Wihlborgs och E.ON satsar på solceller med lägre klimatavtryck


2021-10-06

Carina Tollmar, hållbarhetschef på E.ON Sverige, Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs, och Johan Hörlin, Key Account manager på E.ON.
Bild: Wihlborgs
Carina Tollmar, hållbarhetschef på E.ON Sverige, Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs, och Johan Hörlin, Key Account manager på E.ON.

Nu stärker Wihlborgs synd största solcellsanläggning. Solcellerna är placerade på en av Wihlborgs fastigheter i Lund, Nya Vattentornet 3, och den största anläggning med eget med ett lägre klimatavtryck som E.ON installerat i Sverige.

Panelerna som nu pryder taket på Wihlborgs fastighet Bricks (Nya Vattentornet 3) i Ideon Science Park i Lund har ett lägre klimatavtryck jämfört med standardpaneler. Det beror främst på att panelerna produceras med material som har lägre klimatavtryck vid framställningen och brytningen av kisel. Panelerna är försam sammansatta i Europa bidrar till att klimat minskaavtrycket, eftersom transporterna kan minska.

– För Wihlborgs har det varit viktigt att välja en europeisk leverantör med livscykelperspektivet i fokus. Om vi kan optimera klimatnyttan genom att installera paneler med klimat lägreavtryck är det en klok investering. Vi sätter stort värde vid att ta ett helhetsperspektiv i våra inköp. Solceller är en viktig del i vårt klimatarbete eftersom det bidrar till miljöprestandan i fastigheten och till ökad förnybar energi i det skånska energisystemet, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

– Samarbete med Wihlborgs visar att företag där ute menar allvar med sina hållbarhetsambitioner. Vi är glada för samarbete och att vi tillsammans skapar förutsättningar för lokalt producerad el och en hållbar energiomställning, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef på E.ON Sverige.

Solcellsanläggningen är Wihlborgs största hittills med en yta på 2500 kvadratmeter och är den största anläggningen som E.ON installerat i Sverige där kunden valt att satsa på paneler med lägre klimatavtryck. Den beräknade produktionen är cirka 247 000 kWh per år, vilket motsvarar cirka 70 lägenheters årsförbrukning av hushållsel. Anläggningen ägs och förvaltas av Wihlborgs.

Installationen är en del av Wihlborgs och E.ON:s långsiktiga samarbete kring solceller. Inom kort påbörjas utredningsarbetet gällande installation av solceller på ytterligare två fastigheter i Östra Ideon Science Park, Node (Vattentornet 2) och Kub (Vattentornet 4). Samtliga fastigheter är certifierade enligt Miljöbyggnad iDrift.


Fakta:
Om Miljöbyggnad iDrift: Miljöbyggnad iDrift är en certifiering som fokuserar på inomhusmiljön, hälsa, klimat, resurser och byggnadens skick. En viktig del är de obligatoriska krav som innehåller kravnas påverkan på byggnadens miljöprestanda, som gör att processen leder till en närmare dialog och t samarbete mellan Wihlborgs och inställningar.

Wihlborgs miljömål och solceller: Ett av Wihlborgs miljömål är att ha solcellsanläggningar på plats till utgången av år 2022 med en samlad toppeffekt på totalt 3 MWp (Mega Watt peak, d.v.s. maxeffekt) och att all köpt energi till fastigheterna ska vara förnybar. Hittills i år har två nya anläggningar och klara och sex solcellsprojekt pågår. Dessa initiativ har en samlad toppeffekt i drift på 1 MWp, i sin tur beräknas producera cirka 1 000 MWh förnybar el årligen. Vid utgången av år 2020 hade Wihlborgs en toppeffekt från sina då 30 befintliga anläggningar på 1,6 MWp.


Källa: Wihlborgs


Skriv ut



Fasadgruppen ingår samarbetsavtal med Svea Solar

Fasadgruppen har påbörjat ett samarbete med Svea Solar avseende solcellsinstallationer i samband med fasadarbeten.


Svea Solar är en framstående aktör inom fö...

Läs mer
Nya solceller på byggnaden Sing Sing vid KTH Campus i Stockholm.

