Avesta kommun

Facebook
Instagram

Svensk arkitektur välrepresenterad under årets Vendigbiennal


2018-05-11

Greenhouse Garden – Reflect Project Connect.
Bild: In Prais of Shadows Arkitektur
Greenhouse Garden – Reflect Project Connect.

Trä, innovation och de globala hållbarhetsmålen blir svenska teman på arkitekturbiennalen i Venedig. I parken Serra dei Giardini visas utställningen Greenhouse Garden – Reflect Project Connect, som handlar om utforskande arkitektur, innovativa material och hållbar produktion.


Den internationella arkitekturbiennalen i Venedig brukar kallas världens viktigaste arkitekturutställning. Parken Serra dei Giardini, som ligger vackert beläget mellan de två biennalområdena Arsenale och Giardini, har de senaste åren blivit en mötesplats för svenska utställningar under biennalen. I år samarbetar Svenska institutet, Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä och Folkhem kring projektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect som innehåller en utställning om hållbar arkitektur och innovativa material i ett växthus från förra sekelskiftet, samt en specialbyggd paviljong som inrymmer en serie seminarier, workshops och samtal.

Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen löper som en röd tråd genom det svenska bidraget. Särskilt fokus ligger på de mål som relaterar till utställningens teman: hållbar energi för alla, hållbar industri och innovationer och infrastruktur, hållbar konsumtion och produktion och bekämpa klimatförändringen. Svenska institutets utställning Accepting the Challenge – Sweden and the 2030 Agenda kommer därför att komplettera huvudutställningen under stora delar av biennalperioden.

– Sverige har en mycket lång tradition av att använda trä som byggmaterial och stor erfarenhet av hållbart skogsbruk. Detta tillsammans med vår starka position inom innovation, bidrar till att finna nya spännande lösningar för framtiden. Dessutom rankas Sverige för närvarande som det främsta landet i världen sett till de nationella framstegen mot de 17 målen för hållbar utveckling. Därför känns det roligt och naturligt att Sveriges bidrag fokuserar på dessa styrkor under årets biennal, säger Svenska institutets generaldirektör, Annika Rembe.

Dagens snabba utveckling inom träindustrin ger arkiteker oanade möjligheter. Hur det kan ske utforskar curator Ulrika Karlsson i utställningen Plots, Prints and Projections, där sex inbjudna arkitektkontor i nära samarbete med tillverkningsindustrin har tagit fram spännande installationer i trä. I vissa fall har resultatet tänjt gränsen för vad som tidigare har varit möjligt att genomföra. Olika arbetsmetoder och träets inneboende egenskaper har undersökts. Installationerna har kommit att balansera i skärningspunkten mellan det traditionella hantverket och den digitala tillverkningsprocessen. 

Som del i utställningen byggs en träpaviljong i trädgården, ritad av In Praise of Shadows Arkitektur. Den är en fullskaledemonstration som byggs med hjälp av avancerad träteknologi. Paviljongen blir navet för samtal, seminarier och workshops som kretsar kring hur träindustrins höga innovationstakt kommer att förändra arkitekturen och arkitektens arbetssätt. De visar också träarkitekturens starka koppling till de globala miljömålen i Agenda 2030.
Källa: Svenska Institutet


Skriv utHållbarhetshuset på KTH.
Hållbarhetshuset på KTH.

Lågmäld arkitektur uppmärksammas

Campus KTH har fått ett omsorgsfullt tillägg som visar på tegelarkitekturens hållbarhet. Hållbarhetshuset på vann redan i mars Årets Fasad och är nu i...

Läs mer
VOLA

Dubbla nomineringar för Tobin Properties bostadsprojekt

<span>Arkaden i Sundbyberg. Arkitektkontor: DinellJohansson </span>

Tobin Properties bostadsprojekt Etaget på västra Kungsholmen och Arkaden i Sundbyberg...

Läs mer
Greenhouse Garden – Reflect Project Connect.

Svensk arkitektur välrepresenterad under årets Vendigbiennal

Trä, innovation och de globala hållbarhetsmålen blir svenska teman på...

Läs mer
Horst Petri, arkitekt på Krook & Tjäder.

Krook & Tjäder utvecklar erbjudandet inom handel

Horst Petri, arkitekt på Krook & Tjäder har tillträtt som ansvarig för...

Läs mer


WSP vann uppdrag för Eons nya Nordenkontor

Tillsammans med Castellum och Kanozi, vann WSP den stora arkitekttävlingen för Eons nya...

Läs mer
Vinnarna Ilayda och Haddy tillsammans med Olle Burell.

Klass 5C vinner SISAB-tävling

Samtidigt som SISAB:s arkitekttävling Rötterna i Rinkeby har pågått har...

Läs mer

Swecos arkitekter växer med kompetens inom handel

Sweco har som tidigare meddelat förvärvat det danska arkitektkontoret Årstiderne...

Läs mer
Ledning BSK Arkitekter. Fr v: Claes Nilsson, ekonomichef, Martin Wulff, kontorschef Stockholm, Inger Billsjö, VD-assistent, Lise-Lott Söderlund, chefsarkitekt, Karolina Gerdin, kommunikationschef, Stina Ljungkvist, VD. Ej på bild: Pär Lindström.

BSK Arkitekter expanderar och förstärker ledningen

BSK Arkitekter rekryterar Martin Wulff till den nya tjänsten som kontorschef i Stockholm och...

Läs mer
Kv Ekorren, Skellefteå.

Nordens första p-hus i trä väcker internationellt intresse

Träbyggnadsintresset har ökat stort i hela världen. Den 11-13 april var Yvan Ikhlef...

Läs mer
Bosse Hofsten.

Bo Hofsten på White är utsedd till ny slottsarkitekt för Stockholms slott

Uppdraget är personligt och Bo ska vara rådgivare i alla frågor som rör...

Läs mer

Banbrytande höghusarkitekt till Trä & Teknik

Oakwood Timber Tower 2

Londonbaserade Kevin Flanagan har ritat några av de senaste årens mest publicerade...

Läs mer
Peter Sahlin vd för PS Arkitektur flyttar in sin verksamhet till Reflex Arkitekter med Marco Testa som vd.

Reflex Arkitekter förvärvar PS Arkitektur

Tar position som ledande inom kontor och kommersiella fastigheter

Reflex Arkitekter stärker sitt inredningserbjudande genom att förvärva PS Arkitektur...

Läs mer
Glashallen på Malmö Centralstation får ett stort byggplank prytt med graffiti.

115 kvadratmeter graffiti på Malmö Centralstation

Jernhusen har gett artistkollektivet Street Corner i uppdrag att måla ett 115 kvadratmeter...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se