BIM-modellering sparade in ÄTOR och gav viktiga erfarenheter


2020-01-27

Trafikplats Vega i Haninge
Bild: Skanska
Trafikplats Vega i Haninge

Trafikplats Vega i Haninge, modellen i Tekla Structures.
Bild: Trimble Solutions/Tekla Structures
Trafikplats Vega i Haninge, modellen i Tekla Structures.

Ett av Trafikverkets första stora ritningsfria pilotprojekt, trafikplats Vega i Haninge, stod färdigt 2018. Den digitala modellen gjord i Tekla Structures var helt byggbar. I det komplexa projektet har man sparat in på ÄTOR och vunnit viktiga erfarenheter.

Trafikplats Vega i Haninge utanför Stockholm består av fem platsgjutna broar, varav en spännarmerad, samt stödmurar utefter Nynäshamnsvägen. Vega avlastar en annan trafikplats i Haninge och förbättrar flödet i hela området. Det är ett komplext projekt som projekterades och konstruerades helt utan pappersritningar. 


Viktigt med standarder och öppna format
Vega var ett av Trafikverkets första pilotprojekt inom BIM. Det påbörjades 2015 och 2018 var relationshandlingarna klara och trafikplatsen togs i bruk.

– Syftet med våra tidiga pilotprojekt var att testa olika metoder och undersöka hur vi arbetar med modeller både i projektering och under byggfasen och för att ta fram underlag för relationshandlingar. Erfarenheter från kravställning och arbetet med modeller från Vega och andra piloter har legat till grund för fler projekt. Nu jobbar Trafikverket med BIM-modeller i de flesta projekt, berättar Peter Axelsson, strateg inom BIM, Trafikverket.

För Trafikverket är det mycket viktigt att vara plattformsneutrala, informationen ska inte låsas in och måste vara framtidssäkrad. Därför är standarder och fria format så som IFC på sikt mycket angelägna. Likaså att den digitala modellen är byggbar.

– Större anläggningsprojekt kräver arbete i en lång rad programvaror och med slutlig överlämning till förvaltning. I den processen är standarder och öppna format viktiga för Trafikverket eftersom man är beställare av flera tusen projekt, från små till stora. Annars fungerar inte kommunikationen genom kedjan av aktörer och vi riskerar att få problem vid importer/exporter och framtida underhåll, det är en nyckel till framgång för BIM, säger Peter.


Noggrann planering och krävande konstruktion
Skanska var den upphandlade entreprenören och har i dagsläget genomfört flest ritningsfria projekt i Sverige.

– Beställaren hade mycket höga digitaliseringskrav. Alla objekt i hela modellen är till exempel kodade och de kan filtreras på vad som helst. Vi och teknikkonsulten ELU genomförde många möten innan projekteringen startade, BIM-modellering kräver extra mycket planering, berättar Magnus Westman, produktchef på Skanska.

ELU modellerade och skapade den komplexa konstruktionen med Tekla Structuresoch sedan exporterades den via IFC-filer till Navis Works, som Skanska byggde efter. Även exporten till Q-armering, som armeringsleverantören använde fungerade väl.

Att armera en komplex brokonstruktion är krävande. Grundförhållandena innebar lera som var utmanande att arbeta i och även geometrier i påldäcken krävde anpassningar.

– Det var en stor fördel att modellera trafikplats Vega i Tekla Structures eftersom det är så lätt att anpassa till egna behov. I Vega-projektet utvecklade vi flera komponenter, bland annat en som kunde svepa armering vinkelrätt utifrån vald geometri. De har vi sedan kunnat använda vidare i andra projekt, berättar Björn Lööw, brokonstruktör på ELU, som har genomfört ett stort antal projekt i Tekla Structures.

Modelleringen i Tekla Structures gjorde att man kunde se krockar i armeringen och då komma fram till hur dessa kunde lösas i samarbete med Skanska.

– Vi tog också fram ett verktyg för att modellera pålar automatiskt utifrån ett beräkningsprogram. Sedan kunde Tekla Structures anpassa pålarna utifrån bergytor och även generera rapporter till arbetsplatsen med tillhörande exportmodeller i centrumlinjer. Det verktyget effektiviserade modelleringen av trafikplats Vega ytterligare, säger Mikael Karåker, brokonstruktör på ELU.

