För en klimat- och kalkylsmart projektering – vi forskar om nästa stegs livscykelanalyser


2019-12-03

Jesper Karlsson, miljösamordnare på Liljewall.
Bild: Liljewall
Jesper Karlsson, miljösamordnare på Liljewall.

Hur kan vi öka förståelsen för hur arkitekter tillsammans med byggentreprenörernas kalkyl- och inköpsansvariga kan ta beslut och föreslå genomförbara projekt med låg klimatpåverkan? Hur kan vi optimera byggnaderna genom livscykelanalyser (LCA) i tidiga skeden? Jesper Karlsson på Liljewall och Anna Nymo från Tyréns utreder frågeställningarna genom forskningsmedel från LBF-stiftelse samt Sven Tyréns Stiftelse.

Vi behöver tillsammans i samhällsbyggnadssektorn kontinuerligt ta steg – eller rättare sagt kliv –framåt för en hållbar samhällsutveckling och klimatneutralt byggande. Vi har de globala målen, och ambitiösa färdplaner i ryggen. Dessutom avser Sveriges regering att vid 2022 införa krav på redovisning av klimatdeklarationer för uppförande av vissa typer av byggnader.

Det innebär att fler aktörer kommer att behöva ta fram livscykelanalyser och använda dem som beslutsgrundade underlag för klimatsmarta val. Men hur ser det då ut idag – för livscykelanalyser är väl i sig ingen nyhet för branschen?

– Visst, det finns tekniska lösningar och möjligheter att redan idag beräkna LCA i tidiga skeden, men inte sällan uppstår problem om de förslagna lösningarna inte är praktiska och kopplade till exempelvis kostnads-, risk- eller erfarenhetsperspektiv. Det kräver större förståelse och samarbete mellan projektör/arkitekt, byggentreprenör och beställare för att få genomslag, menar Jesper Karlsson, miljösamordnare på Liljewall.

Forskningsstudien kommer fokusera på att förstå attityder och erfarenheter i branschen för att identifiera problem med att projektera klimatsmart. Syftet är att på sikt öka projekteringsledets möjligheter att föreslå lösningar som är bra ur ett klimatperspektiv och samtidigt ekonomiskt och praktiskt gångbara för byggentreprenören.

Studien bedrivs genom intervjuer med kalkyl, programvaruutvecklare, byggentreprenörer samt beställare kring genomförande av LCA-analyser och klimatsmart byggande. En del i studien innefattar även att grundligt utreda BIM flödet för att identifiera hur det idag fungerar och hur det skulle kunna fungera om det inkluderar samtliga aktörer i ett byggprojekt. Resultatet beräknas redovisas under våren 2020.

– Vi hoppas kunna identifiera hur och till vad LCA används samt hur attityder och kunskap i branschen är kring klimatsmart byggande är idag. Vi vill även identifiera hur datahantering från 3D-modeller kan användas till både LCA och kostnadskalkyl i tidiga skeden, säger Jesper och fortsätter:
– Om det i tidiga skeden finns en tydlig och praktisk koppling mellan hållbarhet och ekonomi så tror jag att vi, inom samhällsbyggnadssektorn, kan skapa bättre förståelse för varandras perspektiv och i slutändan tillsammans planera för fler klimatsmarta byggnader som dessutom är ekonomiskt hållbara. Det hoppas jag vi kan bana väg för genom denna studie.Källa: Liljewall


Skriv ut6000 bafflar från Rockfon bidrar till en behaglig ljudnivå och skapar ett konstnärligt uttryck i kontorsbyggnaden Lysgården i Norge.
6000 bafflar från Rockfon bidrar till en behaglig ljudnivå och skapar ett konstnärligt uttryck i kontorsbyggnaden Lysgården i Norge.

Visionär arkitektur kombinerar ljud, ljus och design

Vi spenderar merparten av vår tid inomhus, antingen hemma eller på kontoret. Därmed blir det allt mer självklart att betrakta byggnaderna som vi befinner oss i som bidragande...

Läs mer
VOLA
Rörelsefaktorn – ett verktyg för att arbeta med och integrera olika sorters fysisk aktivitet i stadsmiljön och i samhällsplaneringen.

FOJAB introducerar Rörelsefaktorn som ett nytt verktyg i stadsplaneringen

FOJAB och Riksidrottsförbundet har tillsammans påbörjat arbetet med att utveckla...

Läs mer
Steni
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Konceptförskolor – ett vinnande koncept

Att bygga förskolor enligt ett färdigt koncept, så kallade konceptförskolor,...

Läs mer
Stadsmiljöprogrammet skapar en gemensam bild av hur Piteås stadskärna ska utvecklas.

Stadsmiljöprogram visar riktning för utvecklingen av Piteås stadskärna

Piteås stadskärna utvecklas i rask takt. Det byggs bostäder och lokaler för...

Läs mer
Konstruktören och arkitekten Paul Esombi Ekema är den allra första innovationsutmärkelsen inom initiativet, för sina framgångar med att sprida idén kring Open Source Wood.

Aktiv medlem tilldelas innovationsutmärkelsen Open Source Wood

Metsä Woods Open Source Wood är ett initiativ som har skapats för att...

Läs mer
Mikael Lundström, VD på Svefa, och Alexandra Hagen, VD på White Arkitekter.

Arkitektur och fastighetsrådgivning:

’one-stop shop’ ger samhällsekonomiska vinster både i offentlig och privat sektor

White Arkitekter och Svefa har undertecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans utveckla...

Läs mer


KUB arkitekter ritar kvarter på ny halvö i centrala Göteborg

Som en del i stadsutvecklingen av Masthuggskajen i centrala Göteborg anläggs en halvö...

Läs mer
Skärholmsvägen omvandlas från trafikled till levande stadsgata.

Nyréns med i planprisnominerade Fokus Skärholmen

Fokus Skärholmen är nominerat till årets planpris av Sveriges Arkitekter....

Läs mer

Fokus Skärholmen nominerat till planpriset

Västra Vårholmsbackarna – stadskvarter mot park.

Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen har nominerats till planpriset, Sveriges Arkitekters...

Läs mer
46 arkitektkontor från Sverige, Norge, Danmark och Tyskland tävlade om att få gestalta det framträdande bostadskvarteret i Stationsstaden i Kävlinge. Endast tre fick chansen, däribland BSK Malmö som satsade på kärnvärdena trygghet och gemenskap.

BSK Malmö utvalda i prestigefylld arkitekttävling

Det var i höstas som KKB Fastigheter AB utlyste en arkitekttävling med syfte att gestalta...

Läs mer
Arkitektsbolagets Vallen. Ett av projekten i utställningen Woodland Sweden.

Arkitektbolaget – en del av Woodland Sweden

Den internationella utställningen Woodland har kommit till Växjö. I utstä...

Läs mer


Motala centrum ska återfå sin forna glans

Nytt med inspiration från historien är ledorden då centrala Motala...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se