Facebook
Instagram

Pressade priser minskar säkerheten vid vägarbeten


2018-06-27

Arbetsdagen för vägarbetare är riskfylld. Varje dag arbetar de intill trafik och tunga fordon.
Bild: Patrick Trägårdh
Arbetsdagen för vägarbetare är riskfylld. Varje dag arbetar de intill trafik och tunga fordon.

Johan Karlsson, arbetsmiljöombud på Seko
Bild: Anna Ledin Wiren
Johan Karlsson, arbetsmiljöombud på Seko

Magnus Manhammar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Bild: Sveriges Riksdag
Magnus Manhammar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

I en intervju för I Perspektiv uttalar sig riksdagsledamot Magnus Manhammar (S) och Johan Karlsson arbetsmiljöombud på Seko. Båda riktar kritik mot just Trafikverket och är överens om att säkerhet och arbetsmiljö måste få kosta pengar, att Trafikverket borde ta ett större ansvar och att avstängning och omledning av trafiken är den säkraste metoden.
– Entreprenörerna behöver kunna räkna hem säkerhetskostnaderna. Annars finns det risk för att de som satsar på en bra arbetsmiljö förlorar uppdrag till förmån för företag som slarvar med den. Det leder till en osund konkurrens, säger Johan Karlsson


– Beställarna behöver ta större hänsyn till vägarbetarnas arbetsmiljö och vara beredda att betala för det, fortsätter Johan Karlsson.

Han får medhåll av riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) som i höstas motionerade om kraftigt höjda böter för den som kör för fort vid ett vägarbete.

– Det är fruktansvärt att det ska vara förenat med livsfara att laga och bygga vägar, säger han.

Under perioden 2003 – 2015 inträffade det enligt en studie av Trafikverkets 3 958 trafikolyckor med personskador i anslutning till olika typer av gatu- och vägarbeten. I cirka 200 av olyckorna var en eller flera vägarbetare inblandade i. Sex vägarbetare omkom, 39 skadades svårt och övriga lindrigt. Cirka en tredjedel av de skadade vägarbetarna arbetade utanför ett fordon, till exempel med räckesuppsättning, trafikreglering eller inspektioner. 20 stycken arbetade som flaggvakter, som är en av de absolut mest utsatta yrkesgrupperna.

– Arbetsmiljön för de som arbetar på vägarna måste bli bättre. Istället har den blivit sämre. Det är en helt oacceptabel utveckling, säger Magnus Manhammar.

Varför har det blivit så?
– Jag tror att en förklaring att upphandlingar idag nästan bara handlar om att pressa priserna. Jag tycker att exempelvis Trafikverket borde ta större hänsyn till vägarbetarnas arbetsmiljö, och också vara beredd att betala för det.

Vilket väl skulle leda till högre priser?
– Ja, men då får det göra det. Arbetsmiljön måste få kosta pengar. Dessutom tror jag inte att det behöver kosta mer samhällsekonomiskt eftersom det skulle leda till färre olyckor. Men det viktigaste är att det skulle rädda liv och minska antalet skadade.

Att priset är avgörande när vägarbeten upphandlas, bekräftas av forskaren Sonja Forward vid Väg- och transportforskningsinstitutet VTI som häromåret granskade frågan på uppdrag av Trafikverket.

– Priset styr vem som får upphandlingarna. Att göra ordentliga avspärrningar och ta in TMA-bilar eller liknande kostar pengar. Det är vägarbetarna som blir drabbade när man inte lägger ner tillräckligt med energi på att skydda dem.

Johan Karlsson, arbetsmiljöombudsman på fackförbundet Seko som organiserar många vägarbetare, berättar att en extra utsatt grupp är de som märker ut vägarbetsplatser.

– Många vittnar om att det ibland, framför allt vid mindre jobb som att exempelvis laga en skylt eller ett mitträcke, är farligare att markera ut arbetsplatsen med koner och liknande, än att göra själva jobbet, säger han.

