Hållbara golv med kretsloppsmärkning


2020-05-07

Kretsloppsmärkningen ger besked om vilka material som är inbyggda i golvkonstruktionen och hur de ska tas om hand och återvinnas vid framtida utrivning. Den innehåller också instruktioner för städning som förlänger golvets livslängd.
Bild: Golvbranschen
Kretsloppsmärkningen ger besked om vilka material som är inbyggda i golvkonstruktionen och hur de ska tas om hand och återvinnas vid framtida utrivning. Den innehåller också instruktioner för städning som förlänger golvets livslängd.

En kretsloppsmärkning ger fastighetsägaren full kontroll över vilka material som byggs in i golvkonstruktionen. Märkningen, som kan liknas vid en loggbok, innehåller också produktspecifika instruktioner för städning och underhåll. Kretsloppsmärkningen är en viktig länk i värdekedjan för hållbara golvinstallationer.

– Loggboken är viktig för att veta hur materialen som är inbyggda i konstruktionen ska tas om hand och återvinnas vid framtida utrivning. Där finns också instruktioner för städrutiner som förlänger golvets livslängd, säger Jenny Adnerfall som är teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen, GBR.

Golvet skiljer sig från annat byggmaterial genom att det ska tåla städning, ofta frekvent och under lång tid. Med rätt städprodukter och underhåll ökar golvets livslängd.

– Ytterligare en finess är att man faktiskt vet vilka material som ingår, och var de finns, ifall någon produkt senare skulle visa sig innehålla ett problematiskt ämne och behöva bytas ut.

Det finns ingen direkt motsvarighet till kretsloppsmärkning på andra områden i byggbranschen. Boverket har dock fått i uppdrag av regeringen att se över möjligheten att dokumentera byggprodukter i nya byggnader för att kunna spåra produkter som ingår i konstruktionen. En lagstiftning kan bli aktuell först nästa år.

Förteckningen över det inbyggda materialet sträcker sig från betongen och uppåt och omfattar alla skikt i konstruktionen såsom avjämning, lim, mellanlägg och ytskikt. Det är golventreprenören som utför kretsloppsmärkningen, men leverantören av golvmaterial förser entreprenören med korrekta uppgifter om sin produkt.

– I vårt system finns en ny funktion där ändringar i leverantörens byggvarudeklaration automatiskt uppdateras i kretsloppsmärkningen. Det innebär ett säkerställt informationsflöde där entreprenören alltid lägger in aktuella uppgifter i kundens loggbok.

– Det här gäller alltså ända fram till inbyggnadstillfället. Sedan blir uppgifterna frysta i tiden för att spegla den produkt som byggdes in vid det aktuella tillfället.

Golvbranschen var tidigt ute med olika initiativ för hållbarhet på golvområdet. Kretslopps-märkningen kom i sin första form redan 1998. Man tog då fram en egen modell för innehållsdeklaration för branschens produkter. Numera använder man byggvarudeklarationer, det gemensamma formatet som tagits fram av byggbranschens olika aktörer tillsammans.

Det är enkelt att beställa kretsloppsmärkning. Golventreprenören sköter hela jobbet och levererar de handlingar som behövs. Det fungerar både för professionella byggaktörer och privatpersoner. 

– Vinsterna är många och uppenbara; du får rekommendationer för städning och underhåll då rätt skötsel förlänger golvets livslängd, samtidigt som du har full koll på produkterna i golvkonstruktionen och deras innehåll. Det underlättar vid framtida hantering och återvinning. Dessutom har du ett verktyg för att matcha aktuella miljökrav, säger Jenny Adnerfall.Källa: Golvranschen


Skriv utNu har 3 195 solpaneler monterats på HSB brf Granens tak i Järfälla.
Nu har 3 195 solpaneler monterats på HSB brf Granens tak i Järfälla.

HSB bygger Stockholms läns största solcellsanläggning i Järfälla

Nu har 3 195 solpaneler monterats på HSB brf Granens tak i Järfälla. Anläggningen kommer att producera drygt 900 000 kWh per år. Det blir därmed den största...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Växjö Energi levererar solcellsanläggning till AB Hjalmar Petri

I juni månad påbörjades monteringen av Storgatans första solcellsanlä...

