Klubbat för Ängelholms nya landmärke


2020-06-25

Ängelholms nya, hälsosamma landmärke kommer byggas längs åpromenaden (bilden är en illustration).
Bild: Ängelholms kommun
Ängelholms nya, hälsosamma landmärke kommer byggas längs åpromenaden (bilden är en illustration).

Hälsohotellet ska bli ett landmärke som markerar en modern inriktning för staden, å-promenaden ska behållas öppen för allmänheten. Det är viktiga delar i detaljplanen för Hälsohotellet som har godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en byggnad för hotell- och konferensändamål på sjukhusområdet på platsen mellan Rönne å i norr, Södra vägen i öst, sjukhusområdet i söder och Vattnets hus i väst. Byggnaden ska förlänga Ängelholms stadskärna med stråket över Tullportsbron.

Byggnaden ska markera en ny, mer modern inriktning för staden. Högsta tillåtna totalhöjd är 100 meter. Det översta våningsplanet ska vara öppet för publikt ändamål och boende och besökare ska kunna blicka ut över staden. Hotellets tänkta hälsoprofil ska stärka Ängelholm som en hälsostad vilket kommunen sedan tidigare arbetar för.

Detaljplanen reglerar att byggnaden ska vara ljus men inte vit, den ska inte ha några utskjutande delar och den ska ha en smal silhuett. Ett underjordiskt garage finns också med i planen.

– Ängelholm utvecklas, flera bostadsområden byggs och kommunen växer både på höjden och bredden. Vi ska växa med omsorg och eftertanke och ibland som med Hälsohotellet med tydlig framtidstro och modern inriktning, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun.


Grönska och grusgång ska finnas kvar för alla
Boende och besökare ska fortsättningsvis kunna vistas nere vid Rönne å och längs åpromenaden. Den grusade gången längs Rönne å, platsens grönska med uppväxta träd, Carl XV:s bro med sitt historiskt viktiga läge och slänten ner till vattnet är karaktärsdrag på platsen som ska bevaras.

Detaljplanens genomförande bedöms ha en betydande påverkan på kulturmiljön och stads- och landskapsbilden. Därför har åtgärder som minskar påverkan vägts in i detaljplanen. Flera geotekniska utredningar har utförts. Själva byggarbetena kan innebära riskmoment och i planen nämns behovet av skonsamma installationsmetoder och att pålning måste ske så att det inte bildas jordrörelser och skred.

Planen gäller del av fastigheten Ängelholm 3:139 (Ägs av Hälsostaden) och del av Ängelholm 3:122 (Ägs av Ängelholms kommun) och är 7740 kvadratmeter stor.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om detaljplanen den 31 augusti.Källa: Ängelholms kommun


Skriv utVisionsbild, projektet Milstena (bilden är en illustration).
Visionsbild, projektet Milstena (bilden är en illustration).

Slutsålt i Aros Bostads projekt i Uppsala och produktionsstart av 69 nya radhus i Täby

Aros Bostadsutveckling AB fortsätter med hög aktivitet inför sommaren. I Uppsala har den sista av 161 lägenheter i bostadsprojektet K57 i stadsdelen Rosendal sålts. I Tä...

Läs mer
Steni
Visionsbild över Borstahusen.

SHH erhåller en markanvisning i Borstahusen, Landskrona

SHH har tecknat avtal med Landskrona stad om markanvisning avseende byggrätter för 53...

Läs mer

Skanska bygger ny skola i Lund för cirka 630 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Lunds kommun, Lundafastigheter, om att bygga nya Hedda...

Läs mer
Kallebäcks Terrassers kontorsbyggnad kommer att ligga i direkt anslutning till E6:an och riksväg 40, med närhet till både Landvetter flygplats och Centralstationen.

254 meter skimrande fasad

I Kallebäcks Terrasser, ett av Göteborg större stadsutvecklingsområden, vä...

Läs mer
Visionsbild över Norrberget i Vaxholm (bilden är en illustration).

Klart för Besqab att bygga 240 bostäder i Vaxholm

Detaljplanen för Norrberget i Vaxholm har idag vunnit laga kraft efter att Mark- och miljö...

Läs mer

Trianon förvärvar bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv

Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostadsfastigheter i centrala Malmö och...

Läs mer
Tomas Georgiadis och Gunilla Öhman.

Gunilla Öhman och Tomas Georgiadis nya styrelseledamöter i Fasadgruppen

Gunilla Öhman är född 1959 och civilekonom från Handelshögskolan i...

Läs mer
Så här kan Vitsippans förskola se ut när ombyggnationen är klar (bilden är en illustration).

Serneke bygger om och till förskola i Karlstad

Serneke har tecknat avtal med Karlstad kommun för en om- och tillbyggnad av Vitsippans fö...

Läs mer
Visionsbild över de nya bostadsrättsradhus som ska byggas i området Jordgubbsfältet i Munka Ljungby.

Radhus med verkstad och växthus i Munka Ljungby

Området Jordgubbsfältet i Munka Ljungby utvecklas med fler bostäder. Nu planeras...

Läs mer
Visionsskiss över Space 5:e Hötorgshuset (bilden är en illustration).

NCC renoverar 5:e Hötorgshuset på Sergels torg

NCC har fått i uppdrag att renovera tre våningar i 5:e Hötorgshuset i centrala...

Läs mer
Bilden är en visionsbild.

Serneke tecknar avtal med Wallfast om att bygga 117 hyresrätter

Serneke och Wallfast har tecknat avtal om att bygga 117 nya hyresrätter på Sö...

Läs mer
Bilden är en visionsbild.

OBOS utvecklar Tahe– bygger radhus, kedjehus, lägenheter och villor

I oktober är det dags för säljstart av det första projektet, Brf Trolleberget,...

Läs mer
Färdigställda småhus på Elinegård.

Ikano Bostad utvecklar en ny stadsdel på Limhamn efter ambitiöst hållbarhetsprogram

Vid kanten av Limhamns Kalkbrott börjar den nya stadsdelen Elinegård att ta form. Cirka...

Läs mer
Ängelholms nya, hälsosamma landmärke kommer byggas längs åpromenaden (bilden är en illustration).

Klubbat för Ängelholms nya landmärke

Hälsohotellet ska bli ett landmärke som markerar en modern inriktning för staden,...

Läs mer

Bostadsbyggandet bromsar in i coronapandemins spår

Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se