Många arbeten i Stockholmstrafiken i sommar


2020-05-27

Bild: Mikael Ullén

Sommaren är högsäsong för trafikarbeten. Det beror på att det är gynnsamt att arbeta i sommarvädret och att det är färre som reser och mindre trafik. För att arbetena ska påverka resenärer och trafikanter så lite som möjligt samverkar aktörerna inom Stockholmstrafiken.

Som tidigare år utförs många arbeten i sommar som påverkar spår- och vägtrafiken i Stockholm. Det är flera aktörer som är delaktiga: Trafikverket, Stockholms stad, Nacka kommun, Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana och Solna stad. Arbetena görs för att förbättra kapaciteten i Stockholmstrafiken. För att minska påverkan på trafiken samordnas planering och tidplaner, men på grund av coronaviruset ser den här sommaren annorlunda ut. Planerade arbeten kan komma att ändras och det är viktigt att trafikanter och resenärer följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer samt är extra uppmärksamma på aktuell trafikinformation i år.

Ett av de planerade spårarbetena som Trafikverket genomför är utbyggnaden av Mälarbanan. Under sommaren arbetar man på sträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Trafikverket fortsätter också upprustningen av Getingmidjan, spåren mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Det blir den tredje och sista sommaren med arbeten på Getingmidjan. Även på vägarna utför Trafikverket viktiga arbeten. Bland annat arbetar man på Skurubron, och på E18 byggs nya bussfiler mellan Stocksund och Arninge.

­– När vi nu genomför upprustningen på spåren mellan Stockholm Central och Stockholms södra innebär det, som tidigare somrar, att man måste ta pendeltåget till Flemingsberg eller Stockholms södra och byta där. Spåren är de mest trafikerade i hela landet och upprustningen ska bidra till en punktligare tågtrafik. Vi har även arbeten i norra delen av staden, som ska ge ökad tillgänglighet. Det är bland annat arbeten med Arninge station, i anknytning till Roslagsbanan. Det gör att vi leder om trafiken på E18 i höjd med trafikplats Arninge, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Även i sommar fortsätter Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana med utbyggnaden av Blå linje till Nacka och Söderort.

– Utbyggnaden av tunnelbanan börjar i år märkas på en rad platser när vi bygger arbetstunnlar. Det sker bland annat i Sickla, Järla och vid Skvaltans trafikplats i Nacka, och där blir det kortare avstängningar av trafik vid sprängningar. säger Martin Hellgren, avdelningschef på Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Stockholms stad förbättrar framkomligheten för gående och cyklister genom arbetet på Torsgatan, som ska ge nya säkrare cykelbanor och även bredare trottoarer, nya träd och sittplatser på flera platser på sträckan. Inne i centrala Stockholm är även Malmskillnadsgatan och bron över Hamngatan avstängd för renovering. Betongkonstruktionerna under Malmskillnadsgatan och bron rustas upp, samtidigt sker en satsning på ny gestaltning av gatumiljön. I höjd med Västberga industriområde utför staden trafiksäkerhetshöjande åtgärder, då man ska bygga en ny cirkulationsplats vid korsningen Elektravägen och Västbergavägen.

– I och med dessa arbeten förbättrar vi framkomligheten, ökar trafiksäkerheten och skapar en trevligare stad. När det byggs så mycket är det extra viktigt att minimera störningarna genom bra koordinering med andra aktörer i staden, säger Stockholms stads trafikdirektör Gunilla Glantz.

Nacka växer och utvecklas. Flera stadsbyggnadsprojekt pågår runt om i kommunen, likaså utbyggnaden av Blå linje till Nacka och bygget av nya Skurubron. I ett växande Nacka är trafiksäkerhetsåtgärder och ökad framkomlighet också viktiga delar. Under sommaren påverkas bland annat Sickla industriväg som byggs om till en modern stadsgata och Mensättravägen i Orminge som kommer ett steg närmre den planerade lokalgata som ännu tydligare förbinder Orminges olika delar med varandra.

– Nu börjar det verkligen märkas att det byggs runt om i Nacka. Vid sidan av bygget av tunnelbana och nya Skurubron, så påverkas trafiken av arbetena på Mensättravägen och Sickla industriväg. Då många projekt pågår parallellt lägger vi fokus på samordning mellan projekten för att minimera trafikstörningarna och hitta bästa möjliga lösningar under byggtiden, säger Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun.Källa: Trafikverket


Skriv utRickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.
Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

Serafim Fastigheter förvärvar i Sollentuna

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheten Sollentuna Elfenbenet 1. Fastigheten ligger i Edsbergs industriområde i Sollentuna och innefattar främst...

Läs mer


Skanska bygger järnväg i Vestfold, Norge för cirka 330 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Sa.Pi. NOR om markarbeten på den norra delen av en ny jä...

Läs mer
Svevia renoverar vägen mellan Skarvsjöby och Storuman för en bättre trafiksäkerhet på sträckan.

Svevia förbättrar trafiksäkerheten på E45 mellan Skarvsjöby och Storuman

Sträckan som är 14 kilometer lång är rejält nedsliten och ska under...

Läs mer


Sweco skriver ramavtal med Trafikverket om utredningar av buller och ljudkvalitet

Två miljoner svenskar utsätts dagligen för trafikbuller vid sina bostäder...

Läs mer
Foto över hur området kring Sjögräsgatan i Lomma ser ut idag.

Byggstart vid Sjögräsgatan

Under vecka 25 startar arbetena med att omgestalta Sjögräsgatan och skapa en säkrare...

Läs mer
Inne i  LaGuardia.

Skanska når milstolpe på flygplatsen LaGuardia – bolagets största projekt någonsin

Skanska har färdigställt och öppnat den nya ankomst- och avgångshallen...

Läs mer


Peab Asfalt belägger start- och landningsbanan på F17 i Kallinge

Peab Asfalt har vunnit entreprenaden med Fortifikationsverket om att fräsa och lägga ny...

Läs mer
Visionsbild över en av de kommande entréerna till den nya tunnelbanelinjen.

Grönt ljus för tunnelbanans gula linje

Efter två års förhandlingar och tre års väntan har järnvä...

Läs mer
Varbergstunneln.

VSM lastar ur Varbergstunneln

Trafikverket bygger ut Västkustbanan från Göteborg till Lund med dubbelspår...

Läs mer
Vy från Pyttebron.

Ny utredning ska ge vägledning inför framtida beslut om Pyttebron

Kan Pyttebron flyttas och återanvändas? I det pågående arbetet med att ta...

Läs mer
Foto (t.h.): The Forest, Allessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardere, Luigi Pardo Architetti.

Gasellföretaget brandsäkrar världsutställningen i Dubai

Vem trodde för 30 år sedan att trä skulle vara ett vanligt förekommande...

Läs mer
Halvvarm beläggning.

Peab Asfalt stärker sin position i Västerbotten

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se