillsammans med ILV Svenska miljöinstitutet har FOJAB tilldelats finansiering från...

Läs mer
Steni
Brf Viva, Göteborg.

Riksbyggens Brf Viva nominerad till Svenska Ljuspriset

Brf Viva i Göteborg, som uppförts av Riksbyggen, är en av de nominerade till Svenska...

Läs mer


”Arkitektur är vår kärnverksamhet”

Arkitektbolaget lämnar sitt delägarskap i Arketyphus.
– Arbetet med Arketyphus har...

Läs mer
Polishuset i Västerås.

Upplev innerstaden med ny arkitekturguide

En del kanske beskriver byggnaderna i Västerås innerstad som gråa och trista....

Läs mer


Så kan fastighetsutvecklare maximera återbruk

I en tid av dämpad tillväxttakt och stora klimatutmaningar har återbruk fått...

Läs mer
Visionsbild över det nya området.

FOJAB ritar nytt bostadshus åt PEAB i södra Brunnshög, Lund

På ett attraktivt läge intill Gryningsparken i södra Brunnshög har FOJAB ritat...

Läs mer
Arkitektbolagets Ola Malm håller tillsammans med Tomas Alsmarker en kurs på Linnéuniversitet som bygger på samarbetet mellan arkitekt och konstruktör.

Samarbete skapar hållbara byggnader

De flesta vill idag jobba mot målet hållbarhet vid nybyggnation. Materialvalet är...

Läs mer
Margareta Wilhelmsson, Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef.

Utredning om byggregler missar boendes behov

Utredningen Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat tar...

Läs mer
Visionsbild över Veddesta efter omvandlingen till stadsmiljö (bilden är en illustration).

Detaljplaner för Veddesta antagna

På uppdrag av Järfälla kommun har AIX Arkitekter sedan 2016 arbetat med en ny...

Läs mer
Visionsbild över Mörrums nya skola.

Mörrums nya skola – en pedagogisk, inspirerande och trygg lärmiljö i barnens skala

I Mörrum, I Karlshamns kommun, har FOJAB utformat en ny grundskola för 550 elever i...

Läs mer
Visionsillustration över Täppet, Åhus.

Vinst för Krook & Tjäder i markanvisningstävling i Åhus

Arkitekterna Krook & Tjäder har vunnit markanvisningstävling för...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se