Sundsvalls nästa stora infrastruktursatsning är här


2020-04-03

På bilden: Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi, Sofie Stark, Affärschef Diös Sundsvall, Patrik Gustafsson, Teknisk företagssäljare Sundsvall Energi.
Bild: Olle Melkerhed
På bilden: Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi, Sofie Stark, Affärschef Diös Sundsvall, Patrik Gustafsson, Teknisk företagssäljare Sundsvall Energi.

Måndagen den 6 april tas det första spadtaget för Sundsvalls nya stora infrastruktursatsning fjärrkyla. Under kommande fyraårsperiod investeras cirka 110 miljoner kronor i den nya kylalösningen och inom ett år ansluts den första kunden.
– Det här blir nästa stora infrastruktursatsning i Sundsvall. Fjärrkylanätet kommer, precis som fjärrvärmen, att byggas ut succesivt under många år, säger Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi.


Första spadtaget, som tas utanför kvarteret Noten – Sundsvalls nya hotell, innebär starten på ett helt nytt nät för produktion och distribution av kyla till fastighetsägare i Sundsvall. Ambitionen är att erbjuda en klimatsmart lösning för fjärrkyla och liknande system finns redan i andra svenska städer.

Den första etappen pågår fram till 2021 och innefattar arbeten på både södra och norra sidan av Selångersån, från Västra allén till Norrmalm och förbi storbron på den södra sidan. Totalt handlar det om en sträcka på drygt 1,2 kilometer. En utmaning blir att korsa Selångersån, vilket kommer att göras i höjd med den provisoriska bron som idag används istället för Storbron.

I samband med grävarbeten för de nya ledningarna kommer det tidvis att innebära störningar för trafiken.

– Sundsvall Energi är en del i att Sundsvall växer och att vi investerar i staden kommer att innebära att vi tvingas gräva i gator i centrum, säger Peter Lindström, distributionschef vid Sundsvall Energi.
– Vi har förståelse för att det blir kritik när det grävs och byggs så mycket som det görs nu, men man kan också se det som något positivt, att det investeras och satsas på vår stad. Vi vill dock poängtera att vi gör allt vi kan för att störningarna ska bli så minimala som möjligt.

En av grundstenarna i det nya systemet är Sundsvallsåsen, en stor vattenreservoar som finns under de centrala delarna av staden. För det nya nätet fungerar den som en stor energikälla då den håller en temperatur på cirka 7-9 grader året om. Planen är att hämta upp det kalla vattnet från stora brunnar vid Västra allén.

– Man kan fråga sig om Sundsvall verkligen behöver mer kyla, men både fastighetsägare och hyresgäster ställer allt större krav på komfort och bättre inomhusklimat i moderna kontors- och butikslokaler, säger Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi.
– El är en fantastisk resurs, men det finns andra och bättre användningsområden, som att ladda elbilar, än att använda den för att värma och kyla byggnader. Vi vill istället erbjuda en smartare lösning genom att nyttja överskottsenergi och naturresurser i form av vatten. Det finns också ett stort kylbehov inom vården, offentliga lokaler, data- och serverhallar, dessutom har många fastigheter i dag eldrivna kylmaskiner som innehåller köldmedier som är växthusgaser och som enligt nya EU-regler, i stor omfattning, måste bytas ut senast 2030.

Precis som när det gäller fjärrvärmen är det fastighetsägarnas intresse som styr om och hur fjärrkylanätet ska byggas ut. Först ut att teckna avtal om den nya kylan är Diös som 2021 kommer att koppla in fjärrkyla till det nya hotellet på Norrmalm.

– Att välja hållbara lösningar och tjänster är en viktig del i vår strategi om stadsutveckling, men även viktiga aspekter för att kunna skapa trygga och hållbara städer, säger Sofie Stark, affärschef för Diös i Sundsvall.
– Genom att göra aktiva val och välja lösningar med låg miljöpåverkan tar vi ansvar.


Fakta:
Fjärrkyla bygger på samma idé som fjärrvärmen – att det är bättre att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet, i stället för att ha många små eldrivna kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat.

Grunden i systemet är vatten från Sundsvallsåsen, en stor grundvattenåder som går under centrala staden och som håller en temperatur på 7-9 grader året om. Det är vatten som inte går att använda som dricksvatten då det ligger så nära havet med dess salter. Det kommer dock att behövas en vattendom för att få använda vattnet för att kyla.

Den andra pusselbiten i ett kommande frikylanät är att använda överskottsenergi från fjärrvärmen. Med hjälp av värmedrivna kylmaskiner kan energin från Korstaverket och spillvärmen från industrierna som normalt används för att värma Sundvall, istället användas för att kyla. Eftersom kylbehovet främst finns på sommaren och värmebehovet främst finns på vintern så kompletterar systemen varandra.



