Den upplevda tryggheten bland Botkyrkabyggens hyresgäster ökar


2020-02-12

Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen, på plats i Fittja.
Bild: Botkyrkabyggen
Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen, på plats i Fittja.

Botkyrkabyggens nyårslöfte 2019 om satsningar på trygghetsskapande åtgärder, bland annat ordningsvakter, trygghetsvandringar, ny lokal och intensifierat arbete mot olovlig andrahandsuthyrning, har gett resultat. En ny mätning visar att den upplevda tryggheten ökat totalt sett och den största förändringen har skett i Fittja.

Under 2019 har Botkyrkabyggen bland annat genomfört 27 trygghetsvandringar där anställda synat allmänna utrymmen ute och inne i Fittja, Alby och Norsborg för att åtgärda sådant som skapar otrygghet. Numera arbetar ordningsvakter i Alby centrum och de har sin nya lokal inne i centrum, vilket ger ökad tillgänglighet. Bolaget har även med sitt arbete mot olovlig andrahandsuthyrning återtagit 107 lägenheter och möjliggjort för fler att bo lagligt, tryggt och med sjysta villkor. En ny lokal har skapats mitt i Fittja, där olika samhällsaktörer kan mötas för att tillsammans påverka platsen i positiv riktning.

Nu, januari 2020, är det dags att rannsaka och summera hur de utlovade och genomförda åtgärderna påverkat hyresgästernas upplevda trygghet. En ny kundundersökning gjord av AktivBo på uppdrag av Botkyrkabyggen visar bland annat att:

 • I de särskilt utsatta områdena Fittja, Alby och Norsborg ökade sammantaget tryggheten bland våra hyresgäster med 2,9 procentenheter mellan 2018 och 2019.
 • Fittja sticker ut på ett exceptionellt sätt, där har tryggheten ökat med drygt 7 procentenheter.
 • Säkerhet mot inbrott i förråden har ökat med nära 13 procentenheter i Fittja.
 • Den personliga tryggheten kvällar och nätter i Alby har ökat med 5,7 procentenheter.
 • När Botkyrkabyggens alla fem områden slås ihop, har tryggheten ökat med drygt två procentenheter.
 • Trygghet i källare totalt i bolagets områden har ökat med nära 4,5 procentenheter. 


– Jag är mycket glad för våra hyresgästers skull och även för andra som bor, är verksamma eller planerar att investera i Botkyrka. Det går att vända trender, det lönar sig att lägga kraft på att identifiera och åtgärda vardagsnära problem, säger Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen.
– Men vi har fortfarande arbete kvar att göra. Tryggheten ska öka ännu mer och i alla våra områden. Därför påbörjar vi nu en djupanalys av undersökningen för att förfina bolagets åtgärder i respektive stadsdel.

2019 års mätning visar att 74,6 procent av hushållen svarar att tryggheten är mycket bra eller ganska bra. När Botkyrkabyggen summerar år 2020 är målet att den andelen ska vara 78 procent av de svarande. Nyårslöftet från Botkyrkabyggen för 2020 är därför bland annat att bolaget ska:

 • Inviga minst 20 gårdar för god gemenskap, vilket även försvårar för kriminella att styra i de offentliga rummen.
 • Återta ännu fler lägenheter som hyrts ut olovligt i andra hand.
 • Utöka samarbetet med kommunens socialtjänst. Vi vet till exempel att det finns barnfamiljer i behov av trygga boendeförhållanden med stöd från kommunen och här är Botkyrkabyggen ett viktigt verktyg, inte minst med tanke på att barnkonventionen nu är lag i Sverige.
 • Erbjuda minst tio gratis brandskyddsutbildningar för våra hyresgäster och stödja grannsamverkan mot brott i olika former.
 • Verka för att bolagets huvudkontor flyttas till Alby och på så sätt utöka vår närvaro, bidra till utvecklingen av centrum och visa unga att jobb är ett möjligt livsval. 