Fortsatt expansion av solceller i Stockholm

Akademiska Hus gör ännu en jättesatsning på solceller i Stockholm. Den hä...

Läs mer


FOJAB stöttar Jernhusen i klimatarbetet

Jernhusen har utsett tjugo aktörer med hållbarhetskompetens som ska bistå i fö...

Läs mer


Byggbranschen kan minska sina utsläpp med 1 miljon ton koldioxid utan nyinvesteringar i maskiner

I Sverige finns det idag enligt Naturvårdsverket uppskattningsvis 800 000 arbetsmaskiner som...

Läs mer
AstaReals labb.

Överskottsvärme från algodling ska värma hushållen i Gustavsberg

Vattenfall och AstaReal utökar sitt samarbete genom ett omfattande energiavtal för att...

Läs mer
Kattegattgymnasiet i Halmstad flyttade nyligen in i en toppmodern, nybyggd skola utrustad med Sveriges första hjärngym.

Smart belysning spar energi i hjärnsmart skola

Efter många år i äldre, nedgångna byggnader och tillfälliga lokaler...

Läs mer
Carina Tollmar, hållbarhetschef på E.ON Sverige, Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs, och Johan Hörlin, Key Account manager på E.ON.

Wihlborgs och E.ON satsar på solceller med lägre klimatavtryck

Nu stärker Wihlborgs synd största solcellsanläggning. Solcellerna är placerade...

Läs mer


Nytt stöd gör det billigare att energieffektivisera flerbostadshus

I dag börjar det nya stödet för energieffektivisering av flerbostadshus att gä...

Läs mer
Carina Tollmar, hållbarhetschef E.ON tillsammans med Staffan Fredlund, miljöchef Wihlborgs och Johan Hörlin, kundansvarig E.ON.

E.ON och Wihlborgs satsar på solceller med lägre klimatavtryck

Nu inviger fastighetsbolaget Wihlborgs sin största solcellsanläggning hittills....

Läs mer


Lägenhetsboende missar solrevolutionen - helt i onödan

Solkraft är en hetare fråga än någonsin. En färsk undersökning...

Läs mer


Pellets – smart uppvärmning när infrastrukturen saknas

Vinter och kyla närmar sig och med det ökar trycket på uthyrningen av pelletspannor...

Läs mer
Bolag inom Soltechkoncernen ligger bakom konstruktionen av den nästan 900 kvadratmeter stora färgglada solcellsfasaden till garaget i Mölnlycke Fabriker.

1 500 färgglada solcellsmoduler i Mölnlycke Fabriker

Den 1 oktober står Wallenstams färgglada garage med 1 500 solcellsmoduler i fasaden...

Läs mer

Instalco expanderar i Oslo

Instalco förvärvar Total VVS AS i Oslo och ökar därmed sin tillväxt inom...

Läs mer


Ny innovationstävling söker lösningar för grönare städer

Nu startar en innovationstävling med målet att hitta nya lösningar som bidrar...

Läs mer
Charlie Klang, Byggchefernas föreläsare och en av förgrundsfigurerna för projektet Sila snacket.

Byggchefernas föreläsare bakom succén

Sila snacket, som TL Bygg står bakom, gör succé i sociala medier. En av fö...

Läs mer

Skanska skärper klimatmålet

Skanska uppdaterar sitt klimatmål till att omfatta en minskning av bolagets egna...

Läs mer
Linda Bernheden.

Välsorterat på Einar Mattssons byggarbetsplats Telefoncentralen

Avfallshantering på byggen är komplext. Många aktörer samsas i en stä...

Läs mer
Visionsibild över Karlastaden, med Karlatornet som en del av Göteborgs framtida skyline (bilden är en illustration).

Bravida installerar för 380 miljoner i Karlatornet, Göteborgs första skyskrapa

Bravida har fått i uppdrag av Serneke Sverige AB att på totalentreprenad utföra...

Läs mer
HSB Brf Fyrverkaren Helsingborg.

Nytt återbruksavtal minskar Peabs byggavfall

Varje år slängs tusentals ton byggmaterial i Sverige. På Peab arbetar man på...

Läs mer


Mest lästa


























Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se