Källa: Sundsvalls Energi


Skriv ut





Powel Construction växer i Sverige

Allt fler svenska aktörer i byggbranschen börjar använda mjukvaran Gemini Terräng.
– Vi ser en tydlig ökning bland entreprenörer och mätkonsulter, bö...

Läs mer
Beijer Byggmaterial inför snart fossilfria leveranser i Stockholm.

Fossilfria leveranser från Beijer Byggmaterial i Stockholmsregionen

Varje år gör Beijer Byggmaterial 200 000 leveranser från sina lager och kör...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Järntorget miljömärker sina bostäder med Svanen

Järntorgets bostäder ska från och med hösten 2020 Svanenmärkas. I och med...

Läs mer


Veidekke bygger vindkraftpark åt Stena Renewable

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable att bygga 47 vindkraftfundament med tillhö...

Läs mer


Diös drar igång sina två nya solcellsanläggningar i Luleå

Fastighetsägaren Diös fortsätter sin solcellssatsning och nu är bolagets...

Läs mer

Rejlers hjälper Skurups kommun energieffektivisera

Rejlers har tecknat avtal med Skurups kommun, Skurup Kommunala AB samt Skurupshem AB om en hå...

Läs mer
HemSols solcellskalkyl.

HemSol lanserar unik onlineresurs för solceller

HemSol har sedan starten 2019 haft en tydlig målsättning – att underlätta...

Läs mer
Visionsbild över det nya och moderna badhuset som byggs i Timrå (bilden är en illustration).

Eitech installerar elteknik i nytt badhus i Timrå

Eitech har vunnit förtroendet att ansvara för samtliga installationer av el- och...

Läs mer
Centrala Stockholms första större geoanläggning utförs av Assemblin, i samband med upprustning av fastigheter vid Sergelgatan. Anläggningen ska försörja fastigheterna med varmvatten, värme och kyla.

Assemblin utför geoanläggning i centrala Stockholm

Centrala Stockholms första större geoanläggning utförs av Assemblin, i samband...

Läs mer


Brf Sjöstadspiren investerar i solceller och nytt energisystem

Brf Sjöstadspiren har inlett ett samarbete med Enstar och tecknat avtal gällande...

Läs mer
ABB möjliggör utveckling av nya, innovativa och smarta applikationer.

ABB öppnar sin plattform för att påskynda utvecklingen av smarta energisystem

ABB lanserar Software Developer Portal (SDP) som utformats för utveckling av nya...

Läs mer
<span><span><span><span><span>Visionsbild över den nya laxodlingen som ska byggas i Dåfjord i Karlsøy kommun (bilden är en illustration).</span></span></span></span></span>

Bravida Norge tecknar ett större avtal med Pilar Entreprenør i Nordnorge

Bravida har tecknat avtal med Pilar Entreprenør, för installation av el och rör...

Läs mer
Kungshems fastigheter på Mammas väg i Nyköping.

Kungshem och Schneider Electric samarbetar för att energieffektivisera byggnader

Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala...

Läs mer
Kretsloppsmärkningen ger besked om vilka material som är inbyggda i golvkonstruktionen och hur de ska tas om hand och återvinnas vid framtida utrivning. Den innehåller också instruktioner för städning som förlänger golvets livslängd.

Hållbara golv med kretsloppsmärkning

En kretsloppsmärkning ger fastighetsägaren full kontroll över vilka material som...

Läs mer
Illustrations- och visionsbild över Tyresö Bostäders stadodling.

Tyresö Bostäder satsar på stadsodling

Tyresö Bostäder arbetar aktivt tillsammans med Tyresö kommun med hållbarhet...

Läs mer


Fyra punkthus i fyra etapper

Fastighetsbolaget Svenska stenhus bygger nya lägenheter i Alafors. Comfort-medlemmen K-B...

Läs mer
Från vänster: Anders Ahlquist, Bravida, Roger Weiss, Thomas Fallqvist, Magnus Orelöv och Mats Hallberg VentFyran, Hans Hermansson, Bravida.

Bravida stärker sin position inom ventilation genom förvärvet av VentFyran i Göteborg AB

Bravida förvärvar VentFyran i Göteborg AB och tar genom förvärvet en...

Läs mer
Byggnaden är en nutida tolkning av den klassiska industriarkitekturen med tegelvalv i fasaduttrycket (bilden är en illustration).

Gatun Arkitekter ritar transformatorstation som binder samman Stockholm

Bygget av Stockholms nya urbana transformatorstation är igång. Gatun arkitekter skapar...

Läs mer
”Det känns bra att veta att ROCKWOOL isolering kommer att återvinnas till nya produkter istället för att gå till deponi\

Peab når miljökraven med ROCKWOOL återvinningsprogram

Framgångsrikt miljöarbete kräver nya arbetssätt. Det menar Louise Goksöyr...

Läs mer


Mest lästa












Corroventa












Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se