Avesta kommun

Facebook
Instagram

Byggmaterial kan göra människor sjuka


2017-10-20

Bild:Astma- & Allergiförbundet

Vanlig inomhusmiljö kan innehålla 500 organiska ämnen från byggprodukter. Men trots att en del av dem kan påverka människors hälsa allvarligt saknas ofta information till konsumenter om vad byggprodukter innehåller. Nu behövs regler som skyddar människors hälsa.

Våren 2016 remissbehandlades ett utredningsförslag från Kemikalieinspektionen om att reglera hälsofarliga kemiska ämnen som avges från byggmaterial. Sedan dess har inte mycket hänt. En kommitté har fått i uppdrag av regeringen att senast 30 nov 2018 analysera behovet av reglering för att minska klimat- och miljöpåverkan, inklusive minskad spridning av särskilt farliga ämnen under byggprocessen och vid val av byggmaterial.

-Uppdraget är en del i en genomgripande översyn av Boverkets byggregler. Men det saknas ett tydligt uppdrag att ta fram förslag om reglering av kemiska ämnen från byggmaterial med hänsyn till hälsorisker, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Forskning har visat att farliga kemiska ämnen från byggprodukter kan spridas i inomhusmiljön. Vanlig inomhusmiljö kan innehålla uppemot 500 organiska ämnen som kommer från byggprodukter. En del av dessa ämnen kan orsaka cancer, allergier, försämrad fertilitet och fosterskador.

-I dag finns det sällan någon information till konsumenterna om vad byggprodukter innehåller och i de fall det finns är det ofta svårt för lekmän att förstå informationen, säger Maritha Sedvallson.

Kemikalieinspektionen har i samråd med Boverket, Folkhälsomyndigheten och andra aktörer föreslagit att regeringen tar fram nationella gränsvärden för hur mycket kemiska ämnen som får avges från byggprodukter som används för golv, väggar och innertak. Förslaget har remissbehandlats och en majoritet av de 47 remissinstanser som svarat är positiva. Ett etappmål har regeringen redan beslutat om i propositionen På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken. Etappmålet innebär att regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla berörda senast 2020.

-Men för att ändra byggreglerna behöver det inte tas fram något nytt lagförslag. Regeringen behöver bara besluta om en ändring i en befintlig förordning, alternativt besluta om att införa en ny förordning med stöd av miljöbalken. Vi anser att regler för att skydda barns och andras hälsa mot kemiska hälsorisker från byggmaterial behöver införas så snart som möjligt – det finns ingen anledning att vänta, säger Maritha Sedvallson.

Fakta

Kemikalieregler för vissa byggprodukter finns sedan tidigare framtagna inom EU:s kemikalieförordning Reach. Men de materiella kraven för byggprodukter finns huvudsakligen på medlemslandsnivå. I Sverige finns i stort sett bara en specifik regel på området och det är bestämmelsen om avgivning av formaldehyd från träbaserade skivor. Kemikalieinspektionen bedömer att den regeln inte ger ett tillräckligt skydd för framför allt barn som exponeras i högre grad än vuxna för ämnen i både luft och damm. Andra EU-länder som Tyskland, Frankrike och Belgien har redan nationell lagstiftning på området.Källa: Astma- & Allergiförbundet


Skriv ut3D-illustration över området
3D-illustration över området

OBOS bygger tio parhus i Norra Åsum

Fem minuter söder om Kristianstad ska OBOS bygga ett helt nytt bostadsprojekt med tio parhus. De 20 lägenheterna byggs utifrån koncernens bostadskoncept Start Living, och...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Fastighet Innova 1 i Jyväskylä.

Kielo genomför sitt andra förvärv i Finland

Fastighetsbolaget Kielo, som förvaltas av Brunswick Real Estate, har förvärvat nio...

Läs mer
metalltak

Sveafastigheter Bostad tar i samarbete med Stadsutveckling första spadtaget i Enköpings närmaste bostadsområde

Sveafastigheter Bostad tar första spadtaget för Enköpings nya hyresrä...

Läs mer


Atrium Ljungberg och regissören Staffan Götestam i samarbete kring unikt kulturhus för barn i Mobilia i Malmö

Atrium Ljungberg planerar tillsammans med Junibackens medgrundare, Staffan Götestam, en av de...

Läs mer


Riksbyggen-radhus i Linköping ombildas till bostadsrätter

Riksbyggen har sålt 117 radhus i området Aspnäset i Linköping till den...

Läs mer


Grönt ljus för 137 lägenheter i Huddinge

Under måndagens natur- och byggnadsnämnd beslutades att ge grönt ljus för den...

Läs mer


Bedöm renoveringens hållbarhetskonsekvenser med Renobuild

Att bedöma konsekvenserna på hållbarhet av en bostadsrenovering är inte helt...

Läs mer

Veidekke lanserar bostadskampanj på Black Friday

Black Friday har under de senaste åren blivit allt viktigare för handeln med sä...

Läs mer

Tvåårsavtal klart för hyresgäster hos Karlshamnsbostäder

Hyresgästföreningen region Sydost och Karlshamnsbostäder har träffat en ö...

Läs mer


ABK:s 74 bostäder vid Tivoliparken hyrs nu ut med nya köregler

Nu har uthyrningen påbörjats av de 74 nya hyresbostäderna på ett av...

Läs mer

Bonava säljer 71 hyreslägenheter i Berlin

Bonava säljer ett hyresprojekt i Berlin, Tyskland till det kommunala bostadsföretaget...

Läs mer

Kartläggning av hyror i svenska kommuner och stadsdelar 2016 och 2017

Love Börjeson senioranalytiker Hyresgästföreningen.

För första gången presenterar Hyresgästföreningen 2016 och 2017 års...

Läs mer


OBOS bygger 100 bostäder i Dalby – varav 54 hyrs ut till kommunen för nyanlända

Lunds kommun utlyste en markanvisningstävling i Dalby för att snabbt och...

Läs mer

Tvåårigt avtal klart med AB Sollentunahem och AB Nykvarnsbostäder

Hyresgästföreningen region Stockholm och AB Sollentunahem har träffat en två...

Läs mer


Upp till 22 års sparande för liten lägenhet i svenska storstäder

Många unga drömmer om en egen bostad i city. Mäklarhuset har studerat de ekonomiska...

Läs mer
Midroc utvecklar The Edge, en tio våningar hög ikonbyggnad med fasader i glas och stål.

Midroc byggstartar The Edge i Hyllie, Malmö

Midroc fortsätter sin satsning i Hyllie genom byggstarten av kontorsbyggnaden The Edge....

Läs mer


Mest lästa

modulbyggen

tejbrant

Cramo

DEFA

Lecznar

Ställning.se

Hellbergs

kåbe mattan

Wikells byggberäkningar

Roth nordic

EBM Papst

Drömtrappor

Egma systems

skyltmax360

Epox

Svenska Fastighetsboxar

swiss pearl

Thermofloc

Stendörren

KBS Brandskydd

BGFIX360

flintab

Franska Balkonger

Floby Durk

Sydställningar

Safecontrol

GMV

EPS Cement

Fuktspärrteknik

Mirka360

Mila

Najkvick

TJB

lättelement

DOKA

Accessgruppen scando

SFS intec

Betongservice

Fast Engineering

Arno remmen

LGG Inneklimat

MA system


Flowcrete

woodsafe

Stegproffsen

svenska jalusi

nils malmgren ab

Bostik

QTF

Passera

DSEC

NGU

west2000

Energy building

SWL

glasteknik

Airzone

olive

Fann250

tylösands industrigolv

Roxtec250Bygg

Demex
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se