Klubbat för Ängelholms nya landmärke


2020-06-25

Ängelholms nya, hälsosamma landmärke kommer byggas längs åpromenaden (bilden är en illustration).
Bild: Ängelholms kommun
Ängelholms nya, hälsosamma landmärke kommer byggas längs åpromenaden (bilden är en illustration).

Hälsohotellet ska bli ett landmärke som markerar en modern inriktning för staden, å-promenaden ska behållas öppen för allmänheten. Det är viktiga delar i detaljplanen för Hälsohotellet som har godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en byggnad för hotell- och konferensändamål på sjukhusområdet på platsen mellan Rönne å i norr, Södra vägen i öst, sjukhusområdet i söder och Vattnets hus i väst. Byggnaden ska förlänga Ängelholms stadskärna med stråket över Tullportsbron.

Byggnaden ska markera en ny, mer modern inriktning för staden. Högsta tillåtna totalhöjd är 100 meter. Det översta våningsplanet ska vara öppet för publikt ändamål och boende och besökare ska kunna blicka ut över staden. Hotellets tänkta hälsoprofil ska stärka Ängelholm som en hälsostad vilket kommunen sedan tidigare arbetar för.

Detaljplanen reglerar att byggnaden ska vara ljus men inte vit, den ska inte ha några utskjutande delar och den ska ha en smal silhuett. Ett underjordiskt garage finns också med i planen.

– Ängelholm utvecklas, flera bostadsområden byggs och kommunen växer både på höjden och bredden. Vi ska växa med omsorg och eftertanke och ibland som med Hälsohotellet med tydlig framtidstro och modern inriktning, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun.


Grönska och grusgång ska finnas kvar för alla
Boende och besökare ska fortsättningsvis kunna vistas nere vid Rönne å och längs åpromenaden. Den grusade gången längs Rönne å, platsens grönska med uppväxta träd, Carl XV:s bro med sitt historiskt viktiga läge och slänten ner till vattnet är karaktärsdrag på platsen som ska bevaras.

Detaljplanens genomförande bedöms ha en betydande påverkan på kulturmiljön och stads- och landskapsbilden. Därför har åtgärder som minskar påverkan vägts in i detaljplanen. Flera geotekniska utredningar har utförts. Själva byggarbetena kan innebära riskmoment och i planen nämns behovet av skonsamma installationsmetoder och att pålning måste ske så att det inte bildas jordrörelser och skred.

Planen gäller del av fastigheten Ängelholm 3:139 (Ägs av Hälsostaden) och del av Ängelholm 3:122 (Ägs av Ängelholms kommun) och är 7740 kvadratmeter stor.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om detaljplanen den 31 augusti.Källa: Ängelholms kommun


Skriv utSmartti Mokotów 1 och 2 i Warszawa, en del av NREPs första bostadsinvestering i Polen (bilden är en illustration).
Smartti Mokotów 1 och 2 i Warszawa, en del av NREPs första bostadsinvestering i Polen (bilden är en illustration).

NREP expanderar till Polen med moderna fastighetsstrategier

Fastighetsinvesteraren NREP tar klivet ut i norra Europa genom den första investeringen i Polen. Bolaget har förvärvat en logistikportfölj med potential att uppgå till 130...

Läs mer
Steni
Visionsbild över den nya fastigheten (bilden är en illustration).

Bonava säljer 66 hyreslägenheter i Åbo, Finland

Bonava säljer 66 hyreslägenheter i Åbo (Turku), Finland, till Sirius Capital...

Läs mer
Fastigheten har stora, ljusa miljöer.

NCC säljer ytterligare ett Company House till PensionDanmark

NCC säljer kontorshuset Omega Company House i området Skejby, Århus till...

Läs mer


Sveafastigheters första kollektivhus öppnar för uthyrning

I november är det inflytt i Sveafastigheters första ...

Läs mer


Bergvik kan få nya bostäder

I augusti 2020 startade Telge Bostäder ett planarbete för projekt Cittran. Bolaget vill...

Läs mer
Visionsbild över Brf Honungskupan, som kommer rymma 53 lägenheter (bilden är en illustration).

Veidekke bygger Svanenmärkta bostäder i massivträ åt OBOS i Sigtuna

Veidekke ska på uppdrag av OBOS bygga 53 nya lägenheter samt tillhörande lokal i...

Läs mer

K2A bygger ytterligare 62 hyresbostäder i Västerås

Visionsbild över fastigheten Kornharren 2 (bilden är en illustration).

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har under juni 2021 startat nyproduktion av 62...

Läs mer
Visionsbild av nya kvarteret Spannlandet 2, i Hägerneholm i Täby, utvecklat av BrickHouse Bostäder AB.

BrickHouse Bostäder byggstartar 161 yt- och miljösmarta hyreslägenheter i Täby

Det nya kvarteret Spannlandet 2 byggs med tydlig hållbarhetsprofil och moderna...

Läs mer
Skiss över skolan som ska byggas i stadsdelen Stockfallet i Karlstad.

Serneke bygger två skolor i Karlstad

Serneke har tecknat två entreprenadavtal med Karlstads kommun gällande nya skolprojekt....

Läs mer

Magnolia Bostad förvärvar mark i Kungsbacka

Visionsbild över området kring Lindens torg i Kungsbacka (bilden är en illustration).

Magnolia Bostad har tecknat avtal med Lindbäcks Boende AB om förvärv av byggklar...

Läs mer
Projektets arkitekt är E/S-A Arkitekter (bilden är en illustration).

Betonmast bygger lägenheter och radhus i Nykvarn

Den gamla idrottsplatsen i Nykvarn, precis intill Sveriges äldsta Folkets park, ska...

Läs mer
Vintersolen blir ett trevligt och barnvänligt område med 15 radhus som kommer stå klara för inflyttning i kvartal fyra 2022 (bilden är en illustration).

Nytt avtal ger Skellefteå nya radhus

I Skellefteå är efterfrågan på bostäder ökande och Ekeblad Bostads...

Läs mer
Visionsbild över fastighetens innergård (bilden är en illustration).

Klubbat för 100 nya bostäder vid Ulriksdals station

Detaljplanen för Bagartorp vid Ulriksdals station som antogs den 24 maj i Solna stads...

Läs mer
Visionsbild över Stena Fastigheter bygger fyra nya fastigheter med 135 miljöcertifierade lägenheter på västra Bellevuegården (bilden är en illustration).

135 hållbara bostäder när västra Bellevuegården utvecklas

Som en del i ett större stadsutvecklingsprojekt bygger nu Stena Fastigheter Malmö fyra...

Läs mer
Bra fart i byggandet i våra grannländer enligt NAVET Analytics.

Bra fart i byggandet i våra grannländer enligt NAVET Analytics

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggandet i våra nordiska...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se