Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur


2020-10-01

Regiontåg i Västra Götaland.
Bild: Birgitta Lagerlöf
Regiontåg i Västra Götaland.

Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart framöver. Satsningarna ska bidra till ökad tillgänglighet och bättra förutsättningar för hållbart resande. Nu visar en undersökning från Västra Götalandsregionen att invånare som under de senaste fem åren bott nära ett större byggprojekt har en positivare inställning till infrastruktursatsningar liksom en högre framtidstro.

Invånare som under de senaste fem åren bott nära ett större byggprojekt är på flera sätt mer positivt inställda till infrastruktursatsningar än andra. De ser i högre grad regionens framtidsmöjligheter som goda och accepterar störningar i vardagen till följd av infrastrukturprojekt. Detta visar en ny undersökning från VGR där drygt 1000 personer i Västra Götaland deltagit. Syftet med undersökningen är att få en bild av invånarnas kännedom, vad de värderar samt vilka attityder och känslor som finns kopplade till infrastruktur.

Vidare visar undersökningen att personer som bott nära ett större byggprojekt även upplever sig ha närhet till allt de behöver, att de erbjuds en attraktiv arbetsmarknad samt betraktar platsen de bor på som präglad av innovation och kreativitet. 

– Det kan vara påfrestande att bo nära ett stort byggprojekt. Men att bygga ut infrastrukturen handlar ju i grund och botten om att investera i framtiden och i människorna som bor och verkar i Västsverige, säger Line de Verdier, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.


Västsverige fortsätter att växa
Västra Götaland har en växande befolkning och arbetsmarknad, vilket ställer höga krav på framtidens transportmöjligheter. Till år 2050 väntas 2,5 miljoner människor bo här. Regionens kärna, centrala Göteborg ska stärkas med 45 000 invånare och 60 000 arbetsplatser fram till år 2030. Line de Verdier pekar på vikten av att fortsätta ta höjd för att fler ska kunna bo och verka i Västsverige. 

– Att erbjuda invånare i Västra Götaland tillgänglighet och förutsättningar att ta sig fram på ett hållbart sätt är avgörande för ett fungerande vardagsliv. Infrastruktur är ett verktyg för att kunna leva, bo, arbeta och gå i skolan. Tillgång till allt detta bör vara en hygienfaktor, men det finns fortsatt stora behov av satsningar i Västsverige för att kunna leva upp till det erbjudandet. Då känns det bra att veta att många människor faktiskt ser och uppskattar värdet av projekten som genomförs.


Bakgrundsfakta:

Projektet Västverige växer handlar om en vilja hos Västra Götalandsregionen att kommunicera infrastruktursatsningar i ett bredare perspektiv. Projektet syftar till att öka förståelsen bland invånare i hela regionen om de infrastruktursatsningar som planeras och genomförs, varför de görs och vad de skapar för möjligheter att leva ett gott liv i Västra Götaland.Källa: Västra Götalandsregionen


Skriv utSveatorget i Barkarbystaden där Wallenstam planerar för 270 bostäder, kontor och kommersiella lokaler. Här blir Barkarbystadens stadsmiljö som mest livfull med tunnelbana, kontor, handel, restauranger, kaféer, service, och bostäder (bilden är en illustration).
Sveatorget i Barkarbystaden där Wallenstam planerar för 270 bostäder, kontor och kommersiella lokaler. Här blir Barkarbystadens stadsmiljö som mest livfull med tunnelbana, kontor, handel, restauranger, kaféer, service, och bostäder (bilden är en illustration).

Wallenstam och Järfälla avtalar om stadskvarter vid tunnelbanan i Barkarbystaden

Järfälla kommun och Wallenstam tecknar avtal om markanvisning för ett centralt kvarter om 22 500 kvm BTA vid den framtida tunnelbanan på Sveatorget i Barkarbystaden. Byggstart...

Läs mer
I Kvarteret Hämpling bygger Hökerum Bygg 211 nya bostäder. Det blir en mix av ettor, tvåor och treor. En del av projektet kommer troligen att byggas till ett LSS boende (bilden är en illustration).

Katrineholm växer med 200 centrala hyresrätter

Kvarteret Hämplingen består av fyra huskroppar med omkringliggande trädgård...

Läs mer
Spara lyft av tunga laster: 120 t SENNEBOGEN 6113 E teleskopisk bandkran är ett den perfekta lösningen under högspänningsledningar på 225,000 volt.

Här är den enda kranen som uppfyller kraven för Paris tunnelbaneutbyggnad

Med en lyftkapacitet på 120 t var den kraftfulla teleskopiska bandkranen SENNEBOGEN 6113 E...

Läs mer
Anders Thomasson, ny regionchef hos Peab.

Peab satsar på en sammanhållen region för statlig vägdrift i Sverige

Sedan den 1 januari samlar Peab all sin verksamhet inom statlig vägdrift inom affä...

Läs mer
Ekodukten kommer att byggas med valv av stål, en lösning som sparar in på mängden betong och därmed minskar klimatpåverkan.

Ekodukt ska öka djurens rörlighet och minska olyckorna på E6

E6 över Hallandsåsen är hårt trafikerad och fungerar som en barriär...

Läs mer
Asfalterag väg.

Nu testas lignin för en grönare asfalt

NCC och RISE (Research Institutes of Sweden) inleder ett samarbete för att testa den fö...

Läs mer

Avtal klart för Väg- och banavtalet

Martin Ulfving, avtalsansvarig för Väg- och banavtalet på Byggföretagen.

Byggföretagen och Seko har kommit överens om ett nytt Väg- och banavtal med en...

Läs mer
Emily Wade, nytillträdd professor landskapsarkitektur på SLU.

Trafikverket och SLU har instiftat en ny professur inom landskapsarkitektur

Trafikverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tagit det första steget i en gemensam...

Läs mer

Skanska bygger ny infrastruktur vid Los Angeles International Airport för cirka 2,9 miljarder

Skanska har tecknat ett kontrakt med Los Angeles World Airports (LAWA) om att designa och bygga...

Läs mer
Älvsjö depån.

NCC bygger ut pendeltågsdepån i Älvsjö

NCC har tecknat ett strategiskt samverkansavtal med trafikförvaltningen för att bygga ut...

Läs mer
VIsionsbild över Högdalsdepån (bilden är en illustration).

NCC bygger ut tunnelbanedepån i Högdalen

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholm att bygga ut tunnelbanedepån i Hö...

Läs mer
Markus Glaas, mottog Silverbalken ute på Slussbron inför Stålbyggnadsdagen 2020.

Markus Glaas, årets mottagare av Silverbalken

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträ...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se