Snabba lösningar och färre fel
– Vi har genomfört en komplex grundläggning med 85 kilometer betongpålar på dålig, sank mark, och slog inte av alls många pålar. ELU gjorde ett väldigt bra jobb med modelleringen, säger Skanskas produktionschef Per Holmberg.

Precis som i många bygg- och anläggningsprojekt bestod arbetsgruppen av människor med flera olika nationaliteter. Per berättar att BIM-modellen underlättade samarbetet eftersom en bild inte kräver ett gemensamt språk.

– När en erfaren byggare läser en 2D-ritning ser vi resultatet i huvudet. Men för att förmedla den till andra krävs pedagogik, whiteboard och framför allt tid. Vid påldäckningen var det toppen att titta på modellen och se hur höjder låg och inte minst vilken tillgänglig plats som fanns.

– Alla kan inte armering och att se den och förstå den på papper kräver erfarenhet. Vi har kunnat förutse krockar och att det blivit för trångt. Där har modellen varit ypperlig, det blev färre fel och behov att göra snabba lösningar på plats. Den stora vinsten ligger i tidsbesparingen och färre ÄTOR, säger Magnus Westman, produktionschef på Skanska.

Projektet har genererat såväl miljö- som arbetsmiljövinster. Dels genom kompletta mängdavtagningslistor som kunnat minska spillet, dels genom att det varit lättare att planera i förväg, vilket minskat stress och ”brandsläckningar”.

– I samordningsmodellen lägger vi ihop discipliner, de får med sig el, rördragning och annat som annars riskerar att missas. Det är väsentligt mycket lättare att hitta turordningen i en digital modell, vilket bland annat minskar väntetiderna säger Per Holmberg.

Projektet lade ner cirka 30 procent mindre tid i markarbeten, jämfört med liknande projekt.

– Att använda byggbara modeller innebär att man bland annat kan reducera kostnader, spill och minska väntetider under produktionstiden förklarar Tove Lindblad, affärsutvecklingschef på Trimble Solutions Sweden.

– Man minskar även mängden fel i produktionsskedet som ett resultat av en gemensam syn på vilket arbete man ska utföra. Den byggbara modellen genererar att det blir färre oväntade stopp och störningar och att igångsättningstiden vid nya arbetsmoment blir kortare. Arbetslagen har en klar och gemensam syn om hur nästa moment ska utföras, detta genom att man använder den byggbara modellen ute i produktionen, fortsätter Tove Lindblad.


Vunna erfarenheter
Vilka erfarenheter tar nu Trafikverket med sig från Vega-projektet? Trafikverket har mer än tusen projekt igång samtidigt, och som beställare är det mycket viktigt att leveranser sker standardiserat och enhetligt. Erfarenheter från pilotprojekten har hjälpt dem att få fram bättre kravställning generellt.

– Erfarenheterna i Vega visade på vissa svårigheter kring hur vi skulle följa upp arbetet med kontroller i modellerna där vi behöver bli bättre. Våra specialister ska enkelt kunna säga när projektet kan gå vidare till nästa steg till bygghandling och entreprenör. Det har också blivit lättare att se vissa konflikter, till exempel att säkerställa att det finns ordentligt med utrymme för trädplanteringar som behöver ordentligt med djup samt att tidigt upptäcka eventuella problem kring ledningsdragning, säger Peter Axelsson, Trafikverket.

– BIM och modeller är viktiga delar för anläggningen i ett livscykelperspektiv från planering, projektering, byggande och förvaltning. BIM är både en process och verktyg som hjälper oss att bygga upp en digital anläggning som kan förvaltas på ett effektivt sätt under hela dess livslängd. Där har Vega bidragit med viktiga delar, avslutar Peter Axelsson.Källa: Trimble


Skriv utInstalco får sitt hittills största uppdrag på 700 miljoner.
Instalco får sitt hittills största uppdrag på 700 miljoner.

Instalco får sjukhusuppdrag åt NCC och Region Sörmland

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi har fått uppdrag av NCC och att utföra el- och VS-installationer vid utbyggnaden av tre sjukhus i Södermanland. Uppdraget ska utföras i samverkansentreprenad med ett totalt ordervä...

Läs mer
Lindinvent
Visionsbild Sävenäs 131:13 Göteborg (bilden är en illustration).

Start för K-Fastigheters största projekt - bygger ytterligare 192 lägenheter i Göteborg

K-Fast Holding AB har erhållit bygglov avseende 192 lägenheter i Göteborg på fastigheten Sävenäs 131:13. Bolaget inleder detaljprojektering omedelbart och inflyttning...

