Tunnelbanestationer kan vara en god affär för långsiktiga investerare


2019-08-27

Bild: WSP

Det finns en allt större efterfrågan på långsiktiga investeringar för utländskt och svenskt pensionskapital. En färsk forskningsrapport från WSP och LTH visar att exempelvis tunnelbanestationer skulle kunna ha potential att locka kapital och utvecklas genom privat ägande.

Privat ägande av infrastruktur är en kontroversiell och komplex fråga, men i den forskning som WSP bedrivit har man identifierat ett antal områden där potentialen är stor - både att locka privat kapital och där nyttan för medborgarna skulle öka. Ett exempel är tunnelbanestationer. Det är få platser som har så bra lägen i staden, men som ofta är kraftigt outnyttjade.

Liljeholmen är ett bra exempel där kommersiell utveckling av platsen lett till både goda affärer och en ökad service till trafikanterna. Ett annat exempel är rastplatser i mer trafikerade lägen. Dessa kan bära på en kommersiell potential som idag är outnyttjad och där en driven aktör skulle kunna skapa en mycket bättre upplevelse för trafikanterna.

– Vi ville studera detta för att se vilka delar av infrastrukturen som skulle kunna ägas av en annan aktör, men också titta på vem som kan äga, förvalta och utveckla en plats på bästa sätt för dem som ska använda den, säger Fredrik Bergström, ekonomie doktor och chef WSP Advisory.
– Infrastrukturens totala värde bedöms till cirka 4 000 miljarder kronor och det är av vikt att dessa tillgångar förvaltas på bästa sätt. I fallet rastplatser skulle det kunna handla om allt från rena toaletter, mer service, restauranger, laddstationer och tillgång till wifi för att nämna några exempel. Genom att släppa in aktörer som kan tänka nytt och kreativt öppnas många möjligheter både kommersiellt och för att öka kundnyttan.

Infrastrukturen, inte minst inom transportsektorn, står inför nya krav på snabb förändring. Det handlar om fortsatt stark urbanisering, tuffare klimatmål och omställning till fossilfri transportsektor. Digitalisering och elektrifiering öppnar nya möjligheter, men kräver också omfattande investeringar om nyttorna ska kunna realiseras. Hur våra befintliga infrastrukturtillgångar ägs och förvaltas, kommer därför flytta allt högre upp på agendan. Samtidigt finns ett stort och växande globalt spar- och pensionskapital som är intresserade av att investera långsiktigt i infrastruktur.

– Svensk infrastrukturpolitik bör fundera på hur man kan dra nytta av detta investeringskapital på bästa sätt. En smart reglering som öppnar för nya samarbetsformer för aktörer i privat och offentlig sektor kan öppna för en kraftfull effektivisering av infrastrukturen, och för att vi kan genomföra viktiga klimatåtgärder snabbare än vi annars kan ha råd med, menar Fredrik Bergström.

I forskningen har WSP och LTH tittat på förutsättningarna i Sverige, hur andra länder arbetar med frågan och vilken typ av ägande som gynnar samhällsekonomin och framtidssäkrar Sveriges infrastrukturresurser på bästa sätt. Forskningsrapporten är framtagen på uppdrag av Trafikverket.Källa: WSP


Skriv utNytt samarbete skapar ny principlösning för lättklinker kring rörgravar


Leca, Europas ledande producent av lättklinker, tar tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall fram en ny principlösning för lättklinker kring rörgravar. Testerna kommer att...

Läs mer
Pågående tunnelarbete.

Förlängd byggtid och ökad kostnad för Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är ett komplext bygge som ska bli en av världens längsta...

Läs mer
Del av Halvors länk. Kommande Vikansmotet.

Peab bygger Halvors länk i Göteborg

Peab ska bygga Halvors länk, en ny tvärförbindelse på 1,3 kilometer mellan...

Läs mer
NCC bygger vidare på Östra länken.

NCC bygger fler delar av Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med att bygga ut vatten- och...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Med gröna stråk och plats för kultur blir Västerbron mer än transportlänk

I en ny vision för Västerbron, ett av Stockholms mest kända landmärken, visar...

Läs mer

RISE får europeiskt innovationspris för brandbekämpningssystem till vägtunnlar

Ett nytt brandbekämpningssystem till Norra länken, Förbifart Stockholm och Gö...

Läs mer
Broprojekt i Rwanda.

Ny bro över Makurungwefloden ger en säkrare vardag

– Otroligt givande. Så beskriver Gustav Good, brokonsult på Ramboll, arbetet med...

Läs mer

Svevia bygger hängbro i Olofström

Svevia ska bygga hängbron som kommer att binda ihop Halens friluftsområde.

Den planerade hängbron över Frickasundet i Halens friluftsområde kommer att byggas...

Läs mer
Vybild Centralen, Göteborg.

Skräddarsydd, klimatförbättrad betong till Västlänken – och fortsatt förtroende för Thomas Betong

Arbetet med E02 Centralen påbörjades 2018 och sedan starten har Thomas Betong...

Läs mer
Sweco utformar Bollnäs nya resecentrum.

Sweco utformar Bollnäs nya resecentrum

Sweco har fått förtroendet att utforma Bollnäs nya resecentrum. Ambitionerna har...

Läs mer

Omexom inleder storskaligt arbete vid Njurundabommen


Järnvägsbroarna över Ljungan och Stångån behöver bytas ut för...

Läs mer

Stora satsningar på kollektivtrafiken i Täby och Danderyd


Nu påbörjar Trafikverket den första av flera större kollektivtrafiksatsningar...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se