Ny utredning ska ge vägledning inför framtida beslut om Pyttebron


2020-06-03

Vy från Pyttebron.
Bild: Ängelholm kommun
Vy från Pyttebron.

Kan Pyttebron flyttas och återanvändas? I det pågående arbetet med att ta fram en detaljplan för Klippanvägens förlängning har en intern utredning nu undersökt olika framtidsscenarier för Pyttebron.


Inom ramen för Ängelholmspaketet och Klippanvägens förlängning pågår just nu planläggningen för en bilväg utmed sträckan där Pyttebron ligger idag. Det innebär att Pyttebron som är en gång- och cykelbro inte går att behålla på befintlig plats. Detta har aktualiserat frågan om hur den befintliga bron ska hanteras. Det är den politiska styrgruppen för trafikutveckling som beställt utredningen för att få ett faktabaserat underlag som stöd inför framtida beslut. I utredningen beskrivs översiktligt möjligheterna till återanvändning av bron.

– Vi har efterfrågat den här rapporten för att vi inser att vi närmar oss tidpunkten när vi måste ta ställning till hur den befintliga Pyttebron ska hanteras för att inte stoppa upp projektet kring Klippanvägens förlängning, säger styrgruppens ordförande Robin Holmberg (M). Det här är en komplex fråga som berör många delar; tekniska hinder och möjligheter, om en flytt av bron är ekonomiskt försvarbar men också om människors känslor för bron.


Flytta en bro via Rönne å
Bron kan antingen hanteras i sin helhet eller plockas ner i delar, vilket ställer olika krav på lösningar. Om bron ska flyttas hel och intakt, behöver den lyftas. Att lyfta broar är möjligt, men för att vara säker på att Pyttebron klarar ett lyft måste en fördjupad utredning göras.

För att lyfta en bro krävs en större kran. Om bron ska lyftas från vattensidan behövs pråmar och om bron ska transporteras längs Rönne å är detta beroende av att vattendjupet är tillräckligt samt att det är tillräckligt utrymme under de broar som ska passeras för både bro och pråm.

– Vattendjupet kan variera kraftigt i Rönne å beroende på årstid och väderläge, och det är osäkert om det över huvud taget är möjligt att transportera bron längs ån, säger Henrik Bertheden, projektchef i Ängelholms kommun och ansvarig för brorapporten. För att vi ska kunna svara säkert på om det är möjligt, behöver vi studera det här noga tillsammans med företag som är specialiserade på den här typen av transporter, säger Henrik Bertheden.


Flytta bron från land
Att lyfta Pyttebron från landsidan kräver en tillräckligt stor och hård yta där en lyftkran kan stå. Det behövs också tillräckligt utrymme i luften för att hantera brolyftet utan att påverka befintliga fastigheter, byggnader, skyddsvärda träd.

– Att transportera en sådan brokonstruktion med hänsyn till längd och vikt kräver både specialfordon och en väg som tillåter detta. Vår bedömning är att utrymmet och den typ av vägar som krävs inte finns i området kring Pyttebron i dagsläget. Men frågan behöver utredas vidare för att få ett definitivt svar, säger Henrik Bertheden.


Alternativ användning
För att definitivt kunna svara på frågan om bron kan hanteras och användas på annan plats, krävs ytterligare utredningar som undersöker skicket på bron och på möjligheterna att lyfta och transportera den. Om det visar sig att det är möjligt att både lyfta och transportera Pyttebron, skulle den eventuellt kunna återanvändas på annan plats längs Rönne å, enligt rapporten. Om det däremot visar sig omöjligt, skulle ett alternativ vara att använda hela eller delar av bron i ett helt annat sammanhang. Detta är dock inte något som undersökts.

– När vi nu har fått den här översiktliga rapporten kommer vi i den politiska styrgruppen att gå tillbaka till våra partier för att diskutera de olika alternativen. Vi måste ställa oss frågan vad det är värt att bevara bron i relation till bland annat kostnaderna. Vår ambition är att kunna fatta beslut under slutet av sommaren, säger Robin Holmberg.Källa: Ängelholms kommun


Skriv utSkanska bygger ny motorvägskorsning i Florida, USA för cirka 615 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation(FDOT) om att utveckla och bygga en ny större motorvägskorsning vid State Road 557 som är en del av Interstate 4...

Läs mer


Peab vill se bättre förutsättningar att skydda sina vägarbetare

Peab satsar på en mängd förebyggande åtgärder för att skydda...

Läs mer


Peab Asfalt vinner kontrakt i Hallstahammars kommun

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen och kommer att utföra underhållsbeläggningar i...

Läs mer
Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

Serafim Fastigheter förvärvar i Sollentuna

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheten Sollentuna Elfenbenet 1....

Läs mer


Skanska bygger järnväg i Vestfold, Norge för cirka 330 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Sa.Pi. NOR om markarbeten på den norra delen av en ny jä...

Läs mer
Svevia renoverar vägen mellan Skarvsjöby och Storuman för en bättre trafiksäkerhet på sträckan.

Svevia förbättrar trafiksäkerheten på E45 mellan Skarvsjöby och Storuman

Sträckan som är 14 kilometer lång är rejält nedsliten och ska under...

Läs mer


Sweco skriver ramavtal med Trafikverket om utredningar av buller och ljudkvalitet

Två miljoner svenskar utsätts dagligen för trafikbuller vid sina bostäder...

Läs mer
Foto över hur området kring Sjögräsgatan i Lomma ser ut idag.

Byggstart vid Sjögräsgatan

Under vecka 25 startar arbetena med att omgestalta Sjögräsgatan och skapa en säkrare...

Läs mer
Inne i  LaGuardia.

Skanska når milstolpe på flygplatsen LaGuardia – bolagets största projekt någonsin

Skanska har färdigställt och öppnat den nya ankomst- och avgångshallen...

Läs mer


Peab Asfalt belägger start- och landningsbanan på F17 i Kallinge

Peab Asfalt har vunnit entreprenaden med Fortifikationsverket om att fräsa och lägga ny...

Läs mer
Visionsbild över en av de kommande entréerna till den nya tunnelbanelinjen.

Grönt ljus för tunnelbanans gula linje

Efter två års förhandlingar och tre års väntan har järnvä...

Läs mer
Varbergstunneln.

VSM lastar ur Varbergstunneln

Trafikverket bygger ut Västkustbanan från Göteborg till Lund med dubbelspår...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se