NCC bygger om riksväg 50 för ökad trafiksäkerhet i Ludvika


2020-08-20

Väg 50 i Ludvika.
Bild: Trafikverket
Väg 50 i Ludvika.

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att utveckla och bygga om riksväg 50 i Ludvika för ökad säkerhet och bättre trafikflöden genom staden. Uppdraget är en totalentreprenad och uppgår till cirka 240 miljoner kronor.

Ombyggnaden sker för att skapa en bättre trafiksituation i Ludvika och är viktig för att tillgodose de olika trafikbehoven som finns i staden. Den nya genomfarten kommer förbättra möjligheten till arbetspendling och underlätta för näringslivets transporter.

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad som omfattar om- och nybyggnad av 4,2 kilometer av riksväg 50 genom Ludvika samt tre nya cirkulationsplatser längs sträckan. I uppdraget ingår även att bygga tre gång- och cykelbroar samt förbättra området runt Ludvika resecentrum med bland annat plattläggningar och nya ytskikt.  

– NCC har lång erfarenhet av att bygga säkra vägar och vi ser fram emot att få starta uppdraget. Projektet planeras för att i möjligaste mån minimera störningarna under byggtiden och för att arbetsmiljön ska vara trafiksäker för våra medarbetare och för allmänheten, säger Jonas Björnbom, produktionschef NCC Infrastructure.

Trafikverket har klimatkrav på nya projekt som överstiger 50 miljoner kronor. I projektet ska därför klimatpåverkan minskas med minst 15 procent jämfört med klimatpåverkan från projektet om det genomförts år 2015.

– De särskilda miljökraven gör att vi får möjlighet att arbeta med innovativa lösningar och våra hållbara produkter. Till exempel kommer asfaltsbeläggningen från asfaltverk som drivs av förnybart drivmedel, säger Jonas Björnbom.

Planering och projektering av arbetet inleds omgående. Byggnationen inleds under hösten 2020 och väntas vara klar hösten 2023.

Uppdraget är värt cirka 240 miljoner kronor och orderregistreras i tredje kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.Källa: NCC


Skriv utVinnande förslaget: järnvägsbron Kinetik (bilden är en illustraton).
Vinnande förslaget: järnvägsbron Kinetik (bilden är en illustraton).

Så ska nya Oxbergsbroarna se ut

En snedstagsbro i svartstål med svängd siluett som samspelar med kulturmiljön. Det blev det vinnande förslaget till utformning av den nya järnvägsbron och vägbron...

Läs mer
Trafikanalys granskning av underlag och processer för infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de kommande åren visar att förslaget i stort följer regeringens direktiv för uppdraget, men att det finns vissa brister som bör uppmärksammas.

Brist på tydlighet och transparens i underlagen för planerade infrastrukturprojekt

Myndigheten Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som...

Läs mer
Regiontåg i Västra Götaland.

Boende nära stora byggprojekt är mer positiva till infrastruktur

Många infrastrukturprojekt har genomförts de senaste åren och nya planeras ta fart...

Läs mer
Göta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner till upprustningen av Göta kanal

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som AB Göta kanalbolag och...

Läs mer

Skanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department...

Läs mer


Flexibla parkeringskrav för nybyggda bostäder

I Malmös nya policy för mobilitet och parkering blir kravet på bilparkering vid...

Läs mer
Svevia bygger bro i Hagastaden.

Svevia bygger bro i Hagastaden

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor ska Svevia bygga förbindelsen mellan...

Läs mer
Visionsbild över Västerport (bilden är en illustration).

Västerport – ny stadsdel i Varberg

500 bostäder ett nytt hotell och framför allt nya mötesplatser i ett unikt läge...

Läs mer
Skiss över inre hamnen (bilden är en illustration).

NCC fortsätter att bygga Inre hamnen i Norrköping

NCC har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att bygga en 700 meter lång kaj i...

Läs mer


Skanska tar innovativa steg på väg mot klimatneutral asfalt

En helt klimatneutral asfalt kan låta orealistiskt. Men nyligen lade Skanska sin nya asfalt...

Läs mer
Britt Almqvist, VD och expert, och Samuel Raitio, ansvarig teknikområde arkitektur.

Ahlqvist & Almkvist Arkitekter utformar nya stationerna i Sundbyberg och Huvudsta

Idag är Sundbyberg en av Stockholms mest trafikerade stationer och varje dag passerar...

Läs mer
Visionsbild över hur bron kan komma att se ut (bilden är en illustration).

Skanska bygger ny bro i Norge för 800 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med norska Vegvesenet om byggnationen av en ny bro i Trondheim, Norge....

Läs mer


Mest lästa
Corroventa

Stream bim

Pretec


Hyrex

Finnfoam

nils malmgren ab

Robota
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se