Avesta kommun

Facebook
Instagram

Årstafältet satsar på cykling


2018-06-26

Bild: Tyréns/Johnér

På bara 10 år har antalet cyklister ökat med hela 70 procent och var tionde fordon är i dag en cykel. Det vill man ta vara på i den nya stadsdelen Årstafältet. Tyréns har tagit ett helhetsgrepp för att ge plats för cyklarna. Bland annat blir det 11 kilometer nya cykelbanor och cykelparkering istället för bilparkering.

Den 26 maj togs det första spadtaget till Årstafältet, den nya stadsdelen som ska ge cirka 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare. Området kommer att få blandad bebyggelse, en stor anlagd park och en damm som tar vara på dagvattnet från hela området.

Årstafältet byggs i etapper och den första tappen, där markarbeten just startat, kommer att få 1 000 lägenheter. Därefter blir byggtakten cirka 500 lägenheter per år. Årstafältet knyts även samman med Östberga, där cirka 1 000 nya lägenheter kommer att byggas. Det innebär alltså ett tillskott på totalt 7 000 nya bostäder i hela området.

En sådan ökning påverkar naturligtvis trafikflödena och kräver omfattande och noggrann planering av gator och trafik. Tyréns har varit med från start i planeringen och tagit fram både trafik- och cykelutredningar och systemhandling för området, som sätter strukturen för var gator och vägar ska dras.

– Vi har redan från första början haft som mål att Årstafältet ska bli en cykelstadsdel – inte bara för pendlare utan även för skolbarn och rekreation, säger Carolina Stenbeck, cykelplanerare på Tyréns och som arbetat i Årstafältets planering sedan starten 2007.

– Att cykla är både hållbart och hälsosamt och allt fler stockholmare väljer cykeln som färdmedel. Årstafältet ligger dessutom centralt och har bra förutsättningar för att bli en stadsdel där det är naturligt att cykla, men även promenera och åka kollektivt.

Medeldistansen för en cykelpendlare i Stockholm är någonstans kring nio kilometer och inom den sträckan når du en stor del av länets arbetsplatser från Årstafältet. Cyklingspotentialen är med andra ord hög.

– Det ville vi ta fasta på. Det ska vara enkelt att både cykla och gå när man bor på Årstafältet.

I praktiken innebär cykelsatsningen bland annat 11 kilometer cykelbanor och att både huvud- och lokalgator är anpassade till cykeltrafik. I varje kvarter ersätts viss bilparkering med cykelparkering. Tyréns har även gjort en ovanligt omfattande utredning av hur man tar sig till och från området med cykel.

– Vi har pekat ut brister i förbindelserna till strategiska målpunkter och vilka åtgärder som är nödvändiga för att cykeltrafiken ska fungera bättre.

Cykelns centrala plats i området syns också på detaljnivå.

– Till exempel kommer plats finnas för lastcyklar vid det nya stadsdelstorget, sänkningar av kantstenen vid varje lokalgatuanslutning och cykelservicestationer i strategiska lägen. säger Carolina Stenbeck.

Första inflyttning i den nya cykelvänliga stadsdelen blir troligtvis under 2021 och om allt går som beräknat kommer hela stadsdelen av vara färdigbyggd 2030.
Källa: Tyréns


Skriv utPeab Asfalt laboratorie.
Peab Asfalt laboratorie.

Är bindemedel från skogen i framtidens asfalt?

Nu startar ett europeiskt forskningsprojekt där restprodukter från skogsbruk ska användas för tillverkning av flygbränsle. I processen skapas en bioprodukt som Peab Asfalt...

Läs mer

Skanska bygger tunnelbanestation i Esbo, Finland

Skanska har tecknat avtal med Länsimetro Oy om att bygga en tunnelbanestation i Stensvik,...

Läs mer
Arbetsdagen för vägarbetare är riskfylld. Varje dag arbetar de intill trafik och tunga fordon.

Pressade priser minskar säkerheten vid vägarbeten

I en intervju för I Perspektiv uttalar sig riksdagsledamot Magnus Manhammar (S) och Johan...

Läs mer

De vinner innovationstävling för nollutsläpp


Hur skulle Öresundsbron byggas år 2045 med nollutsläpp av växthusgaser? Den...

Läs mer


Årstafältet satsar på cykling

På bara 10 år har antalet cyklister ökat med hela 70 procent och var tionde fordon...

Läs mer


AF Gruppen bygger för Statkraft Energi i Høyanger

Statkraft Energi har valt AF Gruppen för byggnationen av en ny anslutningstunnel och -väg...

Läs mer
<span class=\

Nu är förutsättningarna för sista etappen av Mälarbanan klara

Fler spår och en ny station i Solna skapar möjligheter

Mälarbanans utbyggnad från två spår till fyra nya möjliggörs nu...

Läs mer

Skanska ersätter hissar på tunnelbanestationer i New York

Skanska har tecknat avtal med Metropolitan Transportation Authority (MTA) om att ersätta 12...

Läs mer

Klart för bygget av cykelparkeringshus vid Resecentrum

Bygglovet för cykelparkeringshuset vid Resecentrum är klart och därmed kan arbetet...

Läs mer


Skanska bygger Trafikplats Vinsta för E4 Förbifart Stockholm för cirka 500 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga Trafikplats Vinsta för E4 Fö...

Läs mer
<span class=\

Solna stationsområde utvecklas till en attraktiv och trygg knutpunkt

Solna stad har som långsiktigt mål att utveckla området runt Solna station till...

Läs mer
Cyklister ökar trafiksäkerheten och tryggheten i stadskärnorna.

Kan gång- och cykeltrafik vara lösningen på butiksdöden?

Att städer med hög andel cyklister och gångtrafikanter har bättre luftkvalitet...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se