Facebook
Instagram

Årstafältet satsar på cykling


2018-06-26

Bild: Tyréns/Johnér

På bara 10 år har antalet cyklister ökat med hela 70 procent och var tionde fordon är i dag en cykel. Det vill man ta vara på i den nya stadsdelen Årstafältet. Tyréns har tagit ett helhetsgrepp för att ge plats för cyklarna. Bland annat blir det 11 kilometer nya cykelbanor och cykelparkering istället för bilparkering.

Den 26 maj togs det första spadtaget till Årstafältet, den nya stadsdelen som ska ge cirka 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare. Området kommer att få blandad bebyggelse, en stor anlagd park och en damm som tar vara på dagvattnet från hela området.

Årstafältet byggs i etapper och den första tappen, där markarbeten just startat, kommer att få 1 000 lägenheter. Därefter blir byggtakten cirka 500 lägenheter per år. Årstafältet knyts även samman med Östberga, där cirka 1 000 nya lägenheter kommer att byggas. Det innebär alltså ett tillskott på totalt 7 000 nya bostäder i hela området.

En sådan ökning påverkar naturligtvis trafikflödena och kräver omfattande och noggrann planering av gator och trafik. Tyréns har varit med från start i planeringen och tagit fram både trafik- och cykelutredningar och systemhandling för området, som sätter strukturen för var gator och vägar ska dras.

– Vi har redan från första början haft som mål att Årstafältet ska bli en cykelstadsdel – inte bara för pendlare utan även för skolbarn och rekreation, säger Carolina Stenbeck, cykelplanerare på Tyréns och som arbetat i Årstafältets planering sedan starten 2007.

– Att cykla är både hållbart och hälsosamt och allt fler stockholmare väljer cykeln som färdmedel. Årstafältet ligger dessutom centralt och har bra förutsättningar för att bli en stadsdel där det är naturligt att cykla, men även promenera och åka kollektivt.

Medeldistansen för en cykelpendlare i Stockholm är någonstans kring nio kilometer och inom den sträckan når du en stor del av länets arbetsplatser från Årstafältet. Cyklingspotentialen är med andra ord hög.

– Det ville vi ta fasta på. Det ska vara enkelt att både cykla och gå när man bor på Årstafältet.

I praktiken innebär cykelsatsningen bland annat 11 kilometer cykelbanor och att både huvud- och lokalgator är anpassade till cykeltrafik. I varje kvarter ersätts viss bilparkering med cykelparkering. Tyréns har även gjort en ovanligt omfattande utredning av hur man tar sig till och från området med cykel.

– Vi har pekat ut brister i förbindelserna till strategiska målpunkter och vilka åtgärder som är nödvändiga för att cykeltrafiken ska fungera bättre.

Cykelns centrala plats i området syns också på detaljnivå.

– Till exempel kommer plats finnas för lastcyklar vid det nya stadsdelstorget, sänkningar av kantstenen vid varje lokalgatuanslutning och cykelservicestationer i strategiska lägen. säger Carolina Stenbeck.

Första inflyttning i den nya cykelvänliga stadsdelen blir troligtvis under 2021 och om allt går som beräknat kommer hela stadsdelen av vara färdigbyggd 2030.
Källa: Tyréns


Skriv ut<span>Sandoyartunneln blir 10,5 km lång och kommer att gå från Gamlarætt på Streymoy till Traðardalur på Sandoy. Båda tunnlarna i kontraktet bidrar till säkrare vägar och kortare restid till Torshavn från flera orter på Färöarna och utgör ett viktigt bidrag i att knyta ihop samhällen, företag och människor med varandra.</span>
Sandoyartunneln blir 10,5 km lång och kommer att gå från Gamlarætt på Streymoy till Traðardalur på Sandoy. Båda tunnlarna i kontraktet bidrar till säkrare vägar och kortare restid till Torshavn från flera orter på Färöarna och utgör ett viktigt bidrag i att knyta ihop samhällen, företag och människor med varandra.

NCC orderregistrerar andra fasen av Färöarna-kontraktet

NCC orderregistrerar den andra tunneln, Sandoytunneln, på Färöarna med ett ordervärde om 1,2 miljarder svenska kronor.


NCC har i tidigare pressmeddelandefrån den 8 november...

Läs mer


Norconsult underlättar möten i Bergslagen

Norconsult har vunnit ett uppdrag att projektera en ny mötesstation i Ombenning mellan Snyten...

Läs mer
Sweco utvärderar resultatet och effekter av ett bilfritt centrum i Oslo.

Sweco utvärderar bilfritt centrum i Oslo

I april 2016 startade Oslo kommun upp programmet Bilfritt Byliv. Målsättningen är...

Läs mer


Bravida skriver kontrakt för Förbifart Stockholm

Trafikverket och Bravida har skrivit under det kontrakt som tilldelades Bravida den 28 augusti...

Läs mer


Grönt för Värmdös VA-utbyggnad

Värmdö kommun beviljas Grönt lån från Kommuninvest för utbyggnaden...

Läs mer


Mälarbanan - största projektet någonsin för Norconsult

Mälarbanan behöver öka kapaciteten och Norconsult har vunnit uppdraget att...

Läs mer
Forskningsprojektet syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator som möter framtida utmaningar med bland annat urbanisering, digitalisering och klimatförändringar.

Nya modeller utvecklas för framtidens smarta gator

Sweco ska ta fram riktlinjer för framtidens smarta gator i ett nytt forskningsprojekt...

Läs mer
<span>NCC:s uppdrag är att på väg E14, mellan Timmervägen och Blåberget, en sträcka på 6 km, bygga en fyrfilig motortrafikled mellan Blåberget och Nacksta, anlägga planskilda korsningar i Blåberget och i Nacksta, bygga fem broar varav en viltpassage samt bygga om den befintliga vägsträckan mellan orterna.</span>

NCC bygger om olycksdrabbad väg för närmare en halv miljard

NCC har tecknat ett omfattande kontrakt med Trafikverket om att bygga en ny väg längs E14...

Läs mer
Automatiska pollare behåller framkomligheten för fotgängare och räddningsfordon, men hindrar obehörig trafik.

Pollare kan stoppa terror-attacker

De senaste åren har flera storstäder runt om i världen drabbats av fruktansvä...

Läs mer


Eltel säkrar infrastrukturkontrakt i Förbifart Stockholm

Eltels svenska kommunikationsverksamhet är samarbetspartner till Siemens Mobility AB som har...

Läs mer

Peab bygger Flygplatsvägen i Sälen

Peab har fått uppdraget att göra en ny sträckning av väg 1053, Flygplatsvä...

Läs mer


VA-taxan höjs för att rusta osynlig infrastruktur

Det finns stora behov av investeringar i den osynliga infrastrukturen för vatten och avlopp....

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se