Fortsatt stark fastighetsmarknad visar ny rapport


2020-02-19

Bild: JLL

Trots en global avmattning av ekonomisk tillväxt visar den nordiska fastighetsmarknaden en fortsatt positiv utveckling tack vare en rekordlång konjunkturcykel och låga räntenivåer. Aktiviteten på transaktionsmarknaden har varit hög under 2019 och kontorsmarknaden hade hög efterfrågan på moderna lokaler i attraktiva lägen. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook som publiceras i dag, den 19 februari.

Aktiviteten på den nordiska transaktionsmarknaden har varit hög under 2019. I Sverige var omsättningen närmare 217 mdkr 2019, vilket med god marginal innebar ett nytt rekordår. Jämfört med tidigare rekordår 2016, då transaktionsvolymen uppgick till runt 208 mdkr, är det en ökning med 4 procent. I jämförelse med föregående år är det en ökning med 38 procent. Transaktioner med utländska aktörer ökade under året, från 25 procent till 33 procent.


Bostadsmarknaden har dominerat transaktionsåret
Transaktionsåret har dominerats av affärer inom bostadssegmentet, vilket utgör en dryg tredjedel av den totala omsättningen. Under året har flera stora transaktioner för kontorsfastigheter gjorts och segmentet gör ett nytt rekordår med en total transaktionsvolym på drygt 52 mdkr. Den höga efterfrågan inom kontorssegmentet är fortsatt driven av den starka hyresutvecklingen som har kännetecknat främst Stockholmsmarknaden under en lång tid. I övrigt kännetecknas transaktionsåret av stora portfölj- och strukturaffärer. Den tydliga trenden är färre affärer till antalet men högre genomsnittligt värde per affär.

Utvecklingen mot affärer med högre värde är extra tydlig inom logistiksegmentet som i Sverige ökade med cirka 18 mdkr till en total transaktionsvolym för året på 38 mdkr. Samtidigt har omsättningen av fastigheter inom retail sjunkit kraftigt, en halvering ned till 10,6 mdkr under 2019. Segmentet har till större del definierats av mindre affärer.

Kontorslokaler en bristvara i Stockholm
Kontorslokaler fortsätter att vara en bristvara på Stockholmsmarknaden. Vakansgraden i de mest centrala delarna fortsätter att ligga på en låg nivå och hyrorna fortsätter att klättra uppåt, om än i något mer avmattad takt än tidigare år. JLL bedömer vid 2019/2020 den genomsnittliga primehyran till 7 800 kronor per kvadratmeter och år, men topphyror på betydligt högre nivåer förekommer. Med en årlig hyresökning på fyra procent så fortsätter Stockholm att ligga högt på den europeiska kontorshyresrankningen.

Trots en dämpad global konjunktur och ihållande politisk osäkerhet, fortsätter de nordiska fastighetsmarknaderna att gynnas av ekonomiskt stabila förhållanden, säger Patrik Löfvenberg, chef för värdering och strategisk analys på JLL, och fortsätter:
– Våra nordiska huvudstäder är attraktiva för utländska investerare och i synnerhet kontorssegmentet har uppvisat mycket starka volymer under året med rekordlåga och sjunkande direktavskastningskrav. På kontorshyresmarknaden ser vi en fortsatt hög efterfrågan på moderna lokaler i attraktiva lägen och en primehyrestillväxt i samtliga nordiska huvudstäder. Vi förväntar oss en fortsatt aktiv och stabil nordisk fastighetsmarknad 2020.

Klicka här för att ladda ner rapporten.


Källa: JLL


Skriv utIllustration över kvarteret Seminariet.
Illustration över kvarteret Seminariet.

Förslaget till detaljplan för Seminariet ställs ut för granskning

Det nya planförslaget för kvarteret Seminariet har tagit hänsyn till kulturmiljön, skapar 110 nya bostäder och ger en stor allmän park.

Läs mer
Steni
Illustration över studentbostäder som ska byggas i Åbo.

Peab bygger studentbostäder i Åbo

Peab har fått uppdraget att bygga studentbostäder samt affärslokaler för Turun...

Läs mer


Sänkta kostnader om 200 miljoner kronor när Serneke effektiviserar

Serneke tar steg två i den större omorganisation som bolaget inledde hösten 2019....

Läs mer
Översiktsillustration över projektet.

Alma Property Partners och AG Gruppen ska utveckla 15 500 kvadratmeter nya bostäder

Alma Property Partners och AG Gruppen har förvärvat en fastighet med avsikt att bygga...

Läs mer
Johanna Frelin, vd Riksbyggen, redo att spränga och därmed förklara bygget för officiellt startat.

Riksbyggen byggstartar 70 lägenheter i Bandhagen

Den 25 mars var det officiell byggstart av Riksbyggens Brf Branddammen i Bandhagen, Stockholm. Brf...

Läs mer
Sandtorp, översiktsbild (bilden är en illustration).

Byggstart för LSS i Sandtorp

Första veckan i april påbörjas markarbete för Botryggs nybyggnationsprojekt i...

Läs mer
Nyköpings lasarett N54 (bilden är en illustration).

NCC bygger vårdbyggnader i Sörmland för 2,4 miljarder

NCC ska i samverkan med Region Sörmland bygga två nya vårdbyggnader vid Mä...

Läs mer
Illustration över Karlastaden.

Försäljning av Karlatornet skjuts på framtiden

Genomförandet av försäljningen av Karlatornet, som skulle ha skett i dagarna, skjuts...

Läs mer
På bilden fr. v. Martin Hofverberg, chefekonom, Hyresgästföreningen. Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB, Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads, Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen, och Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna.

Så kan bostadssektorn klara Coronakrisen

För att dämpa de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Coronakrisen behöver...

Läs mer

Peab skjuter upp utdelning av fastighetsbolag samt utvärderar förslaget till kontantutdelning

Peabs styrelse har idag beslutat att senarelägga extra utdelningen av samtliga aktier i det...

Läs mer
Derome bygger hotellrummen till Sara Kulturhus.

Nu bygger Derome hotellrummen till Sara Kulturhus

I Skellefteå byggs en av världens högsta träbyggnader, Sara Kulturhus, och...

Läs mer


Regionens Hus – Energisnåla glasfasader mitt i Göteborg

Intill Centralstationen reser sig den mörkgröna och spegelblanka Regionens Hus. En...

Läs mer


Skanska säljer kontorshus i Warszawa för miljardbelopp

Skanska har sålt kontorshuset Generation Park Z i Warszawa, Polen, till Deka Immobilien, en...

Läs mer


Atrium Ljungberg lånar 920 miljoner kronor av Nordiska Investeringsbanken

Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt banklån med Nordiska Investeringsbanken om 920...

Läs mer
Illustration över kontorshuset som ska byggas i Malmö.

Skanska bygger nytt kontorshus åt Castellum i Malmö för cirka 920 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med fastighetsbolaget Castellum om att bygga E.ON:s nya nordiska...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se