Planprisets silver till Västerbro


2020-03-11

Visonsbild för framtidens Västerbro. Bilden är ett kollage baserat på planerna för hur den nya stadsdelen ska utformas och byggas.
Bild: Lunds kommun
Visonsbild för framtidens Västerbro. Bilden är ett kollage baserat på planerna för hur den nya stadsdelen ska utformas och byggas.

En av Sveriges intressantaste stadsplaneringar bedrivs i Lund. Kommunen har vunnit en delad andraplats i Planpriset 2019 för arbetet med Västerbro, industriområdet som ska omvandlas till ny centrumnära stadsdel. Lund uppmärksammas bland annat för sin långsiktiga planering, samt att kommunen håller i taktpinnen trots att man inte äger marken.

Det nuvarande industri- och verksamhetsområdet ska på sikt omvandlas till en centrumnära stadsdel med 3 900 nya bostäder, arbetsplatser och service. En del av det gamla bevaras och får sällskap av nytt i en modern och hållbar stadsdel. Det nya huvudstråket Västra Esplanaden ger plats för cykel, gång och kollektivtrafik längs den sträcka där det en gång gick tågtrafik mellan Lund och Bjärred.

– Mycket glädjande! Arbetet med Västerbro har sedan starten med den fördjupade översiktsplanen skett i dialog med fastighetsägarna. Det stora antalet fastighetsägare, 25 stycken, är en unik förutsättning för omvandlingen och Lunds placering visar tydligt att samarbete är rätt väg att gå, säger Klas Svanberg (m), ordförande i byggnadsnämnden.

– En hedrande andraplacering är ett fint kvitto på att Lunds kommun arbetar innovativt och proaktivt med stadsplanering. Lund är en av Sveriges attraktivaste städer och därför måste vi växa hållbart. Genom omvandlingen av Västerbro gör vi plats för fler, säger stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin.

Det är Sveriges Arkitekter som varje år delar ut planpriset till en kommun ”för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga”. En kommuns planarbete handlar om att planera och besluta hur kvarter, stadsdelar, tätorter eller hela kommunen ska användas och utformas.
 

Lunds kommun delar andraplaceringen med Boden och Kristianstad. Vinnaren av Planpriset 2019 är Fokus Skärholmen.


Motiveringen i sin helhet:
”I projektet Västerbro behåller Lunds kommun en drivande roll i stadsomvandlingsprocessen. När Öresundsvägens industriområde utvecklas lägger kommunen stor vikt vid långsiktiga samarbeten med fastighetsägarna och på medskapandeprocesser. Dess roll har varit att samla önskemålen hos många olika fastighetsägare och förena dem till en, gemensam, vision som ska rimma med målen i översiktsplanen.

Projektet visar att kommuner med hjälp av långsiktigt planeringsarbete kan hålla i taktpinnen utan markinnehav som maktmedel. Lunds kommun har primärt använt tre verktyg för att stödja utvecklingen: Västerbroprogrammet, en kommunikationsplan och den så kallade Västerbropengen. Den sistnämnda syftar till att infria den gemensamma målbilden som mejslats fram av de inblandade aktörerna.

Juryn vill lyfta fram det proaktiva arbetssättet, viljan att hitta nya lösningar inom och bortom ramen för tillgängliga planeringsinstrument, liksom det uppföljande arbetet med en handlingsplan som följs upp vart femte år av exploateringsledare, plan- och bygglovshandläggare och fastighetsägare.”
Källa: Lunds kommun


Skriv ut

”Arkitektur är vår kärnverksamhet”

Arkitektbolaget lämnar sitt delägarskap i Arketyphus.
– Arbetet med Arketyphus har varit väldigt utvecklande för oss. Nu tar vi med oss all den erfarenhet och kunskap vi...

Läs mer
VOLA
Polishuset i Västerås.

Upplev innerstaden med ny arkitekturguide

En del kanske beskriver byggnaderna i Västerås innerstad som gråa och trista....

Läs mer
Steni


Så kan fastighetsutvecklare maximera återbruk

I en tid av dämpad tillväxttakt och stora klimatutmaningar har återbruk fått...

Läs mer
Visionsbild över det nya området.

FOJAB ritar nytt bostadshus åt PEAB i södra Brunnshög, Lund

På ett attraktivt läge intill Gryningsparken i södra Brunnshög har FOJAB ritat...

Läs mer
Arkitektbolagets Ola Malm håller tillsammans med Tomas Alsmarker en kurs på Linnéuniversitet som bygger på samarbetet mellan arkitekt och konstruktör.

Samarbete skapar hållbara byggnader

De flesta vill idag jobba mot målet hållbarhet vid nybyggnation. Materialvalet är...

Läs mer
Margareta Wilhelmsson, Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef.

Utredning om byggregler missar boendes behov

Utredningen Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat tar...

Läs mer
Visionsbild över Veddesta efter omvandlingen till stadsmiljö (bilden är en illustration).

Detaljplaner för Veddesta antagna

På uppdrag av Järfälla kommun har AIX Arkitekter sedan 2016 arbetat med en ny...

Läs mer
Visionsbild över Mörrums nya skola.

Mörrums nya skola – en pedagogisk, inspirerande och trygg lärmiljö i barnens skala

I Mörrum, I Karlshamns kommun, har FOJAB utformat en ny grundskola för 550 elever i...

Läs mer
Visionsillustration över Täppet, Åhus.

Vinst för Krook & Tjäder i markanvisningstävling i Åhus

Arkitekterna Krook & Tjäder har vunnit markanvisningstävling för...

Läs mer


Två nya ledamöter förstärker Whites styrelse

På White arkitekters årsstämma idag valdes Karin O’Connor och Per Berggren...

Läs mer
Kopparlunden Castellum (bilden är en illustration).

Archus får stort inredningsuppdrag – ritar 5 000 kvm kontor åt Castellum

I februari i år blev det känt att Försäkringskassan tecknat ett 6-årigt...

Läs mer
Naturen är viktig i projektet. Här ser vi gården (bilden är en illustration).

Helande arkitektur i fokus när psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus omvandlas

Sluten psykiatrisk vård leder tankarna till kala, vita rum och starka hierarkier mellan...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se