Förslaget till detaljplan för Seminariet ställs ut för granskning


2020-03-27

Illustration över kvarteret Seminariet.
Bild: Uppsala kommun
Illustration över kvarteret Seminariet.

Det nya planförslaget för kvarteret Seminariet har tagit hänsyn till kulturmiljön, skapar 110 nya bostäder och ger en stor allmän park.

Plan- och byggnadsnämnden har nu beslutat om att ställa ut förslaget till detaljplan för granskning. Planen innebär att det privata grönområdet blir en stor allmän park och att cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen kan byggas. Planen värnar också områdets kulturmiljövärden genom att skydda befintliga byggnader samt styr att ny bebyggelse får en gestaltning som passar in i miljön.

– Den viktigaste ändringen efter samrådet 2019 är att byggnaderna mot Fyrisvallsgatan har sänkts med en våning. Därigenom blir det tydligare att den nya bebyggelsen underordnar sig Seminariebyggnaden, säger Brita Bugge, planarkitekt på Uppsala kommun.

– Detaljplanen innebär att kommunen tar över ägandet och skötseln av parken. Vi ser en stor vinst i att få en park för allmänheten, som nu kommer skötas. Risken finns annars att ytan inte tas omhand och blir outnyttjad, säger Brita Bugge.

Framför Seminariebyggnaden ska den parkering som finns idag tas bort och ersättas med ytor för utevistelse och lek. I parken planeras planteringar, en allé med äppelträd, nya gångvägar med belysning, sittmöbler, en liten scen och en pulkabacke. Fotbollsplanen kommer att vara kvar och ska ägas av kommunen genom Sportfastigheter.

– Jag är glad över att vi nu är ett steg närmre att anta en detaljplan för Seminarieparken. Vi har anpassat bebyggelsen efter kulturmiljön och får bostäder och en allmän park i området, säger Ylva Stadell (S).

Detaljplanen har varit på samråd under våren 2019. Många anser att området ska bevaras i sin helhet och inte bebyggas. Efter samrådet har höjden på den föreslagna bebyggelsen sänkts och två parkeringsytor vid Seminariegatan, mot järnvägen, har tillkommit.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och strukturprogrammet för Librobäck-Börjetull-Fyrishov. Strukturprogrammet godkändes av byggnadsnämnden 2006 och anger att planområdet ska användas för bostäder, förskola och kvarterspark.


Källa: Uppsala kommun


Skriv utFaunan från gården.
Faunan från gården.

Hemsö genomför pilotprojekt för NollCO₂

Ett äldreboende som är under byggnation i Tyresö ingår som ett pilotprojekt för en helt ny certifiering, NollCO2, som syftar till att uppnå netto-noll klimatpå...

Läs mer
Steni
Viksjö, intill Görvälns naturreservat, utvecklas med fler småhus i fyra delområden.

Viksjö utvecklas med fler småhus

Nu tas nästa steg mot ny småhusbebyggelse längs det gamla kraftledningsstrå...

Läs mer
Kvarteret Mangeln (bilden är en illustration).

Nya hyresrätter lockar unga och gamla i Rättvik

Det kommunala bostadsbolaget Rättviks Fastigheter har låtit bygga 40 nya hyresrä...

Läs mer
Två hus med totalt 69 hyreslägenheter byggs i Tegnerlunden, Västerås (bilden är en illustration).

Mimer bygger 69 nya bostäder i Tegnerlunden, Västerås

Bostads AB Mimer har upphandlat ByggPartner för att uppföra nya  i hyresrätter...

Läs mer
Visionsbild över det nya äldreboendet (bilden är en illustration).

Exklusivt äldreboende med innovativt inre och yttre

Ett helt nytt bostadsområde tar nu sakta form i Sisjödal, Sisjön i sydvä...

Läs mer
Gulltudran 3 i ett gatuperspektiv (bilden är en illustration).

Telge Bostäder bygger trygghetsboende för 70+

Om allt går enligt plan sätter Telge Bostäder första spadtaget i marken under...

Läs mer
Utsikt från Brf Oceankajen över sundet mot Danmark. Två av de 46 lägenheterna finns kvar till salu, varav den ena har balkong mot väster likt bilden ovan.

Inflyttning i Riksbyggens Brf Oceankajen i Helsingborg

Nu pågår inflyttningen i de 46 bostadsrätterna i Riksbyggens Brf Oceankajen i...

Läs mer
Bilden är ett montage.

Stockholms stad markanvisar landmärke i Norra Djurgårdsstaden

Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden ska markanvisas genom ett anbudsförfarande....

Läs mer
Visionsbild över Lidl i Visby.

Tyréns är med och skapar världens första klimatneutrala livsmedelsbutik

Lidlbutiken i Visby är den första byggnaden med dubbel hållbarhetscertifiering...

Läs mer


Ikano Bostad hyr ut 10 000 kvadratmeter lageryta till MatHem

2016 förvärvade Ikano Bostad fyra kontors- och lagerfastigheter i södra delen av...

Läs mer


Sweco utformar göteborgarnas nya golv

Nordstan i centrala Göteborg moderniseras och nu har turen kommit till golvet. Sedan affä...

Läs mer
Området Åsen, i Jönköping (bilden är en illustration).

Trähus, hållbarhet och naturnära gemenskap när Jönköping växer

Jönköping växer och bygger för framtiden, och i området Åsen ska...

Läs mer
Trafikverket i Umeå.

Diös och Trafikverket utvecklar nya lokaler till Trafikverket i centrala Umeå

Från och med oktober utökar Trafikverket sin verksamhet i centrala Umeå, med...

Läs mer
Etapp ett av Ekerövallen (bilden är en illustration).

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 16 bostäder på Ekerö

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 16 bostäder i parhusform i Trä...

Läs mer
Visionsbild över den nya polisstationen som ska byggas i Umeå.

Diös skriver avtal med Rekab om totalentreprenad av nya polishuset i Umeå

Nu är det klart att fastighetsägaren Diös ger Umeåbaserade bygg- och...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se