Klartecken för ny gång- och cykelbro i Sunne


2019-08-16

Mikael Persson, samhällsplanerare, Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande, vid platsen där den nya gång- och cykelbron över Frykensundet ska byggas.
Bild: Sunne kommun
Mikael Persson, samhällsplanerare, Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande, vid platsen där den nya gång- och cykelbron över Frykensundet ska byggas.

I vinter påbörjas bygget av den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i centrala Sunne, från Strandvägen över till Torvnäsområdet.
– Det tar ungefär ett år att få bron färdig, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

Detaljplanen för en ny gång- och cykelbro över Frykensundet gjordes 2013. Mark- och miljödomstolen har haft ärendet hos sig sedan 2016. I juli i år beslutade domstolen att ge Sunne kommun tillstånd att bygga bron enligt miljöbalken.

– Hela processen har tagit lång tid. Sunne växer och det är fint att vi nu får möjlighet att bygga ihop bostadsområdena Torvnäs och Solbacka med den västra sidan av sundet. Det blir närmare till centrum, järnvägsstationen, Kolsnäs och Sundsbergsområdet som exempel, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Sunne.

Gång- och cykelbron ska förhoppningsvis avlasta den hårt trafikerade Sundsbron.

– Vi hoppas att bron – som gör att de centrala delarna av Sunne blir så mycket närmare – inbjuder till att gå eller ta cykeln istället för bilen. Långsiktigt är vår intention att förbättra både naturmiljö, trafikmiljö och hälsa. Om färre väljer bilen kan vi minska luftföroreningarna i centrala Sunne, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

När det gäller brons utformning står följande i detaljplanen: ”med tanke på landskapsbilden, både från vattnet sett och från stränderna, och med tanke på det centrala läget, är det betydelsefullt att omsorg läggs på brons utformning, t.ex i fråga om färgsättning och materialval, räcken och annan detaljering”.

– I dagsläget finns ingen exakt ritning eller bild på bron, men det blir en bågbro. Projekteringen har väntat in beslutet från Mark- och miljödomstolen, säger Mikael Persson.

I detaljplanen finns förslag på att bron ska utformas som en så kallad samverkansbro med en bärande konstruktion av betong och stål. Tanken är att bygga den med tre spann, med två stöd i vattnet, och med en seglingsbar fri höjd på +66,7 meter - 4,4 meter över vattenytan.

– Den fria höjden är satt med tanke på båttrafiken och är densamma som Bryggarebrons längre norrut.

Ramperna bör av tillgänglighetsskäl inte ha en brantare lutning än 5 %. För att komma upp i den seglingsfria höjden utan att påfarten till bron blir för brant föreslås ramperna, på båda sidor, bli svängda. På den östra sidan föreslås rampen svänga så att bron möter upp den befintliga gång- och cykelvägen och Nordenssonsvägen. Bron ska byggas tillräckligt bred och stabil för att kunna vara reservväg för utryckningsfordon som till exempel ambulans eller ett räddningsfordon.

Hela gång- och cykelvägnätet i Sunne är under utbyggnad och den nya gång- och cykelbron blir en viktig länk. Strandområdena på både östra och västra sidan Frykensundet har också betydelse som tätortsnära rekreationsområden.

– Den nya bron är en del i den utveckling och omvandling till Sunne 2.0 som pågår, säger Gunilla Ingemyr och Tobias Eriksson.Källa: Sunne kommun


Skriv utIllustration, skiss över den nya bron.
Illustration, skiss över den nya bron.

Byggstart för öppningsbar bro över Fyrisån

För att avlasta centrala staden från trafik kommer Uppsala kommun att anlägga en ny öppningsbar bro över Fyrisån i Kungsängsesplanadens förlängning...

Läs mer
Illustration över den nya bron som ska gå över Potomac-floden.

Skanska bygger ny bro över Potomac-floden – kontrakt värde nästan 3 miljarder

Skanska har, som del av ett joint venture med Corman Kokosing Construction Company och McLean...

Läs mer
Alexander Torin (M), kommunalråd, och Henrik Lander(C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, flyttade bilarna från Hamngatan till Vikenförbindelsen under pressträffen.

Byggnationen igång för Vikenförbindelsen

Vikenförbindelsen ska leda bort trafiken från stadskärnan och underlätta det...

Läs mer
Volvo P8820D ABG asfaltläggare.

Volvos nya P8820D ABG asfaltläggare kombinerar storlek och flexibilitet

Den nya D-seriemodellen från Volvo Construction Equipment har en ny konstruktion och nya...

Läs mer
Illustration över Citygate vid ullevimotet.

Derome och Skanska gör hållbar logistiklösning

En lösning som ger färre transporter och effektivare vardag för hantverkarna kanske...

Läs mer
Sweco ansvarar för projekteringen vid upprustningen av Tingstadstunneln.

Sweco ansvarar för projekteringen vid upprustningen av Tingstadstunneln

Trafikverket har utsett Sweco som leverantör i samband med upprustningen av Tingstadstunneln,...

Läs mer


Norconsult lyfts som en av Stockholms främsta leverantörer

I veckan kunde Norconsult fira ett förnyat förtroende från Exploateringskontoret...

Läs mer
I Vänershamn lastas modulerna på de första tågvagnarna som ska transportera nya undervisningslokaler till Luleå Universitet.

Modultransporter med tåg minskar Expandias utsläpp

I fortsättningen kommer Expandia att transportera delar av sin modulflotta med tåg....

Läs mer
KONE levererar framtidens hissar, rulltrappor och rullband till Köpenhamns nya tunnelbana Cityringen.

AI säkrar flödet i Köpenhamns nya tunnelbana Cityringen

Danmarks nya tunnelbanelinje Metro Cityringen invigdes med pompa och ståt i slutet av...

Läs mer
Trafikplats Vega i Haninge

BIM-modellering sparade in ÄTOR och gav viktiga erfarenheter

Ett av Trafikverkets första stora ritningsfria pilotprojekt, trafikplats Vega i Haninge, stod...

Läs mer

Skanska moderniserar tjeckisk motorväg

Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat om att uppgradera 14...

Läs mer
Øresundsbrons anläggningsdirektör Bengt Hergart drar ett första penseldrag från den specialbyggda målningsplattformen.

Första penseldraget med miljövänlig vattenbaserad färg – i 13 år långt måleriprojekt

Första penseldraget har dragits från Øresundsbrons specialbyggda må...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se