Utökat underhåll på gator och vägar i Salem 2020


2020-05-27

En genomgång av Salems kommuns gator, gång- och cykelbanor visar att det finns ett stort behov av underhåll. Kommunstyrelsen fattade på måndagen den 25 maj beslut om en plan för gatubeläggning i kommunen 2020. Sammanlagt 2,5 miljoner kronor investeras i gatumiljön, vilket är en ökning jämfört med budget på 500 tkr.

– Vi har efter förvaltningens analys nu lagt fast en plan för insatser under året. Många är engagerade i frågorna, som berör både bilister såväl som cyklister och busstrafiken. Vi hade redan avsatt 2 mkr för ändamålet, men gör nu en omdisponering så att 500 tkr ytterligare kan investeras i detta. Det säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) i en kommentar.

Underhållsbehovet beror dels på slitage, sprickbildning, spårbildning, sättningsskador och potthål. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med en inventering också kartlagt vilka lagningsmetoder som lämpar sig bäst för varje sträcka. Metoderna kommer att vara både beläggningslagning med tät asfaltsbetong och lagning av sprickor och hål med snabelbil.

Bland de prioriterade gatorna finns sträckor av Uttringevägen, Skyttorpsvägen, Dånviksvägen, Säbytorgsvägen mfl gator. Underhållsarbetet kommer att inledas i augusti. Utökningen av medel för gatubeläggning om 500 tkr möjliggjorde att underhåll av Säbytorgsvägen och en undersökning av Sandbäcksvägens status kunde rymmas i årets underhållsplan.Källa: Salems kommun


Skriv utRickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.
Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

Serafim Fastigheter förvärvar i Sollentuna

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheten Sollentuna Elfenbenet 1. Fastigheten ligger i Edsbergs industriområde i Sollentuna och innefattar främst...

Läs mer


Skanska bygger järnväg i Vestfold, Norge för cirka 330 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Sa.Pi. NOR om markarbeten på den norra delen av en ny jä...

Läs mer
Svevia renoverar vägen mellan Skarvsjöby och Storuman för en bättre trafiksäkerhet på sträckan.

Svevia förbättrar trafiksäkerheten på E45 mellan Skarvsjöby och Storuman

Sträckan som är 14 kilometer lång är rejält nedsliten och ska under...

Läs mer


Sweco skriver ramavtal med Trafikverket om utredningar av buller och ljudkvalitet

Två miljoner svenskar utsätts dagligen för trafikbuller vid sina bostäder...

Läs mer
Foto över hur området kring Sjögräsgatan i Lomma ser ut idag.

Byggstart vid Sjögräsgatan

Under vecka 25 startar arbetena med att omgestalta Sjögräsgatan och skapa en säkrare...

Läs mer
Inne i  LaGuardia.

Skanska når milstolpe på flygplatsen LaGuardia – bolagets största projekt någonsin

Skanska har färdigställt och öppnat den nya ankomst- och avgångshallen...

Läs mer


Peab Asfalt belägger start- och landningsbanan på F17 i Kallinge

Peab Asfalt har vunnit entreprenaden med Fortifikationsverket om att fräsa och lägga ny...

Läs mer
Visionsbild över en av de kommande entréerna till den nya tunnelbanelinjen.

Grönt ljus för tunnelbanans gula linje

Efter två års förhandlingar och tre års väntan har järnvä...

Läs mer
Varbergstunneln.

VSM lastar ur Varbergstunneln

Trafikverket bygger ut Västkustbanan från Göteborg till Lund med dubbelspår...

Läs mer
Vy från Pyttebron.

Ny utredning ska ge vägledning inför framtida beslut om Pyttebron

Kan Pyttebron flyttas och återanvändas? I det pågående arbetet med att ta...

Läs mer
Foto (t.h.): The Forest, Allessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardere, Luigi Pardo Architetti.

Gasellföretaget brandsäkrar världsutställningen i Dubai

Vem trodde för 30 år sedan att trä skulle vara ett vanligt förekommande...

Läs mer
Halvvarm beläggning.

Peab Asfalt stärker sin position i Västerbotten

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till...

Läs mer


Mest lästa
Corroventa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se