OIanders torg och Broparken i Getinge rustas upp


2019-05-31

Så här kommer Olanders torg och Broparken att se ut efter upprustningen.
Bild: Halmstads kommun
Så här kommer Olanders torg och Broparken att se ut efter upprustningen.

Nya träd, planteringar och gångstråk. Balanslina, studsmatta och ljudkonstverk. Och så en ny gång- och cykelväg samt busshållplats på det. Nu rustar Halmstads kommun upp Olanders torg och Broparken i Getinge. Projektet planeras vara färdigt i höst.

Sedan ett par år tillbaka har det funnits önskemål om en upprustning av Olanders torg i Getinge. Nu är det dags. Markarbetena är redan påbörjade och går allt enligt planerna kommer Getingeborna att kunna njuta av det nya torget från och med i höst.

– Det här känns jättebra! Vår förhoppning är att knyta samman Olanders torg och Broparken till en helhet och att skapa en gemensam offentlig plats där alla känner sig välkomna, oavsett ålder. Under byggtiden blir det eventuellt lite stökigt för de boende och verksamma runt omkring, men jag hoppas att alla ska ha överseende med detta och att man ser fram emot att platsen rustas upp och blir fin, säger Sofia Erlöv, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Under förra hösten hölls det två dialogtillfällen där Getingeborna fick lämna sina förslag på och önskemål om hur de ville att det nya torget skulle utformas. Det ena tillfället var på samhällsbyggnadsföreningens medlemsmöte och det andra med barnen på Getingeskolan.

– Då framkom det bland annat att man önskade lekinslag och mer belysning. Det nya torget kommer att få förbättrad belysning, både på den stora torgytan men även i form av effektbelysning av utvalda träd i parken. Det kommer även att byggas lekfulla inslag som balanslina och studsmatta. Vi hoppas att Getingeborna blir nöjd med sin nya mötesplats, säger Sofia Erlöv.

Konstinstallationen som ska anläggas på Olanders torg har också lekfulla inslag. Det är ett ljudkonstverk som består av fem belysningsstolpar som kommer att ge ifrån sig olika toner när man ställer sig under dem (aktiveras enbart under dagtid). Installationen heter Kvintcirkel och är skapad av Ann-Louise Liljedahl.

I både parken och torget kommer det att planteras nya träd. Broparken kommer även att få ett nytt gångstråk med sittplatser där man kan slå sig ned för att blicka ut över Suseån. Den befintliga planteringen längs med Fabriksleden kommer att gallras ut men ändå behållas som fortsatt avskärmning mot vägen.


Busshållplatser och ny gång- och cykelväg
Det ska bli lättare och säkrare för alla att ta sig till den nya mötesplatsen i Getinge. Därför byggs det två busshållplatser utmed Ekebergsvägen. Idag finns det inga busshållplatser här. Det byggs även ett väderskydd på sidan för torget, ett cykelskjul och utsmyckning med realtidsskyltar och stationsklocka.

Till detta kommer en helt ny gång- och cykelväg mellan Brogatan och Fabriksleden.
– Idag går det redan en gång- och cykelbana från söder fram till Brogatan på västra sidan av Ekebergsvägen. På den norra sidan av Fabriksleden går också en. Nu blir det säkrare att ta sig till torget och parken från alla håll, säger Sofia Erlöv.


Så finansieras projektet
Den totala projektbudgeten är 6 950 000 kronor, av dessa är 3 240 000 kronor från Boverket. Upprustningen av torget och parken kommer att gå på sex miljoner kronor (3 miljoner kronor av dessa är bidrag från Boverket), busshållplatserna kommer att kostra 470 000 kronor (Hallandstrafiken går in med medel för utrustning och inredning utöver denna summa) och den nya gång- och cykelvägen beräknas kosta 480 000 kronor varav 240 000 kronor är bidrag från Boverket.

I samband med att torget och parken rustas upp kommer Halmstads kommun att gräva ned två stora dagvattenledningar i Broparken för att på sikt kunna leda ut vattnet från Rävingebäcken till Suseån. Det är en del i arbetet med att klimatanpassa Getinge och minska risken för översvämningar.Källa: Halmstads kommun


Skriv utPeab bygger trafikplats i Moelv i Norge

Peab har fått uppdraget att bygga en ny planskild korsning på E6:an i Moelv, mellan Hamar och Lillehammer i Norge. Beställare är Nye Veier och kontraktssumman uppgår till...

Läs mer
Svinesundsbron underifrån.

Unikt samarbete mellan Midroc-bolag när Svinesundsbron restaureras

Nya Svinesundsbron förbinder Sverige med Norge och stod klar för fjorton år sedan....

Läs mer
Sweco har fått i uppdrag att se över masshanteringen och dess klimatpåverkan i Ostlänken.

Sweco ser över masshanteringen och dess klimatpåverkan i Ostlänken

Ostlänken, den nya höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping,...

Läs mer
Bill Persson utanför Göteborgs tingsrätt.

Bill Persson tvingades betala 793 961 kr i gatukostnader – nu stämmer han Partille kommun

Tre dagar innan julafton 2017 fick den pensionerade sjömannen Bill Persson en faktura frå...

Läs mer

Peab utför ytterligare markarbete i Bromsten

Visionsbild över Åparken vid Bromstensstaden.

Peab har fått uppdraget att bygga helt ny infrastruktur vid kvarteret Tora i Bromstens...

Läs mer

Eldsblommor ska smycka järnvägsviadukten i Härnösand

Illustration över de \

Det blir konstnärsduon Guangjuan Zhang och Jan Stenberg som får göra den...

Läs mer

Skanska spårvägsetapp i Bergen för cirka 1 miljard kronor

Skanska har tecknat avtal med Hordaland kommun om att bygga en etapp av spårvägen i...

Läs mer
Aarsleff Rörteknik utför schaktfri ledningsförnyelse i Norrköping.

800 meter avloppsledningar renoveras i Norrköping med unik miljövänlig teknik

På uppdrag av Nodra AB förnyar Aarsleff Rörteknik sammanlagt 800 meter...

Läs mer

NCC bygger ny bro över Kalix älv på E4:an

NCC har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga en ny bro över Kalix älv på...

Läs mer

OIanders torg och Broparken i Getinge rustas upp

Så här kommer Olanders torg och Broparken att se ut efter upprustningen.

Nya träd, planteringar och gångstråk. Balanslina, studsmatta och ljudkonstverk....

Läs mer


Peab Asfalt tecknar avtal med Olofströms kommun

Peab Asfalt har vunnit upphandling gällande asfaltbeläggningar i Olofströms kommun...

Läs mer
Eitech vinner förtroende att installera ännu en etapp i Västlänken, Korsvägen ett uppdrag värderat till cirka 520 miljoner kronor.

Eitech installerar ännu en etapp i Västlänken – värde cirka 520 miljoner kronor

Eitechs nya uppdrag avser ansvar för samtliga tekniska installationer i projekt E05 Station...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se