Stadskvarter byggs på tunnel med Mälarbanans utbyggnad


2019-11-18

Ny bebyggelse sedd från Oskarsrogatan.
Bild: AIX
Ny bebyggelse sedd från Oskarsrogatan.

Ny bebyggelse och passagen över järnvägen sedd från Oskarsrogatan.
Bild: AIX
Ny bebyggelse och passagen över järnvägen sedd från Oskarsrogatan.

Ny bebyggelse och angöringsgata/torg ovanpå intunnlingen.
Bild: AIX
Ny bebyggelse och angöringsgata/torg ovanpå intunnlingen.

Gatuperspektiv, korsningen Ankdammsgatan/Framnäsbacken.
Bild: AIX
Gatuperspektiv, korsningen Ankdammsgatan/Framnäsbacken.

Ny bebyggelse planeras när delar av järnvägen förläggs i tunnel mellan Frösundaleden och Nybodagatan, i samband med Mälarbanans utbyggnad genom Solna.

Nu påbörjas arbetet med detaljplanering för ny byggnation ovanpå den del av järnvägen som kommer att däckas över med en tunnel, när Mälarbanan byggs ut genom Solna.

– När delar av Mälarbanan tunnlas in frigörs stora ytor för bebyggelse som bidrar till stadens medfinansiering av utbyggnaden. Samtidigt skapar nya kvarter, parker, torg och cykelvägar ovanpå tunneln en mer sammanhållen stad och minskar järnvägens störningar i stadsmiljön, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.


Bidrar till medfinansiering
Projektet innebär att det skapas förutsättningar för ny bebyggelse i anslutning till järnvägen, dels längs med intunnlingen mellan Frösundaleden och Nybodagatan, dels i Solna Business Park – exploatering som ger bidrag till stadens medfinansieringen av intunnlingen. Nu får miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Genom att Mälarbanan förläggs i tunnel mellan Frösundaleden och Nybodagatan minskar den barriär som järnvägen utgör. Huvudsta knyts tätare samman med Skytteholm och centrala Solna. Detta skapar förutsättningar för ny bebyggelse som bostäder och kommersiella lokaler samt lokal infrastruktur som gator, torg och cykelvägar ovanpå Mälarbanans tunnel. Längs med intunnlingen från Frösundaleden föreslås en stadsstruktur med slutna kvarter på den mark som frigörs söder om järnvägen. Norrut föreslås den befintliga bebyggelsen kompletteras med ny bebyggelse i olika struktur.


Nya lokalgator och ny bebyggelse i Solna Business Park
Förslaget innebär att Oskarsrogatan byggs om och byggs vidare för att ansluta till den nya bebyggelsen, för biltrafik, cykel och gång. En ny lokalgata planeras ovanpå järnvägstunneln som framför allt ansluter till ny bebyggelse och i övrigt föreslås för park och torg samt gång- och cykeltrafik.

I Solna Business Park möjliggörs bebyggelse dels nordost om järnvägen i direkt anslutning till Sundbybergs station, dels söderut i anslutning till Stenhöga och Stora Blå.

Mälarbanan ska byggas ut genom Solna och en del av järnvägen förläggs i tunnel. Samtidigt möjliggörs en framtida trafikering av en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Det innebär det avtal med Trafikverket som kommunfullmäktige beslutade om i augusti 2018.Källa: Solna stad


Skriv ut

Nu börjar bygget av den efterlängtade Skurubron

För över ett sekel sedan, 1915 invigde den dåvarande kungen Hans Majestät Gustaf V den unika och storartade valvbron över Skurusundet. Nu har det äntligen blivit dags...

Läs mer


Skanska vinner internationellt innovationspris för European Spallation Source

Det svenska bidraget, med Skanska i täten, vinner förstapris i den internationella...

Läs mer
Snelfietsrute i Nederländerna. Cykelstråk med hög standard och en av förebilderna för framtida supercykelstråk.

Supercykelstråk ska göra Skåne mer cykelvänligt

Ramboll har tagit fram ett koncept för supercykelstråk som ska leda in till större...

Läs mer


Ombyggnad påbörjas av trafikplats Fullerö och väg 290

Kommunstyrelsen har godkänt ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Uppsala kommun....

Läs mer
Ny bebyggelse sedd från Oskarsrogatan.

Stadskvarter byggs på tunnel med Mälarbanans utbyggnad

Ny bebyggelse planeras när delar av järnvägen förläggs i tunnel mellan...

Läs mer

Nytt samarbete skapar ny principlösning för lättklinker kring rörgravar


Leca, Europas ledande producent av lättklinker, tar tillsammans med Stockholm Vatten och...

Läs mer
Pågående tunnelarbete.

Förlängd byggtid och ökad kostnad för Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är ett komplext bygge som ska bli en av världens längsta...

Läs mer
Del av Halvors länk. Kommande Vikansmotet.

Peab bygger Halvors länk i Göteborg

Peab ska bygga Halvors länk, en ny tvärförbindelse på 1,3 kilometer mellan...

Läs mer
NCC bygger vidare på Östra länken.

NCC bygger fler delar av Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med att bygga ut vatten- och...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Med gröna stråk och plats för kultur blir Västerbron mer än transportlänk

I en ny vision för Västerbron, ett av Stockholms mest kända landmärken, visar...

Läs mer

RISE får europeiskt innovationspris för brandbekämpningssystem till vägtunnlar

Ett nytt brandbekämpningssystem till Norra länken, Förbifart Stockholm och Gö...

Läs mer
Broprojekt i Rwanda.

Ny bro över Makurungwefloden ger en säkrare vardag

– Otroligt givande. Så beskriver Gustav Good, brokonsult på Ramboll, arbetet med...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se