Nya stödregler leder till för stor andel smålägenheter


2019-09-10

Anders Nordstrand vd och Jörgen Mark-Nielsen samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta.
Bild: Sveriges Allmännytta
Anders Nordstrand vd och Jörgen Mark-Nielsen samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta välkomnar Finansdepartementets förslag att investeringsstöd ska kunna ges till bostäder även i områden där befolkningen inte växer. På många mindre orter finns behov av centralt belägna lägenheter som är moderna, lättskötta och tillgängliga för äldre. Däremot riktas kritik mot att stödet i storstadregionerna i huvudsak ska gå till smålägenheter.

– Det är bra att stödet nu riktas till hela landet. I dag råder stor brist på bostäder i de flesta av Sveriges kommuner. Bristen är störst i storstadsområden och på större högskoleorter som alla har en växande befolkning, men det råder bostadsbrist även på fler orter. Antalet nybyggnadsprojekt är alltför lågt. Byggandet måste öka som helhet och särskilt när det gäller hyresrätter, konstaterar Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta är kritisk mot förslaget att införa en särskild prioriteringsgrund för storstadsregionerna, som innebär att stödet främst riktas till smålägenheter.

– Visst behövs fler lägenheter som kan efterfrågas av ungdomar, men samtidigt behövs också större lägenheter som är lämpliga för barnfamiljer. Båda dessa behov måste tillgodoses. En stelbent rangordning utifrån kriteriet flest bostäder på given yta leder till att stödet i huvudsak kommer att gå till smålägenheter, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Mer om Sveriges Allmännyttas remissvar
Sveriges Allmännytta anser att det är de lokala marknadernas byggande aktörer och kommunerna som har bäst koll på vilka behov och vilken efterfrågan som finns och därmed är bäst skickade att bedöma vad som är en lämplig lägenhetsfördelning i nya projekt. Staten bör därför avstå från att styra lägenhetsfördelningen på det trubbiga sätt som föreslås i promemorian. Sammantaget talar detta för att storstadsregionerna inte bör ha någon annan prioriteringsgrund än landet i övrigt.

Sveriges Allmännytta tillstyrker förslaget att stöd får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att erbjuda kommunen att hyra fem procent av lägenheterna i projektet i syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen.

Sveriges Allmännytta är också positiv till förslaget att stöd får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att hyra ut minst tio procent av lägenheterna i projektet till personer under 27 år. Men detta krav bör inte begränsas till projekt i storstadsregionerna. Att underlätta för ungdomar att flytta hemifrån till ett eget boende är lika viktigt över hela landet och bestämmelsen bör därför gälla alla projekt.


Bakgrund
Förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande beslutades i september 2016 och i november samma år blev det blev möjligt att ansöka om investeringsstöd.

Stödet syftar enligt den remitterade promemorian till att öka byggandet samt att göra det lönsamt att bygga hyresbostäder till en i jämförelse med annan nyproduktion relativt lägre hyra i lägen där det annars inte är lönsamt att bygga, trots behovet av bostäder. Stödet har utformats för att sänka byggkostnaderna och för att detta ska komma hyresgästerna till del genom en relativt sett lägre hyra. Genom investeringsstödet ska möjligheterna att bygga öka där det bedöms finnas ett bostadsbyggnadsbehov, men där lönsamheten i dagsläget anses otillräcklig.Källa: Sveriges Allmännytta


Skriv utHSB säljer fastighet i centrala Västerås


Morris Law har agerat legal rådgivare till HSB, i samband med försäljningen av fastigheten Sågklingan 6 i Västerås till Nils Ludvigsson Fastigheter.

Läs mer
Steni
Foajén i Malmö.

Nivå Guld är målet för kontorshuset Foajén i Malmö

700 personer har sin arbetsplats i Foajén vid Malmö Centralstation. Människors...

Läs mer


Castellum uppför ytterligare en anläggning för Ahlsell i Göteborg

Castellum planerar nybyggnationen av sin andra butik för Ahlsell i Göteborgsregionen,...

Läs mer

Hemsö förvärvar tre äldreboenden samt mark i Tyskland

Hemsö växer i Tyskland och förvärvar ett flertal trygghets- och ä...

Läs mer


Serneke bygger hyreslägenheter för HFAB i Halmstad

Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Halmstad Fastighets AB om nyproduktion av hyreslä...

Läs mer

Finalister från SBC i Årets Fastighetsförvaltare

För femte året i rad utser branschföreningen AFF i samarbete med Fö...

Läs mer

Förändring i JMs koncernledning

Helena Söderberg, HR-direktör, har sagt upp sig på egen begäran.

Läs mer
Projekt NEXT

NCC tecknar hyreskontrakt med Fiskars Group i Espoo

NCC har tecknat ett långt hyreskontrakt med Fiskars Group som flyttar sitt huvudkontor till...

Läs mer

Thobias Leidenfors blir chef för Signalistens nya avdelning lokaler och parkering

Thobias Leidenfors Signalistens nya avdelningschef för lokaler och parkering.

Signalisten anställer Thobias Leidenfors som chef för att bygga upp företagets nya...

Läs mer
Nordiska byggkonjunkturen:

Sverige sämst i klassen

Johan Deremar, prognosansvarig, Sveriges Byggindustrier.

Sverige är sämst i Norden när det kommer till antalet påbörjade lä...

Läs mer
Jula HK och CL i Skara.

PEAB bygger ut Julas centrallager

Det blir PEAB som bygger ut Julas Centrallager i Skara. Avtalet undertecknades i dagarna.
–...

Läs mer
Illustration påbyggnad Tegnérsgatan 12.

Fler unga får lägenhet när HSB Göteborg bygger på höjden

I bostadsbristens spår och med allt mer förtätade städer krävs kreativa...

Läs mer

2019 ett år att minnas för MästarGasellen DM TAK

”Jag brinner för kompetensutvecklingen i branschen” säger David Frykman, vd DM TAK.

2019 var ett framgångsrikt år för DM TAK. Dels firade familjeföretagets tre...

Läs mer

Industrins husbyggnadsinvesteringar överraskar positivt under 2019

Industrins husbyggnadsinvesteringar överraskar positivt under 2019.

NAVET Analytics släpper varje kvartal en konjunkturrapport för den svenska bygg- och...

Läs mer

Stor uppslutning vid byggstarten av Riksbyggens seniorbostäder i Västerås

Jesper Brandberg, kommunalråd i Västerås och Johanna Frelin, vd Riksbyggen, inviger bygget av de nya seniorbostäderna genom en boulematch.

Riksbyggens nytillträdda vd Johanna Frelin och Jesper Brandberg, kommunalråd i Vä...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se