Sweco ska planera elväg från Nynäshamn till Västerhaninge


2020-03-04

Bild: Getty Images

En ny elväg med dynamisk laddning av fordon under färd ska uppföras på sträckan Nynäshamn–Västerhaninge. Elvägen är en del av Trafikverkets nationella plan för elvägar och kan bli en av de första permanenta anläggningarna i världen av detta slag.

Sweco har fått uppdraget att ta fram en vägplan för att elektrifiera den regionalt betydande väg 73, som binder samman Stockholm med Nynäshamn. Sträckan är 26 kilometer lång och planeras att tas i bruk redan 2023. Elvägen är tänkt att förses med så kallad dynamisk laddning där elfordon laddas samtidigt som de kör på vägbanan och i Swecos uppdrag ingår att beskriva konsekvenserna av tre olika tekniker för att förse fordonen med el. Uppdraget påbörjades i februari och ska vara slutfört hösten 2021. 

– Vi är glada för Trafikverkets förtroende och det är inspirerande att få arbeta med ett projekt som bidrar till utvecklingen av helt ny transportinfrastruktur med tydliga klimatmål. Hållbarhet är en av grundpelarna för oss på Sweco och detta projekt är ett spännande exempel på hur traditionella vägar kan utvecklas med ny teknik, säger Mats Hermansson, vd för Swecos verksamhet inom samhällsanalys och mobiltet.

Väg 73 har en viktig regional funktion och bygger samman Stockholm med Nynäshamn och Gotland. Här kommer också trafiken öka när den nya godshamnen i Norvik öppnar. Parallellt med väg 73 går även järnväg med godstrafik och pendeltåg. Målet är att lastbilstrafik från Nynäshamn och Norvik ska kunna drivas med el till Västerhaninge och även ladda sina batterier för vidare färd mot bland annat Stockholm. Den nya elvägen kan komma att bli den första permanenta vägen i världen som använder dynamisk laddning, när den beräknas stå klar 2023.

– En utmaning i projektet är den tighta tidplanen som ställer extra krav på vår samverkan och dialogen med Trafikverket. Vi förväntas också vara proaktiva och bidra med vår breda kompetens för att beskriva vägens påverkan på omgivningen, vilket känns väldigt roligt, säger Erik Fransson, uppdragsledare på Sweco.Källa: Sweco


Skriv utÖversikt bana.
Översikt bana.

Peab flyttar Saabs landningsbana i Linköping

Peab ska i samverkan med Saab AB flytta och bredda den befintliga start- och landningsbanan vid Saab Airport i Linköping. Kontraktssumman uppgår till 190 miljoner kronor.

Läs mer
Under invigningen medverkade Pernilla Logren, projektledare för Norrtälje Hamn, Bino Drummond (M) och Ulrika Falk (S). Presschef Lars Lindberger ledde den digitala invigningen som livesändes på Norrtälje kommuns Facebooksida.

Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn invigd

Ett långt promenadstråk med ett stort torg och ett havsnära bryggdäck i...

Läs mer


Nu inleds sommarens underhåll på Älvsborgsbron

Den 29 maj startar sommarens stora underhållsarbete på Älvsborgsbron. Räkna...

Läs mer

Utökat underhåll på gator och vägar i Salem 2020

En genomgång av Salems kommuns gator, gång- och cykelbanor visar att det finns ett...

Läs mer
Kartbilden är en visualisering av var Klippanvägens förlängning skulle kunna sträcka sig. Vägens exakta utformning är ännu inte beslutad utan kartans syfte är att ge en uppfattning av området.

Nu planeras förlängningen av Klippanvägen

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för Klippanvägens fö...

Läs mer
I sommar sker spårarbeten som påverkar spårvagnstrafikens körvägar.

Så påverkas kollektivtrafiken av sommarens byggnationer i Göteborg

I sommar pågår flera stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt i Göteborg...

Läs mer


Många arbeten i Stockholmstrafiken i sommar

Sommaren är högsäsong för trafikarbeten. Det beror på att det är...

Läs mer
Skiss över ombyggnationen.

Veidekke bygger om E20 åt Trafikverket

Trafikverket valde att utlösa optionen i befintligt kontrakt som avser ombyggnaden av E20...

Läs mer
Järfälla tecknar entreprenadavtal med SVEAB Anläggning AB för att bygga om del av Veddestavägen i expansiva Barkarby. Veddestavägen byggs om för att utgöra grunden i infrastrukturen i den nya stadsdelen och för att ansluta till Veddestabron som byggs över E18 och kopplar samman Barkarby, Barkarbystaden och Veddesta.

Järfälla och SVEB tecknar avtal för infrastruktur i Barkarby

Järfälla kommun tecknar entreprenadavtal med SVEAB Anläggning AB för att bygga...

Läs mer


Satsning på vägnätet ger goda resultat

Kommunens satsningar på vägnätet de senaste åren har gett resultat och drygt...

Läs mer
Lonbakkens färister är ett enkelt och effektivt alternativ när vägarna ska göras säkrare.

Lonbakkens färister – ett enkelt sätt att skydda vägarna

1958 skickade Sels kommun en förfrågan till Reidar Lonbakken om färister i stå...

Läs mer
Bild på befintliga E20.

Peab bygger om E20 utanför Göteborg

Peab har fått uppdraget att bygga om fyra kilometer av den befintliga sträckan på...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se