Facebook
Instagram

Vägarbeten på Öxnehagaleden och vid "Undergången"


2018-08-07

Korsningen Kungsängsvägen-Öxnehagaleden är en av två korsningar som byggs om.
Bild: Simon Hjälmarö, Jönköpings kommun
Korsningen Kungsängsvägen-Öxnehagaleden är en av två korsningar som byggs om.

Trafiken och vägkorsningarna på Öxnehagaleden har länge varit diskuterade. Nu bygger Jönköpings kommun om korsningarna vid Kungsängsvägen och Oxhagsgatan, Även vid den så kallade Undergången i centrala jönköpings byggs nya gång- och cykelpassager för förbättrad trafiksäkerhet.

Ombyggnaden på Öxnehagaleden innebär att trafikanter från Kungsängsvägen och Oxhagsgatan kommer ha företräde när de ska ut på Öxnehagaleden. Mycket av trafiken går dessa vägar. Trafikanter som färdas på Öxnehagaleden kommer få lämna företräde. Fram till korsningarna görs åtgärder i form av refuger för att dämpa hastigheten på trafiken på Öxnehagaleden.

– Detta har varit olycksdrabbade korsningar och många kör fort på Öxnehagaleden samtidigt som det är mycket trafik som ska ut och in på Kungsängsvägen och Oxhagsgatan. Nu gör vi åtgärder som vi tror ska minska risken för olyckor och underlätta för bussarna samtidigt som det ger bra trafikflöden, säger Fredrik Nyqvist, projektledare på Jönköpings kommun.

Arbetet på Öxnehagaleden börjar den 13 augusti och beräknas vara klart senast i mitten av oktober. Under tiden blir det tidvis begränsad framkomlighet för trafiken.

Säkrare i Undergången
I anslutning till ”undergången” vid på/avfarterna till Östra Storgatan och Norra Strandgatan kommer nya gång- och cykelpassager byggas för att skapa säkrare trafikmiljö för gående och cyklister. Detta görs i form av upphöjda övergångsställen och är en åtgärd i enlighet med politiska beslut om att prioritera framkomlighet för gående och cyklister.

Arbetet startar den 13 augusti och beräknas ta fyra veckor totalt. Två veckor var för Östra Storgatan respektive Norra Strandgatan.

Det är mycket trafik på dessa vägar som kommer påverkas när framkomligheten blir begränsad under byggtiden. När åtgärderna på Norra Strandgatan görs kommer trafiken att ledas om via Östra Storgatan och Strandgränd. Trafikanter kommer via skyltar även uppmanas att ta alternativa vägar.
Källa: Jönköpings kommun


Skriv ut

Norconsult underlättar möten i Bergslagen

Norconsult har vunnit ett uppdrag att projektera en ny mötesstation i Ombenning mellan Snyten och Fagersta C. Syftet är att skapa utrymme för mer godstrafik och förbättra...

Läs mer
Sweco utvärderar resultatet och effekter av ett bilfritt centrum i Oslo.

Sweco utvärderar bilfritt centrum i Oslo

I april 2016 startade Oslo kommun upp programmet Bilfritt Byliv. Målsättningen är...

Läs mer


Bravida skriver kontrakt för Förbifart Stockholm

Trafikverket och Bravida har skrivit under det kontrakt som tilldelades Bravida den 28 augusti...

Läs mer


Grönt för Värmdös VA-utbyggnad

Värmdö kommun beviljas Grönt lån från Kommuninvest för utbyggnaden...

Läs mer


Mälarbanan - största projektet någonsin för Norconsult

Mälarbanan behöver öka kapaciteten och Norconsult har vunnit uppdraget att...

Läs mer
Forskningsprojektet syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator som möter framtida utmaningar med bland annat urbanisering, digitalisering och klimatförändringar.

Nya modeller utvecklas för framtidens smarta gator

Sweco ska ta fram riktlinjer för framtidens smarta gator i ett nytt forskningsprojekt...

Läs mer
<span>NCC:s uppdrag är att på väg E14, mellan Timmervägen och Blåberget, en sträcka på 6 km, bygga en fyrfilig motortrafikled mellan Blåberget och Nacksta, anlägga planskilda korsningar i Blåberget och i Nacksta, bygga fem broar varav en viltpassage samt bygga om den befintliga vägsträckan mellan orterna.</span>

NCC bygger om olycksdrabbad väg för närmare en halv miljard

NCC har tecknat ett omfattande kontrakt med Trafikverket om att bygga en ny väg längs E14...

Läs mer
Automatiska pollare behåller framkomligheten för fotgängare och räddningsfordon, men hindrar obehörig trafik.

Pollare kan stoppa terror-attacker

De senaste åren har flera storstäder runt om i världen drabbats av fruktansvä...

Läs mer


Eltel säkrar infrastrukturkontrakt i Förbifart Stockholm

Eltels svenska kommunikationsverksamhet är samarbetspartner till Siemens Mobility AB som har...

Läs mer

Peab bygger Flygplatsvägen i Sälen

Peab har fått uppdraget att göra en ny sträckning av väg 1053, Flygplatsvä...

Läs mer


VA-taxan höjs för att rusta osynlig infrastruktur

Det finns stora behov av investeringar i den osynliga infrastrukturen för vatten och avlopp....

Läs mer
Tunnel i genomskärning, E4 Förbifart Stockholm.

Siemens vann kontrakt – levererar kontroll- och övervakningssystem till E4 Förbifart Stockholm

Siemens ska leverera kommunikations-, kontroll- och övervakningssystem till E4 Förbifart...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se