Ny rapport visar brister i äldres boenden – ”En tickande bomb”


2020-10-18

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.
Bild: Byggnads
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Om femtio år kommer var fjärde person vara pensionär. Det kommer ställa stora krav på samhället, inte minst på hur vi planerar, bygger och renoverar bostäder. En ny rapport från Byggnads presenterar fem bostadspolitiska förslag för att stärka äldres position på bostadsmarknaden.

Ett statligt byggbolag, ökade krav på kommunerna och renoveringar med äldrefokus. Det är några av de förslag som lyfts fram i den nya rapporten Bostäder åt alla! - En rättighet även efter pension från fackförbundet Byggnads.

– Dagens bostäder är inte rustade för att ta emot en åldrande befolkning. Det är en tickande bomb som måste åtgärdas, säger Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads.

Rapporten visar bland annat att det saknas hiss i 75 000 trappuppgångar som har tre våningsplan eller fler. Och att många kommuner saknar riktlinjer för äldreperspektivet i bostadsförsörjningen. Trots att samtliga kommuner är ålagda att ha just det.

– Politikerna måste ta den här frågan på allvar. Annars står vi där utan tillgänglighetsanpassade bostäder och en bostadsbrist för morgondagens pensionärer, säger Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads.


Rapportens bostadspolitiska förslag
Utveckla det befintliga bostadsbeståndet med äldreperspektiv
Miljonprogrammet har ett akut renoveringsbehov, det statliga forskningsinstitutet RISE uppskattade 2019 att cirka 400 000 lägenheter var i behov av renovering. Renoveringarna behöver ske både klimatsmart och med förbättrad tillgänglighet.

Inför ett statligt insatspaket för äldres boende
Utöka de statliga ekonomiska ramarna för att bygga trygghetsbostäder, vård- och omsorgsboenden och hyreslägenheter för äldre.


Upprätta särskilda kommunala utvecklingsprogram för äldres boende
Inför ett krav på att alla kommuner ska upprätta särskilda utvecklingsprogram för äldres boende. Program som också behandlar tillgänglighet, gemenskap och sociala aspekter, service samt vård- och omsorgsfrågor.


Satsa på pilotprojekt för bättre boendemiljöer
Genomför en innovationssatsning för att utveckla fler alternativ som är attraktiva för äldre och för att se till att bostadsbeståndet blir bättre anpassat till äldres behov av gemenskap, trygghet och tillgänglighet.


Inför ett statligt byggbolag för fler hyresrätter och lägre byggkostnader
Bostadsbyggandet har styrts av marknaden sedan början på 1990-talet. Resultatet är bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, överskott på bostäder som kräver eget kapital och brist på hyresrätter till rimliga hyror. Det behövs en aktiv bostadspolitik, som utgår från äldres behov och ett statligt byggbolag som kan bidra till fler hyresrätter och till att hålla byggkostnaderna låga.Källa: Byggnads


Skriv utIllustration av entrésida ned uppfart och farstukvist, BoKlok Magasinet i Hässleholm.
Illustration av entrésida ned uppfart och farstukvist, BoKlok Magasinet i Hässleholm.

Kloka radhus säljs i Hässleholm

T4-området i västra Hässleholm växer med 23 radhus från BoKlok. Torsdagen den 5 november startar försäljningen. Alla som anmält intresse på BoKloks...

Läs mer
Steni
Lidl i Visby är först ut att certifiera en klimatneutral byggnad.

Koldioxidbudget – givet i framtidens byggande

Saint-Gobain var inne i ett tidigt skede med rådgivning och som huvudleverantör av...

Läs mer
De två bostadshusen i Kv. Brännaren i Norra Sorgenfri i Malmö kommer få en klimatpositiv betongstomme (bilden är en illustration).

Kv. Brännaren - bostadshus med hållbarhetsfokus och klimatpositiv betongstomme

På uppdrag av City Entreprenad i Malmö uppför Finja Prefab betongstommar till...

Läs mer


Alnova Balkongsystem startar montageutbildning med fokus på säkerhet och kvalité

Alla montörer som arbetar för Alnova ska ha rätt kompetens i säkerhet. Dä...

Läs mer
Illustration av Svenska Bostäders kvarter Mangon på östra Södermalm.

Svenska Bostäder bygger 169 hyresrätter på östra Södermalm

Stockholms stads bostadsbolag Svenska Bostäder bygger 169 hyresrätter i kvarteret Mangon...

Läs mer
Nya kvarteret Spårvagnshallarna i Helsingborg.

Inflyttningen har startat i Helsingborgs nya 17-våningshus

De första flyttlassen har anlänt till Riksbyggens nya hyreslägenheter i kv Spå...

Läs mer
Hyresbostäderna i Pihlajisto, Helsingfors.

Peab renoverar hyresbostäder i Helsingfors

Peab har fått uppdraget att genomföra ett omfattande renoveringsarbete av hyresbostä...

Läs mer

Spektakulära "guldhuset" nu klart för inflytt

Oskar Widlund monterar en av de guldfärgade plåtkassetterna.

I dagarna färdigställs det omtalade guldhuset Kvarteret Stenen i Örebro. På...

Läs mer
Visionsbild över bostadsområdet i Tumba Skog, Botkyrka (bilden är en illustration).

Klartecken för detaljplan och nya bostäder i Tumba Skog

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka, har nu vunnit laga kraft...

Läs mer
Visualisering över grannskapet Bark (bilden är en illustration).

Bonava säljer 175 hyreslägenheter i Umeå

Bonava säljer 175 svanenmärkta hyreslägenheter i Tomtebo gård till...

Läs mer
Skiss över delar av nya Elisedal i Malmö, som är MVBs hittills största projekt.

MVB tar första grävtagen för nya Elisedal i Malmö

Nu startar arbetet med att förbereda för byggandet av nya Elisedal i Malmö. För...

Läs mer
I naturnära Tröinge Ängar planerar HSB Göta bygga totalt 95 lägenheter (bilden är en illustration).

HSB Göta bygger nytt i Falkenberg - säljstart för bostadsrätter i Tröinge Ängar

Nu har HSB Göta startat försäljningen av det eftertraktade nybygget i Tröinge...

Läs mer


Brinova tecknar avtal om uppförande av nytt omsorgsboende mm i Bromölla

Brinova Fastigheter AB har tecknat 25-årigt hyresavtal med Bromölla kommun för ett...

Läs mer
Fontinvägen i Kungälv.

Serneke utför renoveringsprojekt åt Kungälvsbostäder

Serneke och det kommunala bostadsbolaget Kungälvsbostäder har skrivit avtal om en stö...

Läs mer
Konceptskiss 194 lägenheter Skjutbaneområdet.

Ny aktör uppför 194 bostäder i nya Kiruna centrum

LKAB har tecknat avtal med Serneke Sverige AB för byggandet av 194 hyreslägenheter...

Läs mer


Mest lästaJSB
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se