OIanders torg och Broparken i Getinge rustas upp


2019-05-31

Så här kommer Olanders torg och Broparken att se ut efter upprustningen.
Bild: Halmstads kommun
Så här kommer Olanders torg och Broparken att se ut efter upprustningen.

Nya träd, planteringar och gångstråk. Balanslina, studsmatta och ljudkonstverk. Och så en ny gång- och cykelväg samt busshållplats på det. Nu rustar Halmstads kommun upp Olanders torg och Broparken i Getinge. Projektet planeras vara färdigt i höst.

Sedan ett par år tillbaka har det funnits önskemål om en upprustning av Olanders torg i Getinge. Nu är det dags. Markarbetena är redan påbörjade och går allt enligt planerna kommer Getingeborna att kunna njuta av det nya torget från och med i höst.

– Det här känns jättebra! Vår förhoppning är att knyta samman Olanders torg och Broparken till en helhet och att skapa en gemensam offentlig plats där alla känner sig välkomna, oavsett ålder. Under byggtiden blir det eventuellt lite stökigt för de boende och verksamma runt omkring, men jag hoppas att alla ska ha överseende med detta och att man ser fram emot att platsen rustas upp och blir fin, säger Sofia Erlöv, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Under förra hösten hölls det två dialogtillfällen där Getingeborna fick lämna sina förslag på och önskemål om hur de ville att det nya torget skulle utformas. Det ena tillfället var på samhällsbyggnadsföreningens medlemsmöte och det andra med barnen på Getingeskolan.

– Då framkom det bland annat att man önskade lekinslag och mer belysning. Det nya torget kommer att få förbättrad belysning, både på den stora torgytan men även i form av effektbelysning av utvalda träd i parken. Det kommer även att byggas lekfulla inslag som balanslina och studsmatta. Vi hoppas att Getingeborna blir nöjd med sin nya mötesplats, säger Sofia Erlöv.

Konstinstallationen som ska anläggas på Olanders torg har också lekfulla inslag. Det är ett ljudkonstverk som består av fem belysningsstolpar som kommer att ge ifrån sig olika toner när man ställer sig under dem (aktiveras enbart under dagtid). Installationen heter Kvintcirkel och är skapad av Ann-Louise Liljedahl.

I både parken och torget kommer det att planteras nya träd. Broparken kommer även att få ett nytt gångstråk med sittplatser där man kan slå sig ned för att blicka ut över Suseån. Den befintliga planteringen längs med Fabriksleden kommer att gallras ut men ändå behållas som fortsatt avskärmning mot vägen.


Busshållplatser och ny gång- och cykelväg
Det ska bli lättare och säkrare för alla att ta sig till den nya mötesplatsen i Getinge. Därför byggs det två busshållplatser utmed Ekebergsvägen. Idag finns det inga busshållplatser här. Det byggs även ett väderskydd på sidan för torget, ett cykelskjul och utsmyckning med realtidsskyltar och stationsklocka.

Till detta kommer en helt ny gång- och cykelväg mellan Brogatan och Fabriksleden.
– Idag går det redan en gång- och cykelbana från söder fram till Brogatan på västra sidan av Ekebergsvägen. På den norra sidan av Fabriksleden går också en. Nu blir det säkrare att ta sig till torget och parken från alla håll, säger Sofia Erlöv.


Så finansieras projektet
Den totala projektbudgeten är 6 950 000 kronor, av dessa är 3 240 000 kronor från Boverket. Upprustningen av torget och parken kommer att gå på sex miljoner kronor (3 miljoner kronor av dessa är bidrag från Boverket), busshållplatserna kommer att kostra 470 000 kronor (Hallandstrafiken går in med medel för utrustning och inredning utöver denna summa) och den nya gång- och cykelvägen beräknas kosta 480 000 kronor varav 240 000 kronor är bidrag från Boverket.

I samband med att torget och parken rustas upp kommer Halmstads kommun att gräva ned två stora dagvattenledningar i Broparken för att på sikt kunna leda ut vattnet från Rävingebäcken till Suseån. Det är en del i arbetet med att klimatanpassa Getinge och minska risken för översvämningar.Källa: Halmstads kommun


Skriv utSvevia får ytterligare medel av SBUF, Svenska byggbranschens utvecklings fond, för projektledning av projektet \
Svevia får ytterligare medel av SBUF, Svenska byggbranschens utvecklings fond, för projektledning av projektet "Prognosstyrd dynamisk vägdrift". Projektet har väckt uppmärksamhet världen över för sin vision att med modern teknik som vägsensorer och uppkopplade bilar, lösa ett problem som hela branschen har. Något som i en framtid kan komma att förändra hela branschen för vägunderhåll.

Svevia får nya medel för innovationsprojekt

Projektet, som väckt intresse över hela världen, kan fortsätta utveckla metod och teknik under kommande två år. Svevia får ytterligare medel av SBUF,...

Läs mer


Nu börjar bygget av den efterlängtade Skurubron

För över ett sekel sedan, 1915 invigde den dåvarande kungen Hans Majestät...

Läs mer


Skanska vinner internationellt innovationspris för European Spallation Source

Det svenska bidraget, med Skanska i täten, vinner förstapris i den internationella...

Läs mer
Snelfietsrute i Nederländerna. Cykelstråk med hög standard och en av förebilderna för framtida supercykelstråk.

Supercykelstråk ska göra Skåne mer cykelvänligt

Ramboll har tagit fram ett koncept för supercykelstråk som ska leda in till större...

Läs mer


Ombyggnad påbörjas av trafikplats Fullerö och väg 290

Kommunstyrelsen har godkänt ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Uppsala kommun....

Läs mer
Ny bebyggelse sedd från Oskarsrogatan.

Stadskvarter byggs på tunnel med Mälarbanans utbyggnad

Ny bebyggelse planeras när delar av järnvägen förläggs i tunnel mellan...

Läs mer

Nytt samarbete skapar ny principlösning för lättklinker kring rörgravar


Leca, Europas ledande producent av lättklinker, tar tillsammans med Stockholm Vatten och...

Läs mer
Pågående tunnelarbete.

Förlängd byggtid och ökad kostnad för Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är ett komplext bygge som ska bli en av världens längsta...

Läs mer
Del av Halvors länk. Kommande Vikansmotet.

Peab bygger Halvors länk i Göteborg

Peab ska bygga Halvors länk, en ny tvärförbindelse på 1,3 kilometer mellan...

Läs mer
NCC bygger vidare på Östra länken.

NCC bygger fler delar av Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med att bygga ut vatten- och...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Med gröna stråk och plats för kultur blir Västerbron mer än transportlänk

I en ny vision för Västerbron, ett av Stockholms mest kända landmärken, visar...

Läs mer

RISE får europeiskt innovationspris för brandbekämpningssystem till vägtunnlar

Ett nytt brandbekämpningssystem till Norra länken, Förbifart Stockholm och Gö...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se