Sege Park nominerad till Planpriset


2019-01-24

Flygbild, Sege Park.
Bild: Malmö Stad
Flygbild, Sege Park.

Malmö stad och exploateringsprojektet Sege Park är en av fyra nominerade till Sveriges Arkitekters ”Planpris” för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Sege Park nomineras för en innovativ modell för hållbart stadsbyggande som bygger på lokal delningsekonomi och ett socialt ansvarstagande med Sege park som bas. Sege Park kommer de närmaste åren att förtätas, samtidigt som en stor del av ursprungsbebyggelsen med kulturhistoriska världen kommer att bevaras.

– Utvecklingen av Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling exempelvis gällande energiproduktion och energieffektivisering. Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Här kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i gammal, attraktiv parkmiljö, säger Pernilla Andersson, projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö.

Planpriset
Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Priset går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Nominering till Sveriges Arkitekters planpris 2018, Sege park, Malmö:

”En innovativ modell för hållbart stadsbyggande som bygger på lokal delningsekonomi och ett socialt ansvarstagande utvecklas med Sege park som bas.

Utgångspunkten är en befintlig sjukvårdsmiljö i Kirseberg i nordöstra Malmö med friliggande längor i park från 1930-talet som kompletteras varsamt. Lösningar för ökat delande av resurser i staden har tagits, bland annat genom en idétävling. I byggherredialoger för markanvisning tas idéerna vidare utifrån byggherrarnas kunskap, vilja och förmåga. Målet för detaljplanen är att med stöd i sociala innovationer, digitalisering och spjutspetsteknik visa hur stadsboende kan bidra till att minska klimatutsläpp. Sege Park är Malmös plattform för urban innovation i samverkan med högskolor, företag och andra kommuner. Exempel på delmål i planprogrammet är digitala appar för delning, mobilitetspool, solpaneler, dagvattencirkulation, återvinning av avfall, odling och giftfritt byggande. Ett viktigt mål är också att utveckla innovativa modeller för att producera bostäder med lägre boendekostnader och få en social blandning i området.”
Källa: Malmö Stad


Skriv utSkaras stadsarkitekt mot nya utmaningar

Efter sommaren slutar Anders Kyrkander sin tjänst som stadsarkitekt i Skara kommun och blir istället samhällsbyggnadschef i Mullsjö kommun.

Efter sex år på tjänsten som stadsarkitekt slutar Anders Kyrkander i Skara kommun. Efter sommaren tillträder han tjänsten som samhällsbyggnadschef i Mullsjö...

Läs mer
VOLA
Arkitema har vana av att jobba med studentbostäder, så som med Campus Lappis(bilden) för byggherre Stockholms Studentbostäder.

Arkitema sluter omfattande ramavtal med Akademiska Hus

Syftet med överenskommelsen är att utveckla student- och forskarbostäder i sju...

Läs mer
Steni
Arkitekterna i Wisdome-uppdraget samlade.

Stjärnarkitekter skissar på Stockholms smartaste hightech-hus – helt i trä

Nu startar arbetet med att bygga den nya upplevelsearenan Wisdome Stockholm vid Tekniska museet....

Läs mer
Marie-Claude Dubois är verksam som hållbarhetsspecialist på White arkitekter och som lektor och docent vid Lunds universitet.

Ny bok belyser vikten av dagsljus i den förtätade staden

Kunskapen om hur dagsljus påverkar människans hälsa har ökat markant under de...

Läs mer

White satsar på digital utveckling och rekryterar CIO till ny organisation

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

White arbetar med digital utveckling kopplat till hållbar arkitektur, design och samhä...

Läs mer


Dags att måla om träfasaden? Få färgexpertens tips för att undvika fallgroparna!

Vår och sommar är en bra tid att måla om fasaden. Nära fyra av tio villaä...

Läs mer
Såhär kommer ByggVestas hus i Rosendal att se ut med Lex Zooz muralmålning.

ByggVesta bjuder in Lex Zooz till Rosendal för 200 kvadratmeter stor väggmålning

I Rosendal, Uppsala, utvecklar ByggVesta 98 energieffektiva lägenheter. I samband med att...

Läs mer
Sweco nominerat till Svenska Ljuspriset 2019.

Sweco nominerat till Svenska Ljuspriset 2019

De nyligen invigda studiesalarna på Ekonomikum i Uppsala är nominerade till Svenska...

Läs mer
Anna Berntman, uppdragsansvarig arkitekt, Belatchew Arkitekter.

Hon ska stärka och bredda Belatchew Arkitekter kompetens

För att möta ökad efterfrågan från kund och säkerställa...

Läs mer


De ska förvandra gammal flygplats till ny stadsdel

Architema Architects har i samarbete med bland annat Veidekke vunnit tävlingen om ett stort...

Läs mer

Krook & Tjäder ritar bostadskvarter i Lund

Kv. Hängmattan 1 i Lund.

Krook & Tjäder har tillsammans med Resona Utveckling AB beviljats bygglov för ett...

Läs mer
\

Semrén & Månsson ritar första huset i hälsoklustret GoCo

Life science och hälsoutveckling handlar om forskning i människans tjänst –...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se