– Att öka tryggheten i områden med parallella samhällsstrukturer, kriminalitet och arbetslöshet är inte lätt. Men det är möjligt, meningsfullt och affärsmässigt rätt. Jag ser fram emot fortsatta krafttag tillsammans med Botkyrka kommun, polisen, privata bolag och Region Stockholm. Med samarbeten och tydlig rollfördelning går det att påverka unga att tidigt göra sunda livsval och det går att försvåra för kriminella att utöva sin verksamhet, säger Chris Österlund.


Kort om undersökningen:
AktivBo genomför kundundersökningar och kunddialoger för 350 bostads- och fastighetsbolag. Undersökningen för Botkyrkabyggen baseras på en enkät till hälften av bolagets hushåll hösten 2019. Den besvarades av 3 158 hushåll och svarsfrekvensen var 62,1 procent. Undersökningen är årligt återkommande, enkäten delas ut till hälften av hushållen ett år och till den andra hälften året därpå.

Förändringar i andelar mellan två intilliggande år beräknas i procentenheter, inte procent. Den upplevda tryggheten mäts med ett antal frågor, så som säkerhet mot inbrott i lägenheten, förrådens säkerhet mot inbrott, trygghet i trapphuset, belysning på gård och nära huset, personlig trygghet i området kvällar/nätter, med mera. De svarande kan välja på svarsalternativen: mycket bra, ganska bra, inte så bra och dåligt.Källa: Botkyrkabyggen


Skriv utVeidekke Eiendom förvärvar mark för nytt radhusområde i Borås

Veidekkes nya fastighet är i den röda cirkeln.

Veidekke Eiendom har förvärvat en fastighet i Borås där ett nytt bostadskvarter med radhus ska utvecklas. Den aktuella fastigheten är belägen i Tosseryd som ligger cirka 5 kilometer från Borås Centrum. En...

Läs mer
Nullifire
Brf Vega Avenue i Haninge är OBOS Kärnhems elfte etapp i Vega (bilden är en illustration).

Här syns ingen kris på bostadsmarknaden - Vega växer

I den kuperade miljön i Vega i Haninge kommun har både flerfamiljshus, villor och grupphusområden tagit form. Totalt kommer området rymma 3 500 bostäder. OBOS Kärnhem...

Läs mer


Verktyg för konstruktionsberäkning på Open Source Wood

Trä är ett förnybart och starkt byggmaterial som lagrar kol. Trots detta används det bara i en bråkdel av allt byggande globalt sett. Open Source Wood är en...

Läs mer
Industrinät

Skanska investerar 670 miljoner kronor i Ungerskt kontorskomplex

Skanska investerar 65 miljoner euro, cirka 670 miljoner kronor en nytt kontorskomplex, H2Offices, i Budapest, Ungern. Den totala uthyrningsbar yta kommer vara på cirka 26 000 kvadratmeter....

Läs mer
Långbrodalsskolan, med tak och fasad av plåt.

Ny och unik data visar på bred och stor efterfrågan av byggplåt

Svensk Byggplåt samlar Sveriges flesta och största aktörer inom byggplåt. Ny gemensam statistik visar på ett breddat intresse och stabil efterfrågan, trots...

Läs mer
Cramo
Skiss över fastigheten som ska byggas i Huddinge.

Sehlhall förvärvar i Nacka och Huddinge och tecknar hyresavtal för två gruppbostäder

Sehlhall Fastigheter förvärvar fastigheter i Flemingsberg, Huddinge och i Björknäs, Nacka för uppförande av två moderna gruppbostäder. Samtidigt tecknas 15...

Läs mer

Ny gratis e-utbildning inom byggetik ska nå fler

Maria Hernroth, Peabs hållbarhetschef och representant för Byggföretagen inom Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd lanserar ny kostnadsfri e-utbildning som syftar till att fler ska få grundläggande kunskaper om korruptionsbekämpning, mångfald...

