Tillstånd för uteserveringar tidigareläggs


2020-03-20

Byggnadsnämnden har fattat ett beslut som möjliggör att uteserveringar får uppföras från och med idag den 19 mars, istället för från den 1 april. Syftet är att underlätta för företag inom restaurangbranschen, som drabbas hårt av minskat kundunderlag som följd av coronaviruset.

– Vi vill göra vad vi kan för att hjälpa näringslivet i denna mycket svåra situation. Detta beslut möjliggör för restauranger att redan nu öppna upp sina uteserveringar. Förhoppningsvis känner sig fler människor bekväma med att sitta utomhus, säger Hampus Magnusson (M), byggnadsnämndens ordförande.

Beslutet omfattar de uteserveringar som redan har ett säsongslov för 2020 och innebär att säsongen tidigareläggs. De restauranger som inte har säsongslov behöver ansöka om det, alternativt vidta bygglovsbefriade åtgärder. På goteborg.se finns mer information om uteserveringar och vilka tillstånd som behövs. Beslutet har fattats som ett ordförandebeslut men är avstämt med byggnadsnämndens gruppledare. Källa: Göteborgs stad


Skriv utFoto (t.h.): The Forest, Allessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardere, Luigi Pardo Architetti.
Foto (t.h.): The Forest, Allessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardere, Luigi Pardo Architetti.

Gasellföretaget brandsäkrar världsutställningen i Dubai

Vem trodde för 30 år sedan att trä skulle vara ett vanligt förekommande byggnadsmaterial år 2020? Svaret är Thomas Bengtsson, som valde att lita på magkä...

Läs mer
Illustration över Nyköpings nya resecentrum.

Sweco samordnar byggandet av Nyköpings nya resecentrum

När Ostlänken förverkligas blir Nyköpings resecentrum del av den första...

Läs mer

Tillstånd för uteserveringar tidigareläggs

Byggnadsnämnden har fattat ett beslut som möjliggör att uteserveringar får...

Läs mer
Under Svevias saneringsarbete sker löpande provtagning av schaktmassorna.

Svevia renar Gunnita från arsenik

Nu ska arseniken i Gunnita, Värmland, bort. Svevia som utför uppdraget ska schakta bort...

Läs mer
Manitou MHT10130 hanterar inte mindre än 7800 stycken betongelement!

Hög lyftkapacitet och snabb redskapslösning avgörande för Bror Bergentreprenad AB

När vi besöker Bror Bergentreprenad i slutet av februari vid det gigantiska bygget dä...

Läs mer


Sweco ska planera elväg från Nynäshamn till Västerhaninge

En ny elväg med dynamisk laddning av fordon under färd ska uppföras på...

Läs mer


Stor koldioxidbesparing med mobil HVO-tank

Den mobila HVO-tanken i framväxande Ebbepark i Linköping har blivit populär bland...

Läs mer
Emma Feldman (M) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL, tar det första spadtaget för Sveriges första BRT-linje och framtidens kollektivtrafik i Barkarby.

Spadtag för Sveriges första superbusslinje - BRT - i Barkarby

Under tisdagen sattes spaden i marken i Barkarby för Sveriges första BRT-väg och...

Läs mer
Utbyggnaden av Barkarbystaden är komplex och involverar många aktörer som bygger för tunnelbana, bostäder, kontor, handel och service. Bilden visar hur Sveatorget kan komma at se ut. Torget kommer ge plats för tunnelbana och bussar, samt även handel, restauranger och annan<br />service. (Bilden är en illustration.)

Järfälla upphandlar logistiklösning för utbyggnaden av Barkarbystaden

Järfälla kommun upphandlar logistiklösning som ska styra och kontrollera...

Läs mer
Illustration, skiss över den nya bron.

Byggstart för öppningsbar bro över Fyrisån

För att avlasta centrala staden från trafik kommer Uppsala kommun att anlägga en ny...

Läs mer
Illustration över den nya bron som ska gå över Potomac-floden.

Skanska bygger ny bro över Potomac-floden – kontrakt värde nästan 3 miljarder

Skanska har, som del av ett joint venture med Corman Kokosing Construction Company och McLean...

Läs mer
Alexander Torin (M), kommunalråd, och Henrik Lander(C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, flyttade bilarna från Hamngatan till Vikenförbindelsen under pressträffen.

Byggnationen igång för Vikenförbindelsen

Vikenförbindelsen ska leda bort trafiken från stadskärnan och underlätta det...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se