Tveksamt om certifierade byggprojekteringsföretag snabbar på byggandet


2021-09-20

Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.
Bild: Sveriges Allmännytta
Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Regeringen föreslår att certifierade byggprojekteringsföretag införs som ny aktör i lov- och byggprocessen.
– Det kan motverka flaskhalsar i bygglovsprocessen. Samtidigt är vi oroliga för att den ekonomiska risken ökar för byggherren när ytterligare en aktör ska tolka byggreglerna, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess till Lagrådet. Förslaget innebär att det införs en ny aktör i plan- och bygglagen, certifierat byggprojekteringsföretag, vilket en byggherre ska kunna använda i projekteringen vid nybyggnad av bostadshus. Om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte beakta utformningskraven på ändamålsenlighet samt de tekniska egenskapskraven inför beslut om bygglov och startbesked.

– Genom att införa en alternativ väg i bygglovsprocessen ges förutsättningar för en snabbare hantering, vilket är bra. Samtidigt påverkar inte förslagen byggnadsnämndens möjlighet till kontroll under byggskedet eller tillsyn i efterhand, vilket gör att de lösningar som byggprojekteringsföretaget godkänt kan överprövas när bygget redan är i gång. Det ökar osäkerheten för byggherren och kan medföra en ökad ekonomisk risk, säger Jonas Högset.

Sveriges Allmännytta delar regeringens bild att antalet nybyggda bostäder har ökat på senare år, men att bostadsbyggandet behöver ligga kvar på nuvarande nivåer under lång tid för att möta den framtida befolkningsökningen och bygga ifatt det nuvarande underskottet.

För att möjliggöra ett ökat byggande måste byggkostnaderna bli lägre, vilket Sveriges Allmännytta lyft både i sin senaste marknadsrapport om byggande och i Allmännyttans Byggagenda. Ett sätt att sänka byggkostnaderna är standardiserade processer och återanvändning av samma byggnadssystem i flera byggprojekt.

– Vi har länge pekat på att byggkostnaderna måste sjunka och att standardiserade byggprocesser är ett framgångsrikt sätt att göra detta på. Vi vet att byggpriset för våra Kombohus ligger i genomsnitt 20 procent lägre än annat allmännyttigt byggande, men menar att ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem vore bättre än att införa en ny aktör i plan- och bygglagen, säger Jonas Högset.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.


Källa: Sveriges Allmännytta


Skriv utProjektet Fabrique 46 (bilden är en illustration).
Projektet Fabrique 46 (bilden är en illustration).

Balder bygger bostäder på Kungsholmen

I ett av Stockholms bästa lägen, på expansiva Kungsholmen, bygger fastighetsbolaget Balder ”Fabrique 46”- närmare 140 moderna och välplanerade lägenheter...

Läs mer
Roch-services
Kv. Basaren i centrala Sundbyberg (bilden är en illustration).

Forsen byggleder åttavåningshus med trästomme i centrala Sundbyberg

Nu läggs en av de sista pusselbitarna vid moderniseringen av centrala Sundbyberg. I oktober...

Läs mer


Bergs och Wood Tube i nyskapande samarbete

Bergs blir delägare och industriell partner idet värmlandsbaserade innovationsbolaget...

Läs mer
Visionsbild på Magnolia Bostads och SBB:s projekt i Väsjön Sollentuna (bilden är en illustration).

Tornstaden bygger för Magnolia Bostad och SBB i Sollentuna

Nu har startskottet gått för byggnationen av det kvarter som Tornstaden ska uppföra...

Läs mer
Fredagen den 15 oktober sattes spaden i marken för 113 hyresrätter i Lunds nya område Södra Råbylund. Det första spadtaget togs av Fredrik Leo VD JSB, Fredrik Altin Projektledare LKF och Fredrik Millertson VD LKF.

Byggstart för 113 bostäder i Lund

Fredagen den 15 oktober sattes spaden i marken för 113 hyresrätter i Lunds nya...

Läs mer
Entrén till Campus USÖ.

Sernekes byggnation av Campus Etapp 3 i Örebro får utmärkelse

Projekt Campus Etapp 3, som Serneke bygger åt Region Örebro, tilldelas utmärkelsen...

Läs mer


Lundbergs Fastigheter är återigen topp tre i Sverige

För andra året i rad var Lundbergs Fastigheter på pallen när resultatet...

Läs mer
Visionsbild över Osebakken Park II (bilden är en illustration).

Peab bygger lägenheter i Porsgrunn

Peab har fått uppdraget att bygga tre flerfamiljshus med totalt 46 lägenheter på...

Läs mer
Visionsbild över bostadsområdet Täppe (bilden är en illustration).

NCC bygger Trädstaden: 40 bostäder i Åhus

NCC ska tillsammans med Lernacken Fastigheter och K-Fastigheter bygga totalt 40 radhus och parhus i...

Läs mer

Nivika förvärvar byggrätter i Mullsjö

Nivika investerar i befintligt affärsområde och har tecknat avtal om förvä...

Läs mer
Visionsbild över Brf Normann (bilden är en illustration).

Peab bygger bostadsrätter åt HSB i Uppsala

Peab har fått uppdraget att bygga 93 bostadsrätter i Librobäck i Uppsala kommun....

Läs mer
Frostaliden.

Högre boendekvalitet i flerbostadshus byggda av trä

Nu ökar kunskapen om träets roll för vårt välbefinnande och hur...

Läs mer


Einar Mattsson bygger i kvarteret Persikan i attraktivt läge på östra Södermalm

Nu omvandlas den gamla bussdepån i kvarteret Persikan på Södermalm till nya...

Läs mer
Jönköpings största trähusprojekt.

Smart och rationell fasadisolering för KL-trä

Byggnader med stomme av KL-trä (korslimmat trä) blir allt vanligare. Med det följer...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se