Avesta kommun

Facebook
Instagram

Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak


2018-06-04

Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak.
Bild: Gar-Bo
Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak.

Gröna tak ska vara täta, säkra och attraktiva under hela sin livstid. Det vill Gar-Bo som tillsammans med flera branschaktörer deltar i ett utvecklingsprojekt kring grönytor inom nybyggnation.

Gröna tak och väggar som ett sätt att bevara grönytor i samband med bebyggelse blir allt vanligare. Taken kan ge bullerdämpande- och energisparande effekter och har flera positiva egenskaper när det gäller att förebygga översvämningar. Dessutom tillför de estetiska värden och bidrar till ett mildare stadsklimat.

Kvalitetssäkring av grönytor
Sedan 2013 har ett Vinnovaprojekt jobbat med att ta fram underlag för att kvalitetssäkra anläggningen av gröna tak.

– Utvecklingsprojektet som Gar-Bo är en del av är inne i steg tre som är en fortsättning på tidigare arbete. Vi vill bland annat nyttja framtagna handböcker och tidigare resultat för att på sikt kunna garantera att de gröna taken blir täta, säkra och attraktiva under lång tid, säger Peter Wipp, vd på Gar-Bo och engagerad i projektet.

Kunskapsbrist en risk
I allt större omfattning föreskrivs idag miljöstadsdelar med gröna lösningar som bland annat ska öka den biologiska mångfalden, ha en temperaturdämpande effekt och ge energibesparingar. Byggherrar åläggs därmed att bygga med gröna anläggningar på betongbjälklag som gröna hustak, gröna terrasser, gröna innergårdar och gröna hela stadsdelar. En hel del kunskap fattas i dag för detta och det kan få problematiska konsekvenser.

– Gröna tak är en av de bygg- och designtrender som Gar-Bos tekniska råd identifierat som ett viktigt område att bevaka för att säkerställa att vi inte drabbas av framtida byggskador. Vi tycker att det är bra att det görs ett gediget arbete inom detta område innan vi har gröna tak i stor skala på nya byggnader, säger Peter Wipp.

Viktigt att informationen når branschen
Ylva Edwards, som är projektledare, ser flera fördelar med det nya samarbetet.

– Vi välkomnar verkligen Gar-Bo som ny part i projektet. Gar-Bo tillför försäkringsexpertis inom byggnation och kan bidra med viktig informationsspridning om gröna tak och projektet utifrån ett försäkringsbolags perspektiv, säger Ylva Edwards.

Peter Wipp hoppas att Gar-Bo ska kunna bidra med erfarenheter från andra områden där det har gått fel och tillföra dem till projektet.

– Vårt arbete kommer i huvudsak att fokusera på tekniska utmaningar och informationsspridning av resultatet från projektet. Det är viktigt att denna information kommer ut till våra kunder och kollegor i bygg- och försäkringsbranschen, säger Peter Wipp.

Andra partners i steg tre av projektet kring gröna tak som leds av Rise är Swedavia och Sisab Skolfastigheter. Totalt deltar 24 parter i projektet kring gröna tak.
Källa: Gar-Bo


Skriv ut

Seminarium om vikten av ett hälsosamt inneklimat

3 juli genomför Plåt & Ventföretagen seminariet ”Var fick du luft ifrån? Påverkar inomhusklimatet vår miljö och hälsa?”. Grunden till detta...

Läs mer

Miljonprogramshus blir självförsörjande på energi med hjälp av bränsleceller från PowerCell

PowerCell PS-5.

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order av Nilsson Energy på ett brä...

Läs mer


Tre nya aktivitetsparker byggs i Solna på initiativ av Generation Pep

På initiativ av Generation Pep kommer Solna stad och Fabege i samverkan att uppföra tre...

Läs mer


Save by Solar tecknar ramavtal för solceller med Vasakronan

Save by Solar har ingått ett ramavtal för solceller med Sveriges största...

Läs mer
<span class=\

Svenska hållbara lösningar för fjärrkyla planeras i Indien

Sweco har fått uppdraget att, tillsammans med Smart City Sweden – in India, ta fram...

Läs mer
Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak.

Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak

Gröna tak ska vara täta, säkra och attraktiva under hela sin livstid. Det vill...

Läs mer


Serneke i samarbete med Göteborg Energi kring Sveriges största solcellspark

Sveriges hittills största solcellspark ska byggas på Sernekes mark vid Säve...

Läs mer
Albin Grind, ansvarig för Eljest, och Josefina Nordmark, vd för Nordmark & Nordmark och en av grundarna till Eljest.

Eljest bygger socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara bostäder i Luleå

2016 grundade Arkitekterna Nordmark & Nordmark dotterbolaget Eljest. Bolaget är med i...

Läs mer


K2A lanserar elbilspool exklusivt för hyresgäster

Fastighetsbolaget K2A lanserar en egen elbilspool, Bobil, för bolagets hyresgäster. Till...

Läs mer

Diös inviger storskalig solcellsanläggning i Sundsvall


Från och med nu kommer fastigheten Metropol, på Norrmalm i Sundsvall delvis att drivas...

Läs mer

Storförening i Falkenberg minskar energianvändningen med 56 procent

Bostadsrättsföreningen Falkenbergs Hus 6.

Bostadsrättsföreningen Falkenbergs Hus 6, med 301 lägenheter, har inlett ett stort...

Läs mer
Sedumtak på Statoil Fornebue utanför Oslo.

Veg Tech AB förvärvar majoritet i Blomstertak AS

Veg Tech förvärvar 60% av det norska bolaget Blomstertak AS. Bolagen har under flera...

Läs mer
Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO.

Allt fler solceller i allmännyttan

Antalet solceller ökar markant i de allmännyttiga bostadsföretagen. Enligt SABOs...

Läs mer
Målning av graffitikonstnärerna Kid kash & Rymd.

Invigning av öppen graffitivägg i Farsta

I Farsta invigs en öppen vägg som totalt utgör 40 meter att uppföra...

Läs mer
Naturum Oset i &Ouml;rebro. Klimatneutral arkitektur av White Arkitekter.

Ny plan för klimatneutral byggbransch år 2045 överlämnad till regeringen

Under onsdagen 25 april lämnades en ny färdplan för en klimatneutral bygg- och...

Läs mer
Solceller på laboratoriet med artificiell sol för maxeffektsbestämning.

Ny kurs i Härnösand ger möjlighet att lära sig om solel

Nu startar Heta Utbildningar i Härnösand en ny marknadsanpassad kurs inom solel för...

Läs mer


Eitech vinner stort installationsuppdrag på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå

Eitech har av Västerbottens läns landsting vunnit förtroendet att ansvara för...

Läs mer


Solceller på Stockholms skoltak

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har fått i uppdrag att projektera...

Läs mer
Under våren kommer Swede Energy att installera en av Sveriges största takmonterade solcellsanläggningar hos &Aring;bro Bryggerier.

Swede Energy tryggar hållbar elförsörjning till Åbro Bryggeri

Under våren kommer Swede Energy att installera en av Sveriges största takmonterade...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se