Stadskvarter byggs på tunnel med Mälarbanans utbyggnad


2019-11-18

Ny bebyggelse sedd från Oskarsrogatan.
Bild: AIX
Ny bebyggelse sedd från Oskarsrogatan.

Ny bebyggelse och passagen över järnvägen sedd från Oskarsrogatan.
Bild: AIX
Ny bebyggelse och passagen över järnvägen sedd från Oskarsrogatan.

Ny bebyggelse och angöringsgata/torg ovanpå intunnlingen.
Bild: AIX
Ny bebyggelse och angöringsgata/torg ovanpå intunnlingen.

Gatuperspektiv, korsningen Ankdammsgatan/Framnäsbacken.
Bild: AIX
Gatuperspektiv, korsningen Ankdammsgatan/Framnäsbacken.

Ny bebyggelse planeras när delar av järnvägen förläggs i tunnel mellan Frösundaleden och Nybodagatan, i samband med Mälarbanans utbyggnad genom Solna.

Nu påbörjas arbetet med detaljplanering för ny byggnation ovanpå den del av järnvägen som kommer att däckas över med en tunnel, när Mälarbanan byggs ut genom Solna.

– När delar av Mälarbanan tunnlas in frigörs stora ytor för bebyggelse som bidrar till stadens medfinansiering av utbyggnaden. Samtidigt skapar nya kvarter, parker, torg och cykelvägar ovanpå tunneln en mer sammanhållen stad och minskar järnvägens störningar i stadsmiljön, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.


Bidrar till medfinansiering
Projektet innebär att det skapas förutsättningar för ny bebyggelse i anslutning till järnvägen, dels längs med intunnlingen mellan Frösundaleden och Nybodagatan, dels i Solna Business Park – exploatering som ger bidrag till stadens medfinansieringen av intunnlingen. Nu får miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Genom att Mälarbanan förläggs i tunnel mellan Frösundaleden och Nybodagatan minskar den barriär som järnvägen utgör. Huvudsta knyts tätare samman med Skytteholm och centrala Solna. Detta skapar förutsättningar för ny bebyggelse som bostäder och kommersiella lokaler samt lokal infrastruktur som gator, torg och cykelvägar ovanpå Mälarbanans tunnel. Längs med intunnlingen från Frösundaleden föreslås en stadsstruktur med slutna kvarter på den mark som frigörs söder om järnvägen. Norrut föreslås den befintliga bebyggelsen kompletteras med ny bebyggelse i olika struktur.


Nya lokalgator och ny bebyggelse i Solna Business Park
Förslaget innebär att Oskarsrogatan byggs om och byggs vidare för att ansluta till den nya bebyggelsen, för biltrafik, cykel och gång. En ny lokalgata planeras ovanpå järnvägstunneln som framför allt ansluter till ny bebyggelse och i övrigt föreslås för park och torg samt gång- och cykeltrafik.

I Solna Business Park möjliggörs bebyggelse dels nordost om järnvägen i direkt anslutning till Sundbybergs station, dels söderut i anslutning till Stenhöga och Stora Blå.

Mälarbanan ska byggas ut genom Solna och en del av järnvägen förläggs i tunnel. Samtidigt möjliggörs en framtida trafikering av en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Det innebär det avtal med Trafikverket som kommunfullmäktige beslutade om i augusti 2018.Källa: Solna stad


Skriv utRickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.
Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

Serafim Fastigheter förvärvar i Sollentuna

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheten Sollentuna Elfenbenet 1. Fastigheten ligger i Edsbergs industriområde i Sollentuna och innefattar främst...

Läs mer


Skanska bygger järnväg i Vestfold, Norge för cirka 330 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Sa.Pi. NOR om markarbeten på den norra delen av en ny jä...

Läs mer
Svevia renoverar vägen mellan Skarvsjöby och Storuman för en bättre trafiksäkerhet på sträckan.

Svevia förbättrar trafiksäkerheten på E45 mellan Skarvsjöby och Storuman

Sträckan som är 14 kilometer lång är rejält nedsliten och ska under...

Läs mer


Sweco skriver ramavtal med Trafikverket om utredningar av buller och ljudkvalitet

Två miljoner svenskar utsätts dagligen för trafikbuller vid sina bostäder...

Läs mer
Foto över hur området kring Sjögräsgatan i Lomma ser ut idag.

Byggstart vid Sjögräsgatan

Under vecka 25 startar arbetena med att omgestalta Sjögräsgatan och skapa en säkrare...

Läs mer
Inne i  LaGuardia.

Skanska når milstolpe på flygplatsen LaGuardia – bolagets största projekt någonsin

Skanska har färdigställt och öppnat den nya ankomst- och avgångshallen...

Läs mer


Peab Asfalt belägger start- och landningsbanan på F17 i Kallinge

Peab Asfalt har vunnit entreprenaden med Fortifikationsverket om att fräsa och lägga ny...

Läs mer
Visionsbild över en av de kommande entréerna till den nya tunnelbanelinjen.

Grönt ljus för tunnelbanans gula linje

Efter två års förhandlingar och tre års väntan har järnvä...

Läs mer
Varbergstunneln.

VSM lastar ur Varbergstunneln

Trafikverket bygger ut Västkustbanan från Göteborg till Lund med dubbelspår...

Läs mer
Vy från Pyttebron.

Ny utredning ska ge vägledning inför framtida beslut om Pyttebron

Kan Pyttebron flyttas och återanvändas? I det pågående arbetet med att ta...

Läs mer
Foto (t.h.): The Forest, Allessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardere, Luigi Pardo Architetti.

Gasellföretaget brandsäkrar världsutställningen i Dubai

Vem trodde för 30 år sedan att trä skulle vara ett vanligt förekommande...

Läs mer
Halvvarm beläggning.

Peab Asfalt stärker sin position i Västerbotten

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se