Vinnaren Pilspetsen bidrar till ett attraktivt Trelleborg


2020-12-01

Det vinnande förslaget Pilspetsen kommer att ligga i korsningen Allmogevägen – Engelbrektsgatan.
Bild: Kjellgren Kaminsky
Det vinnande förslaget Pilspetsen kommer att ligga i korsningen Allmogevägen – Engelbrektsgatan.

Kommunen utlyste under hösten en markanvisningstävling för Pilevallsområdet. Området är beläget i den nordöstra delen av Trelleborgs tätort, i korsningen Allmogevägen – Engelbrektsgatan. Det vinnande förslaget är inlämnat av Kian/Preservia tillsammans med Kjellgren/Kaminsky och passande döpt till Pilspetsen.

En utvärdering av sju inkomna förslag är gjord av en grupp tjänstepersoner från kommunen, bestående av exploateringsingenjörer och stadsarkitekt, vilka i sin tur även tagit hjälp av planarkitekt och bygglovsarkitekt. Flera förslag höll hög kvalitet och hade intressanta lösningar. Tävlingen var jämn mellan flera förslag.

Exploateringschef Mattias Hägg deltog i utvärderingsgruppen och berättar:
– Vi är glada över att många är intresserade och vill delta i uppbyggnaden av det nya attraktiva Trelleborg. Det kom in flera bra förslag och det var inte helt lätt att göra urvalet.


Små lägenheter och café
Det vinnande förslaget innehåller många små lägenheter, 1:or och 2:or som kompletterar övrig bebyggelse i området och skapar variation med förutsättningar för flera att kunna bo i området. På hörnet föreslås ett café som bidrar med liv och rörelse i området och som medför en bra blandning mellan bostäder och verksamheter för hela Pilevallsområdet.

Marie Frid, exploateringsingenjör, lägger till:

– Det vinnande förslaget från Kian/Preservia blir ett modernt komplement i områdets ”mellanköping-karaktär”. Pilevallsområdet ska utvecklas till ett stadsområde som präglas av både folkliv och trygghet, med stort inslag av grönska. Det bedömer vi att Pilspetsen kan bidra till.

Förslaget Pilspetsen har också flera bra lösningar med fokus på hållbarhet. Bland annat är en hög andel av markytan tänkt att bevaras som grönyta, vilket bidrar till grönare upplevelse, renare luft, minskat buller, dagvatteninfiltration och ger möjlighet till rekreation och utevistelse nära bebyggelsen.


Tomrummet ska fyllas
Pilevallsområdet har i många år präglats av Trelleborg AB, som både haft arbetarbostäder och senare även föreningslokaler inom området. Även Pilevallsskolan bidrar till områdets karaktär.

Ny bebyggelse i området ska fylla ett tomrum och knyta samman delar av staden till en bättre helhet, skapa en rytm för stadslivet och bidra till att läka ett av de sår som annars präglar Trelleborgs tätort. På så vis blir Pilspetsen ytterligare en tegelsten i byggandet av det nya, attraktiva Trelleborg.

Teamet bakom Pilspetsen har nu ensamrätt att under en begränsad tid och utifrån sitt tävlingsförslag och andra givna förutsättningar förhandla med kommunen om köp av aktuella tomter, fastigheterna Loftgången 3 och 4.Källa: Trelleborgs kommun


Skriv utBrf Hemlängtan blir 15 bostäder i radhus med uteplats både på fram- och baksida (bilden är en illustration).
Brf Hemlängtan blir 15 bostäder i radhus med uteplats både på fram- och baksida (bilden är en illustration).

Säljstart för nya radhus i Färjestaden

Bostadsutvecklaren OBOS planerar för 15 nya bostäder i Färjestaden, en kvart från centrala Kalmar.


Med grannprojektet Brf Längtan färdigställt och inflyttat är...

Läs mer
Steni
Fastighetsaffären är den största i Lindbäcks historia (bilden är en illustration).

Storaffär i kölvattnet på Northvolt - bygger kvarter helt i trä

I kölvattnet av Northvolts etablering får Lindbäcks Bygg nu sin största...

Läs mer
Visionsbild som visar hur husen som Kungsvåningen ska bygga kan komma att se ut (bilden är en illustration).

Klart för 600 nya bostäder i Centrala Nacka

Nu har detaljplanen för Elverkshuset inom projektet Nya gatan vunnit laga kraft. Ett nytt...

Läs mer

Samarbete med fastighetsägare ska minska bostadsbrist

För att underlätta för personer som står långt från...

Läs mer

Skebo säljer centralt beläget kvarter i Skellefteå till HSB

Åsa Andersson, vd på Skebo.

Skebo säljer en del av kvarteret Kapella som är beläget i korsningen Södra...

Läs mer

Serneke renoverar Botanhuset i Stockholm

Botanhuset

Serneke har fått uppdraget att renovera det hundraåriga Botanhuset vid Naturhistoriska...

Läs mer
Visionsbild över Bromma Trädgårdsstad som ska vara färdigbyggd till sommaren 2022 (bilden är en illustraton).

Äppelviken växer med nytt kvarter

Veidekke har fått i uppdrag av Nordr att bygga ett helt nytt bostadskvarter i Äppelviken...

Läs mer
På den gamla Växthustomten i Floda utanför Göteborg planeras för 200 till 300 nya bostäder (bilden är en illustration).

AF Gruppen och Kynningsrud utvecklar nytt bostadsområde i Floda

AF och Kynningsrud har förvärvat mark i attraktiva Floda för att tillsammans...

Läs mer

Nytt avtal för fastighetsbranschen

Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse med...

Läs mer
Hinbygården 7, nytt huvudkontor för Beckhoff Automation (bilden är en illustration).

Wihlborgs bygger nytt till Beckhoff Sverige i Malmö

Wihlborgs har tecknat avtal med Beckhoff Automation AB om nybyggnad av ett kontorshus om 1 800 ...

Läs mer
Projektet Link Järva Krog som byggs i Solna, kommer se ut så här när det är färdigställt (bilden är en illustration).

Slutsålt före färdigställande i Aros Bostads projekt i Solna

Aros Bostadsutveckling AB startar det nya året med fortsatt stark försäljning....

Läs mer
I am Home utvecklar bostadsprojekt Västervång i Trelleborg. Totalt 189 lägnheter ska uppföras, som säljs till Heimstaden (bilden är en illustration).

Nästan 200 nya hyreslägenheter till norra Trelleborg

I am Home utvecklar 189 hyreslägenheter i Trelleborg som säljs till Heimstaden....

Läs mer
VIsionsbild över Brf Djurgårdsvyn (bilden är en illustration).

Riksbyggens Brf Djurgårdsvyn slutbesiktat och certifieras med Miljöbyggnad Guld

Riksbyggens Brf Djurgårdsvyn i Norra Djurgårdsstaden har slutbesiktigats och är...

Läs mer
SKB har tre pågående byggprojekt just nu. I Hagastaden byggs kvarteret Lysosomen med 128 kooperativa hyresrätter.

Rekordmånga kooperativa hyresrätter 2020

Aldrig, under sina 104 år på bostadsmarknaden, har SKB byggt så mycket som under...

Läs mer
Vem bryr sig om hållbar renovering?

Det är viktigast vid renovering och byggande enligt ny studie

Viljan att renovera och bygga hållbart finns bland svenska konsumenter. Det visar studien...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se