Avesta kommun

Facebook
Instagram

Nya innovativa lösningar för att förena låg energianvändning med högt dagsljusinsläpp


2018-01-10

<span>Miljöspecialist Stephanie Angeraini från arkitektsbyråns Malmökontor.</span>
Bild:White arkitekter
Miljöspecialist Stephanie Angeraini från arkitektsbyråns Malmökontor.

Kraven på energi och dagsljusinsläpp i certifieringssystem för byggnader upplevs många gånger stå i motsatsförhållande till varandra.

Men om man frågar de Whitemedarbetare som har ingått i ett forskningsprojekt i Malmö kring detta dilemma blir svaret ett självklart ja.

Miljöspecialist Stephanie Angeraini från arkitektsbyråns Malmökontor är en av dem som skrivit projektets slutrapport. Hennes avhandling är en av totalt fem som projektet baseras på och som handlar om hur vi kan förbättra möjligheterna att både tillgodose kraven för låg energianvändning och högt dagljusinsläpp.

Tillsammans med Marie-Claude Dubois, kollega, handledare för hennes avhandling samt projektledare för hela forskningsprojektet, har Stephanie Angeraini gjort mätningar av dagsljusinsläpp i de lägenheter som ingått i projektet och jämfört resultaten med dem från traditionella simulationsprogram. På så vis har de kunnat validera de simuleringsverktyg miljöspecialister i stor utsträckning använder sig av i sitt arbete.

Dessutom intervjuades de boende om deras uppfattaning av dagsljuset i lägenheterna, vilket var mycket lärorikt.

– Det var intressant att flera av de boende upplevde dagsljusfaktorn som mycket låg, med tanke på att fastigheten är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Deras svar och upplevelser är en stark indikator på att vi absolut inte bör sänka kraven på dagsljusinsläpp, men att kraven vi ska följa bör göras mer flexibla, säger Stephanie Angeraini.

Hur skulle kraven kunna vara flexibla?

– Exempelvis genom att ha olika krav för olika rum. Kraven för sovrum skulle kunna vara lägre eftersom den största tiden vi vistas där är när det är mörkt ute och vi ska sova. I ett kök däremot bör kraven på dagsljusnivån vara som högst eftersom vi tillbringar större delen av vår tid i hemmet där och utför sysslor som kräver ljus.

Andra intressanta saker ni kommer fram till i projektet?

– Att inglasade balkonger har stor påverkan på dagsljusinsläppet och därför bör placeras intill rum som inte behöver mycket dagsljus. Genom en mix av stora och små fönster, som placeras med hänsyn till dagsljus och passivsolvärme, kan både krav på dagsljus och energikrav uppnås. Bland mycket annat och i väldigt korta drag!

Rapporten heter Innovative solutions for good daylighting and low energy use in multi-family dwellings: MKB Greenhouse, Malmö, Sweden. Forskningsprojektet delfinansierades av stipendiepengar från ARQ och Energimyndigheten.Nyfiken att läsa den i sin helhet? Ladda ned den här.

Förutom Stephanie Angeraini och Marie-Claude Dubois har även Maha Shalaby, miljöspecialist på Whites kontor i Stockholm, deltagit i forskningsprojektet.Källa: White Arkitekter


Skriv utDen 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.
Den 10 maj lanserades Miljöbyggnad 3.0 där en av de viktigast punkterna är den utökade uppföljningen av kvalitetssäkring.

Förändringarna i Miljöbyggnad 3.0 – det här bör du tänka på

Miljöbyggnad är det mest använda miljöcertifieringssystemet i Sverige och kan appliceras på de flesta typer av byggnader – från småhus och flerbostadshus...

Läs mer
Nu ska Brunnsparken rustas upp med målet att skapa ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum.

Mer ljus, sittplatser och planteringar i Brunnsparkens nya form

Nu finns ett övergripande gestaltningsförslag för upprustningen av Brunnsparken. Det...

Läs mer
<span class=\

Jakobsbergs Centrum har den första kombinerade solcells- och geoenergianläggningen

Jakobsbergs Centrum har fått en solcellspark på taket. Centrumet har nu den första...

Läs mer
Castellums regionkontor i Stockholm är Sveriges första kontorsbyggnad som blivit certifierat enligt WELL.

WSP rådgivare i Sveriges första WELL-certifiering

WSP har varit rådgivare när Sveriges första kontorsbyggnad blivit certifierat...

Läs mer


Seminarium om vikten av ett hälsosamt inneklimat

3 juli genomför Plåt & Ventföretagen seminariet ”Var fick du luft...

Läs mer

Miljonprogramshus blir självförsörjande på energi med hjälp av bränsleceller från PowerCell

PowerCell PS-5.

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order av Nilsson Energy på ett brä...

Läs mer


Tre nya aktivitetsparker byggs i Solna på initiativ av Generation Pep

På initiativ av Generation Pep kommer Solna stad och Fabege i samverkan att uppföra tre...

Läs mer


Save by Solar tecknar ramavtal för solceller med Vasakronan

Save by Solar har ingått ett ramavtal för solceller med Sveriges största...

Läs mer
<span class=\

Svenska hållbara lösningar för fjärrkyla planeras i Indien

Sweco har fått uppdraget att, tillsammans med Smart City Sweden – in India, ta fram...

Läs mer
Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak.

Gar-Bo i utvecklingsprojekt kring gröna tak

Gröna tak ska vara täta, säkra och attraktiva under hela sin livstid. Det vill...

Läs mer


Serneke i samarbete med Göteborg Energi kring Sveriges största solcellspark

Sveriges hittills största solcellspark ska byggas på Sernekes mark vid Säve...

Läs mer
Albin Grind, ansvarig för Eljest, och Josefina Nordmark, vd för Nordmark & Nordmark och en av grundarna till Eljest.

Eljest bygger socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara bostäder i Luleå

2016 grundade Arkitekterna Nordmark & Nordmark dotterbolaget Eljest. Bolaget är med i...

Läs mer


K2A lanserar elbilspool exklusivt för hyresgäster

Fastighetsbolaget K2A lanserar en egen elbilspool, Bobil, för bolagets hyresgäster. Till...

Läs mer

Diös inviger storskalig solcellsanläggning i Sundsvall


Från och med nu kommer fastigheten Metropol, på Norrmalm i Sundsvall delvis att drivas...

Läs mer

Storförening i Falkenberg minskar energianvändningen med 56 procent

Bostadsrättsföreningen Falkenbergs Hus 6.

Bostadsrättsföreningen Falkenbergs Hus 6, med 301 lägenheter, har inlett ett stort...

Läs mer
Sedumtak på Statoil Fornebue utanför Oslo.

Veg Tech AB förvärvar majoritet i Blomstertak AS

Veg Tech förvärvar 60% av det norska bolaget Blomstertak AS. Bolagen har under flera...

Läs mer
Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO.

Allt fler solceller i allmännyttan

Antalet solceller ökar markant i de allmännyttiga bostadsföretagen. Enligt SABOs...

Läs mer
Målning av graffitikonstnärerna Kid kash & Rymd.

Invigning av öppen graffitivägg i Farsta

I Farsta invigs en öppen vägg som totalt utgör 40 meter att uppföra...

Läs mer
Naturum Oset i &Ouml;rebro. Klimatneutral arkitektur av White Arkitekter.

Ny plan för klimatneutral byggbransch år 2045 överlämnad till regeringen

Under onsdagen 25 april lämnades en ny färdplan för en klimatneutral bygg- och...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se