Gröna tak räddar både miljö och plånbok


2018-08-31

De gröna taken är en viktig investering för alla dem som vill skapa bättre fungerande och mer hälsosamma städer.
Bild: TIB
De gröna taken är en viktig investering för alla dem som vill skapa bättre fungerande och mer hälsosamma städer.

För byggherrar och fastighetsägare som med enkla medel vill främja värdet på sina fastigheter och skapa en bättre stadskärna är gröna tak en väl värd investering. Människor, den ekologiska mångfalden och miljön gynnas av gröna tak och för fastighetsägare finns det möjligheter att spara in på kostnader inom både underhåll, energi och vatten.


För 200 år sedan när den industriella revolutionen spred sig från England, startade urbaniseringen av Sverige och människor började flytta från landsbygden till storstäderna. Ett konstant flöde av människor gör att städernas area växer och förtätas. De gröna markytorna i städerna reduceras eller försvinner och ersätts av byggnader och annan infrastruktur. När markytorna sakta försvinner påverkas vår miljö negativt eftersom växterna fyller en stor funktion på vår jord. De gröna taken är därför en viktig investering för alla dem som vill skapa bättre fungerande och mer hälsosamma städer.

Många positiva fördelar med gröna tak
De gröna taken innebär så mycket mer än något trevlig att se på. Flera viktiga faktorer som luft, vatten, biologisk mångfald och människors hälsa påverkas i positiv mening av gröna tak i städerna. Växterna kan absorbera farliga luftpartiklar vilket gör att vi minskar föroreningar och mår bättre. Då växterna lockar till sig insekter bevaras den biologiska mångfalden eftersom bin och fjärilar får utökade förutsättningar att överleva och fortsätta pollinera våra grödor. Dessutom kan fastighetsägare spara in på vatten och energi-försörjning då det gröna taket fördröjer avrinningen av dagvatten, isolerar värmen i huset på vintern, och ger en avkylande effekt på sommaren när växterna reflekterar solljus och värme. Ytterligare kostnadsreduceringar tillkommer då takets tätskikt skyddas av växterna och därmed förlänger takets livslängd. Underhåll kan då göras med längre intervaller.

Planering och projektering
Att anlägga ett grönt tak kräver extra planering. Det ställs högre krav gällande dimensionering och projektering än om man anlägger en grön yta på marken. Arbetet utförs i regel av en takentreprenör som lägger isolering, tätskikt och dräneringsduk och en entreprenör som är specialiserad på bädden med jord och växter. Man behöver dessutom ha flera faktorer i åtanke. Avvägning mellan val av önskade växter och deras förutsättningar att hantera regnmängder, vindförhållanden, solljus och vad den underliggande takkonstruktionens bjälklag klarar av att bära, är av största vikt. Det är också viktigt att tänka på att takets lutning måste vara minst 1:60 för att säkra god avrinning. Det finns en rad växtbäddar att välja mellan, alltifrån 30–150 mm tjocka sedum- eller ängstak till trädgård- eller parkmiljö med större träd där växtbäddens djup är minst 1000 mm.

Gröna Takhandboken
För att lära sig mer om gröna tak och hur man anlägger dem, kan man med fördel läsa den Gröna TakhandbokenKälla: TIB


Skriv utNu startar Klimatdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag

Klimatdialogen är ett gemensamt initiativ från Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige. Den är ett forum för strukturerat arbete med lokala klimat- och miljö...

Läs mer
Vy över kvarteret Neptun.

Sveafastigheter Bostad nomineras till Årets hållbarhetspris

Sveafastigheter Bostad har nominerats till årets hållbarhetspris. Priset delas ut av...

Läs mer
Trädhusstaden - vision om framtidens boende.

Trähusstaden – för att minska avtrycken på naturen

I en SIFO-undersökning från 2016 om hur svenskarna vill bo, svarade cirka 70 ...

Läs mer
Cementgjutning på bygge.

Hållbar cement- och kalkproduktion i fokus för ny centrumbildning

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet är...

Läs mer

Instalco får nya uppdrag vid forskningsanläggningen ESS

Rörläggaren och Bi-Vent installerar i ESS.

Instalcobolagen Rörläggaren och Bi-Vent har fått i uppdrag att utföra...

Läs mer

Rosengård Fastighets AB tecknar avtal med Yalla Trappan

Agneta Larsson CFO Rosengård Fastighets AB, Sevinç Süleyman samordnare Yalla Trappan och Iman Ahmad bosocial samordnare Rosengård Fastighets AB vid undertecknandet av avtalet.

Rosengård Fastighets AB och Yalla Trappan har tecknat avtal gällande städning. Med...

Läs mer
Visualiseringsbild av Norra Djurgårdsstaden.

Visualisering möjliggör effektivare elanvändning

Forskningsprogrammet SmartEnergyCity som under två år genomförts i den nya...

Läs mer

Rejlers får förtroende som totalentreprenör i byggpartnering-projekt

Rejlers Energiprojekt var tidigt ute med att erbjuda energipartnering till sina kunder....

Läs mer
Assemblin ansvarar för installationer inom värme och sanitet vid ombyggnaden av medicinkliniken vid Falu Lasarett.

Assemblin installerar i stort partneringprojekt vid Falu Lasarett

Assemblin utför installationer av system för avlopp, vatten, värme, kyla och...

Läs mer

Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm

Peter Westman, Instalco och Tobias Eriksson, Aircano.

Instalco stärker sin verksamhet inom ventilationsområdet genom förvärv av...

Läs mer
lllustration interiör Skellefteå Kulturhus.

Skellefteå Kraft utvecklar nytt energikoncept

Skellefteå Kraft skapar nu ett nytt energikoncept för fastighetsägare som baseras...

Läs mer

De lanserar världens första dynamiska fönster som helt drivs av solenergi


ChromoGenics lanserar ConverLight AW, ett självförsörjande och självreglerande...

Läs mer

Ta kontroll över energin
med ny smart app


I HSB Living Lab pågår flera spännande projekt som studerar energiförbrukning...

Läs mer

Logicenters ska få fler att klimateffektivisera

Ett nyligen avslutat pilotprojekt tillika samarbete mellan ÅF och Logicenters har visat att det inte bara är miljön som tjänar på att branschen klimateffektiviserar.

Tillsammans med ÅF har Logicenters inlett en satsning för att hjälpa kunder och...

Läs mer

PostNord investerar i solceller

Thomas Persson och Jim Hansson PostNord TPL.

En av Helsingborgs största byggnader, PostNords terminal för tredjepartslogistik på...

Läs mer

Sandbäckens utför VS-installationer i över 120 lägenheter i Göteborg

Visionsillustration av brf Blanka i Lindholmen.

Sandbäckens Rör i Göteborg har erhållit förtroendet av Veidekke...

Läs mer
Även om där fina pingviner, är Antarktis utan tvekan en av de mest avlägsna och ogästvänliga platser på jorden. En idealisk plats att testa en produkts gränser. I denna typ av extrema miljö fungerar bara det allra bästa.

De levererar duschblandare till Sydpolen

Även Sydpolen behöver duschblandare. Dock kräver geografin kvalitet och...

Läs mer

Världsomställningen pågår men inte tillräckligt snabbt

Sweco bjuder in till hållbarhetsveckor i Malmö och Göteborg för att sprida kunskap om det senaste inom hållbar samhällsutveckling.

Tiden är knapp för att åstadkomma den omställning som krävs för att...

Läs mer

 Renovering med hänsyn till sociala faktorer

Stora delar av det svenska miljonprogrammet är i behov av renovering och effektivare...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se