Parans teknik är ett steg på väg att godkännas som ”fönster”


2019-02-20


Arbetsmiljöverket har lagt ett förslag på föreskrifter kring dagsljus och de tillhörande allmänna råden för arbetsplatsens utformning. Förslaget är just nu på remiss. Om beslut fattas enligt förslag kan Parans solljuslösning bli en rekommendation på sådan teknisk åtgärd som jämnställs med att ge samma positiva hälsoeffekter som skapas av vanliga fönster i dagsljusbelysta lokaler.

– Vi ser mycket positivt på Arbetsmiljöverkets arbete kring att tydliggöra dagsljusets betydelse i arbetsmiljöer eftersom detta är något vi pratar om dagligen, säger Anders Koritz, VD på Parans.
– Särskilt nöjda är vi att dagsljus som leds in med fiberoptik nämns uttryckligen som en teknisk åtgärd och likställs med dagsljus och utblick avseende hälsoeffekter. Om förslaget antas kommer detta att bespara kostsamma ombyggnationer för arbetsgivare och fastighetsägare samtidigt som omställelsetiden till dagsljusfyllda lokaler blir relativt kort med Paranssystemet. Uthyrningsbar yta skulle också öka, vilket skulle öka fastighetens värde. Australien är ett föregångsland där man sedan ett år tillbaka har godkänt dagljus via fiberoptik för att uppfylla dagsljuskraven. Parans installation på förskolan Senses i Sydney är ett konkret exempel på detta.
 

Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som bland annat har till uppgift att se till att lagar och regler kring arbetsmiljö följs. Detta omfattar krav på exempelvis tillfredsställande nivåer av dagsljus. Just nu pågår en kunskapssammanställning av aktuell forskning om hur tillgång på dagsljus, utblick och artificiellt ljus påverkar oss i arbetet. Den slår hittills fast vad som länge varit känt, det vill säga att dagsljus har betydelse för människors hälsa.

Genom sammanställningen, som beräknas vara klar våren 2019, kan kunskapen kring vikten av dagsljus i arbetsmiljöer spridas ytterligare och därmed också motivationen till att uppfylla kraven. Arbetsmiljöverkets föreskrifter innehåller redan idag krav på dagsljusnivåer, men trots det utfärdas viten på exempelvis en halv miljon kronor om problemet inte åtgärdas inom några månader. I det nya förslaget på föreskrifterna av arbetsplatsens utformning så anges i § 130 (kommentar: Parans understrykning)

”Arbetsplatser ska vara utformade så att de kan ge tillfredsställande dagsljus och utblick under arbetsdagen.

Om en flytt till dagsljusbelysta lokaler, eller ombyggnad, inte är rimlig inom en nära framtid, ska åtgärder som ger samma hälsoeffekter, som dagsljus och utblick, vidtas. Detsamma gäller om det inte är möjligt att uppfylla kraven i första stycket på grund av verksamhetens art.

Allmänna råd: Byggnadens förutsättningar kan vara en orsak till att det är orimligt att bygga om för dagsljus och utblick. Åtgärder kan vara både tekniska och organisatoriska. Exempel på en teknisk åtgärd, för att ge dagsljus, ärdagsljus som leds in med fiberoptik. Exempel på en organisatorisk åtgärd, är arbetsrotation så att arbetstagaren även kan vistas i lokaler med dagsljus och utblick.

I de fall arbetslokalerna har begränsad tillgång till dagsljus och utblick, kan kravet enligt första stycket, uppfyllas genom god tillgång till dagsljus och utblick i pausutrymmen.

Exempel på metoder för bedömning av dagsljus och utblick finns i standarden SS-EN 17037 Dagsljus i byggnader. Den ger även rekommendationer om god dagsljusbelysning och utblick.”
Källa: Parans


Skriv ut

Södra lanserar möjligheten att slippa måla

Efterfrågan på vidareförädlade träprodukter såsom målad...

Läs mer

Hela knän, hela sommaren – nytt knäskydd för shortsbäraren

Blåkläders nya knäskyddsficka i CORDURA-stretch är designad som en tub. Tuben trär man enkelt på och av benen när det behövs. Produkten är inspirerad av idrottens knästöd i stretch och har samma smidiga design, lätthet och rörelsefrihet

Shorts är ett klädval som många hantverkare föredrar under sommaren. Blå...

