Slutrapport ger en förbättrad kunskapsbild för att minska klimatskador i bebyggelse


2019-03-22

Bild: Mikael Svensson

Resultaten från CCS, Centrum för klimat och säkerhet, vid Karlstads universitet ger en bred kunskapsbild om utmaningarna, underlag och inspiration till konkreta åtgärder som kommuner och enskilda fastighetsägare kan vidta för att minska klimatskador. Forskningen är ett resultat av det 4-åriga forskningsprojektet ”Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende”.

Projektet består av fem delstudier, där man bland annat har kartlagt omfattningen av skyfallsskador i Sverige och vad kommuner och enskilda fastighetsägare kan göra för att minska skadorna och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Klimatförändringar är en samhällsutmaning som behöver hanteras på såväl internationell som nationell nivå men samtidigt har klimatanpassning en tydlig kommunal koppling. Tillräcklig kunskap har saknats om olika typer av hot och risker som följer med klimatförändringar och ansvarsförhållandet mellan stat, kommun, andra organisationer och enskilda individer är fortfarande otydligt - trots regeringens klimatanpassningsutredning som kom 2017.

– Vår studie visar att en mängd faktorer påverkar anpassningen till ett förändrat klimat, säger Mikael Granberg, projektledare och föreståndare för CCS.
– Det kan handla om nybyggnation kontra befintlig bebyggelse, tillgång eller brist på datakällor, erfarenheter från händelser och lärande, effekter av organisering och ansvarsfrågor samt om effekter av kommunalt agerandet som påverkar klimatanpassning positivt men också motverkar en effektiv anpassning till ett förändrat klimat.


Resultaten av de fem delstudierna
Resultaten visar att vattennära byggande påverkar bedömningen och hanteringen av översvämningsrisker. Det visar även att kommuner genom planmonopolet styr användningen av mark- och vattenområden, men att mindre kommuner har begränsade resurser för att hantera ett förändrat klimat.

166 kommuner i Sverige har drabbats av skyfall de senaste tio åren och den kommun som drabbats flest gånger har upplevt elva skyfall med översvämningar och skador som följd. Det visar sig i resultatet från studien att skyfallsskador tydligt kan kopplas till nederbördens intensitet och topografin i anslutning till skadade fastigheter och att enbart 20 procent av villaägarna har förtroende för kommunerna att de ska kunna planera väl för klimatanpassningen. Fastighetsägare som upplevt en översvämning är i högre grad beredda att skydda sin fastighet.

– Forskningen tydliggör det vi ser i vår egen skadestatistik, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist, Länsförsäkringar.
– Översvämningsskador kan i framtiden innebära stora kostnader för samhället men om vi börjar anpassa i tid kan vi undvika många kostnader. Det behöver bli tydligare vem som ska ansvara för den typen av investeringar om inte kommunerna själva hittar finansiering.

Projektet har finansierats av Länsförsäkringars forskningsfondKälla: Karlstads universitet

Skriv utNu har de tio finalisterna i Årets Stockholmsbyggnad 2019 blivit utsedda! Bläddra för att se vilka finalisterna är.

Nu har de tio finalisterna i Årets Stockholmsbyggnad 2019 blivit utsedda! Bläddra för att se vilka finalisterna är.


Vilken blir Årets Stockholmsbyggnad 2019? Se finalisterna och rösta på din favorit!

Juryn har utsett de tio finalisterna i Årets Stockholmsbyggnad 2019. Nu börjar omröstningen där alla får vara med och utse Årets Stockholmsbyggnad 2019.

Läs mer
Steni

Svenska Hus rekryterar ny regionchef

Ivana Stankovic, tillträdande regionchef Svenska Hus.

Svenska Hus har anställt Ivana Stankovic till regionchef för region Skåne. Ivana...

Läs mer
Detaljplanen för Stena Fastigheters projekt Gröna Ekebo i Upplands Väsby har vunnit laga kraft. Det innebär klartecken för byggnation av 500 lägenheter söder om Mälarvägen.

500 nya hem ska byggas i Upplands Väsby

Detaljplanen för Stena Fastigheters projekt Gröna Ekebo i Upplands Väsby har vunnit...

Läs mer

Rikshem bygger 97 nya bostäder på Sandbacka

Nu påbörjar Rikshem byggnationen av 97 nyproducerade lägenheter på Sandbacka,...

Läs mer


Serneke bygger nytt varuhus i Alingsås

Serneke Bygg och Ekström Fastigheter har undertecknat ett entreprenadkontrakt för...

Läs mer

Basaren är nominerad till Årets Stockholmsbyggnad

Kvarteret Basaren kan bli Årets Stockholmsbyggnad 2019.

Ett år efter inflyttningen har kvarteret Basaren etablerats som ett nytt landmärke...

Läs mer

Fastighetsbranschen tar sikte på de globala hållbarhetsmålen

Inspiration, diskussion, debatt, kunskap och lärdomar från goda exempel. Det är vad...

Läs mer
Brf Vingen, med naturen strax utanför dörren och närhet till staden.

Midroc startar försäljningen av Vingen i Friluftsstad

Nu startar försäljningen av det sista projektet, Brf Vingen, som Midroc uppför i...

Läs mer

Amasten köper bostadsfastigheter i Köping för 216 miljoner kronor

Amasten Fastighets AB har under tisdagen avtalat om att köpa elva bostadsfastigheter och en...

Läs mer

PE tecknar ramavtal med SFV

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har tecknat ett ramavtal med Statens...

Läs mer
Projektet Humanisten har höga miljökrav. Med TOPROCK CTF System blir det enkelt att bygga energieffektiva tak där fallet skapas med hjälp av isoleringen. Arkitekter är  KUB arkitekter och projektets huvudentreprenör är NCC.

Dubbelt så snabb takläggning för Humanisten i Göteborg

Ont om plats, många olika aktörer och en komplex transportsituation. Förutsä...

Läs mer

Sofiebergsskolan växer med till- och nybyggnad

Sofiebergsskolan, Halmstad.

Mitt på Sofiebergsskolans gård i Halmstad bygger kommunens fastighetskontor nya...

Läs mer

Målet: bli södra Sveriges mest attraktiva samhällsutvecklare

Från vänster: Mikael Sjunnesson och Joakim Lindahl.

Fastighets AB 3Hus, systerbolag till BAB bygg, utvecklar sin verksamhet och förstärker...

Läs mer

OBOS bygger nytt i fjordnära Sundsstrand

16 parhus och kedjehus växer fram i Brf Byfjorden i Sundsstrand strax utanför Uddevalla.

OBOS nya projekt Brf Byfjorden är resultatet av en markanvisningstävling som Uddevalla...

Läs mer


Ett första spadtag för HEBA:s projekt Murklan i Silverdal, Sollentuna

Torsdagen den 11 april togs, med hjälp av en grävskopa, ett första spadtag för...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se