Läs mer
En av de fem huskropparna, ritat av arkitekten Arne Jönsson från Arkitektlaget AB (bilden är en illustration).

Snabb färd mot klimatneutralt byggande

Malmö tar täten och satsar på att bli en förebild inom klimatneutralt byggande...

Läs mer
Om vi ska nå 50 procent effektivare energianvändning till 2030 än 2005 måste lägenheterna minska sin energianvändning mer. Idag finns inte tillräckliga incitament att energirenovera säger Mats Björs vd Swedisol.

Energianvändningen i lägenheter minskar

Mellan 2014 och 2018 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 8,6...

Läs mer


Stor satsning på nya solceller i Umeå

Akademiska Hus utökar satsningen på solceller vid Umeå universitet genom att...

Läs mer

210 meter lång borrmaskin ska förstärka Stockholms elnät


Region Stockholm är beroende av en väl fungerande elförsörjning. Elnätet...

Läs mer
Den överskottsvärme som en kylmaskin avger kan användas i en värmepump och överskottskylan från värmepumpen kan sedan användas i kylmaskinen. Det sker därmed en balansering av värme och kyla i fastigheten, vilket leder till att behovet av tillförd energi reduceras avsevärt.

E.ON och Peab i samarbete kring smarta energisystem

E.ON och Peab har inlett ett fördjupat samarbete för att etablera E.ONs innovativa...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Jönköping växer och behöver kylaSkeppsbron vid Munksjöns södra del växer fram i snabb takt. Allteftersom området byggs ut behöver infrastruktur, så som fiber, värme, el och kyla, komma på plats. Under sommaren är det dags för fjärrkylan att byggas ut och därför kommer en del av gång- och cykelvägen att stängas av vid södra delen av Munksjön.

Skeppsbron vid Munksjöns södra del växer fram i snabb takt. Allteftersom områ...

Läs mer
Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för solcellsutbyggnaden, på Stockholmshems näst största solcellsanläggning i &Aring;rstadal.

Solenergi – en lysande affär

Under 2019 producerade Stockholmshems solel 300 Megawattimmar. Det räcker till att köra...

Läs mer
Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för Stockholmshems solcellsutbyggnad i &Aring;rstadal.

Lönsamma solcellsprojekt ger mer solenergi

På två år har Stockholmshem gått från fem till 20...

Läs mer


Ambulansstationen som producerar sin egen el

Den nya ambulansstationen i Hagfors byggs med solceller på taket för att kunna producera...

Läs mer


Stena Fastigheter väljer Eways

Eways har vunnit Stena Fastigheters upphandling för laddning av elbilar. Det innebär att...

Läs mer


Akademiska Hus minskar sitt klimatavtryck – halverad energileverens till Chalmers

Som en del i arbetet med att göra sin verksamhet helt klimatneutral har Akademiska Hus som...

Läs mer
Solcellspaneler Riksbyggens Brf Göteborgshus 38.

Första installationerna klara i Brf Göteborgshus 38 stora solcellssatsning

Riksbyggens Brf Göteborgshus 38 ska installera åtta solcellsanläggningar med en...

Läs mer
Visionsbild över solcellstaket på Hisingen Logistikpark (bilden är en illustration).

Castellums solsatsning belönas som Årets prestation

Castellums satsning på att bygga 100 solcellsanläggningar inom fem år tilldelas...

Läs mer
Studenthuset, Linköpings universitet.

Studenthuset i Linköping vinner Solenergipriset

Prisregnet över Studenthuset vid Linköpings universitet fortsätter. Idag tilldelades...

Läs mer
Wallenstam satsar på solceller i Mölnlycke Fabriker med 1 500 solcellsmoduler i fasaden som ger energi till belysning, laddstolpar men även bidrar med förnybar energi ut i elnätet (bilden är en illustration).

Solcellssatsning i Mölnlycke Fabriker

I Mölnlycke Fabriker, området som håller på att växa fram i genuina...

Läs mer
Det första taket med Solvej i Sverige.

Den banbrytande takpannan med integrerade solceller är här

S:t Eriks har tillverkat betongtakpannor sedan 1961 och lanserar nu solcellstakpannan Solvej. En...

Läs mer
Solceller på tak.

Installationsbrister i var tredje solcellsanläggning

Under förra året genomförde Elsäkerhetsverket ett tillsynsprojekt med...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se