Flexibla parkeringskrav för nybyggda bostäder


2020-09-12

Bild: Malmö Stad

I Malmös nya policy för mobilitet och parkering blir kravet på bilparkering vid bostäder flexibla. Det ger mer plats till cyklar och grönområden och kan leda till ökat bostadsbyggande.

Det ska vara enkelt för alla Malmöbor att ta sig till och från hemmet, oavsett trafikslag. God tillgång till cykelpool, bilpool och kollektivtrafiklösningar uppmuntras, samtidigt som det finns en förståelse för bilens roll i samhället. I centrala delar av Malmö där tillgången på kollektivtrafik är mycket god finns det möjlighet för byggföretagen att skapa en relativt låg andel parkeringar om man samtidigt satsar på mobilitetsåtgärder. Det kan det innebära sänkta byggkostnader som i sin tur kan stimulera bostadsbyggandet.

Nytt är också att bilägare i behov av en parkeringsplats i högre grad själva ska stå för parkeringskostnaderna istället för att den blir en del av bostadens månadsavgift eller hyra. Här ska parkeringshus och garage användas framför allmän platsmark för att skapa ytor åt cyklar, kollektivtrafik och grönska. Samtidigt blir kommunala parkeringshus till mobilitetshus för att möta framtidens behov. I mobilitetshusen ska det finnas eldrivna bilar, mopeder och cyklar för uthyrning samt möjlighet att hämta och lämna varor och paket.

– När Malmö växer måste vi hitta nya sätt att samsas om stadens utrymme och se till att alla får vara med på samma villkor oavsett hur man tar sig fram. Bilen är för många inte längre det självklara transportmedlet och det öppnar upp för givna lösningar för cyklar och kollektivtrafik men också för mer innovativa idéer i form av mobilitetshus, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

– I denna parkeringspolicy, som gäller för nybyggnation, har vi hittat en bra balans mellan nya, flexibla mobilitetslösningar och respekten för att Malmöborna ibland behöver använda sin bil för att få ihop sitt livspussel, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och miljö.Källa: Malmö Stad


Skriv utGöta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.
Göta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner till upprustningen av Göta kanal

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som AB Göta kanalbolag och ägaren, staten, fattat beslut om att genomföra åren 2016-2020. Det är de mest...

Läs mer

Skanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department...

Läs mer


Flexibla parkeringskrav för nybyggda bostäder

I Malmös nya policy för mobilitet och parkering blir kravet på bilparkering vid...

Läs mer
Svevia bygger bro i Hagastaden.

Svevia bygger bro i Hagastaden

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor ska Svevia bygga förbindelsen mellan...

Läs mer
Visionsbild över Västerport (bilden är en illustration).

Västerport – ny stadsdel i Varberg

500 bostäder ett nytt hotell och framför allt nya mötesplatser i ett unikt läge...

Läs mer
Skiss över inre hamnen (bilden är en illustration).

NCC fortsätter att bygga Inre hamnen i Norrköping

NCC har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att bygga en 700 meter lång kaj i...

Läs mer


Skanska tar innovativa steg på väg mot klimatneutral asfalt

En helt klimatneutral asfalt kan låta orealistiskt. Men nyligen lade Skanska sin nya asfalt...

Läs mer
Britt Almqvist, VD och expert, och Samuel Raitio, ansvarig teknikområde arkitektur.

Ahlqvist & Almkvist Arkitekter utformar nya stationerna i Sundbyberg och Huvudsta

Idag är Sundbyberg en av Stockholms mest trafikerade stationer och varje dag passerar...

Läs mer
Visionsbild över hur bron kan komma att se ut (bilden är en illustration).

Skanska bygger ny bro i Norge för 800 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med norska Vegvesenet om byggnationen av en ny bro i Trondheim, Norge....

Läs mer
Väg 50 i Ludvika.

NCC bygger om riksväg 50 för ökad trafiksäkerhet i Ludvika

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att utveckla och bygga om riksväg 50 i Ludvika...

Läs mer
Ett kontorskvarter i Kista ska förvandlas till stadskvarter.

COWI utreder trafikkonsekvenserna när kontorskvarter blir stadskvarter

Stockholms stad har inlett arbetet att förvandla ett kontorskvarter i Kista till stadskvarter....

Läs mer

Skanska bygger ny motorvägskorsning i Florida, USA för cirka 615 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation(FDOT) om att utveckla och bygga...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se