Avesta kommun

Facebook
Instagram

Ny plan för klimatneutral byggbransch år 2045 överlämnad till regeringen


2018-04-30

Naturum Oset i Örebro. Klimatneutral arkitektur av White Arkitekter.
Bild: White Arkitekter
Naturum Oset i Örebro. Klimatneutral arkitektur av White Arkitekter.

Under onsdagen 25 april lämnades en ny färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till 2045 över till regeringen. Bakom färdplanen står många av branschens nyckelaktörer, som enats kring strategier för att minimera klimatpåverkan. White arkitekter har varit en av de drivande aktörerna i arbetet.

Den nya färdplanen ska möta ambitionerna i Parisavtalet och Sveriges mål att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Planen anger målsättningar för hur värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn ska vara klimatneutral och konkurrenskraftig till år 2045.

– Som arkitekter skapar vi grundförutsättningarna för att samtidens och framtidens byggnader och miljöer inte ska ha någon negativ påverkan på klimatet. White har som mål att 30 av våra projekt ska vara klimatneutrala redan år 2019, så det har varit självklart för oss att vara delaktiga i att ta fram den här färdplanen för branschen, säger Anna Graaf, hållbarhetschef på White.

Nyckelaktörerna i branschen har nu enats om att ta ett krafttag kring materialfrågan. Byggmaterialen behöver utvecklas så att de har lägre klimatpåverkan och i större grad består av återvunnen eller förnyelsebar råvara. Materialflödena behöver också bli mer cirkulära.

Färdplanen innehåller uppmaningar till politiker, som att införa krav på att deklarera byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Den innehåller även uppmaningar till övriga aktörer inom arkitektur- och byggbranschen, som att lämna information om klimatpåverkan vid anbud även utan beställarkrav.

– Det krävs att vi i branschen samarbetar över gränserna för att tillsammans bidra till att göra den förflyttning som krävs för att uppnå målet. Med arkitektur kan vi göra skillnad. För att lyfta arkitekturens betydelse i omställningen till ett klimatneutralt samhälle hoppas jag att fler arkitektkontor ställer sig bakom färdplanen, säger Anna Graaf.

Fler än 60 företag och organisationer har slutit upp bakom den nya färdplanen. Initiativet till färdplanen togs av Fossilfritt Sverige, och Skanska har projektlett arbetet. För att nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor har aktörerna enats om följande mål:

  • År 2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål
  • År 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
  • År 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • År 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • År 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser
Källa: White

Skriv ut

Vet du vad som händer i livsmedelsbranschen 2020?

Behovet av ny teknik som svarar upp mot samhällets krav på miljövänliga och energieffektiva system är stort. Kraven ökar på att installatörernas kompetens...

Läs mer

I huvudet på produktutvecklarna hos CTC: Så blir framtidens värmepump

<span class=\

Följ med bakom kulisserna. Så tänker produkt- och utvecklingscheferna på CTC...

Läs mer


Världsnyhet på Trä & Teknik: högeffektiva vindkraftstorn i trä

En innovativ träkonstruktion kan göra vindkraften betydligt mer lönsam.
– Vi...

Läs mer
<span id=\

Bostadsbranschen välkomnar regeringens besked om sänkta elnätspriser

Regeringen beslutar nu att sänka elnätsavgifterna. Från och med 2020 träder en...

Läs mer


Telge Fastigheter installerar solceller på åtta fastigheter

Telge Fastigheter fortsätter satsningen på förnybar energi. Under hösten...

Läs mer
Installationer i Scaniarinken.

Två Instalco-bolag installerar i Scaniarinken

Scaniarinken i Södertälje står under renovering inför kommande ishockeysä...

Läs mer


Hur man minskar koldioxidutsläppen med IoT enligt en vetenskaplig studie

I ett försök att genomföra den schweiziska energistrategin 2050 har fastighetsä...

Läs mer
<span class=\

Klimatsatsning:

Riksbyggen inför solcellsanläggningar som standard

Nu tar Riksbyggen ytterligare ett steg i arbetet med att bygga mer hållbara bostäder och...

Läs mer


Effekten av värmeböljor förvärras av brist på kyltekniker

Sommarens värmebölja har lett till kraftigt höjda temperaturer inomhus och må...

Läs mer
EcoGuard har valt Assemblin som rikstäckande samarbetspartner för installation och service av mätsystem för energioptimering.

Assemblin får rikstäckande serviceavtal med EcoGuard

EcoGuard hjälper fastighetsägare att optimera sina fastigheter och minska energianvä...

Läs mer
Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

Förändringarna i Miljöbyggnad 3.0 – det här bör du tänka på

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige och kan...

Läs mer
Nu ska Brunnsparken rustas upp med målet att skapa ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum.

Mer ljus, sittplatser och planteringar i Brunnsparkens nya form

Nu finns ett övergripande gestaltningsförslag för upprustningen av Brunnsparken. Det...

Läs mer
<span class=\

Jakobsbergs Centrum har den första kombinerade solcells- och geoenergianläggningen

Jakobsbergs Centrum har fått en solcellspark på taket. Centrumet har nu den första...

Läs mer
Castellums regionkontor i Stockholm är Sveriges första kontorsbyggnad som blivit certifierat enligt WELL.

WSP rådgivare i Sveriges första WELL-certifiering

WSP har varit rådgivare när Sveriges första kontorsbyggnad blivit certifierat...

Läs mer


Seminarium om vikten av ett hälsosamt inneklimat

3 juli genomför Plåt & Ventföretagen seminariet ”Var fick du luft...

Läs mer

Miljonprogramshus blir självförsörjande på energi med hjälp av bränsleceller från PowerCell

PowerCell PS-5.

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order av Nilsson Energy på ett brä...

Läs mer


Tre nya aktivitetsparker byggs i Solna på initiativ av Generation Pep

På initiativ av Generation Pep kommer Solna stad och Fabege i samverkan att uppföra tre...

Läs mer


Save by Solar tecknar ramavtal för solceller med Vasakronan

Save by Solar har ingått ett ramavtal för solceller med Sveriges största...

Läs mer
<span class=\

Svenska hållbara lösningar för fjärrkyla planeras i Indien

Sweco har fått uppdraget att, tillsammans med Smart City Sweden – in India, ta fram...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se