Stockholmshem bygger 80 hyreslägenheter i Solberga


2019-11-25

Innergården utformas med inspiration från naturen i området. Här finns plats för både odling, lek och samvaro för att bidra till trivsel och trygghet.
Bild: 3D House
Innergården utformas med inspiration från naturen i området. Här finns plats för både odling, lek och samvaro för att bidra till trivsel och trygghet.

Nu startar Stockholmshem bygget av de första Stockholmshusen i området. Här är kraven höga på hållbarhet och effektiv energiförsörjning. Hösten 2021 står husen klara för inflyttning.

Vid korsningen Folkparksvägen-Kristallvägen bygger Stockholmshem två fyravåningshus med 80 hyreslägenheter. Husens utformning passar in med den befintliga 50-talsbebyggelsen och för att skapa mer liv och rörelse i området vetter entréerna ut mot gatan.

Här är det höga krav på hållbarhet och effektiv energiförsörjning med ambitionen Miljöbyggnad silver. Solceller på taken genererar förnybar energi som går till bland annat ventilation, fläktar och hissar samt laddning av elcyklar och elbilar. Fjärrvärmen som försörjer Stockholmshems fastigheter i området kommer här att kompletteras med solceller och bergvärme.

– Styrkan med en mix av energikällor är att husen kan värmas upp utifrån vad som är mest miljövänligt och effektivt över året. Vi satsar också på hållbar dagvattenhantering med gröna tak, växtbäddar och odlingsmöjligheter på gården med bevattning från dagvatten, säger Kjell Sundqvist som är projektchef på Stockholmshem.

Stockholmshem planerar att bygga fler Stockholmshus utmed Folkparksvägen i Solberga, 96 bostäder vid Kristallvägen och 50 bostäder vid Pliggvägen. 

Fakta

 • Två fyravåningshus med souterrängvåning vid korsningen Folkparksvägen-Kristallvägen i Solberga, med 80 hyreslägenheter på 1-4 rum och kök, främst tvåor och treor. Husen beräknas stå klara för inflyttning hösten 2021.
 • Effektiv mix för energiförsörjning genom solceller på taken som genererar förnybar el och bergvärme som komplement till fjärrvärme.
 • En energiprestanda på 50 kWh/m2 per år, att jämföra med Boverkets byggregler för nyproduktion på 85 kWh/m2 per år, vilket minskar koldioxidutsläppen med ca 15 ton. Det motsvarar cirka sju varv runt jorden med buss, varje år.
 • Hållbar dagvattenhantering genom växtbäddar som renar vatten och minskar risken för översvämning.
 • Drygt 200 cykelparkeringsplatser vilket innebär cirka tre platser per lägenhet. Vi bygger också fyra platser för en cykelpool med el- och lådcyklar.
 • 29 parkeringsplatser för bil, varav sex med laddstolpe för elbil. Övriga förbereds för laddning av elbil. Det finns också planer på bilpool.
 • Totalentreprenör: NCC


Om Stockholmshusen
Det här blir Stockholmshems andra projekt med lägenheter i så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter med god arkitektur och höga krav på hållbarhet. Stockholmshusen byggs utifrån ett särskilt framtaget koncept för gestaltning.

Fler Stockholmshus:

 • Kvarteret Rosenstenen: Stockholmshem planerar att bygga ytterliga 136 hyresrätter längs Folkparksvägen i Solberga. 96 stycken vid Kristallvägen och 50 vid Pliggvägen.
 • Hagsätravägen: I oktober byggstartade Stockholmshem 102 hyreslägenheter i Rågsved med inflyttning från hösten 2021.
 • Kvarteret Bjurö: I september startade Familjebostäder bygget av 92 hyreslägenheter i Farsta Strand, med planerad inflyttning våren 2021.
 • Kvarteret Ledinge: I Tensta bygger Svenska Bostäder 172 hyreslägenheter med inflyttning våren 2020.


Källa: Stockholmshem

Skriv utGodkända lås vanligare än brandsäkerhetsgenomgång

Susanne Fagerberg, försäkringsexpert på Länsförsäkringar.

Att se till att skador inte inträffar är en viktig del i de mindre företagens arbete. Nästan åtta av tio företag har ordnat med godkända lås på...

Läs mer
Steni


Hur vet man att byggnaden som ska renoveras har sättningsproblem?

Tydliga tecken på sättningsproblem i kommersiella byggnader är sprickor i vä...

Läs mer


Serneke får markanvisning för nytt kvarter i Hagastaden

Serneke har för avsikt att utveckla ett helt kvarter i Hagastaden i Stockholm. Projektet har...

Läs mer


Serneke bygger 60 lägenheter i Backa

Serneke har tecknat ett totalentreprenadkontrakt med Egnahemsbolaget i Göteborg till ett...

Läs mer
Visionsbild Gyllehemmet

Magnolia Bostad tecknar fyra hyresavtal med Borlänge kommun

Magnolia Bostad har tecknat fyra 20-åriga hyresavtal med Borlänge kommun för en ny...

Läs mer

Mimer förbereder sig för att bygga 100 bostäder i Dingtuna, Västerås

Styrelsen för Bostads AB Mimer fattade idag beslutet att köpa mark av Gustavianska...

Läs mer


Säkrare rörgenomföring när branschregler uppdateras

Reglerna kring rörgenomföring på vägg i våtrum är ett av de...

Läs mer

Serneke bygger bostadsrätter i Gårdsten


Byggnationen av Brf Utsikten i Gårdsten har nu fått startbesked. 59 nya bostadsrä...

Läs mer

Peab bygger bostadshus i Helsingfors i Finland

Peab har fått uppdraget att bygga ett hyresbostadshus på 6-8 våningar och totalt...

Läs mer

Stenvalvet fortsätter att växa och att koncentrera beståndet – transaktioner om drygt 3 mdr kr

Sara Östmark, vice vd och affärsutvecklingschef på Stenvalvet.

Under året har Stenvalvet investerat i samhällsfastigheter för drygt 2,2 mdr kr...

Läs mer


Trästommar håller ställningarna inom nyproduktion av flerbostadshus

Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä är oförä...

Läs mer

Det råder fortsatt högtryck inom skolbyggandet

Det råder fortsatt högtryck inom skolbyggandet.

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, presenteras statistik och...

Läs mer


Gör golvet rakt på 1 vecka

I en värld där vi behöver hushålla med våra resurser behöver vi ge...

Läs mer


MVB bygger bostadsrätter åt HSB i Ursvik, Sundbyberg

HSB Bostad har gett MVB i uppdrag att bygga en fastighet med totalt 64 bostadsrätter åt...

Läs mer


Peab bygger Malmös nya domstolsbyggnad

Peab har fått uppdraget att bygga Malmös nya domstolsbyggnad i Nyhamnen i Malmö....

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se