Läs mer
Foto (t.h.): The Forest, Allessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardere, Luigi Pardo Architetti.

Gasellföretaget brandsäkrar världsutställningen i Dubai

Vem trodde för 30 år sedan att trä skulle vara ett vanligt förekommande byggnadsmaterial år 2020? Svaret är Thomas Bengtsson, som valde att lita på magkä...

Läs mer
Industrinät
Översiktsbild över Brf Nysätra som ska byggas i Trollhättan (bilden är en illustration).

Säljstart för 40 bostadsrätter i Brf Nysätra i Trollhättan

Riksbyggen startar nu försäljningen i Brf Nysätra vid Nysätra IP, Skoftebyn, i Trollhättan. Brf Nysätra byggs i tio tvåplanshus som sammanlagt innehå...

Läs mer


Byggföretagen välkomnar regeringens satsning på yrkesutbildningar

Regeringen aviserade igår omfattande satsningar inom utbildningsområdet, vilket välkomnas av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, som under en längre tid...

Läs mer
Teknoware

Magnolia Bostad säljer projekt i Norrköping till Heimstaden Bostad

Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av projektet Björkalund bestående av fastigheten Föreställningen 1 i Björkalund, Norrköpings Kommun....

Läs mer
Sveriges största vertikala trädgård under uppförande på Mobilia.

Konstverk växer fram – störst i Sverige av sitt slag

Nu har uppförandet av Sveriges största växtvägg inletts i stadskvarteret Mobilia. Den levande och föränderliga vertikala trädgården om hela 270 kvadratmeter,...

Läs mer
ob wiik
Visionsbild över den Hälsostaden Ängelholms nya vårdbyggnad på sjukhusområdet (bilden är en illustration).

Peab bygger vårdbyggnad i Ängelholm

Peab har fått uppdraget att bygga en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Ängelholm. Beställare är Hälsostaden Ängelholm AB och kontraktssumman...

Läs mer

Skanska bygger om kontor i New York för cirka 310 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Regeneron Pharmaceuticals Inc. om att bygga om deras kontor invändigt i Sleepy Hollow, New York, USA. Kontraktet är värt USD 32 M, cirka 310 miljoner...

Läs mer
woodsafe
Visionsbild över de nya studentbostäderna (bilden är en illustration).

Klart för byggstart av 166 studentlägenheter i Björkhagen

Stockholms studentbostäder bygger 166 nya studentlägenheter i Björkhagen i södra Stockholm. Bygglovet är klart och Peab, som är totalentreprenör, kommer inleda...

Läs mer
JM:s snickarlärlingar Linn Gergi och Susanne Wacklin, som driver Snickarpodden – årets vinnare av byggbranschens jämställdhetspris \

Snickarpodden vinner Jämställdhetsbygget 2020

JM:s Snickarpodden, med snickarlärlingarna Linn Gergi och Susanne Wacklin, vinner byggbranschens jämställdhetspris "Jämställdhetsbygget 2020". Deras underhållande och...

Läs mer
Nordic Guarantee
Så här är det tänkt att projeket Växthusen ska se ut när det är färdigbyggt (bilden är en illustration).

Klart med byggstart för Veidekkes lägenheter i Helsingborg

I oktober förra året påbörjade Veidekke Eiendom försäljningen av de nya lägenheterna som utvecklas i Viken utanför Helsingborg. Försäljningen har...

Läs mer
Illustration över den nya padelanläggningen.

Botkyrka får ny padelanläggning

Titania har erhållit beviljat bygglov för uppförande av padelanläggning och verksamhetslokaler i Eriksbergs industriområde, endast några minuter från på...

Läs mer
Upplands stängsel
Hustillverkning i Borås.

Derome och Magnolia Bostad bygger bostäder i Borås

Industriell trähusbyggnation ligger verkligen rätt i tiden och ännu ett projekt i samarbetet mellan Derome och Magnolia Bostad är nu klart. Det handlar om området Bergsä...

Läs mer
Visionsbild över det kommande kontorshuset i pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten”.

Örebro kommuns pilotprojekt blir ett kontorshus helt i trä

Byggnaden i pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten” beviljades bygglov vid byggnadsnämndens sammanträde den 26e mars. Det handlar om ett kontorshus helt i trä skapat av...