Läs mer

Arvid Nilsson slopar plast – blir först i branschen med vattentålig pappersförpackning

Arvid Nilsson Miljöbox. 

Plast är ett av vår tids största miljöproblem och bara från fö...

Läs mer

Här är nya ankarmassan – för smarta infästningar i håltegel, lättbetong och betong

Fix-O-Chem är en snabbhärdande kemisk förankring för infästningar i solida cementbaserade material, håltegel och byggblock.

Fix-O-Chem är en snabbhärdande kemisk förankring för infästningar i solida...

Läs mer
Nice solpaneler för vertikalt montage finns i traditionell svart och en mängd andra färger.

Ergofast tar energismarta fasader till ny nivå

Vertikala solpaneler i ventilerade fasader ger nya möjligheter att sänka en byggnads...

Läs mer

Snabbverkande stenlim för murblock, sten och trädgårdssten

Stone Fix Foam – en revolution för resning av ej bärande väggar och murar med sten- och byggblock både ute och inne.

Stone Fix Foam är en revolution för resning av ej bärande väggar och murar med...

Läs mer

Alcro x DePalma – arbetskläder för en ny generation målare

Den unika kollektionen från Alcro och DePalma är specifikt designad och utvecklad för och av målare.

Alcro, Sveriges ledande färgvarumärke och DePalma Workwear, skaparna av arbetsklä...

Läs mer
Den nya generationen skjutdörrar Schüco ASE 60 & 80.

Schüco ASE 60 & 80 – den nya generationen skjutdörrar

För att kunna erbjuda bästa möjliga komfort, design och funktion har Schüco...

Läs mer

Bygma lanserar Digitala Loggboken – tjänsten som revolutionerar byggprojektet


Bygma var tidigt ute med att ta fram en digital loggbok för byggprojekt, där man med ett...

Läs mer

Lambertsson lanserar digitala kontrollintyg

LambertssonOnline, en digitaltjänst från Lambertsson.

Via en QR-kod på maskinen kan kunderna nu se aktuell besiktningsstatus, få en på...

Läs mer

Världsunik solpanel från Benders

Världsunik solpanel från Benders

Hittills har ofta det estetiska hindrat många ifrån att investera i solpaneler. Nu har...

Läs mer


Säkra lyft som e-learning för säkrare arbetsplatser

Säkra Utbildningar fortsätter ständigt att utveckla sin verksamhet och en av de...

Läs mer
Busskuren har inga fysiska dörrar. Istället finns öppningar med luftridå, som spärr mot luften utanför.

Ny busskur ska rena luften i städer

Är du orolig för vad du faktiskt andas in i väntan på bussen vid de...

Läs mer


Förenklad hanteringen av maskin- och transporttjänster med autotilldelning

Genom autotilldelning av uppdrag kan en leverantör av maskin- och transporttjänster...

Läs mer
Abetong satsar nu på att digitalisera prefab-branschen på riktigt.

Effektiva byggprojekt med ny digital lösning från Abetong

Abetong satsar nu på att digitalisera prefab-branschen på riktigt. Med Abetong Online...

Läs mer

Norton Clipper utökar sitt sortiment av betongglättare

CT901HP har fyra blad och en rotordiameter på 900 mm (950 mm inklusive bladskydd). Glättaren är speciellt framtagen för professionella entreprenörer som färdigställer våta betonggolv i både bostäder och kommersiella byggnader.

Norton Clipper lanserar en ny betongglättare med beteckningen CT901 HP. Den nya glättaren...

Läs mer

Knauf första leverantör bakom unikt skaktest av lösull

Kenneth Ingmarsson, teknisk chef för Knauf Insulation i Norden.

Som första leverantör har Knauf Insulation ett tredjepartskontrollerat sättningstest...

Läs mer
Det nya bullerplanket D-timmer har unika miljöegenskaper och monteras snabbt.

Helt nytt bullerskydd med unika fördelar

D-Timmer är ett helt nytt bullerskydd med flera stora fördelar: snabb montering,...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)byggnorden.se
Annonsering
annons(at)byggnorden.se