Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak


2018-06-04

Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak.
Bild: Gar-Bo
Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak.

Gröna tak ska vara täta, säkra och attraktiva under hela sin livstid. Det vill Gar-Bo som tillsammans med flera branschaktörer deltar i ett utvecklingsprojekt kring grönytor inom nybyggnation.

Gröna tak och väggar som ett sätt att bevara grönytor i samband med bebyggelse blir allt vanligare. Taken kan ge bullerdämpande- och energisparande effekter och har flera positiva egenskaper när det gäller att förebygga översvämningar. Dessutom tillför de estetiska värden och bidrar till ett mildare stadsklimat.

Kvalitetssäkring av grönytor
Sedan 2013 har ett Vinnovaprojekt jobbat med att ta fram underlag för att kvalitetssäkra anläggningen av gröna tak.

– Utvecklingsprojektet som Gar-Bo är en del av är inne i steg tre som är en fortsättning på tidigare arbete. Vi vill bland annat nyttja framtagna handböcker och tidigare resultat för att på sikt kunna garantera att de gröna taken blir täta, säkra och attraktiva under lång tid, säger Peter Wipp, vd på Gar-Bo och engagerad i projektet.

Kunskapsbrist en risk
I allt större omfattning föreskrivs idag miljöstadsdelar med gröna lösningar som bland annat ska öka den biologiska mångfalden, ha en temperaturdämpande effekt och ge energibesparingar. Byggherrar åläggs därmed att bygga med gröna anläggningar på betongbjälklag som gröna hustak, gröna terrasser, gröna innergårdar och gröna hela stadsdelar. En hel del kunskap fattas i dag för detta och det kan få problematiska konsekvenser.

– Gröna tak är en av de bygg- och designtrender som Gar-Bos tekniska råd identifierat som ett viktigt område att bevaka för att säkerställa att vi inte drabbas av framtida byggskador. Vi tycker att det är bra att det görs ett gediget arbete inom detta område innan vi har gröna tak i stor skala på nya byggnader, säger Peter Wipp.

Viktigt att informationen når branschen
Ylva Edwards, som är projektledare, ser flera fördelar med det nya samarbetet.

– Vi välkomnar verkligen Gar-Bo som ny part i projektet. Gar-Bo tillför försäkringsexpertis inom byggnation och kan bidra med viktig informationsspridning om gröna tak och projektet utifrån ett försäkringsbolags perspektiv, säger Ylva Edwards.

Peter Wipp hoppas att Gar-Bo ska kunna bidra med erfarenheter från andra områden där det har gått fel och tillföra dem till projektet.

– Vårt arbete kommer i huvudsak att fokusera på tekniska utmaningar och informationsspridning av resultatet från projektet. Det är viktigt att denna information kommer ut till våra kunder och kollegor i bygg- och försäkringsbranschen, säger Peter Wipp.

Andra partners i steg tre av projektet kring gröna tak som leds av Rise är Swedavia och Sisab Skolfastigheter. Totalt deltar 24 parter i projektet kring gröna tak.
Källa: Gar-Bo


Skriv utOmbyggnad gav miljöcertifiering till 60-tals hyresrätter i Skarpan, Linköping

60-talsområdet Skarpan i Linköping, blev mer miljövänlig efter ombyggnationen.

Genom ombyggnad kan äldre byggnader förnyas så att de blir mer hållbara och klarar dagens miljökrav. Riksbyggen har gjort en varsam om- och tillbyggnad av bostadsområ...

Läs mer
Ny studie visar:

Så förbättras solelen för flerbostadshus

Solelkommissionen var den 13 februari hos Nätkoncessionsutredningen för att lyfta...

Läs mer

SABO och HBV i nytt klimatsamarbete: "Vi har stor köparmakt – det ger oss ett ansvar"

Johan Almesjö, vd HBV, och Anders Nordstrand, vd SABO, nu samarbetspartners inom Allmännyttans klimatinitiativ.

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO och inköpsföreningen HBV har inlett...

Läs mer

Nu får Sveriges första lagskyddade kyrka solpaneler

Stuguns nya kyrka.

Stuguns kyrka är byggd 1896 och kommer troligtvis bli den första kulturhistorisk...

Läs mer

Nu startar Klimatdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag

Klimatdialogen är ett gemensamt initiativ från Riksbyggen, SABO och Energiföretagen...

Läs mer
Vy över kvarteret Neptun.

Sveafastigheter Bostad nomineras till Årets hållbarhetspris

Sveafastigheter Bostad har nominerats till årets hållbarhetspris. Priset delas ut av...

Läs mer
Trädhusstaden - vision om framtidens boende.

Trähusstaden – för att minska avtrycken på naturen

I en SIFO-undersökning från 2016 om hur svenskarna vill bo, svarade cirka 70 ...

Läs mer
Cementgjutning på bygge.

Hållbar cement- och kalkproduktion i fokus för ny centrumbildning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet är...

Läs mer

Instalco får nya uppdrag vid forskningsanläggningen ESS

Rörläggaren och Bi-Vent installerar i ESS.

Instalcobolagen Rörläggaren och Bi-Vent har fått i uppdrag att utföra...

Läs mer

Rosengård Fastighets AB tecknar avtal med Yalla Trappan

Agneta Larsson CFO Rosengård Fastighets AB, Sevinç Süleyman samordnare Yalla Trappan och Iman Ahmad bosocial samordnare Rosengård Fastighets AB vid undertecknandet av avtalet.

Rosengård Fastighets AB och Yalla Trappan har tecknat avtal gällande städning. Med...

Läs mer
Visualiseringsbild av Norra Djurgårdsstaden.

Visualisering möjliggör effektivare elanvändning

Forskningsprogrammet SmartEnergyCity som under två år genomförts i den nya...

Läs mer

Rejlers får förtroende som totalentreprenör i byggpartnering-projekt

Rejlers Energiprojekt var tidigt ute med att erbjuda energipartnering till sina kunder....

Läs mer
Assemblin ansvarar för installationer inom värme och sanitet vid ombyggnaden av medicinkliniken vid Falu Lasarett.

Assemblin installerar i stort partneringprojekt vid Falu Lasarett

Assemblin utför installationer av system för avlopp, vatten, värme, kyla och...

Läs mer

Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm

Peter Westman, Instalco och Tobias Eriksson, Aircano.

Instalco stärker sin verksamhet inom ventilationsområdet genom förvärv av...

Läs mer
lllustration interiör Skellefteå Kulturhus.

Skellefteå Kraft utvecklar nytt energikoncept

Skellefteå Kraft skapar nu ett nytt energikoncept för fastighetsägare som baseras...

Läs mer

De lanserar världens första dynamiska fönster som helt drivs av solenergi


ChromoGenics lanserar ConverLight AW, ett självförsörjande och självreglerande...

Läs mer

Ta kontroll över energin
med ny smart app


I HSB Living Lab pågår flera spännande projekt som studerar energiförbrukning...

Läs mer

Logicenters ska få fler att klimateffektivisera

Ett nyligen avslutat pilotprojekt tillika samarbete mellan ÅF och Logicenters har visat att det inte bara är miljön som tjänar på att branschen klimateffektiviserar.

Tillsammans med ÅF har Logicenters inlett en satsning för att hjälpa kunder och...

Läs mer

PostNord investerar i solceller

Thomas Persson och Jim Hansson PostNord TPL.

En av Helsingborgs största byggnader, PostNords terminal för tredjepartslogistik på...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se