Facebook
Instagram

Årstafältet satsar på cykling


2018-06-26

Bild: Tyréns/Johnér

På bara 10 år har antalet cyklister ökat med hela 70 procent och var tionde fordon är i dag en cykel. Det vill man ta vara på i den nya stadsdelen Årstafältet. Tyréns har tagit ett helhetsgrepp för att ge plats för cyklarna. Bland annat blir det 11 kilometer nya cykelbanor och cykelparkering istället för bilparkering.

Den 26 maj togs det första spadtaget till Årstafältet, den nya stadsdelen som ska ge cirka 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare. Området kommer att få blandad bebyggelse, en stor anlagd park och en damm som tar vara på dagvattnet från hela området.

Årstafältet byggs i etapper och den första tappen, där markarbeten just startat, kommer att få 1 000 lägenheter. Därefter blir byggtakten cirka 500 lägenheter per år. Årstafältet knyts även samman med Östberga, där cirka 1 000 nya lägenheter kommer att byggas. Det innebär alltså ett tillskott på totalt 7 000 nya bostäder i hela området.

En sådan ökning påverkar naturligtvis trafikflödena och kräver omfattande och noggrann planering av gator och trafik. Tyréns har varit med från start i planeringen och tagit fram både trafik- och cykelutredningar och systemhandling för området, som sätter strukturen för var gator och vägar ska dras.

– Vi har redan från första början haft som mål att Årstafältet ska bli en cykelstadsdel – inte bara för pendlare utan även för skolbarn och rekreation, säger Carolina Stenbeck, cykelplanerare på Tyréns och som arbetat i Årstafältets planering sedan starten 2007.

– Att cykla är både hållbart och hälsosamt och allt fler stockholmare väljer cykeln som färdmedel. Årstafältet ligger dessutom centralt och har bra förutsättningar för att bli en stadsdel där det är naturligt att cykla, men även promenera och åka kollektivt.

Medeldistansen för en cykelpendlare i Stockholm är någonstans kring nio kilometer och inom den sträckan når du en stor del av länets arbetsplatser från Årstafältet. Cyklingspotentialen är med andra ord hög.

– Det ville vi ta fasta på. Det ska vara enkelt att både cykla och gå när man bor på Årstafältet.

I praktiken innebär cykelsatsningen bland annat 11 kilometer cykelbanor och att både huvud- och lokalgator är anpassade till cykeltrafik. I varje kvarter ersätts viss bilparkering med cykelparkering. Tyréns har även gjort en ovanligt omfattande utredning av hur man tar sig till och från området med cykel.

– Vi har pekat ut brister i förbindelserna till strategiska målpunkter och vilka åtgärder som är nödvändiga för att cykeltrafiken ska fungera bättre.

Cykelns centrala plats i området syns också på detaljnivå.

– Till exempel kommer plats finnas för lastcyklar vid det nya stadsdelstorget, sänkningar av kantstenen vid varje lokalgatuanslutning och cykelservicestationer i strategiska lägen. säger Carolina Stenbeck.

Första inflyttning i den nya cykelvänliga stadsdelen blir troligtvis under 2021 och om allt går som beräknat kommer hela stadsdelen av vara färdigbyggd 2030.
Källa: Tyréns


Skriv ut

Hållbar stadsutveckling ger ökat välbefinnande

De senaste 70 åren har bilen haft stor påverkan på stadsutvecklingen och hur våra städer utformats. Med ökad satsning på gång- och cykeltrafik ökar...

Läs mer


Norconsult projekterar nästa generations aktiva farthinder

I framtiden kan du som håller hastigheten slippa besvärliga farthinder. Fortkörare...

Läs mer
Svevia har fått ett nytt avtal som omfattar markarbeten i Stockholm innerstad.

Markjobb i Stockholm innerstad

Svevia ska på uppdrag av Stockholm stad sköta det löpande arbetet med att utfö...

Läs mer

Konsortium planerar för elväg i Västsverige

Alstom, Volvokoncernen och NCC har tillsammans bildat konsortiet VästSvenska Elvägar som...

Läs mer
Stödremsan längsmed asfaltkanten ska helst bestå av moränmaterial.

Bäst med morän i vägarnas stödremsor

Morän är bättre än bergkross i det material som omger vägkanterna. Stö...

Läs mer


Ramboll levererar beställarstöd till Västlänken

Med en dubbelspårig järnvägstunnel och tre nya stationer under mark kommer resor...

Läs mer
Ljuset i farthindren från Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har unik synbarhet i mörker, genom dimma, rök och regn.

RINGHALS kärnkrafverk testar aktiva farthinder

Ringhals AB kärnkraftsverk som ingår i Vattenfall väljer att testa aktiva...

Läs mer


Förberedelsearbete inför bygget av Hållplats Stenstan

Nu startar de första insatserna för de nya hållplatslägena i Stenstan. Under...

Läs mer
Bro över Rokån. Under bron syns stöden från den gamla bron.

Ramboll vill utöka samarbetet med akademin

Ramboll har ett givande samarbete med Luleå tekniska universitet inom broforskning. Peter...

Läs mer

Stadsnätsbolagets har nu försett över 100 000 hushåll med öppen och neutral fiberinfrastruktur

Som första privata aktör som på allvar 2008 satsade på att bygga ut ö...

Läs mer
Illustrationen visar hur en framtida ny bro över Skellefteälven kan se ut. Observera, det är inte ett färdigt förslag på utformningen, utan fokus ligger på konstruktionen exempelvis antal brostöd och spann. Våren 2019 sker gestaltningen av bron.

Den nya bron över Skellefteälven tar form

Arbetet med den nya bron i centrala Skellefteå går framåt. Skellefteå...

Läs mer
Under natten mellan torsdag och fredag målades Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan om. Färgen som används är snabbtorkande och slits också bort inom ett par veckor.

Trafikantveckan i Lund sätter fokus på fotgängarna och stadslivet

Bakom parollen ”Staden andas med dina steg” står fotgängare och stadsliv i...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se