Växjös Klosterbron behöver byggas om


2019-08-15

Klosterbron har under omvandlingen av Växjö stationsområde fått ett nytt sammanhang. Delar av den har rivits vilket gör att den används annorlunda jämfört med när den byggdes. Bron upplevs nu som mörk och trång och flödet av gångtrafikanter är inte optimalt. Kommunstyrelsen föreslår nu att ge kommunchefen uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag samt upphandla entreprenad för ombyggnation av Klosterbron.


För att tillgodose framtida behov behöver bron breddas, vilket kan göras utan att åtgärda intilliggande trapphus och hissar. Befintliga pelarstöd byts ut eller modifieras medan markfundamenten återanvänds. Broplatta, tak och väggar rivs och byts ut och ger Klosterbron en helt ny estetik med trä och glas som knyter an till stationen, det nya kommunhuset och Västerbron. Det exakta utseendet tas fram under det kommande arbetet.

Kommunstyrelsen föreslår nu att ge kommunchefen uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag samt upphandla entreprenad för ombyggnation av Klosterbron.

Samtidigt föreslås att planeringsavdelningen ges uppdraget att arbeta vidare med en lösning för 180 cykelparkering i 2-vånings cykelställ bakom museet vid Klosterbrons södra ände.

Det är samma typ av cykelställ som finns vid Västerbrons norra ände. Den tidigare idén om ett pelardäck i nivå med Klosterbron i den södra änden har visats sig bli alldeles för dyr.Källa: Växjö kommun


Skriv utStora satsningar på kollektivtrafiken i Täby och Danderyd


Nu påbörjar Trafikverket den första av flera större kollektivtrafiksatsningar för att förbättra framkomligheten och skapa smidiga bytespunkter i Täby och...

Läs mer

Norconsult utreder kapaciteten på Skånebanan


Norconsults järnvägsexperter har vunnit uppdraget att utföra en teknisk utredning i...

Läs mer


Första delen av nya Vasagatan är klar

Stockholms stad bygger om Vasagatan till en mer välkomnande, tryggare och levande stadsgata...

Läs mer
Bilden är ett montage.

Peab bygger nya Storbron i Sundsvall

Under de närmaste två åren ska Peab bygga en ny modern Storbro över Selå...

Läs mer
<span>Projektet D14 Mindemyren går från Kronstad i norr till Kristianborg i söder och omfattar totalt 1 500 meter. </span>

NCC får affär på närmare 900 miljoner kronor i Norge – ny del av Bybanen

NCC får ett nytt uppdrag av Bybanen Utbygging i Norge värt närmare 900 miljoner...

Läs mer


Tunnelbanestationer kan vara en god affär för långsiktiga investerare

Det finns en allt större efterfrågan på långsiktiga investeringar för...

Läs mer

Skanska bygger ut Hamnbanan på Hisingen, Göteborg, för cirka 1,3 miljarder kronor

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga dubbelspår till godsjärnvä...

Läs mer
Bullerskydd Ståthöga.

Maja Borg gestaltar bullerskydd vid Ståthöga

Ståthögavägen får ett nytt bullerskydd med konstnärlig gestaltning av...

Läs mer
Mikael Persson, samhällsplanerare, Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande, vid platsen där den nya gång- och cykelbron över Frykensundet ska byggas.

Klartecken för ny gång- och cykelbro i Sunne

I vinter påbörjas bygget av den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i...

Läs mer
Sweco tar fram vision för &Ouml;rebros småbåtshamn.

Sweco tar fram vision för Örebros småbåtshamn

Sweco presenterar en ny vision för småbåtshamnen i Örebro med syfte att skapa...

Läs mer

Växjös Klosterbron behöver byggas om

Klosterbron har under omvandlingen av Växjö stationsområde fått ett nytt...

Läs mer
Jönköpings kommun bygger nu för ökad säkerhet och framkomlighet, i november är arbetet färdigt.

Säkrare korsning byggs i Huskvarna

I korsningen Wilhelm Thams väg – Öxnehagaleden – Häradsvägen...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se