Slutrapport ger en förbättrad kunskapsbild för att minska klimatskador i bebyggelse


2019-03-22

Bild: Mikael Svensson

Resultaten från CCS, Centrum för klimat och säkerhet, vid Karlstads universitet ger en bred kunskapsbild om utmaningarna, underlag och inspiration till konkreta åtgärder som kommuner och enskilda fastighetsägare kan vidta för att minska klimatskador. Forskningen är ett resultat av det 4-åriga forskningsprojektet ”Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende”.

Projektet består av fem delstudier, där man bland annat har kartlagt omfattningen av skyfallsskador i Sverige och vad kommuner och enskilda fastighetsägare kan göra för att minska skadorna och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Klimatförändringar är en samhällsutmaning som behöver hanteras på såväl internationell som nationell nivå men samtidigt har klimatanpassning en tydlig kommunal koppling. Tillräcklig kunskap har saknats om olika typer av hot och risker som följer med klimatförändringar och ansvarsförhållandet mellan stat, kommun, andra organisationer och enskilda individer är fortfarande otydligt - trots regeringens klimatanpassningsutredning som kom 2017.

– Vår studie visar att en mängd faktorer påverkar anpassningen till ett förändrat klimat, säger Mikael Granberg, projektledare och föreståndare för CCS.
– Det kan handla om nybyggnation kontra befintlig bebyggelse, tillgång eller brist på datakällor, erfarenheter från händelser och lärande, effekter av organisering och ansvarsfrågor samt om effekter av kommunalt agerandet som påverkar klimatanpassning positivt men också motverkar en effektiv anpassning till ett förändrat klimat.


Resultaten av de fem delstudierna
Resultaten visar att vattennära byggande påverkar bedömningen och hanteringen av översvämningsrisker. Det visar även att kommuner genom planmonopolet styr användningen av mark- och vattenområden, men att mindre kommuner har begränsade resurser för att hantera ett förändrat klimat.

166 kommuner i Sverige har drabbats av skyfall de senaste tio åren och den kommun som drabbats flest gånger har upplevt elva skyfall med översvämningar och skador som följd. Det visar sig i resultatet från studien att skyfallsskador tydligt kan kopplas till nederbördens intensitet och topografin i anslutning till skadade fastigheter och att enbart 20 procent av villaägarna har förtroende för kommunerna att de ska kunna planera väl för klimatanpassningen. Fastighetsägare som upplevt en översvämning är i högre grad beredda att skydda sin fastighet.

– Forskningen tydliggör det vi ser i vår egen skadestatistik, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist, Länsförsäkringar.
– Översvämningsskador kan i framtiden innebära stora kostnader för samhället men om vi börjar anpassa i tid kan vi undvika många kostnader. Det behöver bli tydligare vem som ska ansvara för den typen av investeringar om inte kommunerna själva hittar finansiering.

Projektet har finansierats av Länsförsäkringars forskningsfondKälla: Karlstads universitet

Skriv ut

Botkyrka får 242 nya hyresrätter i juli 2019

Nu omvandlas 242 planerade bostadsrätter i Alby (Botkyrka) till hyresrätter. Husen är redan färdigbyggda vilket innebär att de första hyresgästerna flyttar in redan...

Läs mer
Steni

Skanska säljer bostadsprojekt i Washington, D.C., USA, för cirka 1,3 miljarder kronor

Skanska har sålt bostadshuset RESA i Washington, D.C., USA, till Northwestern Mutual för...

Läs mer

Tyréns jobbar med snabb nyproduktion av flerbostadshus


Det behöver inte ta flera år innan spaden sätts i marken. Tyréns har arbetat...

Läs mer

MKB Fastighets AB bygger trähus och minskar klimatpåverkan

Kvarteret Allsången i bostadsområdet Lindängen.

Minskad klimatpåverkan blir resultatet när MKB Fastighets AB nu bygger sina första...

Läs mer
Visualisering över nya förslaget för moderniseringen av Stureplan.

Nu presenteras nytt förslag för moderniseringen av Stureplan

Just nu pågår planeringen av Sturekvarterens modernisering i centrala Stockholm och i...

Läs mer

Hemfosa förvärvar skol- och kontorsfastigheter i Eskilstuna

Hemfosa har förvärvat tre centralt belägna fastigheter i Eskilstuna till ett vä...

Läs mer

AF Gruppen får nytt uppdrag av Wallenstam

Flanören är HMB Constructions tredje projekt för Wallenstam i Uppsala och det andra i Rosendal, där HMB byggt 141 hyresrätter i en tidigare etapp.

AF Gruppens dotterbolag HMB Construction AB har tecknat avtal med Wallenstam om att bygga 161...

Läs mer

Skanska bygger skola i Washington USA för cirka 370 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Auburns skoldistrikt om att bygga Dick Scobee Elementary School i...

Läs mer

Nu händer det i Skellefteå

Brf Viktoriastrand 3, Riksbyggen.

Planerna för den nya batterifabriken Northvolt blir allt konkretare och Riksbyggen är en...

Läs mer
I mitten av 1930-talet byggdes kvarteren Kartan och Skalan på Södermalm.

103-åring jobbar vidare på byggarbetsplatsen

Det är få förunnat att ha verkat i över ett sekel och fortfarande vara aktiv...

Läs mer

Skanska bygger kommersiell fastighet i centrala London för cirka 695 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Derwent London om att bygga The Featherstone Building, EC2 i centrala...

Läs mer
Skiss över Folkparken i Växjö.

K-Fastigheter förvärvar fastighet i Växjö

K-Fast Holding, K-Fastigheter, en aktiv och engagerad fastighets­ägare som erbjuder...

Läs mer

Klart med VD för Skellefteå Industrihus och ett starkare samarbete växer fram

Åsa Andersson tillträder som vd för Skebo 8 augusti 2016.

Nu är det klart vem som blir VD för Skellefteå Industrihus. Åsa Andersson som...

Läs mer

Magnolia Bostad säljer två projekt till HEBA

Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av 227 boenden i Norrtälje och...

Läs mer
Illustration av vardagsrum, BoKlok radhus. OBS! Bilden är en illustration och avvikelser kan förekomma i slutprodukt.

BoKlok bygger 41 radhus i Rosengård, Malmö

I Västra Kattarp i stadsdelen Rosengård, ska BoKlok bygga 41 radhus i bostadsrä...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se