Läs mer
woodsafe

Swerock unik med sin andra våtsikt som återvinner schaktmassor

Våtsikten i Sundsvall.

Genom en elektrifierad effektiv materialåtervinningsprocess kan Swerock, som första aktör med två våtsiktar i Sverige, hantera överskottsmassor från schakter...

Läs mer
Johanna Frelin, vd för Riksbyggen och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Riksbyggen ökade försäljningen av bostadsrätter med 37 procent i juli

I juli sålde Riksbyggen 74 bostadsrätter vilket är en ökning med 37 procent jämfört med samma månad förra året. Uppsala var den marknad där...

Läs mer
Teknoware


Logistic Contractor öppnar kontor i Oslo och Helsingfors

Logistic Contractor, som är specialiserat på att utveckla och bygga stora logistik- och industrifastigheter i Norden, har tecknat avtal om centralt belägna kontorslokaler i Oslo och...

Läs mer
Illustration av trädgårdssida med altaner, BoKlok Marielundsgården i Mariefred.

BoKlok startar onlineförsäljning av 23 hem i Mariefred

Torsdagen den 13 augusti startar försäljningen av BoKlok-hus i Marielundsviken i Mariefred. Alla intresserade kan anmäla sig på BoKloks hemsida, och får sedan mö...

Läs mer
Nordic Guarantee
Exempel på radhusmodell, LB-Hus (bilden är en illustration).

Svensk Husproduktion vinner nytt markanvisningsavtal, nu i Kristinehamn

Svensk Husproduktion har vunnit ännu en markanvisningstävling, denna gång utlyst av Kristinehamns kommun, gällande del av området Presterud 1:1. I området kommer...

Läs mer
Kräftgång i byggandet av lokaler.

Kräftgång i byggandet av lokaler

Den sammanvägda volymen av bygglov för privata och offentliga lokaler tyder på att nybyggandet inom dessa sektorer kommer att få en horisontell utveckling under den kommande...

Läs mer
Upplands stängsel
Fastigheten Alba Nova i Stockholm byter snart ägare.

Akademiska Hus köper 40 000 m2 vid campus Albano

Akademiska Hus har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Alba Nova i Stockholm av Statens fastighetsverk. Köpeskillingen beräknas uppgå till cirka 2 miljarder kronor.

Läs mer
3D-visualisering av bostäderna på Södra Gränstorp (bilden är en illustration).

Här byggs de unika nollenergihusen

På Södra Gränstorp i Trelleborg byggs just nu miljövänliga nollenergihus med åttio lägenheter.
– Om vi kan producera fastigheter som inte påverkar...

Läs mer
Ghia550
Visionsbild över Nya Kronan (bilden är en illustration).

Veidekke bygger kontor åt Vasakronan i Sundbyberg

Veidekke har tecknat avtal med Vasakronan om en omfattande renovering och ombyggnation av kvarteret Kronan i Sundbyberg. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med ett värde på...

Läs mer


Urbangreen bygger gröna stadsmiljöer i Järva krog – för cirka 4,4 miljoner kronor

Urbangreen har fått fortsatt förtroende att bygga gröna lösningar för stadsmiljö på uppdrag av NCC i nästa steg av kvarteret Järva krog. Under det...

Läs mer
Sekom
Visionsbild över Framtidens Sjukhus, som är Region Sörmlands satsning på att modernisera och bygga till länets sjukhus (bilden är en illustration).

Schneider Electric installerar fastighetsautomation på framtidens sjukhus

Schneider Electric har fått i uppdrag att installera styrsystem för värme, kyla, ventilation, energiuppföljning och larmövervakning av elanläggning och medicinska...

Läs mer
Fågelsångens skola med sina unikat runda former har färgerna rött och grönt på fasaderna.

