Flexibla parkeringskrav för nybyggda bostäder


2020-09-12

Bild: Malmö Stad

I Malmös nya policy för mobilitet och parkering blir kravet på bilparkering vid bostäder flexibla. Det ger mer plats till cyklar och grönområden och kan leda till ökat bostadsbyggande.

Det ska vara enkelt för alla Malmöbor att ta sig till och från hemmet, oavsett trafikslag. God tillgång till cykelpool, bilpool och kollektivtrafiklösningar uppmuntras, samtidigt som det finns en förståelse för bilens roll i samhället. I centrala delar av Malmö där tillgången på kollektivtrafik är mycket god finns det möjlighet för byggföretagen att skapa en relativt låg andel parkeringar om man samtidigt satsar på mobilitetsåtgärder. Det kan det innebära sänkta byggkostnader som i sin tur kan stimulera bostadsbyggandet.

Nytt är också att bilägare i behov av en parkeringsplats i högre grad själva ska stå för parkeringskostnaderna istället för att den blir en del av bostadens månadsavgift eller hyra. Här ska parkeringshus och garage användas framför allmän platsmark för att skapa ytor åt cyklar, kollektivtrafik och grönska. Samtidigt blir kommunala parkeringshus till mobilitetshus för att möta framtidens behov. I mobilitetshusen ska det finnas eldrivna bilar, mopeder och cyklar för uthyrning samt möjlighet att hämta och lämna varor och paket.

– När Malmö växer måste vi hitta nya sätt att samsas om stadens utrymme och se till att alla får vara med på samma villkor oavsett hur man tar sig fram. Bilen är för många inte längre det självklara transportmedlet och det öppnar upp för givna lösningar för cyklar och kollektivtrafik men också för mer innovativa idéer i form av mobilitetshus, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

– I denna parkeringspolicy, som gäller för nybyggnation, har vi hittat en bra balans mellan nya, flexibla mobilitetslösningar och respekten för att Malmöborna ibland behöver använda sin bil för att få ihop sitt livspussel, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och miljö.Källa: Malmö Stad


Skriv utSkanska bygger ny infrastruktur vid Los Angeles International Airport för cirka 2,9 miljarder

Skanska har tecknat ett kontrakt med Los Angeles World Airports (LAWA) om att designa och bygga flygplatsmyndighetens Roadways, Utilities and Enabling (RUE)-projekt. Kontraktet är värt 335...

Läs mer
Älvsjö depån.

NCC bygger ut pendeltågsdepån i Älvsjö

NCC har tecknat ett strategiskt samverkansavtal med trafikförvaltningen för att bygga ut...

Läs mer
VIsionsbild över Högdalsdepån (bilden är en illustration).

NCC bygger ut tunnelbanedepån i Högdalen

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholm att bygga ut tunnelbanedepån i Hö...

Läs mer
Markus Glaas, mottog Silverbalken ute på Slussbron inför Stålbyggnadsdagen 2020.

Markus Glaas, årets mottagare av Silverbalken

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträ...

Läs mer
Vinnande förslaget: järnvägsbron Kinetik (bilden är en illustraton).

Så ska nya Oxbergsbroarna se ut

En snedstagsbro i svartstål med svängd siluett som samspelar med kulturmiljön. Det...

Läs mer
Trafikanalys granskning av underlag och processer för infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de kommande åren visar att förslaget i stort följer regeringens direktiv för uppdraget, men att det finns vissa brister som bör uppmärksammas.

Brist på tydlighet och transparens i underlagen för planerade infrastrukturprojekt

Myndigheten Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som...

Läs mer
Regiontåg i Västra Götaland.

Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur

Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart...

Läs mer
Göta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner till upprustningen av Göta kanal

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som AB Göta kanalbolag och...

Läs mer

Skanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department...

Läs mer


Flexibla parkeringskrav för nybyggda bostäder

I Malmös nya policy för mobilitet och parkering blir kravet på bilparkering vid...

Läs mer
Svevia bygger bro i Hagastaden.

Svevia bygger bro i Hagastaden

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor ska Svevia bygga förbindelsen mellan...

Läs mer
Visionsbild över Västerport (bilden är en illustration).

Västerport – ny stadsdel i Varberg

500 bostäder ett nytt hotell och framför allt nya mötesplatser i ett unikt läge...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se