COWI utreder trafikkonsekvenserna när kontorskvarter blir stadskvarter


2020-08-19

Ett kontorskvarter i Kista ska förvandlas till stadskvarter.
Bild: COWI
Ett kontorskvarter i Kista ska förvandlas till stadskvarter.

Stockholms stad har inlett arbetet att förvandla ett kontorskvarter i Kista till stadskvarter. COWI bistår med att ta reda på vilka konsekvenser det får för trafiken när bostäder tar över allt fler ytor och allt fler människor rör sig området.

Under miljonprogrammet byggdes bostäder och arbetsplatser separerade från varandra med trafikleder emellan med konsekvensen att områden upplevs ödsliga och otrygga delar av dygnet. Dagens stadsplaneringsideal går ut på att skapa liv och rörelse dygnet runt, genom att blanda bostäder, skola, hotell och verksamheter, och där bilar flyttas undan till förmån för ett aktivt stadsliv.

Fastigheten Reykjavik 1 har en strategisk plats i omvandlingen av Kista från ett utpräglat verksamhetsområde med stark trafikseparering till en blandad stadsmiljö med gator med stadslivspotential. Stockholms stad vill förtäta genom att bland annat omvandla markparkering, och skapa en sammanhängande stadsstruktur. COWIs uppdrag är att ta reda på vilka konsekvenser det får på trafiken om man använder ytan för en nuvarande avfartsramp till bostäder.

– Vi tar fram en trafikmodell och gör en mikrosimulering på lokalnivå för att kolla kapaciteten i ett antal korsningar som ligger i anslutning till detaljplanen. säger Käti Lingenäs Güthlein, trafikplanerare på Samhällsbyggnad Öst, som leder COWIs uppdrag.

Det område i Kista som nu utvecklas genomkorsas av Hanstavägen, som är en bred trafikled. När det blir fler bostäder i området kommer det att bli större behov än idag att korsa trafikleden för gående och cyklande. I COWIs uppdrag ingår också att se över det gång- och cykeltrafiknät där mycket av det enligt dåtidens ideal ligger en nivå ovanför marknivå.

– Trafiksepareringen är jättebra ur säkerhetsperspektiv, men nackdelen är att den upplevs som otrygg när det är folktomt. Det är en spännande utmaning att anpassa redan uppbyggda stadsdelar efter nya ideal och det är väldigt intressant att vara delaktig i detta projekt. Det handlar om att lösa hur man planerar för blandad bebyggelse i ett område som från början var tänkt utifrån något helt annat, säger Käti Lingenäs Güthlein. Källa: COWI


Skriv utVinnande förslaget: järnvägsbron Kinetik (bilden är en illustraton).
Vinnande förslaget: järnvägsbron Kinetik (bilden är en illustraton).

Så ska nya Oxbergsbroarna se ut

En snedstagsbro i svartstål med svängd siluett som samspelar med kulturmiljön. Det blev det vinnande förslaget till utformning av den nya järnvägsbron och vägbron...

Läs mer
Trafikanalys granskning av underlag och processer för infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de kommande åren visar att förslaget i stort följer regeringens direktiv för uppdraget, men att det finns vissa brister som bör uppmärksammas.

Brist på tydlighet och transparens i underlagen för planerade infrastrukturprojekt

Myndigheten Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som...

Läs mer
Regiontåg i Västra Götaland.

Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur

Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart...

Läs mer
Göta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner till upprustningen av Göta kanal

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som AB Göta kanalbolag och...

Läs mer

Skanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department...

Läs mer


Flexibla parkeringskrav för nybyggda bostäder

I Malmös nya policy för mobilitet och parkering blir kravet på bilparkering vid...

Läs mer
Svevia bygger bro i Hagastaden.

Svevia bygger bro i Hagastaden

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor ska Svevia bygga förbindelsen mellan...

Läs mer
Visionsbild över Västerport (bilden är en illustration).

Västerport – ny stadsdel i Varberg

500 bostäder ett nytt hotell och framför allt nya mötesplatser i ett unikt läge...

Läs mer
Skiss över inre hamnen (bilden är en illustration).

NCC fortsätter att bygga Inre hamnen i Norrköping

NCC har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att bygga en 700 meter lång kaj i...

Läs mer


Skanska tar innovativa steg på väg mot klimatneutral asfalt

En helt klimatneutral asfalt kan låta orealistiskt. Men nyligen lade Skanska sin nya asfalt...

Läs mer
Britt Almqvist, VD och expert, och Samuel Raitio, ansvarig teknikområde arkitektur.

Ahlqvist & Almkvist Arkitekter utformar nya stationerna i Sundbyberg och Huvudsta

Idag är Sundbyberg en av Stockholms mest trafikerade stationer och varje dag passerar...

Läs mer
Visionsbild över hur bron kan komma att se ut (bilden är en illustration).

Skanska bygger ny bro i Norge för 800 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med norska Vegvesenet om byggnationen av en ny bro i Trondheim, Norge....

Läs mer


Mest lästa
Corroventa

Stream bim

Pretec


Hyrex

Finnfoam

nils malmgren ab

Robota
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se