Klart för byggstart av Fågelsångens skola och idrottshall

I september inleds arbetet och nya Fågelsången beräknas stå färdig våren 2023. De vackra, unikt runda fastigheterna kommer att innehålla skollokaler för...

Läs mer
Makita
Underhållsvolymen väntas falla svagt under 2020.

Underhållsvolymen väntas falla svagt under 2020

NAVET Analytics beräknar i sin senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, att den totala byggnadsunderhållsvolymen 2019 uppgick till närmare 258 miljarder kronor. Detta var en...

Läs mer
Taxus har även valt att använda sig av Leica Geosystems eftermarkandstjänst CCP som beroende på avtalsnivå innebär allt från kundsupport via telefon och fjärrsupport via internet, mjukvaruuppdateringar till årlig översyn samt utökad garanti.

Bättre överblick med MCP80 och MC1 underlättar arbetet för grävmaskinisterna hos Taxus

Taxus är ett renodlat uthyrningsföretag som inte har några egna entreprenader utan lägger all kraft på att stötta sina kunder med hyrlösningar. Företaget...

Läs mer
Nytec plast
Hager och Audi ska ge energi till svenska hem.

Audi och Hager bidrar till klimatmålet: "Ladda hemmet med elbilen"

Audi och Hager ingår i ett gemensamt forskningsprojekt om energilagring i hemmet. Med tekniken bidirektionell laddning kan överskottsel lagras i bilen och användas i hushållet...

Läs mer
Visionsbild över det nya radhusområdet (bilden är en illustration).

Byggstart för par- och radhus i Knivsta efter säljsuccé

I Brf Genvägen söder om centrala Knivsta planerar bostadsutvecklaren Obos för 24 bostäder i par- och radhus, med inflyttning under 2021. Tack vare en säljsuccé trots...

Läs mer
Stokvis
Claas Wallin blir verksamhetsutvecklingschef för Wästbygg Gruppen.

Wästbygg Gruppen rekryterar Claas Wallin som verksamhetsutvecklingschef

Wästbygg Gruppen stärker koncernledningen. Till en nyinrättad tjänst som verksamhetsutvecklingschef på koncernnivå har Claas Wallin rekryterats. Han har gedigen...

Läs mer
Med AddMobiles passagelösningar slipper Sjövalla Byggservice AB nyckelhantering och får tryggare arbetsplatser.

Nyckelfria lösningar underlättar arbetsdagarna för Sjövalla Byggservice AB

Sjövalla Byggservice AB använder flera av AddMobiles passagelösningar; dörrstyrning, Smartlås och personalliggare. Dörrstyrningen är en fast monterad lå...

Läs mer
CL Specialglas
Kvarteret Gråalen växer fram i Norrtälje. Kvarteret består av åtta byggnader, varav fyra med stomme i KL-trä.

Nytt område växer fram i Norrtälje hamn

Gråalen, ett nytt bostadskvarter med fokus på hållbarhet och användning av trä i stomme och fasader, växer fram i Norrtälje Hamn.

Läs mer
Dyster prognos för bostadsbyggandet.

Dyster prognos för bostadsbyggandet

Den sammanvägda volymen av antalet bygglov för småhus och flerbostadshus tyder på att nybyggandet under den kommande tvåårsperioden kan komma att minska med...

Läs mer
Mitsubishi
AF Bygg Göteborg ska bygga 143 nya bostäder i stadsdelen Backa i Göteborg på uppdrag av Riksbyggen (bilden är en illustration).

AF Gruppen bygger bostäder åt Riksbyggen i ny stadsdel i Göteborg

AF Gruppens dotterbolag AF Bygg Göteborg ska bygga 143 nya bostäder i stadsdelen Backa i Göteborg på uppdrag av Riksbyggen. Kontraktssumman är ca 200 miljoner kronor, exkl...

Läs mer

Ny kalkylator visar besparing med målade utvändiga panelbrädor


Nu är det möjligt att räkna ut hur stora kostnadsbesparingarna blir vid köp av industriellt grundmålade eller grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrä...

