Pressade priser minskar säkerheten vid vägarbeten


2018-06-27

Arbetsdagen för vägarbetare är riskfylld. Varje dag arbetar de intill trafik och tunga fordon.
Bild: Patrick Trägårdh
Arbetsdagen för vägarbetare är riskfylld. Varje dag arbetar de intill trafik och tunga fordon.

Johan Karlsson, arbetsmiljöombud på Seko
Bild: Anna Ledin Wiren
Johan Karlsson, arbetsmiljöombud på Seko

Magnus Manhammar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Bild: Sveriges Riksdag
Magnus Manhammar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

I en intervju för I Perspektiv uttalar sig riksdagsledamot Magnus Manhammar (S) och Johan Karlsson arbetsmiljöombud på Seko. Båda riktar kritik mot just Trafikverket och är överens om att säkerhet och arbetsmiljö måste få kosta pengar, att Trafikverket borde ta ett större ansvar och att avstängning och omledning av trafiken är den säkraste metoden.
– Entreprenörerna behöver kunna räkna hem säkerhetskostnaderna. Annars finns det risk för att de som satsar på en bra arbetsmiljö förlorar uppdrag till förmån för företag som slarvar med den. Det leder till en osund konkurrens, säger Johan Karlsson


– Beställarna behöver ta större hänsyn till vägarbetarnas arbetsmiljö och vara beredda att betala för det, fortsätter Johan Karlsson.

Han får medhåll av riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) som i höstas motionerade om kraftigt höjda böter för den som kör för fort vid ett vägarbete.

– Det är fruktansvärt att det ska vara förenat med livsfara att laga och bygga vägar, säger han.

Under perioden 2003 – 2015 inträffade det enligt en studie av Trafikverkets 3 958 trafikolyckor med personskador i anslutning till olika typer av gatu- och vägarbeten. I cirka 200 av olyckorna var en eller flera vägarbetare inblandade i. Sex vägarbetare omkom, 39 skadades svårt och övriga lindrigt. Cirka en tredjedel av de skadade vägarbetarna arbetade utanför ett fordon, till exempel med räckesuppsättning, trafikreglering eller inspektioner. 20 stycken arbetade som flaggvakter, som är en av de absolut mest utsatta yrkesgrupperna.

– Arbetsmiljön för de som arbetar på vägarna måste bli bättre. Istället har den blivit sämre. Det är en helt oacceptabel utveckling, säger Magnus Manhammar.

Varför har det blivit så?
– Jag tror att en förklaring att upphandlingar idag nästan bara handlar om att pressa priserna. Jag tycker att exempelvis Trafikverket borde ta större hänsyn till vägarbetarnas arbetsmiljö, och också vara beredd att betala för det.

Vilket väl skulle leda till högre priser?
– Ja, men då får det göra det. Arbetsmiljön måste få kosta pengar. Dessutom tror jag inte att det behöver kosta mer samhällsekonomiskt eftersom det skulle leda till färre olyckor. Men det viktigaste är att det skulle rädda liv och minska antalet skadade.

Att priset är avgörande när vägarbeten upphandlas, bekräftas av forskaren Sonja Forward vid Väg- och transportforskningsinstitutet VTI som häromåret granskade frågan på uppdrag av Trafikverket.

– Priset styr vem som får upphandlingarna. Att göra ordentliga avspärrningar och ta in TMA-bilar eller liknande kostar pengar. Det är vägarbetarna som blir drabbade när man inte lägger ner tillräckligt med energi på att skydda dem.

Johan Karlsson, arbetsmiljöombudsman på fackförbundet Seko som organiserar många vägarbetare, berättar att en extra utsatt grupp är de som märker ut vägarbetsplatser.

– Många vittnar om att det ibland, framför allt vid mindre jobb som att exempelvis laga en skylt eller ett mitträcke, är farligare att markera ut arbetsplatsen med koner och liknande, än att göra själva jobbet, säger han.

