Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn invigd


2020-05-27

Under invigningen medverkade Pernilla Logren, projektledare för Norrtälje Hamn, Bino Drummond (M) och Ulrika Falk (S). Presschef Lars Lindberger ledde den digitala invigningen som livesändes på Norrtälje kommuns Facebooksida.
Bild: Hans Logren
Under invigningen medverkade Pernilla Logren, projektledare för Norrtälje Hamn, Bino Drummond (M) och Ulrika Falk (S). Presschef Lars Lindberger ledde den digitala invigningen som livesändes på Norrtälje kommuns Facebooksida.

Ett långt promenadstråk med ett stort torg och ett havsnära bryggdäck i Norrtälje Hamn är nu färdigt och öppet för allmänheten. På måndagen invigdes Hamnpromenaden genom bandklippning av Bino Drummond (M) och Ulrika Falk (S).

– Det är fantastiskt att se att verkligheten överträffar visionsbilderna. Idag inviger vi 200 meter till av kajen. Med ett övre promenadstråk och ett nedre bryggdäck, säger Pernilla Logren, projektledare för Norrtälje Hamn.

Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande (KSO), beskriver Norrtälje Hamn som ett arv, som många beslutsfattare innan honom varit med och påverkat.

– Det här är något vi har varit väldigt politiskt överens om, att vi vill utveckla staden och se Norrtälje växa. Norrtälje Hamn skapar möjligheter att bo men framför allt möjligheter för alla kommuninvånare och besökare att ta del av och uppleva något nytt i staden.


Naturlig mötesplats
Ulrika Falk (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande och tidigare KSO tror att Hamnpromenaden blir en uppskattad plats.

–Jag tror att det blir en naturlig mötesplats men också ett av all de fina stråken vi har i vår stad. Vi ser redan nu att det växt fram fina restaurangverksamheter.

– Vi utvecklar Norrtälje Hamn tillsammans, kommunen skulle aldrig lyckas med det här om det inte fanns aktörer som vill investera i hamnen och framför allt människor som vill flytta hit och bo här, säger Ulrika Falk.


Skärgården och staden
Sydväst arkitektur och landskap, som vann tävlingen om Norrtälje Hamns offentliga rum för några år sedan, ligger bakom gestaltningsidén. Temat i området är skärgård – och att ta in skärgården i staden. De olika delarna av promenaden inspireras av innerskärgård, mellanskärgård och ytterskärgård.

Den nu färdigställda delen är mellanskärgård. Det ser man bland annat på växtligheten med skärgårdsliknande arter, träd, låga buskar och marktäckande perenner. Temat förändras successivt från Sjötullstorget till de yttre klipporna. De växter som trivs tar över och utvecklas efter platsens unika förutsättningar.


Plats för vila och aktivitet
Längs kajen finns klippor som fyller flera funktioner, utöver gestaltningsidén som för tankarna till skärgård, tar klipporna upp höjdskillnaderna mellan det lägre däcket och den övre Hamnpromenaden. Det lägre däcket döljer också en dagvattenreningsanläggning och så skapar de plats för plantering. Det stora trätorget är en plats tänkt för avkoppling och aktiviteter.

– Man kan använda trädäcket på många olika sätt, sola, vila, hänga, dansa, leka och ha olika former av evenemang, säger Pernilla Logren.

I och med invigningen den 25 maj öppnades även ett tillfälligt promenadstråk upp som gör att man kan ta sig från Norrtälje Hamn bort till Port Arthur, stråket kommer att hålla öppet till och med augusti. Turbåtarna kommer också som vanligt att gå längst ut på kajen i sommar.


Nästa år öppnar bron
Bygget av gång- och cykelbron, Havslänken, är i full gång. Bron som binder samman området med Societetsparken planeras att öppna våren 2021. Nyligen har politiken tagit investeringsbeslut som gör att man kan gå vidare med den tredje och sista etappen i hamnen. Hela projektet beräknas vara i hamn omkring år 2030.Källa: Norrtälje kommun


Skriv utRickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.
Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

Serafim Fastigheter förvärvar i Sollentuna

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheten Sollentuna Elfenbenet 1. Fastigheten ligger i Edsbergs industriområde i Sollentuna och innefattar främst...

Läs mer


Skanska bygger järnväg i Vestfold, Norge för cirka 330 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Sa.Pi. NOR om markarbeten på den norra delen av en ny jä...

Läs mer
Svevia renoverar vägen mellan Skarvsjöby och Storuman för en bättre trafiksäkerhet på sträckan.

Svevia förbättrar trafiksäkerheten på E45 mellan Skarvsjöby och Storuman

Sträckan som är 14 kilometer lång är rejält nedsliten och ska under...

Läs mer


Sweco skriver ramavtal med Trafikverket om utredningar av buller och ljudkvalitet

Två miljoner svenskar utsätts dagligen för trafikbuller vid sina bostäder...

Läs mer
Foto över hur området kring Sjögräsgatan i Lomma ser ut idag.

Byggstart vid Sjögräsgatan

Under vecka 25 startar arbetena med att omgestalta Sjögräsgatan och skapa en säkrare...

Läs mer
Inne i  LaGuardia.

Skanska når milstolpe på flygplatsen LaGuardia – bolagets största projekt någonsin

Skanska har färdigställt och öppnat den nya ankomst- och avgångshallen...

Läs mer


Peab Asfalt belägger start- och landningsbanan på F17 i Kallinge

Peab Asfalt har vunnit entreprenaden med Fortifikationsverket om att fräsa och lägga ny...

Läs mer
Visionsbild över en av de kommande entréerna till den nya tunnelbanelinjen.

Grönt ljus för tunnelbanans gula linje

Efter två års förhandlingar och tre års väntan har järnvä...

Läs mer
Varbergstunneln.

VSM lastar ur Varbergstunneln

Trafikverket bygger ut Västkustbanan från Göteborg till Lund med dubbelspår...

Läs mer
Vy från Pyttebron.

Ny utredning ska ge vägledning inför framtida beslut om Pyttebron

Kan Pyttebron flyttas och återanvändas? I det pågående arbetet med att ta...

Läs mer
Foto (t.h.): The Forest, Allessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardere, Luigi Pardo Architetti.

Gasellföretaget brandsäkrar världsutställningen i Dubai

Vem trodde för 30 år sedan att trä skulle vara ett vanligt förekommande...

Läs mer
Halvvarm beläggning.

Peab Asfalt stärker sin position i Västerbotten

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se