Läs mer
Torbjörn Hagelin avtalssekreterare Byggnads.

Byggnads stämmer polskt byggbolag på 5 miljoner

Byggnads har lämnat in en stämningsansökan till arbetsdomstolen mot företaget MK Scaffolding. Företaget har systematiskt fuskat med övertid samt struntat i att betala ut...

Läs mer
NTNU Campus Gløshaugen.

C.F. Møller Architects och Rambøll vinner stort campusuppdrag i Norge

Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) ska samlas på ett nytt campus i Trondheim och C.F. Møller Architects och Rambøll vann tillsammans uppdraget att utveckla det...

Läs mer
Tre län dominerar användningen av byggmaterial.

Tre län dominerar användningen av byggmaterial

Varje kvartal sammanställer analysföretaget NAVET Analytics, en konjunkturrapport som bl a beskriver utvecklingen för byggmaterialvolymen vid ny- och ombyggnad per län. Det...

Läs mer
En skiss på hur byggnaderna kan komma att se ut.

70 nya bostadsrätter på Fridhem i Ängelholm

Ängelholms nya stadsdel Fridhem utvecklas med fler bostäder i centralt läge. Nu planeras 70 nya bostadsrättslägenheter.


Det är företaget MPD Sienna Grund 1 AB, ett...

Läs mer


Wästbygg bygger ut Flüggers anläggning i Bollebygd

Flügger, som är en av de ledande leverantörerna till måleribranschen, har tecknat avtal med Wästbygg om en utbyggnad av företagets industri- och lagerlokaler i...

Läs mer
LG Contracting installerar i Brogårdsstaden Tegelhagen.

LG Contracting installerar unik bergvärmeanläggning i Upplands-Bro

Instalcobolaget LG Contracting har fått uppdrag att utföra VS-installationer i nybyggnation av 650 lägenheter i en ny stadsdel i Upplands-Bro. Uppdraget omfattar även...

Läs mer


Peab Asfalt vinner kontrakt i Hallstahammars kommun

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen och kommer att utföra underhållsbeläggningar i Hallstahammars kommun under 2020. Uppdraget omfattar mindre markarbeten samt belä...

Läs mer
Thomas Wahlberg säljare och projektledare Jörnträhus.

Storsatsande Jörnträhus förstärker säljorganisationen

Jörnträhus har som målsättning att tredubbla omsättningen fram till 2024. Som ett led i det förstärks nu organisationen med Thomas Wahlberg som ny sälj- och...

Läs mer
Bara två procent av cheferna anser att det är vanligare att man förstärker önskade säkra beteenden än avvikelser.

Samhällsbyggnad på tvärs mot vetenskapen i kampen mot döden på jobbet

Trots decennier av systematiskt säkerhetsarbete är samhällsbyggnad den mest drabbade branschen när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. En ny...

Läs mer
Holz Technic finns nu i Deromes sortiment, tillgängligt i hela landet.

Ergofast och Derome gör gemensam satsning på modernt trähusbyggande med Holz Technic

Intresset för träbyggnation har ökat under senare år och byggnaderna har blivit mer avancerade, större och mer komplexa med allt högre krav på produkternas...

Läs mer
Visionsbild av bostäderna i Høje-Taastrup (bilden är en illustration).

K-Fastigheter köper byggprojekt i Høje-Taastrup

K-Fast Holding AB har förvärvat ett pågående byggprojekt omfattande 36 lägenheter i Høje-Taastrup, mellan Köpenhamn och Roskilde.

Läs mer
Skaraborgs Sjukhus Skövde.

NCC bygger elkraftsanläggning på Skaraborgs Sjukhus

NCC ska tillsammans med Västfastigheter bygga en ny elkraftsanläggning till Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Uppdraget är en totalentreprenad i partnering. Ordervärdet uppgå...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se