RISE får europeiskt innovationspris för brandbekämpningssystem till vägtunnlar


2019-10-10

Ett nytt brandbekämpningssystem till Norra länken, Förbifart Stockholm och Götatunneln i Göteborg, som förväntas spara upp till en halv miljard kronor, får nu det europeiska innovationspriset EARTO Innovation Award 2019. Systemet använder sig av sprinklermunstycken som sprider vattendropparna horisontellt, så att ett enda vattenrör i mitten av tunneltaket räcker för hela vägtunneln.

EARTO är en samarbetsorganisation för Europas tekniska forskningsinstitut som årligen prisar de innovationer som bedöms ha haft, och kommer att få, störst effekt i samhället.

– Vi är mycket stolta över det här priset och att ha varit delaktiga i ett projekt som kommer att minska kostnaderna för och öka säkerheten i vägtunnlar i framtiden, säger professor Haukur Ingason, tunnelbrandsexpert på RISE.

Det nya systemet, som döpts till T-REX, minskar installations- och underhållskostnader med 40-70 procent jämfört med traditionella sprinklersystem. T-REX är mycket effektivt vad gäller att begränsa branden samt att minska explosionsrisken och skadorna på tunneln. T-REX är en av tre pristagare i årets EARTO Innovation Award.

– Vi bedömer att T-REX har goda förutsättningar att bli förebild för framtidens vägtunnlar, säger Haukur Ingason från RISE.

Sprinklersystem har tidigare knappt funnits i svenska vägtunnlar. I andra delar världen är det vanligare, speciellt i Japan och Australien. Under planeringsarbetet av Norra länken kallade Trafikverket in flera parter för att se om det gick att hitta en säker, robust och kostnadseffektiv lösning för svenska förhållanden. Haukur Ingason är noga med att påpeka att det inte är RISE som utvecklat brandbekämpningssystemet. Istället har man funnits med som oberoende institut och gjort bedömningar och egna tester.

– Vi är experter på brandförlopp. I sådana här situationer finns det inte alltid någon förutbestämd standard eller krav att uppfylla. Men vi har kunskapen att bedöma systemets effektivitet.

Under utvecklingen av T-REX utsattes brandbekämpningssystemet för hårda tester både i labbet och i riktiga vägtunnlar. Haukur Ingasson var själv på plats vid fullskaliga brandtester som gjordes i en övergiven vägtunnel i Norge.

– Man planerar och förbereder noggrant. Men att sätta igång en brand inne i en tunnel är alltid lite nervöst, speciellt vid storskaliga tester.

Brandbekämpningssystemet som utvecklades av Trafikverket tillsammans med Brandskyddslaget visade sig också samhällsekonomiskt lönsamt. Enligt en rapport gjord av konsultföretaget Ramböll på uppdrag av RISE beräknas den samhällsekonomiska besparingen till 440 miljoner kronor.Källa: RISE


Skriv utIllustration, skiss över den nya bron.
Illustration, skiss över den nya bron.

Byggstart för öppningsbar bro över Fyrisån

För att avlasta centrala staden från trafik kommer Uppsala kommun att anlägga en ny öppningsbar bro över Fyrisån i Kungsängsesplanadens förlängning...

Läs mer
Illustration över den nya bron som ska gå över Potomac-floden.

Skanska bygger ny bro över Potomac-floden – kontrakt värde nästan 3 miljarder

Skanska har, som del av ett joint venture med Corman Kokosing Construction Company och McLean...

Läs mer
Alexander Torin (M), kommunalråd, och Henrik Lander(C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, flyttade bilarna från Hamngatan till Vikenförbindelsen under pressträffen.

Byggnationen igång för Vikenförbindelsen

Vikenförbindelsen ska leda bort trafiken från stadskärnan och underlätta det...

Läs mer
Volvo P8820D ABG asfaltläggare.

Volvos nya P8820D ABG asfaltläggare kombinerar storlek och flexibilitet

Den nya D-seriemodellen från Volvo Construction Equipment har en ny konstruktion och nya...

Läs mer
Illustration över Citygate vid ullevimotet.

Derome och Skanska gör hållbar logistiklösning

En lösning som ger färre transporter och effektivare vardag för hantverkarna kanske...

Läs mer
Sweco ansvarar för projekteringen vid upprustningen av Tingstadstunneln.

Sweco ansvarar för projekteringen vid upprustningen av Tingstadstunneln

Trafikverket har utsett Sweco som leverantör i samband med upprustningen av Tingstadstunneln,...

Läs mer


Norconsult lyfts som en av Stockholms främsta leverantörer

I veckan kunde Norconsult fira ett förnyat förtroende från Exploateringskontoret...

Läs mer
I Vänershamn lastas modulerna på de första tågvagnarna som ska transportera nya undervisningslokaler till Luleå Universitet.

Modultransporter med tåg minskar Expandias utsläpp

I fortsättningen kommer Expandia att transportera delar av sin modulflotta med tåg....

Läs mer
KONE levererar framtidens hissar, rulltrappor och rullband till Köpenhamns nya tunnelbana Cityringen.

AI säkrar flödet i Köpenhamns nya tunnelbana Cityringen

Danmarks nya tunnelbanelinje Metro Cityringen invigdes med pompa och ståt i slutet av...

Läs mer
Trafikplats Vega i Haninge

BIM-modellering sparade in ÄTOR och gav viktiga erfarenheter

Ett av Trafikverkets första stora ritningsfria pilotprojekt, trafikplats Vega i Haninge, stod...

Läs mer

Skanska moderniserar tjeckisk motorväg

Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat om att uppgradera 14...

Läs mer
Øresundsbrons anläggningsdirektör Bengt Hergart drar ett första penseldrag från den specialbyggda målningsplattformen.

Första penseldraget med miljövänlig vattenbaserad färg – i 13 år långt måleriprojekt

Första penseldraget har dragits från Øresundsbrons specialbyggda må...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se