Avesta kommun

Facebook
Instagram

Bostadsmarknaden i Skåne möter behovet - men inte för alla


2018-06-12

I Regional bostadsmarknadsanalys – En lägesbild över bostadsmarknaden i Skåne 2018 konstaterar Länsstyrelsen Skåne att det i flera avseenden har varit en starkt positiv utveckling av på bostadsmarknaden under senare år. Det byggs mycket, och det byggs över hela Skåne.

– Att det byggs så mycket i alla kommuner i Skåne är glädjande. Men det räcker inte, många utmaningar kvarstår för att uppnå målet om en bostad för alla. För många kommuninvånare är problemet att de inte blir godkända på bostadsmarknaden och därmed inte får någon bostad. Många äldre och funktionshindrade får inte heller en bostad, trots beslut om särskilt boende, säger länsöverdirektör Ola Melin, Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys för Skåne är en analys över hur medborgarnas behov av bostäder tillgodoses, hur länets aktörer har arbetat med bostadsförsörjningen samt hur bostadsbyggandet i riket och i länet har utvecklats.

– Kommunerna har under senare år på ett förtjänstfullt sätt utvecklat sitt arbete och har numera både aktuella översiktsplaner och aktuella detaljplaner för bostadsbyggandet. Men en fungerande bostadsförsörjning handlar inte bara om bostadsbyggande, utan också om att anpassa befintliga beståndet till den gällande marknaden. Länsstyrelsen önskar att kommunerna i större utsträckning inriktar sitt arbete på dem som av olika skäl har det svårt på bostadsmarknaden, säger Elisabet Weber.

Brist på billiga hyresrätter
Det är stor brist på billiga hyresrätter eftersom dessa finns i det befintliga beståndet och där är utbudet litet av lediga lägenheter. Konsekvensen av bostadsbristen är att handeln med hyreskontrakt ökat, fler oseriösa fastighetsägare ser chansen att tjäna pengar, fler människor bor i ohälsosamma bostäder, trångboddheten ökar och det finns större risk för sociala problem. Kommunerna vittnar om att problemen förekommer i alla delar av länet.

– Kommunerna har fortfarande en utmaning i att erbjuda hållbara och långsiktiga boendelösningar för anvisade nyanlända flyktingar. Majoriteten av kommunerna strävar efter detta men det är endast tredjedel av länets kommuner som klarar det, säger Gunilla Holmlin integrationsutvecklare länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skånes bostadsmarknadsanalys vänder sig till länets kommuner och övriga aktörer på bostadsmarknaden, och är samtidigt en rapportering av bostadsläget till regeringen och Boverket.
Källa: Länsstyrelsen Skåne


Skriv utSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer byggrätter med positiv resultateffekt

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB meddelar att Bolaget i tre separata affärer avyttrar byggrätter med en beräknad volym på 63 500 kvm BTA för ett totalt...

Läs mer
Verksamhetsplatsen


NCC bygger kontors- och affärsbyggnad i Tammerfors, Finland

NCC ska bygga en kontors- och affärsbyggnad intill köpcentret Ratina i Tammerfors i...

Läs mer


Telge Bostäder köper fastighet i Södertälje centrum

I Telge Bostäders uppdrag ligger att förvalta, underhålla, modernisera och bygga...

Läs mer

KlaraBo och SBB i joint venture för att uppföra cirka 650 hyresbostäder på sex orter

Bostadsföretaget KlaraBo har skrivit ett avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,...

Läs mer


ByggPartner bygger hyreslägenheter, en förskola samt två LSS-boenden i Hägerstensåsen åt HEFAB i samverkan

ByggPartner i Dalarna AB har erhållit uppdraget att bygga 134 lägenheter, en fö...

Läs mer

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Spånga

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Ferdinand 9 i Spånga,...

Läs mer
Med projekt 103 fortsätter Kraftstaden Fastigheter utveckla området Innovatum.

Innovatum fortsätter växa – beslut om projekt 103 är taget

Nu är alla beslut tagna för att projekt 103 på Innovatum ska kunna bli verklighet....

Läs mer

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av mark i Upplands-Bro

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av planlagd mark omfattande 115 000 kvm ljus BTA...

Läs mer
Illustration från liknande BoKlok-projekt.

Nu blir Ängelholm 30 lägenheter klokare

Nu kommer BoKlok tillbaka till området "Errarps ängar" i Ängelholm. Efter en lyckad...

Läs mer

Heimstaden ingår stort ramavtal med Magnolia

Heimstaden AB har idag tecknat ramavtal med Magnolia Bostad. Avtalet innebär att Heimstaden...

Läs mer
I Brf Magasinet byggs 20 bostadsrätter med inspiration från svenska ekonomibyggnader

OBOS byggstartar Brf Magasinet i Runnaby

14 av 20 bostadsrätter är sålda och nu är det dags för det första...

Läs mer


Stockholms studentbostäder ger Peab uppdraget att bygga nya studentbostäder på Lappkärrsberget

Snart påbörjar Stockholms studentbostäder den stora nyproduktionen av...

Läs mer
Från vänster; Nino Vidov kommunordförande i Staffanstorp (M), Anders Gustafsson, platschef BAB i region Malmö, Marko Inkinen arbetschef, BAB i region Malmö, Johan Sjöstedt, Mariastaden Projekt

Ännu ett spadtag i samarbete med Mariastaden Projekt

Onsdagen den 13 juni togs det första spadtaget för det som ska bli 31 st radhus i BRF...

Läs mer


Säljstart för BRF 2.0 – Bostadsrätter från 245 000 kronor

Den 15:e juni startar bostadsutvecklaren Well Fastigheter försäljningen av 117 bostä...

Läs mer


Bopris ska belöna bra boende för alla

Det nyinstiftade Bopriset till minne av Josef Frank lyfter fram hyresrättens betydelse fö...

Läs mer

Svenska Bostäder får investeringsstöd för nyproduktion i Rinkeby

Länsstyrelsen har beviljat Svenska Bostäder investeringsstöd för att bygga 106...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se