Läs mer
Ghia550
Veidekkes sju kvarter ligger i Veddesta industriområde som ska förvandlas till en upplevelserik stadsmiljö granne med en av regionens starkaste noder för kollektivtrafik med tunnelbana, buss, pendeltåg och regionaltåg i direkt anslutning till varandra.

Avtal klart mellan Järfälla och Veidekke Eiendom – industriområde förvandlas till stad i Barkarby

Järfälla kommun tecknar avtal med Veidekke Eiendom AB för utveckling av sju kvarter om totalt 104 000 kvm i Barkarby. Kvarteren ligger i Veddesta industriområde som ska fö...

Läs mer

Byggföretagen överens om prolongering av Tjänstemannaavtalet

Charlotta Steinwall, samordningsansvarig för Tjänstemannaavtalet.

Med anledning av det extraordinära läget kring Coronaviruset har Byggföretagen enats med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om att prolongera förhandlingarna av Tjä...

Läs mer
Sekom
Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport.

Byggnadsunderhållet minskar enligt NAVET Analytics konjunkturrapport

Det snabba händelseförloppet och det osäkra läget under de senaste veckorna har medfört att NAVET Analytics gjort en grundlig revidering av sina prognoser för...

Läs mer
Kvarteret Torget i Norrköping.

Tyréns arkitekter förenar kulturhistoriska värden med funktion i kvarteret Torget i Norrköping

Ett före detta bankpalats och en 70-tals kontorsfastighet har gett kvarteret Torget i centrala Norrköping nytt liv. Tillsammans ger byggnaderna uttryck för historia från tre...

Läs mer
Makita
Volvo EC18E, paket med skopsats och maskinsläp.

Kompaktmaskiner "över disk" - en nyhet som blev standard

Ofta är det enkla även det bästa. Som att lyssna på kunden. Och vill kunderna köpa kompaktmaskiner ”över disk” – lagermaskiner som är utrustade...

Läs mer
På Skallberget, Västerås, byggs 64 nya hyresrätter med start våren 2020 (bilden är en illustration).

Mimer och NCC bygger 64 hyreslägenheter i Västerås

Mimer och NCC kommer att bygga 64 hyreslägenheter på Skallberget i Västerås. I kvarteret Älgen 1 som området heter byggs två huskroppar med sex...

Läs mer
Nytec plast
Illustration över Nyköpings nya resecentrum.

Sweco samordnar byggandet av Nyköpings nya resecentrum

När Ostlänken förverkligas blir Nyköpings resecentrum del av den första etappen. Nu har Sweco vunnit uppdraget att projektera stadens centralt belägna resecentrum, som...

Läs mer
Illustration över kvarteret Seminariet.

Förslaget till detaljplan för Seminariet ställs ut för granskning

Det nya planförslaget för kvarteret Seminariet har tagit hänsyn till kulturmiljön, skapar 110 nya bostäder och ger en stor allmän park.

Läs mer
Stokvis
Illustration över studentbostäder som ska byggas i Åbo.

Peab bygger studentbostäder i Åbo

Peab har fått uppdraget att bygga studentbostäder samt affärslokaler för Turun Ylioppilaskyläsäätiö i Åbo, Finland. Kontraktssumman uppgår till 23...

Läs mer
Whites visirprinter

Arkitekter skriver ut skyddsutrustning till vårdpersonal i coronatider

På Sveriges största arkitektkontor, White Arkitekter, har medarbetarna tagit initiativ till ett projekt som skiljer sig en hel del från den dagliga verksamheten. Med hjälp av...

Läs mer
CL Specialglas


Sänkta kostnader om 200 miljoner kronor när Serneke effektiviserar

Serneke tar steg två i den större omorganisation som bolaget inledde hösten 2019. De förändringar som nu genomförs innebär minskade kostnader om cirka 200 miljoner...

Läs mer
Beijer Byggmaterial har tagit fram stödmaterialet “Covid-19 guide för hantverkare” och ”Ditt hem är min arbetsplats” för att underlätta för hantverkare och deras kunder i hantering av smittspridning.

Beijer Byggmaterial släpper guide till hantverkare i hantering av Covid-19

När hantverkare ”arbetar hemma” så är det i någons annans hem. Att vara företagare mitt i utbrottet av pandemin Covid-19 skapar stora utmaningar i att...