Vad ska man göra åt det?
– Är det en farlig arbetsuppgift ska man, enligt min uppfattning, inte utföra den. Säkerheten måste alltid komma i första hand. Därför bör det i upphandlingarna finns tydliga arbetsmiljökrav. Det gör det inte idag.
– Ska det till exempel sättas ut koner eller liknande på trafikerade vägar, ska det alltid först finnas ett skydd på plats till exempel i form av en TMA-bil eller liknande.

Det kostar pengar?
– Ja, och det måste man vara beredd att betala för från Trafikverkets och andra beställares sida. Entreprenörerna behöver kunna räkna hem säkerhetskostnaderna. Annars finns det risk för att de som satsar på en bra arbetsmiljö förlorar uppdrag till förmån för företag som slarvar med den. Det leder till en osund konkurrens.

Johan Karlsson säger att ett av de absolut bästa sätten att minska risken för olyckor vid vägarbeten är att stänga av vägen och leda om trafiken.

– Det borde man göra i betydligt större omfattning än vad som sker idag, oavsett om det handlar om ett arbete som bara tar en timme eller ett som tar flera dagar. Då kan man jobba utan att behöva känna oro. Dessutom går det att arbeta betydligt effektivare.

Liknande uppfattning har riksdagsledamoten Magnus Manhammar:
– Så gör man i många andra länder och det fungerar bra. Det bord det göra här också.Text: Mikael Bergling och Patrik Trägårdh/I Perspektiv


Skriv ut

Hållbar stadsutveckling ger ökat välbefinnande

De senaste 70 åren har bilen haft stor påverkan på stadsutvecklingen och hur våra städer utformats. Med ökad satsning på gång- och cykeltrafik ökar...

Läs mer


Norconsult projekterar nästa generations aktiva farthinder

I framtiden kan du som håller hastigheten slippa besvärliga farthinder. Fortkörare...

Läs mer
Svevia har fått ett nytt avtal som omfattar markarbeten i Stockholm innerstad.

Markjobb i Stockholm innerstad

Svevia ska på uppdrag av Stockholm stad sköta det löpande arbetet med att utfö...

Läs mer

Konsortium planerar för elväg i Västsverige

Alstom, Volvokoncernen och NCC har tillsammans bildat konsortiet VästSvenska Elvägar som...

Läs mer
Stödremsan längsmed asfaltkanten ska helst bestå av moränmaterial.

Bäst med morän i vägarnas stödremsor

Morän är bättre än bergkross i det material som omger vägkanterna. Stö...

Läs mer


Ramboll levererar beställarstöd till Västlänken

Med en dubbelspårig järnvägstunnel och tre nya stationer under mark kommer resor...

Läs mer
Ljuset i farthindren från Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har unik synbarhet i mörker, genom dimma, rök och regn.

RINGHALS kärnkrafverk testar aktiva farthinder

Ringhals AB kärnkraftsverk som ingår i Vattenfall väljer att testa aktiva...

Läs mer


Förberedelsearbete inför bygget av Hållplats Stenstan

Nu startar de första insatserna för de nya hållplatslägena i Stenstan. Under...

Läs mer
Bro över Rokån. Under bron syns stöden från den gamla bron.

Ramboll vill utöka samarbetet med akademin

Ramboll har ett givande samarbete med Luleå tekniska universitet inom broforskning. Peter...

Läs mer

Stadsnätsbolagets har nu försett över 100 000 hushåll med öppen och neutral fiberinfrastruktur

Som första privata aktör som på allvar 2008 satsade på att bygga ut ö...

Läs mer
Illustrationen visar hur en framtida ny bro över Skellefteälven kan se ut. Observera, det är inte ett färdigt förslag på utformningen, utan fokus ligger på konstruktionen exempelvis antal brostöd och spann. Våren 2019 sker gestaltningen av bron.

Den nya bron över Skellefteälven tar form

Arbetet med den nya bron i centrala Skellefteå går framåt. Skellefteå...

Läs mer
Under natten mellan torsdag och fredag målades Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan om. Färgen som används är snabbtorkande och slits också bort inom ett par veckor.

Trafikantveckan i Lund sätter fokus på fotgängarna och stadslivet

Bakom parollen ”Staden andas med dina steg” står fotgängare och stadsliv i...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se