Vad ska man göra åt det?
– Är det en farlig arbetsuppgift ska man, enligt min uppfattning, inte utföra den. Säkerheten måste alltid komma i första hand. Därför bör det i upphandlingarna finns tydliga arbetsmiljökrav. Det gör det inte idag.
– Ska det till exempel sättas ut koner eller liknande på trafikerade vägar, ska det alltid först finnas ett skydd på plats till exempel i form av en TMA-bil eller liknande.

Det kostar pengar?
– Ja, och det måste man vara beredd att betala för från Trafikverkets och andra beställares sida. Entreprenörerna behöver kunna räkna hem säkerhetskostnaderna. Annars finns det risk för att de som satsar på en bra arbetsmiljö förlorar uppdrag till förmån för företag som slarvar med den. Det leder till en osund konkurrens.

Johan Karlsson säger att ett av de absolut bästa sätten att minska risken för olyckor vid vägarbeten är att stänga av vägen och leda om trafiken.

– Det borde man göra i betydligt större omfattning än vad som sker idag, oavsett om det handlar om ett arbete som bara tar en timme eller ett som tar flera dagar. Då kan man jobba utan att behöva känna oro. Dessutom går det att arbeta betydligt effektivare.

Liknande uppfattning har riksdagsledamoten Magnus Manhammar:
– Så gör man i många andra länder och det fungerar bra. Det bord det göra här också.Text: Mikael Bergling och Patrik Trägårdh/I Perspektiv


Skriv utÖstra länken nya parkområdet Luleå kommun.
Östra länken nya parkområdet Luleå kommun.

NCC fortsätter att bygga ut Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med att bygga ut vatten- och avloppssystemet i Luleå. NCC har nu fått ett uppdrag som innebär att bolaget anlägger 1,8...

Läs mer

WSP utreder fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg

Illustration över de tänkta förbindelserna.

WSP ska på uppdrag av Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen...

Läs mer


YIT bygger framtidens tunnelbanor i Norden

YIT är en av Nordens ledande byggaktörer med erbjudande och expertkunskap inom...

Läs mer
Illustrationen visar på en möjlig gestaltning av ekodukten.

Tyréns hjälper landskapet över Hallandsåsen

Trafikverket planerar en ny ekodukt längs med E6 på Hallandsåsen. Ekodukten ska...

Läs mer
Pendeltågsstationen i Upplands Väsby.

Rikshem förvärvar innovativ projektfastighet i Upplands Väsby

Rikshem har förvärvat en projektfastighet, där cirka 70 hyresrätter uppfö...

Läs mer

Hristo Sokolov utsedd till årets brobyggare 2018

Hristo Sokolov, brokonstruktör på Sweco, har tilldelats priset årets brobyggare 2018.

Hristo Sokolov, brokonstruktör på Sweco, har tilldelats priset årets brobyggare...

Läs mer


Staden som byggarbetsplats

Arbetet med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt – Västlänken –...

Läs mer

NCC bygger arbetstunnlar till nya tunnelbanan

<span>Arbetstunneln Robothöjden kommer att bli 180 meter lång och fungera som tillfartstunnel/servicetunnel när tunnelbanan till Barkarby är färdigställd.</span>

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana att...

Läs mer

Autonoma fordon kan göra storstäder renare och trafiken smidigare

NuMo biltunnel.

Världens storstäder står inför gigantiska utmaningar med köer, avgaser...

Läs mer
Nordic - office of architecture.

Ramboll utvecklar landmärke på Arlanda

Som en del i Swedavias utvecklingsprojekt av Arlanda har Ramboll fått i uppdrag att vara med...

Läs mer


Serneke får markanvisning kring Östertälje station

Kommunstyrelsen i Södertälje kommun har beslutat att tilldela markanvisning till Serneke...

Läs mer

Peab Asfalt får hederspris i Norge för bästa utförda asfaltjobbet

Lag Väst med Nicke Nilsson, Fredrik Alin, Therese Wahlman, Robert Hedman, Stefan Andersson och Martin Waern vilka fick årets hederspris för det bästa utförda asfaltjobbet i Norge 2018 vid årets Asfaltdag i Oslo.

Priset delades ut den 24 januari på Asfaltdagen och det är Norsk Asfaltforening och...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se