Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur


2020-10-01

Regiontåg i Västra Götaland.
Bild: Birgitta Lagerlöf
Regiontåg i Västra Götaland.

Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart framöver. Satsningarna ska bidra till ökad tillgänglighet och bättra förutsättningar för hållbart resande. Nu visar en undersökning från Västra Götalandsregionen att invånare som under de senaste fem åren bott nära ett större byggprojekt har en positivare inställning till infrastruktursatsningar liksom en högre framtidstro.

Invånare som under de senaste fem åren bott nära ett större byggprojekt är på flera sätt mer positivt inställda till infrastruktursatsningar än andra. De ser i högre grad regionens framtidsmöjligheter som goda och accepterar störningar i vardagen till följd av infrastrukturprojekt. Detta visar en ny undersökning från VGR där drygt 1000 personer i Västra Götaland deltagit. Syftet med undersökningen är att få en bild av invånarnas kännedom, vad de värderar samt vilka attityder och känslor som finns kopplade till infrastruktur.

Vidare visar undersökningen att personer som bott nära ett större byggprojekt även upplever sig ha närhet till allt de behöver, att de erbjuds en attraktiv arbetsmarknad samt betraktar platsen de bor på som präglad av innovation och kreativitet. 

– Det kan vara påfrestande att bo nära ett stort byggprojekt. Men att bygga ut infrastrukturen handlar ju i grund och botten om att investera i framtiden och i människorna som bor och verkar i Västsverige, säger Line de Verdier, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.


Västsverige fortsätter att växa
Västra Götaland har en växande befolkning och arbetsmarknad, vilket ställer höga krav på framtidens transportmöjligheter. Till år 2050 väntas 2,5 miljoner människor bo här. Regionens kärna, centrala Göteborg ska stärkas med 45 000 invånare och 60 000 arbetsplatser fram till år 2030. Line de Verdier pekar på vikten av att fortsätta ta höjd för att fler ska kunna bo och verka i Västsverige. 

– Att erbjuda invånare i Västra Götaland tillgänglighet och förutsättningar att ta sig fram på ett hållbart sätt är avgörande för ett fungerande vardagsliv. Infrastruktur är ett verktyg för att kunna leva, bo, arbeta och gå i skolan. Tillgång till allt detta bör vara en hygienfaktor, men det finns fortsatt stora behov av satsningar i Västsverige för att kunna leva upp till det erbjudandet. Då känns det bra att veta att många människor faktiskt ser och uppskattar värdet av projekten som genomförs.


Bakgrundsfakta:

Projektet Västverige växer handlar om en vilja hos Västra Götalandsregionen att kommunicera infrastruktursatsningar i ett bredare perspektiv. Projektet syftar till att öka förståelsen bland invånare i hela regionen om de infrastruktursatsningar som planeras och genomförs, varför de görs och vad de skapar för möjligheter att leva ett gott liv i Västra Götaland.Källa: Västra Götalandsregionen


Skriv utSkanska bygger ny infrastruktur vid Los Angeles International Airport för cirka 2,9 miljarder

Skanska har tecknat ett kontrakt med Los Angeles World Airports (LAWA) om att designa och bygga flygplatsmyndighetens Roadways, Utilities and Enabling (RUE)-projekt. Kontraktet är värt 335...

Läs mer
Älvsjö depån.

NCC bygger ut pendeltågsdepån i Älvsjö

NCC har tecknat ett strategiskt samverkansavtal med trafikförvaltningen för att bygga ut...

Läs mer
VIsionsbild över Högdalsdepån (bilden är en illustration).

NCC bygger ut tunnelbanedepån i Högdalen

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholm att bygga ut tunnelbanedepån i Hö...

Läs mer
Markus Glaas, mottog Silverbalken ute på Slussbron inför Stålbyggnadsdagen 2020.

Markus Glaas, årets mottagare av Silverbalken

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträ...

Läs mer
Vinnande förslaget: järnvägsbron Kinetik (bilden är en illustraton).

Så ska nya Oxbergsbroarna se ut

En snedstagsbro i svartstål med svängd siluett som samspelar med kulturmiljön. Det...

Läs mer
Trafikanalys granskning av underlag och processer för infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de kommande åren visar att förslaget i stort följer regeringens direktiv för uppdraget, men att det finns vissa brister som bör uppmärksammas.

Brist på tydlighet och transparens i underlagen för planerade infrastrukturprojekt

Myndigheten Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som...

Läs mer
Regiontåg i Västra Götaland.

Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur

Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart...

Läs mer
Göta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner till upprustningen av Göta kanal

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som AB Göta kanalbolag och...

Läs mer

Skanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department...

Läs mer


Flexibla parkeringskrav för nybyggda bostäder

I Malmös nya policy för mobilitet och parkering blir kravet på bilparkering vid...

Läs mer
Svevia bygger bro i Hagastaden.

Svevia bygger bro i Hagastaden

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor ska Svevia bygga förbindelsen mellan...

Läs mer
Visionsbild över Västerport (bilden är en illustration).

Västerport – ny stadsdel i Varberg

500 bostäder ett nytt hotell och framför allt nya mötesplatser i ett unikt läge...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se