Människan i centrum är kärnan i Täbys nya arkitekturprogram


2019-02-26

Det nya arkitekturprogrammet för Täbys regionala stadskärna beskriver kommunens ambitioner av att skapa en vacker, väl fungerande och hållbar stadskärna att leva, bo och verka i.
Bild: Täby kommun
Det nya arkitekturprogrammet för Täbys regionala stadskärna beskriver kommunens ambitioner av att skapa en vacker, väl fungerande och hållbar stadskärna att leva, bo och verka i.

Arkitekturprogram för Täbys regionala stadskärna beslutades av stadsbyggnadsnämnden den 13 februari. Programmet beskriver kommunens ambition av en vacker, väl fungerande och hållbar stadskärna att leva, bo och verka i.

Arkitektur är både stadsplanering, landskapsplanering och husbyggande. Arkitekturprogram för Täby regionala stadskärna, som beslutats av stadsbyggnadsnämnden har tagits fram för att tydliggöra kommunens ambitionsnivå för attraktiva livsmiljöer i centrala Täby. Programmet ska hjälpa och inspirera de aktörer som är med och utvecklar de centrala delarna av Täby att skapa hög arkitektonisk kvalitet med människor i centrum.

– Det finns ett ökat intresse för arkitektur och med arkitekturprogrammet vill kommunen utmana, inspirera och vägleda de aktörer som bygger till exempel bostäder och kontor. Det handlar också om att visa att kommunen föregår med gott exempel när offentliga miljöer utvecklas såsom parker, torg, skolor och idrottsanläggningar, säger Johan Algernon (M), ordförande stadbyggnadsnämnden.

Hela Täby präglas av närhet till naturen, goda boendemiljöer och bra service. Det är kvaliteter som ska föras vidare in i framtiden. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. När de centrala delarna av kommunen ska utvecklas är människan i centrum. Det ges möjlighet att skapa annat än bara bostäder och kommunen ser att varje byggprojekt ska bidra med något mer, som till exempel service, gröna miljöer eller vacker arkitektur.

– Vi påverkas av arkitekturen som finns runt omkring i vår närhet. Gröna parker och torg, vackra hållbara byggnader och en medveten stadsplanering bidrar till vårt välbefinnande och har betydelse för hur vi uppfattar vår miljö, säger Martin Edfelt, stadsarkitekt i Täby kommun.
Källa: Täby kommun


Skriv utSkaras stadsarkitekt mot nya utmaningar

Efter sommaren slutar Anders Kyrkander sin tjänst som stadsarkitekt i Skara kommun och blir istället samhällsbyggnadschef i Mullsjö kommun.

Efter sex år på tjänsten som stadsarkitekt slutar Anders Kyrkander i Skara kommun. Efter sommaren tillträder han tjänsten som samhällsbyggnadschef i Mullsjö...

Läs mer
VOLA
Arkitema har vana av att jobba med studentbostäder, så som med Campus Lappis(bilden) för byggherre Stockholms Studentbostäder.

Arkitema sluter omfattande ramavtal med Akademiska Hus

Syftet med överenskommelsen är att utveckla student- och forskarbostäder i sju...

Läs mer
Steni
Arkitekterna i Wisdome-uppdraget samlade.

Stjärnarkitekter skissar på Stockholms smartaste hightech-hus – helt i trä

Nu startar arbetet med att bygga den nya upplevelsearenan Wisdome Stockholm vid Tekniska museet....

Läs mer
Marie-Claude Dubois är verksam som hållbarhetsspecialist på White arkitekter och som lektor och docent vid Lunds universitet.

Ny bok belyser vikten av dagsljus i den förtätade staden

Kunskapen om hur dagsljus påverkar människans hälsa har ökat markant under de...

Läs mer

White satsar på digital utveckling och rekryterar CIO till ny organisation

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

White arbetar med digital utveckling kopplat till hållbar arkitektur, design och samhä...

Läs mer


Dags att måla om träfasaden? Få färgexpertens tips för att undvika fallgroparna!

Vår och sommar är en bra tid att måla om fasaden. Nära fyra av tio villaä...

Läs mer
Såhär kommer ByggVestas hus i Rosendal att se ut med Lex Zooz muralmålning.

ByggVesta bjuder in Lex Zooz till Rosendal för 200 kvadratmeter stor väggmålning

I Rosendal, Uppsala, utvecklar ByggVesta 98 energieffektiva lägenheter. I samband med att...

Läs mer
Sweco nominerat till Svenska Ljuspriset 2019.

Sweco nominerat till Svenska Ljuspriset 2019

De nyligen invigda studiesalarna på Ekonomikum i Uppsala är nominerade till Svenska...

Läs mer
Anna Berntman, uppdragsansvarig arkitekt, Belatchew Arkitekter.

Hon ska stärka och bredda Belatchew Arkitekter kompetens

För att möta ökad efterfrågan från kund och säkerställa...

Läs mer


De ska förvandra gammal flygplats till ny stadsdel

Architema Architects har i samarbete med bland annat Veidekke vunnit tävlingen om ett stort...

Läs mer

Krook & Tjäder ritar bostadskvarter i Lund

Kv. Hängmattan 1 i Lund.

Krook & Tjäder har tillsammans med Resona Utveckling AB beviljats bygglov för ett...

Läs mer
\

Semrén & Månsson ritar första huset i hälsoklustret GoCo

Life science och hälsoutveckling handlar om forskning i människans tjänst –...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se