Läs mer
Mitsubishi
Anna Hirell, Lina Lindegren och Pontus Wärneståhl.

Effektkarta för arkitekter med fokus på användaren

Arkitekter på Krook & Tjäder har tillsammans med forskare vid Högskolan i Halmstad tagit fram en guide för hur yrkeskåren kan jobba mer användarcentrerat. Guiden...

Läs mer
Illustration över Masthuggskajen.

Klartecken i kommunstyrelsen för Skeppsbrons fortsatta utveckling

Kommunstyrelsen gav under onsdagen klartecken till Göteborgs Stads åtagande av utbyggnaden av allmän plats i Skeppsbrons andra etapp. Beslutet kommer efter en ny tjä...

Läs mer
Översiktsillustration över projektet.

Alma Property Partners och AG Gruppen ska utveckla 15 500 kvadratmeter nya bostäder

Alma Property Partners och AG Gruppen har förvärvat en fastighet med avsikt att bygga närmare 200 lägenheter nära ”Glostrup Nord”, en kommande snabbspå...

Läs mer
Johanna Frelin, vd Riksbyggen, redo att spränga och därmed förklara bygget för officiellt startat.

Riksbyggen byggstartar 70 lägenheter i Bandhagen

Den 25 mars var det officiell byggstart av Riksbyggens Brf Branddammen i Bandhagen, Stockholm. Brf Branddammen kommer att innehålla 70 bostadsrätter varav över hälften redan...

Läs mer
Sandtorp, översiktsbild (bilden är en illustration).

Byggstart för LSS i Sandtorp

Första veckan i april påbörjas markarbete för Botryggs nybyggnationsprojekt i Sandtorp, mellan Klockaretorpet och Kneipen i Norrköping. Projektet, som erhölls via...

Läs mer
Nyköpings lasarett N54 (bilden är en illustration).

NCC bygger vårdbyggnader i Sörmland för 2,4 miljarder

NCC ska i samverkan med Region Sörmland bygga två nya vårdbyggnader vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett. Det sammanlagda ordervärdet för...

Läs mer

Träbyggandet ökar och Sweco skriver ramavtal med Derome


Derome har tecknat ramavtal gällande teknikkonsult- och arkitekttjänster med Sweco. Ramavtalet omfattar samtliga Swecos kompetensområden. Avtalet gäller i 3 år med mö...

Läs mer
Illustration över Karlastaden.

Försäljning av Karlatornet skjuts på framtiden

Genomförandet av försäljningen av Karlatornet, som skulle ha skett i dagarna, skjuts på framtiden. Anledningen är det osäkra läget på den globala...

Läs mer

Byggföretagen skjuter upp konjunkturprognosen

Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen skjuter upp vårens stora konjunkturprognos som var tänkt att lanseras den 2 april.
– Hur lång tid Corona-krisen pågår...

Läs mer
På bilden fr. v. Martin Hofverberg, chefekonom, Hyresgästföreningen. Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB, Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads, Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen, och Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna.

Så kan bostadssektorn klara Coronakrisen

För att dämpa de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Coronakrisen behöver regeringen rikta insatser till både byggföretagen och de boende. Det uppger fem tunga aktö...

Läs mer


Vattentålig miljöbox utmanar plastförpackningar på byggarbetsplatser

Arvid Nilsson och BillerudKorsnäs har tillsammans utvecklat en förpackning av superstark kartong för att minska plastavfallet på byggarbetsplatser. Förpackningen rymmer...

Läs mer

Peab skjuter upp utdelning av fastighetsbolag samt utvärderar förslaget till kontantutdelning

Peabs styrelse har idag beslutat att senarelägga extra utdelningen av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolag, som innehåller Peabs helägda färdigställda...

Läs mer


Radonbidraget lovas vara kvar

Under torsdagen förra veckan, 12 mars, gick Radondagen av stapeln. Det var trots nuvarande Corona/Covid-19 pandemi en välbesökt dag med 85 deltagare och flertalet utställare....

Läs mer

Nu är Weber ett Auktoriserat Golvföretag

Auktorisationen visar att Weber uppfyller sitt engagemang i hållbarhetsfrågor i praktiken. På bilden ser vi Peter Örn, Försäljningschef Golvavjämning och Plattsättning, Weber.

Weber är numera ett Auktoriserat Golvföretag. Auktorisationen visar att Weber uppfyller sitt engagemang i hållbarhetsfrågor i praktiken.

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se