Växjös Klosterbron behöver byggas om


2019-08-15

Klosterbron har under omvandlingen av Växjö stationsområde fått ett nytt sammanhang. Delar av den har rivits vilket gör att den används annorlunda jämfört med när den byggdes. Bron upplevs nu som mörk och trång och flödet av gångtrafikanter är inte optimalt. Kommunstyrelsen föreslår nu att ge kommunchefen uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag samt upphandla entreprenad för ombyggnation av Klosterbron.


För att tillgodose framtida behov behöver bron breddas, vilket kan göras utan att åtgärda intilliggande trapphus och hissar. Befintliga pelarstöd byts ut eller modifieras medan markfundamenten återanvänds. Broplatta, tak och väggar rivs och byts ut och ger Klosterbron en helt ny estetik med trä och glas som knyter an till stationen, det nya kommunhuset och Västerbron. Det exakta utseendet tas fram under det kommande arbetet.

Kommunstyrelsen föreslår nu att ge kommunchefen uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag samt upphandla entreprenad för ombyggnation av Klosterbron.

Samtidigt föreslås att planeringsavdelningen ges uppdraget att arbeta vidare med en lösning för 180 cykelparkering i 2-vånings cykelställ bakom museet vid Klosterbrons södra ände.

Det är samma typ av cykelställ som finns vid Västerbrons norra ände. Den tidigare idén om ett pelardäck i nivå med Klosterbron i den södra änden har visats sig bli alldeles för dyr.Källa: Växjö kommun


Skriv utIllustration, skiss över den nya bron.
Illustration, skiss över den nya bron.

Byggstart för öppningsbar bro över Fyrisån

För att avlasta centrala staden från trafik kommer Uppsala kommun att anlägga en ny öppningsbar bro över Fyrisån i Kungsängsesplanadens förlängning...

Läs mer
Illustration över den nya bron som ska gå över Potomac-floden.

Skanska bygger ny bro över Potomac-floden – kontrakt värde nästan 3 miljarder

Skanska har, som del av ett joint venture med Corman Kokosing Construction Company och McLean...

Läs mer
Alexander Torin (M), kommunalråd, och Henrik Lander(C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, flyttade bilarna från Hamngatan till Vikenförbindelsen under pressträffen.

Byggnationen igång för Vikenförbindelsen

Vikenförbindelsen ska leda bort trafiken från stadskärnan och underlätta det...

Läs mer
Volvo P8820D ABG asfaltläggare.

Volvos nya P8820D ABG asfaltläggare kombinerar storlek och flexibilitet

Den nya D-seriemodellen från Volvo Construction Equipment har en ny konstruktion och nya...

Läs mer
Illustration över Citygate vid ullevimotet.

Derome och Skanska gör hållbar logistiklösning

En lösning som ger färre transporter och effektivare vardag för hantverkarna kanske...

Läs mer
Sweco ansvarar för projekteringen vid upprustningen av Tingstadstunneln.

Sweco ansvarar för projekteringen vid upprustningen av Tingstadstunneln

Trafikverket har utsett Sweco som leverantör i samband med upprustningen av Tingstadstunneln,...

Läs mer


Norconsult lyfts som en av Stockholms främsta leverantörer

I veckan kunde Norconsult fira ett förnyat förtroende från Exploateringskontoret...

Läs mer
I Vänershamn lastas modulerna på de första tågvagnarna som ska transportera nya undervisningslokaler till Luleå Universitet.

Modultransporter med tåg minskar Expandias utsläpp

I fortsättningen kommer Expandia att transportera delar av sin modulflotta med tåg....

Läs mer
KONE levererar framtidens hissar, rulltrappor och rullband till Köpenhamns nya tunnelbana Cityringen.

AI säkrar flödet i Köpenhamns nya tunnelbana Cityringen

Danmarks nya tunnelbanelinje Metro Cityringen invigdes med pompa och ståt i slutet av...

Läs mer
Trafikplats Vega i Haninge

BIM-modellering sparade in ÄTOR och gav viktiga erfarenheter

Ett av Trafikverkets första stora ritningsfria pilotprojekt, trafikplats Vega i Haninge, stod...

Läs mer

Skanska moderniserar tjeckisk motorväg

Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat om att uppgradera 14...

Läs mer
Øresundsbrons anläggningsdirektör Bengt Hergart drar ett första penseldrag från den specialbyggda målningsplattformen.

Första penseldraget med miljövänlig vattenbaserad färg – i 13 år långt måleriprojekt

Första penseldraget har dragits från Øresundsbrons specialbyggda må...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se